ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือก

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือกใน Thailand Kaizen Award 2013 ในวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2556
เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องบุษราคัม / ห้องไพลิน โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   โดยเริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเวลา 07.30 น.

กำหนดการต่าง ๆ ดาวน์โหลด ThailandKaizenAward_Qualifier2013 (2639) ได้ที่นี่

 

วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต