ขอเชิญชม…การนำเสนอผลงาน Thailand Quality Prize 2023 รอบชิงชนะเลิศ


ใบสมัคร และ รายละเอียดงาน Thailand Quality Prize 2023 รอบชิงชนะเลิศ 29-31 มีนาคม 2566

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง


Click…ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023 รอบตรวจประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023 รอบคัดเลือก


Click… ประกาศผล Thailand Quality Prize 2023 รอบคัดเลือก

เชิญร่วมฟัง…การนำเสนอผลงาน Thailand Quality Prize 2023 รอบคัดเลือก


สูจิบัตร Thailand Quality Pirze 2023 รอบคัดเลือก วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565