ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
: ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากที่นี่ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ 9-11 สิงหาคม 2559

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 : ผลงาน Kaizen ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

***รายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดประกาศผลตามเอกสารแนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

หมายเหตุ :
1. ผลงาน Kaizen ประเภท Kaizen Suggestion System และ Kaizen for Office ผ่านรอบคัดเลือก เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
2. ผลงาน Kaizen ประเภท Automation / Karakuri / Project / Genba และ Innovation ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง วันที่ 18 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2559
3. เนื่องจากมติกรรมการฯ มีการปรับเปลี่ยนประเภทผลงานกรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุ่มในแต่ละประเภท

กำหนดการ Thailand Kaizen Award 2016 (รอบคัดเลือก)

ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก วันที่ วันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมอวานีเอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก 25-29 เมษายน 2559+++

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อ รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อ รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016
โดยมีรายละเอียด กำหนดการ Thailand Kaizen Award 2016 และใบสมัครตามไฟล์แนบ Thailand Kaizen Award 2016 – รับสมัครผลงาน

วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต