แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/05/20221.0M22LM030DT : GD&T: พื้นฐานการแปลความหมายด้านขนาน รูปร่าง รูปทรง และพิกัดความเคลื่อน (Online)Basic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (Online)Basic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (Online)2,500.002,800.00Online
220/05/20221.0C22NO011DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)2,500.002,800.00Online
320/05/20221.00C22NO012P : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
420/05/20221.0Q22NO018DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)2,500.002,800.00Online
521/05/20221.0M22NO021P : Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตCost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
621/05/20221.0M22NO020DT : Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต (Online)Cost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma2,500.002,800.00Online
721/05/20222.00I22NO027P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
823/05/20226.0E22NO008P : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
923/05/20221.00A22NO056DT : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุน (Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
1023/05/20222.0Q22NO019DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online)4,800.005,200.00Online
1123/05/20222.0Q22NO020P : การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.55,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1223/05/20222.00Q22NO020DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
1323/05/20222.00Q22NO021P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1424/05/20221.0A22LM024DT : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ (Online)Withholding Tax System (Online)Withholding Tax System (Online)2,500.002,800.00Online
1524/05/20221.0A22LM024P : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับWitholding Tax SystemWitholding Tax System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1624/05/20221.0A22NO059DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 (Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,500.002,800.00Online
1725/05/20221.0P22NO024DT : การเพิ่มผลิตภาพด้วย 5S & Kaizen (Workshop) (Online)5S&Kaizen for productivity (Workshop)Improvement 5s2,500.002,800.00Online
1825/05/20221.0P22NO034P : การเพิ่มผลิตภาพด้วย 5S & Kaizen (Workshop)5S&Kaizen for productivity (WorkshopImprovement 5s3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1925/05/20221.00A22NO062DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ ( Online )Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
2025/05/20222.00I22NO029P : Process Instruments Calibration & TroubleshootingProcess Instruments Calibration & TroubleshootingProcess Instruments Calibration & Troubleshooting6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2125/05/20222.0E22NO006DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )1,500.001,800.00Online
2226/05/20221.00P22NO025DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Wasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance2,500.002,800.00Online
2326/05/20221.0M22NO014P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2426/05/20221.0M22NO013DT : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)(online)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
2526/05/20221.0E22LM009DT : เทคนิคสนทนาความปลอดภัยเพื่ออุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Online)Safety TalK for Zero Accident (Online)Safety TalK for Zero Accident (Online)2,500.002,800.00Online
2627/05/20221.00A22NO066DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback2,500.002,800.00Online
2727/05/20221.0M22NO035P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2827/05/20221.0M22NO037DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
2927/05/20221.0E22SH004JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)5,100.005,800.00Online
3027/05/20221.00P22NO026DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษา (Online)KPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)2,500.002,800.00Online
3127/05/20221.00P22NO036P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3227/05/20221.0M22NO044P : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3327/05/20221.0M22NO048DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
3427/05/20221.00Q22NO021DT : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFD (Online)Quality Function Deployment (Online)Quality Function Deployment (Online)2,500.002,800.00Online
3527/05/20221.00Q22NO022P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3627/05/20221.00I22NO014DT : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพเพื่อการวัด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
3727/05/20221.00I22NO030P : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพเพื่อการวัด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 170253,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/05/20222.0M22NO027DT : Process Control for Gas Turbine(Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine4,800.005,200.00Online
3928/05/20222.00I22NO032P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4030/05/20221.0M22NO014DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต(Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management2,500.002,800.00Online
4130/05/20221.0M22NO015P : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
4230/05/20222.00C22NO016P : การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2019Developing Dashboard with Excel 2019Developing Dashboard with Excel 20196,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4330/05/20222.00A22NO067DT : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การ (Online)Profitability in PurchasingProfitability in Purchasing4,800.005,200.00Online
4430/05/20222.00A22NO069P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4530/05/20222.00P22NO037P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)5,700.006,200.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
4630/05/20222.00Q22NO022DT : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Online)Planning for Quality Assurance (Online)Planning for Quality Assurance (Online)4,800.005,200.00Online
4730/05/20222.00Q22NO023P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4830/05/20222.0E22NO013DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
4931/05/20221.0M22NO022P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5031/05/20221.0M22NO021DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke(Online)Human Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke2,500.002,800.00Online
5131/05/20221.00A22NO068DT : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)Image Maker for Professional SalesImage Maker for Professional Sales2,500.002,800.00Online
5231/05/20221.00A22NO071P : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพImage Maker for Professional SalesImage Maker for Professional Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5331/05/20221.0E22NO034DT : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (Online)Environmental ManagerEnvironmental Manager (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )1,500.002,000.00Online/วิทยากรมาที่ สสท
5431/05/20221.0E22LM008DT : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานประกอบการ (Online)Prevention and control in Organization (Online)Prevention and control in Organization (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
5531/05/20221.0M22NO017DT : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์(Online)Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics2,500.002,800.00Online
5631/05/20221.0M22NO018P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5731/05/20221.00A22NO069DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
5831/05/20221.00A22NO070P : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพSelling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5931/05/20221.00Q22NO023DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)2,500.002,800.00Online
6031/05/20221.00Q22NO024P : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอางIntroduction to GMP (cosmetic)Introduction to GMP (cosmetic)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6101/06/20220.5Q21MP178DT : Quality Assurance Management (สำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา)Quality Assurance ManagementQuality Assurance Management (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )1,000.001,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6201/06/20222.00A22NI080P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6301/06/20222.00A22NO090DT : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Online)Psychology for Effective WorkPsychology for Effective Work4,800.005,200.00Online
6401/06/20222.0A22NO080P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6501/06/20223.0A22LM081DT : Dynamic Leadership: Problem Solving & Decision Making Skill (Online)Dynamic Leadership: Problem Solving & Decision Making Skill (Online)Problem Solving & Decision Making Skill (Online)4,700.005,400.00Online
6601/06/20221.0A22LM072DT : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติ (Online)Social Etiquette (Online)Social Etiquette (Online)2,500.003,100.00Online
6701/06/20221.0E22NO004DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online)การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online)การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2022Postpone from 21/04/20222022年04月21日から延期した )2,500.002,800.00Online
6801/06/20221.0E22NO004P : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2022Postpone from 21/04/20222022年04月21日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6901/06/20222.00C22NO014DT : การประยุกต์ใช้ Excel 2019 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Online)Excel 2019 for Inventory Management (Online)Excel 2019 for Inventory Management (Online)4,800.005,200.00Online
7001/06/20222.00C22NO017P : การประยุกต์ใช้ Excel 2019 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel 2019 for Inventory ManagementExcel 2019 for Inventory Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7101/06/20221.00A22NO079P : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7201/06/20221.00A22NO089DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation2,500.002,800.00Online
7301/06/20222.00A22NO078P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7401/06/20222.00A22NO088DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร (Online)Modern PurchasingModern Purchasing4,800.005,200.00Online
7501/06/20221.0M22NO024DT : การวางแผนอุปทาน (Supply Planning)(Online)Supply PlanningSupply Planning (เลื่อนจากวันที่ 21/05/2022Postpone from 21/05/20222022年05月21日から延期した )2,500.002,800.00Online
7601/06/20222.00I22NO033P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7702/06/20221.0Q21MP179DT : Quality Awareness (สำหรับผู้บริหารคณะวิชาและหลักสูตร)Quality AwarenessQuality Awareness (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )2,000.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7802/06/20221.0A22LM073DT : สร้างเสน่ห์ให้จับใจคนทุกสถานการณ์ (Online)Charismatic Personality (Online)Charismatic Personality (Online)2,500.003,100.00Online
7902/06/20221.0Q22SH001JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)5,100.005,800.00Online
8004/06/202214.0S22NO005S : Master Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean Office38,500.0044,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8104/06/202224.0S22NO009S : Lean Master Certification ProgramLean Master Certification ProgramLean Master Certification Program69,000.0079,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8206/06/20221.00A22NO082P : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8306/06/20221.00A22NO092DT : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)2,500.002,800.00Online
8406/06/20222.00A22NO083P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8506/06/20222.00A22NO093DT : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (Online)On the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT4,800.005,200.00Online
8606/06/20221.00A22NO081P : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จSystems Thinking to Solve ProblemSystems Thinking to Solve Problem3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8706/06/20221.00A22NO091DT : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)2,500.002,800.00Online
8806/06/20225.00I22NO034P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8906/06/20221.00E22NO026DT : การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001(Online)Continuos System of ISO14001Continuos System of ISO140012,500.002,800.00Online
9006/06/20221.00E22NO029P : การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015Continuos System of ISO14001Continuos System of ISO140013,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9106/06/20225.0E22NO008E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for SupervisorIndustrial Waste Management for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9206/06/20221.00E22NO019DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน (Online)Sustainable Safety Management for SupervisorSustainable Safety Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
9306/06/20221.00E22NO022P : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืนSustainable Safety Management for SupervisorSustainable Safety Management for Supervisor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9407/06/20221.00Q22NO028DT : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC & Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC & Kaizen The difference in purpose and application (Online)2,500.002,800.00Online
9507/06/20221.00Q22NO028P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen The difference in purpose and applicationQCC & Kaizen The difference in purpose and application3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9607/06/20221.00M22NO040P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9707/06/20221.00M22NO044DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,500.002,800.00Online
9807/06/20221.00A22NO085P : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพExcellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9907/06/20221.00A22NO095DT : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (Online)Excellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success2,500.002,800.00Online
10007/06/20221.00A22NO084P : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพUp-Skill To Professional AuditorUp-Skill To Professional Auditor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10107/06/20221.00A22NO094DT : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ (Online)Up-Skill To Professional AuditorUp-Skill To Professional Auditor2,500.002,800.00Online
10207/06/20221.00A22NO086P : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10307/06/20221.00A22NO096DT : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน (Online)Job Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,500.002,800.00Online
10407/06/20224.0A22LM082DT : Dynamic Leadership: Work With Creativity: การทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Online)Dynamic Leadership: Work With Creativity (Online)Work With Creativity (Online)4,700.005,400.00Online
10507/06/20221.0E22NO036DT : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 (Online)Environment Law and Compliance Obligation of ISO 14001 : 2015Environment Law and Compliance Obligation of ISO 14001 : 20152,500.002,800.00Online
10607/06/20222.0Q22NO029DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)4,800.005,200.00Online
10707/06/20222.0Q22NO029P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016IATF 16949 : 2016 Introduction and ImplementationIATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10807/06/20221.00I22NO015DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)2,500.002,800.00Online
10907/06/20221.00I22NO035P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11008/06/20221.00A22NO087P : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11108/06/20221.00A22NO097DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)2,500.002,800.00Online
11208/06/20221.00A22NO088P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11308/06/20221.00A22NO098DT : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Online)How to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,500.002,800.00Online
11408/06/20222.00P22NO038P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11508/06/20221.0A22LM076P : ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาMaking Tax Easily for Personal Income Tax CalculationMaking Tax Easily for Personal Income Tax Calculation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11608/06/20221.0A22LM085DT : ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Online)Making Tax Easily for Personal Income Tax Calculation (Online)Making Tax Easily for Personal Income Tax Calculation (Online)2,500.002,800.00Online
11708/06/20221.0P22LM041DT : ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเชิงปฏิบัติ (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)2,500.002,800.00Online
11808/06/20221.00P22NO027DT : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Online)TPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,500.002,800.00Online
11908/06/20221.00P22NO039P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12008/06/20221.00E22NO021DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
12108/06/20221.00E22NO024P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12208/06/20222.00E22NO027DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
12308/06/20222.00E22NO030P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12408/06/20221.00E22NO028DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skill for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skill for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
12508/06/20221.00E22NO031P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12608/06/20221.0A22SH181P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบCross Culture for Thai working with JapaneseCross Culture for Thai working with Japanese3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12709/06/20221.00A22NO089P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12809/06/20221.00A22NO099DT : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)Power of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor2,500.002,800.00Online
12909/06/20221.00A22NO090P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13009/06/20221.00A22NO100DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
13109/06/20221.00A22NO123P : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13209/06/20221.0E22LM010P : พื้นฐานการสร้างมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและการทดสอบสมรรนะBasic of Motor Building for Electric Vehicle and Performance TestBasic of Motor Building for Electric Vehicle and Performance Test3,500.004,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
13309/06/20221.0E22LM018DT : การจัดการน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Wastewater Management for Food Industry (Online)Wastewater Management for Food Industry (Online)2,500.003,100.00Online
13409/06/20221.0E22LM020P : การจัดการน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมอาหารWastewater Management for Food IndustryWastewater Management for Food Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13509/06/20221.00A22NO091P : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้าPeople Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13609/06/20221.00A22NO101DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques2,500.002,800.00Online
13709/06/20222.0E22SH007JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)new9,000.0010,000.00Online
13809/06/20222.00I22NO016DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
13909/06/20222.00I22NO036P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14010/06/20221.00A22NO092P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14110/06/20221.00A22NO102DT : การวางแผนปฏิบัติงาน (Online)Action PlanAction Plan2,500.002,800.00Online
14210/06/20221.00M22NO041P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14310/06/20221.00M22NO045DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why2,500.002,800.00Online
14410/06/20221.00E22NO023DT : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Boiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00Online
14510/06/20221.00E22NO026P : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14610/06/20222.0C22NO016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Microsoft Excel Level 2 (Online)Microsoft Excel Level 2 (Online)4,800.005,200.00Online
14710/06/20222.0C22NO019P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Microsoft Excel Level 2Microsoft Excel Level 26,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14810/06/20222.00I22NO039P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14910/06/20222.00I22NO038P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15011/06/20222.00S22NO010S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15111/06/20222.00I22NO040P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15211/06/20222.00I22NO037P : เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบCalibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)Calibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15311/06/20222.00I22NO017DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)5,000.005,400.00Online
15411/06/20222.00I22NO041P : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15513/06/20221.00A22NO095P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15613/06/20221.00A22NO105DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency2,500.002,800.00Online
15713/06/20222.00A22NO096P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15813/06/20222.00A22NO106DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน (Online)Smart SupervisorSmart Supervisor4,800.005,200.00Online
15913/06/20222.00A22NO093P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16013/06/20222.00A22NO103DT : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัย (Online)Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader4,800.005,200.00Online
16113/06/20223.00E22NO006E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16213/06/20222.00C22NO017DT : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online)Advanced Create and Design Graph in Excel 2019 (Online)Advanced Create and Design Graph in Excel 2019 (Online)4,800.005,200.00Online
16313/06/20222.00C22NO020P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019Advanced Create and Design Graph in Excel 2019Advanced Create and Design Graph in Excel 20196,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16413/06/20221.00P22NO028DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse2,500.002,800.00Online
16513/06/20221.00P22NO040P : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16613/06/20221.00A22NO094P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16713/06/20221.00A22NO104DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,500.002,800.00Online
16813/06/20221.0E22VS002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16913/06/20227.00I22NO042P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II18,000.0020,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17013/06/20228.0S22NO016S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )24,000.0028,000.00ห้อง D302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
17114/06/20222.00M22NO039P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17214/06/20222.00M22NO043DT : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Online)Problem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace4,800.005,200.00Online
17314/06/20222.00A22NO097P : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษSmart English Communications SkillsSmart English Communications Skills6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17414/06/20222.00A22NO107DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (Online)Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills4,800.005,200.00Online
17514/06/20221.0A22LM072P : การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำLeader Personality DevelopmentLeader Personality Development3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17614/06/20221.0A22LM074DT : การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ (Online)Leader Personality Development (Online)Leader Personality Development (Online)2,500.003,100.00Online
17714/06/20221.00A22NO098P : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17814/06/20221.00A22NO108DT : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management2,500.002,800.00Online
17914/06/20221.00P22NO031DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,500.002,800.00Online
18014/06/20221.00P22NO043P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18114/06/20221.00Q22NO030P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF 16949:2016APQP and IATF 16949:2016 IntegrationAPQP and IATF 16949:2016 Integration3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18214/06/20221.00E22NO020DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Online)Job Analysis for SafetyJob Analysis for Safety2,500.002,800.00Online
18314/06/20221.00E22NO023P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18415/06/20222.0Q21MP180DT : Fundamentals of Quality Assurance (สำหรับบุคลากรในกลุ่มงานการประกันคุณภาพ) (สำหรับบุคลากรในกลุ่มงานการประกันคุณภาพ)Fundamentals of Quality AssuranceFundamentals of Quality Assurance (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2022Postpone from 26/05/20222022年05月26日から延期した )4,000.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18515/06/20221.0A22LM025DT : ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Online)New Skills (Online)New Skills (Online)2,500.002,800.00Online
18615/06/20221.00A22NO101P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18715/06/20221.00A22NO111DT : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (On;ine)Conflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,500.002,800.00Online
18815/06/20222.00A22NO099P : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18915/06/20222.00A22NO109DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
19015/06/20221.00A22NO100P : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19115/06/20221.00A22NO110DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for SupervisorManagement for Supervisor2,500.002,800.00Online
19215/06/20224.00C22NO018DT : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ (Online)Excellence at Work by Smart Excel (Online)Excellence at Work by Smart Excel (Online)9,600.0010,400.00Online
19315/06/20224.00C22NO021P : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพExcellence at Work by Smart ExcelExcellence at Work by Smart Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19415/06/20221.0A22LM178P : สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจ SMEsBenefits of Increased Deductible Expenses for SMEsBenefits of Increased Deductible Expenses for SMEs3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19515/06/20221.0A22LM181DT : สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจ SMEs (Online)Benefits of Increased Deductible Expenses for SMEs (Online)Benefits of Increased Deductible Expenses for SMEs (Online)2,500.002,800.00 Online
19615/06/20222.00Q22NO031DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control (For Supervisor) (Online)Effective Quality Control (For Supervisor) (Online)4,800.005,200.00Online
19715/06/20222.00Q22NO032P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control (for Supervisor)Effective Quality Control (for Supervisor)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19815/06/20221.00Q22NO030DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 Q22NO026PIn-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 Q22NO026P2,500.002,800.00Online
19915/06/20221.00Q22NO031P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20015/06/20222.0E22SH008JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
20115/06/20222.00I22NO043P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20215/06/20221.00I22NO018DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
20315/06/20221.00I22NO044P : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20153,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20416/06/20221.0P22NO029DT : จิตสำนึกด้าน 5ส (Online)5S consciousness5S consciousness2,500.002,800.00Online
20516/06/20221.0P22NO041P : จิตสำนึกด้าน 5ส5S consciousness5S consciousness3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20616/06/20222.0Q22NO034DT : QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story Systematic and continuous problem solving (Online)QC Story Systematic and continuous problem solving (Online)4,800.005,200.00Online
20716/06/20222.0Q22NO034P : QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC Story Systematic and continuous problem solvingQC Story Systematic and continuous problem solving5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20816/06/20221.00A22NO104P : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20916/06/20221.00A22NO114DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน (Online)Kaizen In OfficeKaizen In Office2,500.002,800.00Online
21016/06/20221.00A22NO105P : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21116/06/20221.00A22NO115DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ) (Online)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC2,500.002,800.00Online
21216/06/20222.0E22LM011P : ระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้าElectric Drive Systems and Power Electronics for EVElectric Drive Systems and Power Electronics for EV6,800.007,800.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
21316/06/20221.0M22LM031DT : GD&T: หลักการตรวจสอบขนาด และรูปร่าง รูปทรง (GT&T) ด้วยเครื่องวัดพื้นฐาน (Online)GD&T Measurement by Small Tool (Online)GD&T Measurement by Small Tool (Online)2,500.002,800.00Online
21416/06/20221.00A22NO103P : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไรIncreasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21516/06/20221.00A22NO113DT : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไร (Online)Increasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management2,500.002,800.00Online
21616/06/20221.0Q22NO032DT : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel) (Online)MSA by Software Application (Online)MSA by Software Application (Online)2,500.002,800.00Online
21716/06/20221.00A22NO102P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21816/06/20221.00A22NO112DT : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Online)After Sales & CEMAfter Sales & CEM2,500.002,800.00Online
21916/06/20222.00Q22NO033DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Documentation (Online)ISO 9001:2015 Documentation (Online)4,800.005,200.00Online
22016/06/20222.00Q22NO033P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 DocumentationISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22117/06/20221.0M22NO046P : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22217/06/20221.0M22NO049DT : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MU (Online)MUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,500.002,800.00Online
22317/06/20221.0A22LM182DT : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และ การเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิผล (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online)2,500.002,800.00Online
22417/06/20221.00A22NO106P : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพPrepare for Supervisor / First Line ManagerPrepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22517/06/20221.00A22NO116DT : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Online)Prepare for Supervisor / First Line ManagerPrepare for Supervisor / First Line Manager2,500.002,800.00Online
22617/06/20221.00C22NO019DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One Day (Online)Smart Presentation in One Day (Online)2,500.002,800.00Online
22717/06/20221.00C22NO022P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22817/06/20221.0A22LM002DT : เพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ง่ายๆ กับนักจัดซื้อมือโปร (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)2,500.002,800.00Online
22917/06/20221.0A22LM002P : เพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ง่ายๆ กับนักจัดซื้อมือโปรProfit Lncrease With Professional PurchaserProfit Lncrease With Professional Purchaser3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23017/06/20221.00A22NO107P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23117/06/20221.00A22NO117DT : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปร (Online)Road to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,500.002,800.00Online
23217/06/20221.00P22NO030DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,500.002,800.00Online
23317/06/20221.00P22NO042P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23417/06/20221.0Q22NO035DT : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105E (Online)MIL-105E Inspection Standard (Online)MIL-105E Inspection Standard (Online)2,500.002,800.00Online
23517/06/20221.0Q22NO035P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-STD-105EMIL-105E Inspection StandardMIL-105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23617/06/20221.0A22SH001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบThai Labor Law for Japanese ExecutiveThai Labor Law for Japanese Executive5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23717/06/20221.0A22SH001JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)5,100.005,800.00Online
23818/06/20222.00M22NO041DT : Process Control for HRSG (Online)Process Control for HRSGProcess Control for HRSG4,800.005,200.00Online
23918/06/20222.0Q22LM007DT : การควบคุมคุณภาพโดยเทคนิคทางสถิติสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)6,300.007,300.00Online
24018/06/20222.00I22NO045P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24118/06/20222.00I22NO046P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24220/06/20221.00A22NO109P : การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและสร้างผลลัพธ์Communication SkillsCommunication Skills3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24320/06/20221.00A22NO119DT : การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและสร้างผลลัพธ์ (Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,500.002,800.00Online
24420/06/20221.00A22NO108P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24520/06/20221.00A22NO118DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,500.002,800.00Online
24620/06/20221.00E22NO025DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
24720/06/20221.00E22NO028P : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24820/06/20222.0C22NO015DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019 (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table 2019 (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table 2019 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 06/06/2022Postpone from 06/06/20222022年06月06日から延期した )4,800.005,200.00Online
24920/06/20222.0C22NO018P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019Professional Data Analysis by Excel Pivot Table 2019Professional Data Analysis by Excel Pivot Table 2019 (เลื่อนจากวันที่ 06/06/2022Postpone from 06/06/20222022年06月06日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25020/06/20222.00P22NO044P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25120/06/20222.00Q22NO036DT : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)4,800.005,200.00Online
25220/06/20222.00Q22NO036P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25320/06/20222.00E22NO030DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
25420/06/20222.00E22NO033P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25521/06/20222.0S22NO011S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5� ����Ѻ��С���������������м�������5� ����?��?���������������?������� (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท.
25621/06/20222.0S22NO008DT : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )5,000.005,600.00Online
25721/06/20221.00A22NO111P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25821/06/20221.00A22NO121DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email2,500.002,800.00Online
25921/06/20221.00A22NO112P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26021/06/20221.00A22NO122DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Online)Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer2,500.002,800.00Online
26121/06/20221.0E22NO022DT : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (Online)Storage of Hazardous Materials ControllerStorage of Hazardous Materials Controller2,500.002,800.00Online
26221/06/20221.00E22NO025P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายStorage of Hazardous Materials ControllerStorage of Hazardous Materials Controller3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26321/06/20222.0Q22NO040DT : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติ (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)4,800.005,200.00Online
26421/06/20222.0Q22NO040P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26521/06/20222.00Q22NO038DT : การออกแบบการทดลอง DOE (Online)DOE : Design of Experiments (Online)DOE : Design of Experiments (Online)4,800.005,200.00Online
26621/06/20222.00Q22NO038P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE : Design of ExperimentsDOE : Design of Experiments6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26721/06/20221.00Q22NO037DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26821/06/20221.00Q22NO037P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26921/06/20222.0A22NO110P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27021/06/20222.0A22NO120DT : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (Online)Compensation ManagementCompensation Management2,500.002,800.00Online
27121/06/20224.0A22LM083DT : Dynamic Leadership: Valuable Human Resource Management (Online)Dynamic Leadership: Valuable Human Resource Management (Online)Valuable Human Resource Management (Online)4,700.005,400.00Online
27222/06/20221.0A22NO114P : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27322/06/20221.00A22NO123DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00Online
27422/06/20221.00A22NO113P : การนำเสนองานอย่างมืออาชีพThe Professional by Think-Do-Show TechniquesThe Professional by Think-Do-Show Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27522/06/20222.0E22NO010DT : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Online)Electrical System Installation According to StandardizatonElectrical System Installation According to Standardizaton (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )4,800.005,200.00Online
27622/06/20223.0U22NO001P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น
27722/06/20221.0M22LM032DT : GD&T: การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสม (Tolerance Stack Up) ขั้นพื้นฐาน (Online)Basic Stack Up Tolerance Analysis (Online)Basic Stack Up Tolerance Analysis (Online)2,500.002,800.00Online
27822/06/20223.0E22NO007E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27922/06/20221.00E22NO024DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety2,500.002,800.00Online
28022/06/20221.00E22NO027P : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนSelf-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28122/06/20222.0M22NO042P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28222/06/20222.0M22NO046DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี (Online)JIT : Just in TimeJIT : Just in Time4,800.005,200.00Online
28322/06/20221.00Q22NO039DT : การค้นหาปัญหาอย่างไร? จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)2,500.002,800.00Online
28422/06/20221.00Q22NO039P : การค้นหาปัญหาอย่างไร? จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28522/06/20222.0E22SH009JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
28622/06/20222.0I22LM065P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดความยาว กว้าง สูง ลึก ในอุตสาหกรรมCalibration of Length, Width, Height and Depth in IndustryCalibration of Length, Width, Height and Depth in Industry6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28722/06/20221.00I22NO019DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
28822/06/20221.00I22NO047P : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28923/06/20221.0A22NO061DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )2,500.002,800.00 Online
29023/06/20221.0A22NO063P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29123/06/20221.00A22NO115P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29223/06/20221.00A22NO124DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail2,500.002,800.00Online
29323/06/20221.00A22NO116P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29423/06/20221.00A22NO125DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)The Proactive HabitsThe Proactive Habits2,500.002,800.00Online
29523/06/20221.0M22NO030P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29623/06/20221.0M22NO029DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )2,500.002,800.00Online
29723/06/20222.00M22NO038P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29823/06/20222.00M22NO042DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม(Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol4,800.005,200.00Online
29923/06/20222.00Q22NO042DT : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)4,800.005,200.00Online
30023/06/20222.00Q22NO042P : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางGMP Internal audit for cosmetic industryGMP Internal audit for cosmetic industry5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30123/06/20221.00Q22NO041DT : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)2,500.002,800.00Online
30223/06/20221.00Q22NO041P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30323/06/20221.00A22NO117P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30423/06/20221.00A22NO126DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,500.002,800.00Online
30524/06/20221.00A22NO118P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลสำหรับองค์กรSales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30624/06/20221.00A22NO127DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลสำหรับองค์กร (Online)Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era2,500.002,800.00Online
30725/06/20220.5H22YW004DT : TPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChainTPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChainTPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChainnew0.000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
30825/06/20221.0M22NO035DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)2,500.002,800.00Online
30926/06/20223.0E22NO009E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31027/06/20222.00A22NO119P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31127/06/20222.00A22NO128DT : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่ (Online)Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach4,800.005,200.00Online
31227/06/20222.00C22NO020DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2019 (Online)Formula & Functions in Excel 2019 (Online)4,800.005,200.00Online
31327/06/20222.00C22NO023P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2019Formula & Functions in Excel 20196,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31427/06/20221.00A22NO120P : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31527/06/20221.00A22NO129DT : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพ (Online)The Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS2,500.002,800.00Online
31627/06/20222.0Q22NO043DT : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)4,800.005,200.00Online
31727/06/20222.0Q22NO043P : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ )Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop )Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31828/06/20222.00Q22NO044DT : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)4,800.005,200.00Online
31928/06/20222.00Q22NO044P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32028/06/20223.0A22LM084DT : Dynamic Leadership: Agile Mindset for Business (Online)Dynamic Leadership: Agile Mindset for Business (Online)Agile Mindset for Business (Online)4,700.005,400.00Online
32128/06/20223.0M22NO068P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32228/06/20222.00E22NO029DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
32328/06/20222.00E22NO032P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32428/06/20221.0I22LM030DT : การประเมินวิธีวัด (ทดสอบ, สอบเทียบ) ตามข้อกำหนด ISO ด้วยความแปรปรวน (Online)Testing and Calibration Method Evaluation for ISO Using ANOVA (Online)Testing and Calibration Method Evaluation for ISO Using ANOVA (Online)2,500.002,800.00Online
32529/06/20221.00A22NO121P : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32629/06/20222.00A22NO122P : ยุทธศาสตร์ของนักจัดซื้อจัดหามืออาชีพในการลดต้นทุนภาคปฏิบัติProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32729/06/20222.00A22NO131DT : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง (Online)Professional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM4,800.005,200.00Online
32829/06/20222.00C22NO021DT : เจาะลึก..การวิเคราะห์ข้อมูลใน excel อย่างเหนือชั้นด้วย Pivot table (Play & Learn) (Online)Super Tips & Techniques for PivotTable (Play & Learn) (Online)Super Tips & Techniques for PivotTable (Play & Learn) (Online)4,800.005,200.00Online
32929/06/20222.00C22NO024P : เจาะลึก..การวิเคราะห์ข้อมูลใน excel อย่างเหนือชั้นด้วย Pivot table (Play & Learn)Super Tips & Techniques for PivotTable (Play & Learn)Super Tips & Techniques for PivotTable (Play & Learn)6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33029/06/20221.00P22NO046P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33129/06/20221.00P22NO032DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,500.002,800.00Online
33229/06/20221.00P22NO045P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33329/06/20221.00M22NO037P : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33429/06/20221.00M22NO040DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
33529/06/20221.00Q22NO045DT : ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)2,500.002,800.00Online
33629/06/20221.00Q22NO045P : ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร FSSC22000 ver.5.1 2020Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 20203,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33729/06/20222.00I22NO020DT : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)4,800.005,200.00Online
33829/06/20222.00I22NO048P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33930/06/20221.00Q22NO046DT : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)2,500.002,800.00Online
34030/06/20221.00P22NO033DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)2,500.002,800.00Online
34130/06/20221.00P22NO047P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34230/06/20222.0Q22NO046P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34330/06/20222.0Q22NO047DT : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)4,800.005,200.00Online
34430/06/20222.0Q22NO047P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34530/06/20222.0Q22NO048DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
34601/07/20221.0A22NO125P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34701/07/20221.0A22NO133DT : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา (Online)Supervisor TechniquesSupervisor Techniques2,500.002,800.00Online
34801/07/20221.0C22NO022DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2019 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2019 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2019 (Online)2,500.002,800.00Online
34901/07/20221.0C22NO025P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2019Creative and Design Graphic in Excel 2019Creative and Design Graphic in Excel 20193,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35001/07/20221.0M22NO062P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35101/07/20222.0I22NO050P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอย พัฒนากร 18
35201/07/20222.0I22NO051P : การทำความเข้าใจ และการประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring InstrumentsUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring Instruments6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35302/07/20221.0A22NO126P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35402/07/20221.0A22NO134DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ Kaizen (Online)Self Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,500.002,800.00Online
35502/07/20222.0I22NO031P : การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel ruler, Textile Tape and Steel Tape CalibrationSteel ruler, Textile Tape and Steel Tape Calibration (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2022Postpone from 28/05/20222022年05月28日から延期した )6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35602/07/20221.0I22NO052P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35704/07/20221.0A22NO129P : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35804/07/20221.0A22NO136DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่ (Online)Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,500.002,800.00Online
35904/07/20221.0E22NO038DT : การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry2,500.002,800.00Online
36004/07/20221.0E22NO039P : การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมWater Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36104/07/20222.0A22NO127P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36204/07/20221.0A22NO128P : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้าAwaken the Selling PowerAwaken the Selling Power3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36304/07/20221.0A22NO135DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power2,500.002,800.00Online
36404/07/20221.0M22NO066P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36504/07/20221.0M22NO069DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity2,500.002,800.00Online
36604/07/20222.0C22NO031P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2019 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2019 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2019 for Quality Control6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36704/07/20222.0Q22NO048P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016IATF 16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36804/07/20222.0Q22NO049DT : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)4,800.005,200.00Online
36904/07/20221.0E22LM045DT : การบริหารความเสี่ยงการทำงานในที่อับอากาศ (Online)Risk Management in Confine Space (Online)Risk Management in Confine Space (Online)2,500.002,800.00Online
37004/07/20222.0Q22NO049P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37105/07/20221.0A22LM077P : สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้าหน้ามืออาชีพProfessional Supervisor SkillProfessional Supervisor Skill3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37205/07/20221.0A22LM087DT : สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้าหน้ามืออาชีพ (Online)Professional Supervisor Skill (Online)Professional Supervisor Skill (Online)2,500.002,800.00Online
37305/07/20221.0A22NO131P : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37405/07/20221.0A22NO138DT : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่ (Online)The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work2,500.002,800.00Online
37505/07/20221.0A22NO132P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37605/07/20221.0M22NO063P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37705/07/20222.0E22LM046DT : การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีฮีตปั๊ม (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)4,800.005,200.00Online
37805/07/20221.0A22LM018DT : การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร (Online)Corporate Income Tax Calculation According to Revenue Code (Online)Corporate Income Tax Calculation According to Revenue Code (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2022Postpone from 22/04/20222022年04月22日から延期した )2,500.002,800.00 Online
37905/07/20221.0A22LM021P : การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรCorporate Income Tax Calculation According to Revenue CodeCorporate Income Tax Calculation According to Revenue Code (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2022Postpone from 22/04/20222022年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38005/07/20222.0P22NO050P : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38105/07/20222.0P22NO049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Motor Maintenance Level 1Motor Maintenance Level 15,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38205/07/20222.0Q22NO010P : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38305/07/20222.0Q22NO008DT : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Online)Applied Statistics for Manufacturing (Online)Applied Statistics for Manufacturing (Online) (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )4,800.005,200.00Online
38405/07/20222.0Q22NO050P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:20155,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38505/07/20222.0Q22NO051P : การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน FSSC22000 version5.1 และ ISO22000:2018Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 20205,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38605/07/20222.0Q22NO052DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน FSSC22000 version5.1 และ ISO22000:2018 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 (Online)4,800.005,200.00Online
38705/07/20222.0E22NO041DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
38805/07/20222.0E22NO042P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38905/07/20221.0A22NO130P : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
39005/07/20221.0A22NO137DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,500.002,800.00Online
39106/07/20221.0A22NO133P : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39206/07/20221.0A22NO139DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)LeadershipLeadership2,500.002,800.00Online
39306/07/20222.0C22NO023DT : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel (Online)33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel (Online)33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel (Online)4,800.005,200.00Online
39406/07/20222.0C22NO026P : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel6,500.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39506/07/20221.0A22LM027P : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานPeople Management in Practice (Case Study)People Management in Practice (Case Study) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39606/07/20221.0A22LM028DT : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
39706/07/20223.0P22PJ003SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
39806/07/20222.0I22NO053P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39906/07/20221.0I22NO023DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
40006/07/20221.0I22NO054P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40107/07/20229.0S22NO018S : Kaizen Master Certification ProgramKaizen Master Certification ProgramKaizen Master Certification Program26,000.0029,000.00ส.ส.ท.
40207/07/20229.0S22NO011DT : Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)24,000.0027,500.00Online
40307/07/20221.0A22NO138P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40407/07/20221.0A22NO144DT : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoT (Online)Mastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor2,500.002,800.00Online
40507/07/20222.0A22NO136P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40607/07/20222.0A22NO142DT : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผล (Online)Effective Coaching SkillsEffective Coaching Skills4,800.005,200.00Online
40707/07/20221.0A22NO137P : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40807/07/20221.0A22NO143DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
40907/07/20221.0A22NO134P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41007/07/20221.0A22NO140DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Online)Corporate EnglishCorporate English2,500.002,800.00Online
41107/07/20221.0A22LM025P : Agile For ExecutiveAgile For ExecutiveAgile For Executive (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41207/07/20221.0A22LM026DT : Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
41307/07/20221.0P22LM042DT : บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
41407/07/20221.0M22LM033DT : การจัดสรรค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance Allocated) ขั้นพื้นฐาน (Online)Basic Tolerance Allocated (Online)Basic Tolerance Allocated (Online)2,500.002,800.00Online
41507/07/20222.0E22NO002DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )4,800.005,200.00Online
41607/07/20222.0E22NO002P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41707/07/20223.0E22NO010E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41807/07/20221.0M22LM033P : แบตเตอรี่และระบบการจัดการแบตเตอรี่ (ยานยนต์ไฟฟ้า)Batteries and Management SystemBatteries and Management System3,500.004,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
41907/07/20222.0P22NO035DT : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์) (Online)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance4,800.005,200.00Online
42007/07/20222.0P22NO051P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42107/07/20221.0A22NO135P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขายForecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42207/07/20221.0A22NO141DT : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales2,500.002,800.00Online
42307/07/20222.0M22NO065P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM TechniquesCost Reduction thru VSM Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42407/07/20221.0E22NO037DT : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการ (Online)Accident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques2,500.002,800.00Online
42507/07/20221.0E22NO038P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42608/07/20221.0A22NO139P : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะProfessional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42708/07/20221.0P22NO040DT : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ) (Online)Spare Part ControlSpare Part Control2,500.002,800.00Online
42808/07/20221.0P22NO052P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)Spare Part ControlSpare Part Control3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42908/07/20221.0Q22NO053P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43008/07/20221.0Q22NO053DT : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพ (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)2,500.002,800.00Online
43108/07/20221.0I22NO024DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM) (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)2,500.002,800.00Online
43208/07/20221.0I22NO055P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM)Measurement Uncertainty Determination Using MCMMeasurement Uncertainty Determination Using MCM3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43309/07/20222.0I22NO057P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43409/07/20221.0M22NO066DT : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ (Online) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management2,500.002,800.00Online
43509/07/20221.0M22LM050DT : การให้บริการลูกค้าแบบลีน เพื่อความอยู่รอดและความเป็นเลิศ (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)2,500.003,100.00Online
43609/07/20221.0M22NO060DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
43709/07/20222.0I22NO058P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43809/07/20222.0I22NO056P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & PracticeDial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43909/07/20222.0I22NO026DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)4,800.005,200.00Online
44009/07/20222.0I22NO059P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44111/07/20221.0A22NO143P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44211/07/20221.0A22NO148DT : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Online)Effective TeamworkEffective Teamwork2,500.002,800.00 Online
44311/07/20222.0A22NO141P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44411/07/20222.0A22NO146DT : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) (Online)Management PsychologyManagement Psychology4,800.005,200.00Online
44511/07/20221.0A22NO142P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44611/07/20221.0A22NO147DT : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)Objection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,500.002,800.00Online
44711/07/20221.0A22LM086DT : เปลี่ยนคนพูดน้อยให้เป็นนักเข้าสังคมตัวยง (Online)Introvert Connection (Online)Introvert Connection (Online)2,500.003,100.00Online
44811/07/20222.0E22NO040DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
44911/07/20222.0E22NO041P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45011/07/20222.0C22NO024DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2019 ระดับ 1 (Online)Microsoft Excel 2019 Level 1 (Online)Microsoft Excel 2019 Level 1 (Online)4,800.005,200.00Online
45111/07/20222.0C22NO027P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2019 ระดับ 1Microsoft Excel 2019 Level 1Microsoft Excel 2019 Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45211/07/20222.0P22NO053P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45311/07/20222.0M22NO049P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45411/07/20222.0Q22NO026DT : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2022Postpone from 07/04/20222022年04月07日から延期した )4,800.005,200.00Online
45511/07/20222.0Q22NO054P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45611/07/20222.0I22NO027DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
45711/07/20222.0I22NO060P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45811/07/20222.0E22NO043DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
45911/07/20222.0E22NO044P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46011/07/20222.0A22NO140P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46111/07/20222.0A22NO145DT : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติ (Online)Training Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice4,800.005,200.00Online
46212/07/20221.0P22NO036DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work2,500.002,800.00Online
46312/07/20221.0P22NO054P : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46412/07/20221.0A22NO144P : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมMotivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46512/07/20221.0A22NO149DT : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (Online)Motivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance2,500.002,800.00Online
46612/07/20221.0A22LM179P : ปรับ LooK ปลุกให้เป็น BrandBrand YouBrand You3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46712/07/20221.0M22NO048P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46812/07/20221.0Q22LM024DT : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ ෶ ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )2,500.003,100.00Online
46912/07/20221.0Q22LM025P : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ - ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น)ISO 26262 Road Vehicle - Functional Safety (Introduction)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47013/07/20222.0Q22NO055P : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน)QCC Competitor (Staff)QCC Competitor (Staff)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47113/07/20222.0Q22NO055DT : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)4,800.005,200.00Online
47214/07/20221.0A22LM180P : 5ส ในงานบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว5S in Service and Tourism Industry5S in Service and Tourism Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47314/07/20221.0A22LM183DT : 5ส ในงานบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)2,500.003,100.00Online
47414/07/20221.0A22NO146P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47514/07/20221.0A22NO151DT : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน (Online)Job InsturctionJob Insturction2,500.002,800.00Online
47614/07/20221.0A22NO147P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47714/07/20221.0A22NO152DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย (Online)Sales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator2,500.002,800.00Online
47815/07/20221.0P22NO037DT : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต (Online)Productivity by 5SProductivity by 5S2,500.002,800.00Online
47915/07/20221.0P22NO055P : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48015/07/20221.0A22NO148P : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงานHandling the Difficulty Situations in office By EQ as LeaderHandling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48115/07/20221.0A22NO153DT : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงาน (Online)Handling the Difficulty Situations in office By EQ as LeaderHandling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader2,500.002,800.00Online
48215/07/20221.0E22NO044DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Construction2,500.002,800.00Online
48315/07/20221.0E22NO045P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้างElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Construction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48415/07/20221.0I22NO028DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Onine)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Onine)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Onine)2,500.002,800.00Online
48515/07/20221.0I22NO061P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48616/07/20222.0C22LM013DT : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server + Power BI (Online) Microsoft SQL Server + Power BI (Online) Microsoft SQL Server + Power BI (Online)6,300.007,300.00Online
48716/07/20222.0I22NO062P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48816/07/20222.0I22NO064P : การใช้งานและการสอบเทียบ Piston Pipette (Micropipette)Calibration of Piston Pipette (Micropipette)Calibration of Piston Pipette (Micropipette)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48916/07/20222.0I22NO063P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49018/07/20221.0A22NO149P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49118/07/20221.0A22NO154DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.002,800.00Online
49218/07/20221.0A22NO152P : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49318/07/20221.0A22NO157DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safety2,500.002,800.00Online
49418/07/20221.0A22NO151P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49518/07/20221.0A22NO156DT : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง (Online)Business Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,500.002,800.00Online
49618/07/20222.0M22NO057P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques)IE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49718/07/20226.0E22NO009P : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49818/07/20221.0M22NO056DT : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร (Online)Cost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,500.002,800.00Online
49918/07/20222.0C21NO080P : สร้าง User Form สำหรับการจัดการฐานข้อมูล ด้วย Excel 2019Advance Creation for User Form in Excel 2019Advance Creation for User Form in Excel 2019 (เลื่อนจากวันที่ 31/01/2022Postpone from 31/01/20222022年01月31日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50018/07/20222.0P22NO056P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50118/07/20221.0A22NO153P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50218/07/20221.0A22NO158DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา (Online)Non-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,500.002,800.00Online
50318/07/20222.0Q22NO056P : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industryGHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50418/07/20222.0Q22NO056DT : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)4,800.005,200.00Online
50518/07/20221.0A22NO150P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50618/07/20221.0A22NO155DT : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)Work SmartWork Smart2,500.002,800.00Online
50719/07/20221.0A22NO155P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50819/07/20221.0A22NO160DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice2,500.002,800.00Online
50919/07/20221.0A22NO156P : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51019/07/20221.0A22NO161DT : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
51119/07/20221.0A22NO158P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51219/07/20221.0A22NO154P : พลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51319/07/20221.0A22NO159DT : เพิ่มพลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะ (Online)Max Your Memory Super MemoryMax Your MemorySuper Memory2,500.002,800.00Online
51419/07/20222.0H22YW002P : เพิ่มทักษะด้าน Digital/IoT สำหรับ Gen X (เก๋าแต่ไม่เก่า)เพิ่มทักษะด้าน Digital/IoT สำหรับ Gen X (เก๋าแต่ไม่เก่า)เพิ่มทักษะด้าน Digital/IoT สำหรับ Gen X (เก๋าแต่ไม่เก่า)new6,500.007,000.00-
51519/07/20221.0M22NO058P : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51619/07/20221.0A22LM022P : การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรจึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge LiabilityPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51719/07/20221.0A22LM020DT : การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรจึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
51819/07/20221.0A22NO157P : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51919/07/20221.0A22NO162DT : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) (Online)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)2,500.002,800.00Online
52019/07/20222.0Q22NO057P : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story฀ : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52119/07/20222.0Q22NO057DT : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story฀ : สนุก สุข ด้วย QC Story (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)4,800.005,200.00Online
52220/07/20221.0A22NO161P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsOKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52320/07/20221.0A22NO165DT : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs (Online)OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result2,500.002,800.00Online
52420/07/20221.0A22NO145P : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2022Postpone from 13/07/20222022年07月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52520/07/20221.0A22NO150DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2022Postpone from 13/07/20222022年07月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
52620/07/20221.0A22NO159P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52720/07/20221.0A22NO163DT : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,500.002,800.00Online
52820/07/20221.0A22NO160P : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52920/07/20221.0A22NO164DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making2,500.002,800.00Online
53020/07/20221.0P22NO038DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA2,500.002,800.00Online
53120/07/20221.0P22NO057P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53220/07/20222.0P22NO059P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53320/07/20222.0C22NO026DT : การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs) (Online)Google Document Management (Online)Google Document Management (Online)4,800.005,200.00Online
53420/07/20222.0C22NO029P : การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs)Google Document ManagementGoogle Document Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53520/07/20223.0M22LM047P : คลังสินค้าอัจฉริยะSmart WarehouseSmart Warehouse10,000.0011,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53620/07/20222.0P22NO058P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53720/07/20221.0S22NO015S : การสร้าง Mindset ผู้นำในการบริหารธุรกิจ ด้วย Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation Game (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )3,800.004,300.00ส.ส.ท.
53820/07/20221.0A22NO162P : สร้างเสน่ห์นักขายให้มัดใจลูกค้าCharismatic SalesCharismatic Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53920/07/20221.0A22NO166DT : สร้างเสน่ห์นักขายให้มัดใจลูกค้า (Online)Charismatic SalesCharismatic Sales2,500.002,800.00Online
54020/07/20221.0A22NO169DT : ศักยภาพการบริหารเอกสารแบบครบวงจร (Online)Filing. System. Management. CompetenciesFiling. System. Management. Competencies2,500.002,800.00Online
54121/07/20221.0A22NO164P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54221/07/20221.0A22NO168DT : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างาน (Online)Value of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
54321/07/20221.0A22NO163P : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54421/07/20221.0A22NO167DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00Online
54521/07/20221.0M22NO051P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต (ทฤษฎี)Daily Management in Manufacturing (Theory)Daily Management in Manufacturing (Theory)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54621/07/20221.0E22NO039DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Cooling Water TreatmentCooling Water Treatment2,500.002,800.00Online
54721/07/20221.0E22NO040P : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54821/07/20221.0M22NO059P : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-YokeMistake-Proofing in Production ProcessesMistake-Proofing in Production Processes3,000.003,500.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
54921/07/20221.0M22NO062DT : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (Online)Mistake-Proofing in Production ProcessesMistake-Proofing in Production Processes2,500.002,800.00Online
55021/07/20222.00Q22NO008P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:201Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:201 (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55122/07/20222.0A22NO169P : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55222/07/20222.0A22NO173DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills4,800.005,200.00Online
55322/07/20221.0A22NO168P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55422/07/20221.0A22NO172DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management TechniquesTime Management Techniques2,500.002,800.00Online
55522/07/20221.0A22NO167P : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55622/07/20221.0A22NO171DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer2,500.002,800.00Online
55722/07/20221.0A22LM003DT : สุดยอดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Online)Product Development Strategy (Online)Product Development Strategy (Online)2,500.002,800.00Online
55822/07/20221.0A22LM003P : สุดยอดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์Product Development StrategyProduct Development Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55922/07/20221.0M22NO060P : ปรับปรุงงานด้วย Jig & FixtureWork Improvement by Jig & FixtureWork Improvement by Jig & Fixture3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
56022/07/20221.0E22LM021P : ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัดประจุและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะElectric Vehicle, Charging Systems and Smart GridElectric Vehicle, Charging Systems and Smart Grid3,500.004,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
56122/07/20221.0M22NO050P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
56222/07/20221.0M22NO054DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,500.002,800.00Online
56322/07/20221.0P22NO039DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice2,500.002,800.00Online
56422/07/20221.0P22NO060P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
56522/07/20221.0A22NO166P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
56622/07/20221.0A22NO170DT : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ (Online)Boost up your PerformanceBoost up your Performance2,500.002,800.00Online
56722/07/20221.0Q22SH002JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management5,100.005,800.00Online
56822/07/20221.0A22NO165P : ศักยภาพการบริหารเอกสารแบบครบวงจรManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
56923/07/20222.0M22LM051DT : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาล (Online)Food Product Value Added from Sugar (Online)Food Product Value Added from Sugar (Online)6,300.007,300.00Online
57025/07/20221.0A22NO170P : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
57125/07/20221.0A22NO174DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique2,500.002,800.00Online
57225/07/20221.0A22NO172P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
57325/07/20221.0A22NO176DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00Online
57425/07/20221.0A22NO171P : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพCounseling Technique for SupervisorCounseling Technique for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18