ขอเชิญฟัง… เกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Lean Award 2022


ขอเชิญฟัง… เกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Lean Award 2022

ขอเชิญ องค์กรส่งผลการดำเนินงานระบบลีน เข้าประกวดเพื่อรับ Thailand Lean Award 2021


สูจิบัตรสมัครรับรางวัล Thailand Lean Award 2021

กำหนดการ Thailand Lean Award 2021…Update


กำหนดการ Thailand Lean Award 2021…Update

ขอเชิญ…ส่งผลงาน Lean model line ดีเด่น เข้าร่วมประกวด เพื่อรับ Lean Model Award 2020


รายละเอียดและใบสมัคร Lean Model Award 2020

ขอเชิญ…องค์กรส่งผลการดำเนินงานระบบ Lean เข้าประกวดเพื่อรับ Thailand Lean Award 2020


รายละเอียด และใบสมัคร Thailand Lean Award 2020 Click here !!

ขอเชิญเข้าร่วมชมการนำเสนอ Thailand Lean Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ 26 มิถุนายน 2562


สูจิบัตร Thailand Lean Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 มิถุนายน 2562