ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์News / Events広報・情報

เชิญชม...การนำเสนอผลงานการบริหารองค์กรแบบ TQM เพื่อรับรางวัล KANO Quality Award 2024 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 มีนาคม 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ... มุ่งสู่เส้นทางระบบ TQM และเกณฑ์รางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2024 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผลรางวัล KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download สูจิบัตร KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศเลื่อนการจัดงาน KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download กำหนดการ KANO Quality Award 2021...Update สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศ...เลื่อนการจัดงาน KANO Quality Award 2020 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download สูจิบัตรงาน KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ 23 มีนาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญเข้าร่วมฟัง...การนำเสนอ KANO Quality Award 2019 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2019 Final roundKANO Quality Award 2019 Final round สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ...มุ่งสู่เส้นทางระบบ TQM ฯ พร้อมฟังเกณฑ์รางวัล KANO Quality Award 2019 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผลงานรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download รายละเอียดและใบสมัคร KANO Quality Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญสมัครรับรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018ขอเชิญสมัครรับรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018ขอเชิญสมัครรับรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download KANO Quality Award 2017 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2017 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download KANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download

Executive InterviewsExecutive InterviewsExecutive Interviews

คุณเจริญ แก้วสุกใส คุณนินนาท ไชรธีรภิญโญ คุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี คุณธีรัตถ์ อุทยานัง
     
คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู      

:: @TPA Award
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award