ประกาศผล : ผลงาน Thailand Kiazen Award 2017 ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก

ประกาศผล : ผลงาน Thailand Kiazen Award 2017 ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2017 รอบคัดเลือก

ขอเชิญร่วมฟังการนาเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2017 รอบคัดเลือก 2-5 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญร่วมฟังการนาเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2017 รอบคัดเลือก 2-5 พฤษภาคม 2560
วันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
โดยมีรายละเอียด กำหนดการและใบสมัครตามไฟล์แนบ Thailand Kaizen Award 2017 รอบคัดเลือก 2-5 พฤษภาคม 2560

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2017 รอบเอกสาร

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2017 ผลงาน ที่ผ่านรอบเอกสาร เข้าสู่การนาเสนอผลงานรอบคัดเลือก วันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2017 รอบเอกสาร

เกณฑ์การพิจารณาผลงานและให้คะแนนเพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2017

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกณฑ์การพิจารณาผลงานและให้คะแนนเพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2017

รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ เกณฑ์การพิจารณาผลงานและให้คะแนนเพื่อรับ Thailand Kaizen Award

ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมประกวด Thailand Kaizen Award 2017
ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อ รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2017
โดยมีรายละเอียด กำหนดการ Thailand Kaizen Award 2017 และใบสมัครตามไฟล์แนบ Thailand Kaizen Award 2017 – รับสมัครผลงาน

บรรยายหลักเกณฑ์ สร้างมูลค่าในคน เพิ่มมูลค่าในงาน การปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

บรรยายหลักเกณฑ์ สร้างมูลค่าในคน เพิ่มมูลค่าในงาน การปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ บรรยายหลักเกณฑ์ สร้างมูลค่าในคน เพิ่มมูลค่าในงาน การปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen 22 พ.ย 59

วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต