เชิญฟัง…บรรยายพิเศษ และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Lean Award 2024


Click here!! สูจิบัตรบรรยายพิเศษ และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Lean Award 2024

ขอเชิญ…ส่ง Lean Model Line เข้าประกวด เพื่อรับ Thailand Lean Award 2023


รายละเอียด และใบสมัคร Thailand Lean Award 2023

รับสมัครองค์กรเข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2023


ใบสมัคร และรายละเอียดการสมัคร Thailand Lean Award 2023

ประกาศผลการประกวด Thailand Lean Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ


Click…ดูประกาศผลการประกวด Thailand Lean Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญร่วมงาน…Thailand Lean Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ


Thailand Lean Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ

รับสมัครผลการดำเนินงานระบบ Lean เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand Lean Award 2022


ใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร Thailand Lean Award 2022