ขอเชิญ…ส่งผลการดำเนินงานระบบ Lean เข้าประกวด เพื่อรับ Thailand Lean Award 2019

รายละเอียดการรับสมัครผลการดำเนินระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2019

ประกาศผล Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลการประกวด Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ

เชิญสมัครเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ 4-5 กรกฎาคม 2561

สูจิบัตรเชิญร่วมงาน Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ 4-5 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญส่งผลการดาเนินงานระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญองค์กรที่นาระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสาเร็จ ส่งผลการดาเนินงานระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2018 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่ Thailand Lean Award 2018

ประกาศผล Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ
ประกาศผล Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศผล Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ 27 มิถุนายน 2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ 27 มิถุนายน 2560