ขั้นตอนการขอรับบริการ In-House Training

 1. step 1
  กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการจัดอบรม (In-house Training)
 2. step 2
  เจ้าหน้าที่นำส่งใบเสนอราคาและหัวข้อการอบรม
 3. step 3
  ประสานงานวันอบรมกับวิทยากร
 4. step 4
  กรอกใบแจ้งยืนยันการจัดอบรม