ตราสัญลักษณ์ รางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality AwardLogo of KANO Quality AwardLogo of KANO Quality Award:: @TPA Award
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award