แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/05/20221.0M22LM030DT : GD&T: พื้นฐานการแปลความหมายด้านขนาน รูปร่าง รูปทรง และพิกัดความเคลื่อน (Online)Basic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (Online)Basic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (Online)2,500.002,800.00Online
220/05/20221.0C22NO011DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)2,500.002,800.00Online
320/05/20221.0Q22NO018DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)2,500.002,800.00Online
421/05/20221.0M22NO020DT : Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต (Online)Cost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma2,500.002,800.00Online
523/05/20221.00A22NO056DT : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุน (Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
623/05/20222.0Q22NO019DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online)4,800.005,200.00Online
723/05/20222.00Q22NO020DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
824/05/20221.0A22LM024DT : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ (Online)Withholding Tax System (Online)Withholding Tax System (Online)2,500.002,800.00Online
924/05/20221.0A22NO059DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 (Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,500.002,800.00Online
1025/05/20221.0P22NO024DT : การเพิ่มผลิตภาพด้วย 5S & Kaizen (Workshop) (Online)5S&Kaizen for productivity (Workshop)Improvement 5s2,500.002,800.00Online
1125/05/20221.00A22NO062DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ ( Online )Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
1225/05/20222.0E22NO006DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )1,500.001,800.00Online
1326/05/20221.00P22NO025DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Wasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance2,500.002,800.00Online
1426/05/20221.0M22NO013DT : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)(online)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
1526/05/20221.0E22LM009DT : เทคนิคสนทนาความปลอดภัยเพื่ออุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Online)Safety TalK for Zero Accident (Online)Safety TalK for Zero Accident (Online)2,500.002,800.00Online
1627/05/20221.00A22NO066DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback2,500.002,800.00Online
1727/05/20221.0M22NO037DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
1827/05/20221.0E22SH004JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)5,100.005,800.00Online
1927/05/20221.00P22NO026DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษา (Online)KPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)2,500.002,800.00Online
2027/05/20221.0M22NO048DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
2127/05/20221.00Q22NO021DT : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFD (Online)Quality Function Deployment (Online)Quality Function Deployment (Online)2,500.002,800.00Online
2227/05/20221.00I22NO014DT : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพเพื่อการวัด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
2328/05/20222.0M22NO027DT : Process Control for Gas Turbine(Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine4,800.005,200.00Online
2430/05/20221.0M22NO014DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต(Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management2,500.002,800.00Online
2530/05/20222.00A22NO067DT : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การ (Online)Profitability in PurchasingProfitability in Purchasing4,800.005,200.00Online
2630/05/20222.00Q22NO022DT : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Online)Planning for Quality Assurance (Online)Planning for Quality Assurance (Online)4,800.005,200.00Online
2730/05/20222.0E22NO013DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
2831/05/20221.0M22NO021DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke(Online)Human Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke2,500.002,800.00Online
2931/05/20221.00A22NO068DT : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)Image Maker for Professional SalesImage Maker for Professional Sales2,500.002,800.00Online
3031/05/20221.0E22LM008DT : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานประกอบการ (Online)Prevention and control in Organization (Online)Prevention and control in Organization (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
3131/05/20221.0M22NO017DT : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์(Online)Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics2,500.002,800.00Online
3231/05/20221.00A22NO069DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
3331/05/20221.00Q22NO023DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)2,500.002,800.00Online
3401/06/20222.00A22NO090DT : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Online)Psychology for Effective WorkPsychology for Effective Work4,800.005,200.00Online
3501/06/20223.0A22LM081DT : Dynamic Leadership: Problem Solving & Decision Making Skill (Online)Dynamic Leadership: Problem Solving & Decision Making Skill (Online)Problem Solving & Decision Making Skill (Online)4,700.005,400.00Online
3601/06/20221.0A22LM072DT : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติ (Online)Social Etiquette (Online)Social Etiquette (Online)2,500.003,100.00Online
3701/06/20221.0E22NO004DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online)การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online)การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2022Postpone from 21/04/20222022年04月21日から延期した )2,500.002,800.00Online
3801/06/20222.00C22NO014DT : การประยุกต์ใช้ Excel 2019 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Online)Excel 2019 for Inventory Management (Online)Excel 2019 for Inventory Management (Online)4,800.005,200.00Online
3901/06/20221.00A22NO089DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation2,500.002,800.00Online
4001/06/20222.00A22NO088DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร (Online)Modern PurchasingModern Purchasing4,800.005,200.00Online
4101/06/20221.0M22NO024DT : การวางแผนอุปทาน (Supply Planning)(Online)Supply PlanningSupply Planning (เลื่อนจากวันที่ 21/05/2022Postpone from 21/05/20222022年05月21日から延期した )2,500.002,800.00Online
4202/06/20221.0A22LM073DT : สร้างเสน่ห์ให้จับใจคนทุกสถานการณ์ (Online)Charismatic Personality (Online)Charismatic Personality (Online)2,500.003,100.00Online
4302/06/20221.0Q22SH001JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)5,100.005,800.00Online
4406/06/20221.00A22NO092DT : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)2,500.002,800.00Online
4506/06/20222.00A22NO093DT : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (Online)On the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT4,800.005,200.00Online
4606/06/20221.00A22NO091DT : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)2,500.002,800.00Online
4706/06/20221.00E22NO026DT : การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001(Online)Continuos System of ISO14001Continuos System of ISO140012,500.002,800.00Online
4806/06/20221.00E22NO019DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน (Online)Sustainable Safety Management for SupervisorSustainable Safety Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
4907/06/20221.00Q22NO028DT : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC & Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC & Kaizen The difference in purpose and application (Online)2,500.002,800.00Online
5007/06/20221.00M22NO044DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,500.002,800.00Online
5107/06/20221.00A22NO095DT : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (Online)Excellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success2,500.002,800.00Online
5207/06/20221.00A22NO094DT : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ (Online)Up-Skill To Professional AuditorUp-Skill To Professional Auditor2,500.002,800.00Online
5307/06/20221.00A22NO096DT : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน (Online)Job Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,500.002,800.00Online
5407/06/20224.0A22LM082DT : Dynamic Leadership: Work With Creativity: การทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Online)Dynamic Leadership: Work With Creativity (Online)Work With Creativity (Online)4,700.005,400.00Online
5507/06/20221.0E22NO036DT : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 (Online)Environment Law and Compliance Obligation of ISO 14001 : 2015Environment Law and Compliance Obligation of ISO 14001 : 20152,500.002,800.00Online
5607/06/20222.0Q22NO029DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)4,800.005,200.00Online
5707/06/20221.00I22NO015DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)2,500.002,800.00Online
5808/06/20221.00A22NO097DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)2,500.002,800.00Online
5908/06/20221.00A22NO098DT : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Online)How to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,500.002,800.00Online
6008/06/20221.0A22LM085DT : ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Online)Making Tax Easily for Personal Income Tax Calculation (Online)Making Tax Easily for Personal Income Tax Calculation (Online)2,500.002,800.00Online
6108/06/20221.0P22LM041DT : ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเชิงปฏิบัติ (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)2,500.002,800.00Online
6208/06/20221.00P22NO027DT : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Online)TPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,500.002,800.00Online
6308/06/20221.00E22NO021DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
6408/06/20222.00E22NO027DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
6508/06/20221.00E22NO028DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skill for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skill for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
6609/06/20221.00A22NO099DT : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)Power of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor2,500.002,800.00Online
6709/06/20221.00A22NO100DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
6809/06/20221.0E22LM018DT : การจัดการน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Wastewater Management for Food Industry (Online)Wastewater Management for Food Industry (Online)2,500.003,100.00Online
6909/06/20221.00A22NO101DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques2,500.002,800.00Online
7009/06/20222.0E22SH007JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)new9,000.0010,000.00Online
7109/06/20222.00I22NO016DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
7210/06/20221.00A22NO102DT : การวางแผนปฏิบัติงาน (Online)Action PlanAction Plan2,500.002,800.00Online
7310/06/20221.00M22NO045DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why2,500.002,800.00Online
7410/06/20221.00E22NO023DT : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Boiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00Online
7510/06/20222.0C22NO016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Microsoft Excel Level 2 (Online)Microsoft Excel Level 2 (Online)4,800.005,200.00Online
7611/06/20222.00I22NO017DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)5,000.005,400.00Online
7713/06/20221.00A22NO105DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency2,500.002,800.00Online
7813/06/20222.00A22NO106DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน (Online)Smart SupervisorSmart Supervisor4,800.005,200.00Online
7913/06/20222.00A22NO103DT : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัย (Online)Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader4,800.005,200.00Online
8013/06/20222.00C22NO017DT : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online)Advanced Create and Design Graph in Excel 2019 (Online)Advanced Create and Design Graph in Excel 2019 (Online)4,800.005,200.00Online
8113/06/20221.00P22NO028DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse2,500.002,800.00Online
8213/06/20221.00A22NO104DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,500.002,800.00Online
8314/06/20222.00M22NO043DT : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Online)Problem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace4,800.005,200.00Online
8414/06/20222.00A22NO107DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (Online)Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills4,800.005,200.00Online
8514/06/20221.0A22LM074DT : การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ (Online)Leader Personality Development (Online)Leader Personality Development (Online)2,500.003,100.00Online
8614/06/20221.00A22NO108DT : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management2,500.002,800.00Online
8714/06/20221.00P22NO031DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,500.002,800.00Online
8814/06/20221.00E22NO020DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Online)Job Analysis for SafetyJob Analysis for Safety2,500.002,800.00Online
8915/06/20221.0A22LM025DT : ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Online)New Skills (Online)New Skills (Online)2,500.002,800.00Online
9015/06/20221.00A22NO111DT : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (On;ine)Conflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,500.002,800.00Online
9115/06/20222.00A22NO109DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
9215/06/20221.00A22NO110DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for SupervisorManagement for Supervisor2,500.002,800.00Online
9315/06/20224.00C22NO018DT : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ (Online)Excellence at Work by Smart Excel (Online)Excellence at Work by Smart Excel (Online)9,600.0010,400.00Online
9415/06/20222.00Q22NO031DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control (For Supervisor) (Online)Effective Quality Control (For Supervisor) (Online)4,800.005,200.00Online
9515/06/20221.00Q22NO030DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 Q22NO026PIn-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 Q22NO026P2,500.002,800.00Online
9615/06/20222.0E22SH008JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
9715/06/20221.00I22NO018DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
9816/06/20221.0P22NO029DT : จิตสำนึกด้าน 5ส (Online)5S consciousness5S consciousness2,500.002,800.00Online
9916/06/20222.0Q22NO034DT : QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story Systematic and continuous problem solving (Online)QC Story Systematic and continuous problem solving (Online)4,800.005,200.00Online
10016/06/20221.00A22NO114DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน (Online)Kaizen In OfficeKaizen In Office2,500.002,800.00Online
10116/06/20221.00A22NO115DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ) (Online)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC2,500.002,800.00Online
10216/06/20221.0M22LM031DT : GD&T: หลักการตรวจสอบขนาด และรูปร่าง รูปทรง (GT&T) ด้วยเครื่องวัดพื้นฐาน (Online)GD&T Measurement by Small Tool (Online)GD&T Measurement by Small Tool (Online)2,500.002,800.00Online
10316/06/20221.00A22NO113DT : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไร (Online)Increasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management2,500.002,800.00Online
10416/06/20221.0Q22NO032DT : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel) (Online)MSA by Software Application (Online)MSA by Software Application (Online)2,500.002,800.00Online
10516/06/20221.00A22NO112DT : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Online)After Sales & CEMAfter Sales & CEM2,500.002,800.00Online
10616/06/20222.00Q22NO033DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Documentation (Online)ISO 9001:2015 Documentation (Online)4,800.005,200.00Online
10717/06/20221.0M22NO049DT : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MU (Online)MUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,500.002,800.00Online
10817/06/20221.0A22LM182DT : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และ การเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิผล (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online)2,500.002,800.00Online
10917/06/20221.00A22NO116DT : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Online)Prepare for Supervisor / First Line ManagerPrepare for Supervisor / First Line Manager2,500.002,800.00Online
11017/06/20221.00C22NO019DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One Day (Online)Smart Presentation in One Day (Online)2,500.002,800.00Online
11117/06/20221.0A22LM002DT : เพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ง่ายๆ กับนักจัดซื้อมือโปร (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)2,500.002,800.00Online
11217/06/20221.00A22NO117DT : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปร (Online)Road to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,500.002,800.00Online
11317/06/20221.00P22NO030DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,500.002,800.00Online
11417/06/20221.0Q22NO035DT : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105E (Online)MIL-105E Inspection Standard (Online)MIL-105E Inspection Standard (Online)2,500.002,800.00Online
11517/06/20221.0A22SH001JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)5,100.005,800.00Online
11618/06/20222.00M22NO041DT : Process Control for HRSG (Online)Process Control for HRSGProcess Control for HRSG4,800.005,200.00Online
11718/06/20222.0Q22LM007DT : การควบคุมคุณภาพโดยเทคนิคทางสถิติสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)6,300.007,300.00Online
11820/06/20221.00A22NO119DT : การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและสร้างผลลัพธ์ (Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,500.002,800.00Online
11920/06/20221.00A22NO118DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,500.002,800.00Online
12020/06/20221.00E22NO025DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
12120/06/20222.0C22NO015DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019 (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table 2019 (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table 2019 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 06/06/2022Postpone from 06/06/20222022年06月06日から延期した )4,800.005,200.00Online
12220/06/20222.00Q22NO036DT : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)4,800.005,200.00Online
12320/06/20222.00E22NO030DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
12421/06/20222.0S22NO008DT : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )5,000.005,600.00Online
12521/06/20221.00A22NO121DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email2,500.002,800.00Online
12621/06/20221.00A22NO122DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Online)Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer2,500.002,800.00Online
12721/06/20221.0E22NO022DT : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (Online)Storage of Hazardous Materials ControllerStorage of Hazardous Materials Controller2,500.002,800.00Online
12821/06/20222.0Q22NO040DT : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติ (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)4,800.005,200.00Online
12921/06/20222.00Q22NO038DT : การออกแบบการทดลอง DOE (Online)DOE : Design of Experiments (Online)DOE : Design of Experiments (Online)4,800.005,200.00Online
13021/06/20222.0A22NO120DT : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (Online)Compensation ManagementCompensation Management2,500.002,800.00Online
13121/06/20224.0A22LM083DT : Dynamic Leadership: Valuable Human Resource Management (Online)Dynamic Leadership: Valuable Human Resource Management (Online)Valuable Human Resource Management (Online)4,700.005,400.00Online
13222/06/20221.00A22NO123DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00Online
13322/06/20222.0E22NO010DT : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Online)Electrical System Installation According to StandardizatonElectrical System Installation According to Standardizaton (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )4,800.005,200.00Online
13422/06/20221.0M22LM032DT : GD&T: การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสม (Tolerance Stack Up) ขั้นพื้นฐาน (Online)Basic Stack Up Tolerance Analysis (Online)Basic Stack Up Tolerance Analysis (Online)2,500.002,800.00Online
13522/06/20221.00E22NO024DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety2,500.002,800.00Online
13622/06/20222.0M22NO046DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี (Online)JIT : Just in TimeJIT : Just in Time4,800.005,200.00Online
13722/06/20221.00Q22NO039DT : การค้นหาปัญหาอย่างไร? จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)2,500.002,800.00Online
13822/06/20222.0E22SH009JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
13922/06/20221.00I22NO019DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
14023/06/20221.00A22NO124DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail2,500.002,800.00Online
14123/06/20221.00A22NO125DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)The Proactive HabitsThe Proactive Habits2,500.002,800.00Online
14223/06/20221.0M22NO029DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )2,500.002,800.00Online
14323/06/20222.00M22NO042DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม(Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol4,800.005,200.00Online
14423/06/20222.00Q22NO042DT : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)4,800.005,200.00Online
14523/06/20221.00Q22NO041DT : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)2,500.002,800.00Online
14623/06/20221.00A22NO126DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,500.002,800.00Online
14724/06/20221.00A22NO127DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลสำหรับองค์กร (Online)Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era2,500.002,800.00Online
14825/06/20221.0M22NO035DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)2,500.002,800.00Online
14927/06/20222.00A22NO128DT : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่ (Online)Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach4,800.005,200.00Online
15027/06/20222.00C22NO020DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2019 (Online)Formula & Functions in Excel 2019 (Online)4,800.005,200.00Online
15127/06/20221.00A22NO129DT : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพ (Online)The Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS2,500.002,800.00Online
15227/06/20222.0Q22NO043DT : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)4,800.005,200.00Online
15328/06/20222.00Q22NO044DT : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)4,800.005,200.00Online
15428/06/20223.0A22LM084DT : Dynamic Leadership: Agile Mindset for Business (Online)Dynamic Leadership: Agile Mindset for Business (Online)Agile Mindset for Business (Online)4,700.005,400.00Online
15528/06/20222.00E22NO029DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
15628/06/20221.0I22LM030DT : การประเมินวิธีวัด (ทดสอบ, สอบเทียบ) ตามข้อกำหนด ISO ด้วยความแปรปรวน (Online)Testing and Calibration Method Evaluation for ISO Using ANOVA (Online)Testing and Calibration Method Evaluation for ISO Using ANOVA (Online)2,500.002,800.00Online
15729/06/20222.00A22NO131DT : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง (Online)Professional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM4,800.005,200.00Online
15829/06/20222.00C22NO021DT : เจาะลึก..การวิเคราะห์ข้อมูลใน excel อย่างเหนือชั้นด้วย Pivot table (Play & Learn) (Online)Super Tips & Techniques for PivotTable (Play & Learn) (Online)Super Tips & Techniques for PivotTable (Play & Learn) (Online)4,800.005,200.00Online
15929/06/20221.00P22NO032DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,500.002,800.00Online
16029/06/20221.00M22NO040DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
16129/06/20221.00Q22NO045DT : ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)2,500.002,800.00Online
16229/06/20222.00I22NO020DT : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)4,800.005,200.00Online
16330/06/20221.00Q22NO046DT : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)2,500.002,800.00Online
16430/06/20221.00P22NO033DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)2,500.002,800.00Online
16530/06/20222.0Q22NO047DT : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)4,800.005,200.00Online
16630/06/20222.0Q22NO048DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
16701/07/20221.0A22NO133DT : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา (Online)Supervisor TechniquesSupervisor Techniques2,500.002,800.00Online
16801/07/20221.0C22NO022DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2019 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2019 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2019 (Online)2,500.002,800.00Online
16902/07/20221.0A22NO134DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ Kaizen (Online)Self Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,500.002,800.00Online
17004/07/20221.0A22NO136DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่ (Online)Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,500.002,800.00Online
17104/07/20221.0E22NO038DT : การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry2,500.002,800.00Online
17204/07/20221.0A22NO135DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power2,500.002,800.00Online
17304/07/20221.0M22NO069DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity2,500.002,800.00Online
17404/07/20222.0Q22NO049DT : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)4,800.005,200.00Online
17504/07/20221.0E22LM045DT : การบริหารความเสี่ยงการทำงานในที่อับอากาศ (Online)Risk Management in Confine Space (Online)Risk Management in Confine Space (Online)2,500.002,800.00Online
17605/07/20221.0A22LM087DT : สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้าหน้ามืออาชีพ (Online)Professional Supervisor Skill (Online)Professional Supervisor Skill (Online)2,500.002,800.00Online
17705/07/20221.0A22NO138DT : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่ (Online)The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work2,500.002,800.00Online
17805/07/20222.0E22LM046DT : การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีฮีตปั๊ม (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)4,800.005,200.00Online
17905/07/20222.0Q22NO008DT : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Online)Applied Statistics for Manufacturing (Online)Applied Statistics for Manufacturing (Online) (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )4,800.005,200.00Online
18005/07/20222.0Q22NO052DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน FSSC22000 version5.1 และ ISO22000:2018 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 (Online)4,800.005,200.00Online
18105/07/20222.0E22NO041DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
18205/07/20221.0A22NO137DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,500.002,800.00Online
18306/07/20221.0A22NO139DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)LeadershipLeadership2,500.002,800.00Online
18406/07/20222.0C22NO023DT : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel (Online)33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel (Online)33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel (Online)4,800.005,200.00Online
18506/07/20221.0A22LM028DT : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
18606/07/20221.0I22NO023DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
18707/07/20229.0S22NO011DT : Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)24,000.0027,500.00Online
18807/07/20221.0A22NO144DT : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoT (Online)Mastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor2,500.002,800.00Online
18907/07/20222.0A22NO142DT : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผล (Online)Effective Coaching SkillsEffective Coaching Skills4,800.005,200.00Online
19007/07/20221.0A22NO143DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
19107/07/20221.0A22NO140DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Online)Corporate EnglishCorporate English2,500.002,800.00Online
19207/07/20221.0A22LM026DT : Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
19307/07/20221.0P22LM042DT : บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
19407/07/20221.0M22LM033DT : การจัดสรรค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance Allocated) ขั้นพื้นฐาน (Online)Basic Tolerance Allocated (Online)Basic Tolerance Allocated (Online)2,500.002,800.00Online
19507/07/20222.0E22NO002DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )4,800.005,200.00Online
19607/07/20222.0P22NO035DT : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์) (Online)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance4,800.005,200.00Online
19707/07/20221.0A22NO141DT : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales2,500.002,800.00Online
19807/07/20221.0E22NO037DT : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการ (Online)Accident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques2,500.002,800.00Online
19908/07/20221.0P22NO040DT : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ) (Online)Spare Part ControlSpare Part Control2,500.002,800.00Online
20008/07/20221.0Q22NO053DT : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพ (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)2,500.002,800.00Online
20108/07/20221.0I22NO024DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM) (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)2,500.002,800.00Online
20209/07/20221.0M22NO066DT : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ (Online) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management2,500.002,800.00Online
20309/07/20221.0M22LM050DT : การให้บริการลูกค้าแบบลีน เพื่อความอยู่รอดและความเป็นเลิศ (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)2,500.003,100.00Online
20409/07/20221.0M22NO060DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
20509/07/20222.0I22NO026DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)4,800.005,200.00Online
20611/07/20222.0A22NO146DT : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) (Online)Management PsychologyManagement Psychology4,800.005,200.00Online
20711/07/20221.0A22NO147DT : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)Objection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,500.002,800.00Online
20811/07/20221.0A22LM086DT : เปลี่ยนคนพูดน้อยให้เป็นนักเข้าสังคมตัวยง (Online)Introvert Connection (Online)Introvert Connection (Online)2,500.003,100.00Online
20911/07/20222.0E22NO040DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
21011/07/20222.0C22NO024DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2019 ระดับ 1 (Online)Microsoft Excel 2019 Level 1 (Online)Microsoft Excel 2019 Level 1 (Online)4,800.005,200.00Online
21111/07/20222.0Q22NO026DT : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2022Postpone from 07/04/20222022年04月07日から延期した )4,800.005,200.00Online
21211/07/20222.0I22NO027DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
21311/07/20222.0E22NO043DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
21411/07/20222.0A22NO145DT : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติ (Online)Training Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice4,800.005,200.00Online
21512/07/20221.0P22NO036DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work2,500.002,800.00Online
21612/07/20221.0A22NO149DT : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (Online)Motivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance2,500.002,800.00Online
21712/07/20221.0Q22LM024DT : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ ෶ ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )2,500.003,100.00Online
21813/07/20222.0Q22NO055DT : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)4,800.005,200.00Online
21914/07/20221.0A22LM183DT : 5ส ในงานบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)2,500.003,100.00Online
22014/07/20221.0A22NO151DT : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน (Online)Job InsturctionJob Insturction2,500.002,800.00Online
22114/07/20221.0A22NO152DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย (Online)Sales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator2,500.002,800.00Online
22215/07/20221.0P22NO037DT : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต (Online)Productivity by 5SProductivity by 5S2,500.002,800.00Online
22315/07/20221.0A22NO153DT : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงาน (Online)Handling the Difficulty Situations in office By EQ as LeaderHandling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader2,500.002,800.00Online
22415/07/20221.0E22NO044DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Construction2,500.002,800.00Online
22515/07/20221.0I22NO028DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Onine)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Onine)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Onine)2,500.002,800.00Online
22616/07/20222.0C22LM013DT : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server + Power BI (Online) Microsoft SQL Server + Power BI (Online) Microsoft SQL Server + Power BI (Online)6,300.007,300.00Online
22718/07/20221.0A22NO154DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.002,800.00Online
22818/07/20221.0A22NO157DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safety2,500.002,800.00Online
22918/07/20221.0A22NO156DT : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง (Online)Business Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,500.002,800.00Online
23018/07/20221.0M22NO056DT : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร (Online)Cost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,500.002,800.00Online
23118/07/20221.0A22NO158DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา (Online)Non-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,500.002,800.00Online
23218/07/20222.0Q22NO056DT : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)4,800.005,200.00Online
23318/07/20221.0A22NO155DT : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)Work SmartWork Smart2,500.002,800.00Online
23419/07/20221.0A22NO160DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice2,500.002,800.00Online
23519/07/20221.0A22NO161DT : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
23619/07/20221.0A22NO159DT : เพิ่มพลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะ (Online)Max Your Memory Super MemoryMax Your MemorySuper Memory2,500.002,800.00Online
23719/07/20221.0A22LM020DT : การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรจึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
23819/07/20221.0A22NO162DT : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) (Online)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)2,500.002,800.00Online
23919/07/20222.0Q22NO057DT : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story฀ : สนุก สุข ด้วย QC Story (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)4,800.005,200.00Online
24020/07/20221.0A22NO165DT : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs (Online)OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result2,500.002,800.00Online
24120/07/20221.0A22NO150DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2022Postpone from 13/07/20222022年07月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
24220/07/20221.0A22NO163DT : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,500.002,800.00Online
24320/07/20221.0A22NO164DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making2,500.002,800.00Online
24420/07/20221.0P22NO038DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA2,500.002,800.00Online
24520/07/20222.0C22NO026DT : การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs) (Online)Google Document Management (Online)Google Document Management (Online)4,800.005,200.00Online
24620/07/20221.0A22NO166DT : สร้างเสน่ห์นักขายให้มัดใจลูกค้า (Online)Charismatic SalesCharismatic Sales2,500.002,800.00Online
24720/07/20221.0A22NO169DT : ศักยภาพการบริหารเอกสารแบบครบวงจร (Online)Filing. System. Management. CompetenciesFiling. System. Management. Competencies2,500.002,800.00Online
24821/07/20221.0A22NO168DT : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างาน (Online)Value of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
24921/07/20221.0A22NO167DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00Online
25021/07/20221.0E22NO039DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Cooling Water TreatmentCooling Water Treatment2,500.002,800.00Online
25121/07/20221.0M22NO062DT : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (Online)Mistake-Proofing in Production ProcessesMistake-Proofing in Production Processes2,500.002,800.00Online
25222/07/20222.0A22NO173DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills4,800.005,200.00Online
25322/07/20221.0A22NO172DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management TechniquesTime Management Techniques2,500.002,800.00Online
25422/07/20221.0A22NO171DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer2,500.002,800.00Online
25522/07/20221.0A22LM003DT : สุดยอดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Online)Product Development Strategy (Online)Product Development Strategy (Online)2,500.002,800.00Online
25622/07/20221.0M22NO054DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,500.002,800.00Online
25722/07/20221.0P22NO039DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice2,500.002,800.00Online
25822/07/20221.0A22NO170DT : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ (Online)Boost up your PerformanceBoost up your Performance2,500.002,800.00Online
25922/07/20221.0Q22SH002JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management5,100.005,800.00Online
26023/07/20222.0M22LM051DT : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาล (Online)Food Product Value Added from Sugar (Online)Food Product Value Added from Sugar (Online)6,300.007,300.00Online
26125/07/20221.0A22NO174DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique2,500.002,800.00Online
26225/07/20221.0A22NO176DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00Online
26325/07/20221.0A22NO175DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)Counseling Technique for SupervisorCounseling Technique for Supervisor2,500.002,800.00Online
26425/07/20222.0Q22NO058DT : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)4,800.005,200.00Online
26525/07/20222.0C22NO027DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2019 for Smart Users (Online)Use Excel 2019 for Smart Users (Online)4,800.005,200.00Online
26626/07/20221.0A22NO180DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance HabitsHigh Performance Habits2,500.002,800.00Online
26726/07/20221.0A22NO179DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ (Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)2,500.002,800.00Online
26826/07/20221.0A22NO178DT : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจ (Online)Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making2,500.002,800.00Online
26926/07/20221.0A22NO177DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking2,500.002,800.00Online
27026/07/20222.0M22NO057DT : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิต (Online)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)4,800.005,200.00Online
27126/07/20222.0Q22NO059DT : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)4,800.005,200.00Online
27226/07/20222.0E22NO042DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
27327/07/20221.0M22NO059DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management2,500.002,800.00Online
27403/08/20222.0S22NO012DT : Mini 5S Master (Online)Mini 5S Master (Online)Mini 5S Master (Online)5,000.005,500.00Online
27503/08/20221.0M22NO070DT : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MU (Online)MUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,500.002,800.00Online
27604/08/20221.0P22NO007DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2022Postpone from 22/04/20222022年04月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
27708/08/20221.0A22NO011DT : ทักษะการสอนงานให้ได้งานตรงใจ (Online)Coaching SkillsCoaching Skills (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
27808/08/20221.0A22NO047DT : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ) (Online)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )4,800.005,200.00Online
27908/08/20221.0Q22NO017DT : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
28009/08/20221.0A22LM071DT : สู่ความเป็นเลิศทักษะ Effective Effective (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
28109/08/20221.0A22LM075DT : การออกแบบการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)2,500.003,100.00Online
28209/08/20221.0A22NO005DT : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Online)Design thinking processDesign thinking process (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )2,500.002,800.00Online
28309/08/20222.0I22NO012DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )4,800.005,200.00Online
28409/08/20221.0I22LM031DT : การกำหนดเกณฑ์ MPE และ Limits เพื่อการทวนสอบเครื่องมือวัดและการตัดสินผลวัด (Online)Determination on MPE and Limits for Verification and Conformity Assessment (Online)Determination on MPE and Limits for Verification and Conformity Assessment (Online)2,500.002,800.00Online
28510/08/20223.0S22NO013DT : วิทยากร 5ส (Online)5S Trainer (Online)5S Trainer (Online)8,000.009,000.00Online
28610/08/20221.0A22LM070DT : ไขรหัสตัวตนสร้างความสำเร็จ (Online)Personality DNA (Online)Personality DNA (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )2,500.003,100.00Online
28711/08/20221.0A22LM078DT : สร้างความสุข เสริมพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน (Online)Inside-out Happier (Online)Inside-out Happier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/09/2022Postpone from 11/09/20222022年09月11日から延期した )2,500.003,100.00Online
28811/08/20221.0A22NO039DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)Smart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
28915/08/20221.0P22NO021DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2022Postpone from 20/05/20222022年05月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
29017/08/20221.0A22NO040DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
29117/08/20221.0A22NO041DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2022Postpone from 17/08/20222022年08月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
29217/08/20222.0Q22NO012DT : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )4,800.005,200.00Online
29318/08/20221.0A22NO046DT : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค (Online)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
29418/08/20221.0M22NO063DT : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Online)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material) (เลื่อนจากวันที่ 21/07/2022Postpone from 21/07/20222022年07月21日から延期した )2,500.002,800.00Online
29520/08/20221.0A22NO043DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator (เลื่อนจากวันที่ 14/05/2022Postpone from 14/05/20222022年05月14日から延期した )2,500.002,800.00Online
29623/08/20229.0S22NO014DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)22,500.0025,000.00Online
29723/08/20221.0A22NO007DT : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา) (Online)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2022Postpone from 20/04/20222022年04月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
29823/08/20221.0A22NO016DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
29924/08/20221.0A22NO035DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Design (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )2,500.002,800.00Online
30024/08/20221.0A22LM076DT : OMOTENASHI พื้นฐานการบริการด้วยใจสไตล์ญี่ปุ่น (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)2,500.003,100.00Online
30124/08/20221.0A22NO033DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ (Online)Psychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
30226/08/20221.0A22NO051DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )2,500.002,800.00Online
30330/08/20221.0A22LM185DT : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ (Online)Withholding Tax System (Online)Withholding Tax System (Online)2,500.002,800.00Online
30430/08/20221.0A22NO015DT : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JD (Online)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
30531/08/20221.0A22LM077DT : นวัตกรรมบริการแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)2,500.003,100.00Online
30608/09/20222.0P22NO034DT : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า (Online)Maintenance ManagementMaintenance Management4,800.005,200.00Online
30713/09/20221.0A22NO029DT : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Online)Topmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )2,500.002,800.00Online
30813/09/20221.0Q22NO011DT : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
30914/09/20222.0A22LM023DT : ทักษะแห่งอนาคต (Online)Future Skills (Online)Future Skills (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )4,800.005,200.00Online
31016/09/20221.0P22NO022DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง(Online)Maintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System (เลื่อนจากวันที่ 23/05/2022Postpone from 23/05/20222022年05月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
31121/09/20222.0Q22NO013DT : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 for MR/QMR (Online)ISO 9001:2015 for MR/QMR (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )4,800.005,200.00Online
31222/09/20222.0P22NO023DT : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control System (Online)Visual Control SystemVisual Control System (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )4,800.005,200.00Online
31323/09/20221.0Q22NO009DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)Introduction for IATF16949: 2016 (Online)Introduction for IATF16949: 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )2,500.002,500.00Online
31429/09/20222.0P22NO011DT : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Online)Transformer MaintenanceTransformer Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )4,800.005,200.00Online
31503/10/20221.0Q22NO016DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน-สำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shopfloor (Online)Quality Control for Shopfloor (Online) (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2022Postpone from 13/05/20222022年05月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
31607/10/20221.0P22NO008DT : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ (Online)Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
31717/10/20225.0P22VS002SCL : Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022new7,500.008,400.00Online
31825/10/20221.0Q22NO004DT : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016 (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online) (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
31928/10/20221.0Q22NO014DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
32024/11/20221.0Q22NO010DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/05/2022Postpone from 30/05/20222022年05月30日から延期した )2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます