ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023 รอบคัดเลือก


Click… ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023 รอบคัดเลือก

เชิญร่วมฟัง…การนำเสนอผลงาน Thailand Quality Prize 2023 รอบคัดเลือก


สูจิบัตร Thailand Quality Pirze 2023 รอบคัดเลือก วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023


Click … ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023 รอบเอกสาร

รับสมัครผลงานกลุ่มคุณภาพ QCC เข้าประกวด Thailand Quality Prize 2023


Click ดูรายละเอียดการสมัคร และใบสมัครประกวด Thailand Quality Prize 2023