ประวัติที่ปรึกษา

ยุทธพงษ์ ศุภกร

ยุทธพงษ์ ศุภกร

การศึกษาสูงสุด

ระดับ ปริญญาโท
สาขา วิศวกรรมเครื่องกลด้านการออกแบบ

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษาแนะนำ และ ประเมินความเสี่ยงด้านการออกแบบความปลอดภัยในเครื่องจักร ให้คำปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ด้วย 5S, Kaizen, QCC, Lean

ประเภทอุตสาหกรรมที่เคยเข้าให้คำปรึกษาและให้ความรู้

  • ภาคงานผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์,อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, เคมี,พลาสติก,สิ่งทอ, เหล็ก
  • ภาคงานบริการ โรงพยาบาล ศูนย์รับสินค้าและกระจายสินค้า
  • ภาคงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง,ทางด่วนกรุงเทพ


นัดหมายการให้คำปรึกษาออนไลน์​

< < ดูประวัติที่ปรึกษาท่านอื่น​