ประวัติที่ปรึกษา

ภูรินทร์ คุณมงคล

ภูรินทร์ คุณมงคล

การศึกษาสูงสุด

ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมการผลิต
ระดับ ปริญญาโท
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

  • การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและงานบริการ
  • ระบบ 5ส ไคเซ็น คิวซีซี
  • ระบบการผลิตแบบลีน
  • การประเมินความเสี่ยงด้านเครื่องจักร

ประเภทอุตสาหกรรมที่เคยเข้าให้คำปรึกษาและให้ความรู้

  • อุตสาหกรรมอีเล็กโทรนิกส์
  • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
  • อุตสาหกรรมอาหาร


นัดหมายการให้คำปรึกษาออนไลน์​

< < ดูประวัติที่ปรึกษาท่านอื่น​