แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
103/12/20212.00C21NO049DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2 (Online)Excel Level 2 (Online)4,800.005,200.00Online
203/12/20211.0P21NO057DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online) (เลื่อนจากวันที่ 26/11/2021Postpone from 26/11/20212021年11月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
303/12/20211.0I21NO071DT : การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด (Online)Principle of usage and maintenance of measuring tools (Online)Principle of usage and maintenance of measuring tools (Online)2,500.002,800.00Online
407/12/20212.00C21NO050DT : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online)เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online)เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online)4,800.005,200.00Online
507/12/20212.0I21NO073DT : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Online)Calibration of Industrial Instrument (Online)Calibration of Industrial Instrument (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/12/2021Postpone from 08/12/20212021年12月08日から延期した )4,800.005,200.00Online
607/12/20212.0I21NO072DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
708/12/20211.00A21NO317DT : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Online)Negotiation ExcellenceNegotiation Excellence2,500.002,800.00Online
808/12/20211.00A21NO318DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail2,500.002,800.00Online
908/12/20211.0D21NO006DT : เทคนิคการบันทึกสุขภาพเครื่องจักรด้วยสมาร์ทโฟน (ภาคปฏิบัติ) (Online)Condition Based Check Sheet Online by Smart Phone: WorkshopCondition Based Check Sheet Online by Smart Phone: Workshop2,500.002,800.00Online
1008/12/20212.0Q21NO102DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control (for Supervisor) (Online)Effective Quality Control (for Supervisor) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 09/12/2021Postpone from 09/12/20212021年12月09日から延期した )4,800.005,200.00Online
1108/12/20211.00Q21NO103DT : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพ (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)2,500.002,800.00Online
1209/12/20211.00C21NO051DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One Day (Online)Smart Presentation in One Day (Online)2,500.002,800.00Online
1309/12/20211.0A21SH011JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese ExecutiveThai Labor Law for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 19/11/2021Postpone from 19/11/20212021年11月19日から延期した )new5,100.005,800.00Online
1411/12/20212.0S21NO008DT : Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online) (เลื่อนจากวันที่ 02/10/2021Postpone from 02/10/20212021年10月02日から延期した )4,800.005,800.00Online
1513/12/20211.00A21NO319DT : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Online)Cooperative Work with BossCooperative Work with Boss2,500.002,800.00Online
1613/12/20212.00C21NO052DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016 (Online)Formula & Functions in Excel 2016 (Online)4,800.005,200.00Online
1713/12/20211.0M21NO110DT : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Online)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material) (เลื่อนจากวันที่ 19/11/2021Postpone from 19/11/20212021年11月19日から延期した )2,500.002,800.00Online
1813/12/20210.5A21SL237DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Sharing)Smart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2021Postpone from 10/09/20212021年09月10日から延期した )1,500.001,800.00Online
1913/12/20211.0I21NO074DT : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
2013/12/20212.0I21NO075DT : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)4,800.005,200.00Online
2114/12/20211.00M21NO133DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงาน (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process2,500.002,800.00Online
2214/12/20211.00A21NO324DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique2,500.002,800.00Online
2314/12/20211.00A21NO322DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
2414/12/20212.0A21LM365DT : ภ.ง.ด. 50 สำคัญไฉน กรอกอย่างไรให้ผ่านฉลุย (Online)P.N.D. 50: The Importance and Filling Out (Online)P.N.D. 50: The Importance and Filling Out (Online)4,800.005,200.00Online
2514/12/20211.00M21NO126DT : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (Online)ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,500.002,800.00Online
2614/12/20211.0M21NO119DT : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ (Online)Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics2,500.002,800.00Online
2714/12/20211.00P21NO065DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance2,500.002,800.00Online
2814/12/20212.00M21NO127DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม (Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol4,800.005,200.00Online
2914/12/20212.00Q21NO104DT : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)4,800.005,200.00Online
3014/12/20212.00E21NO081DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
3115/12/20211.00A21NO323DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer2,500.002,800.00Online
3215/12/20212.00P21NO066DT : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์) (Online)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance4,800.005,200.00Online
3315/12/20211.00M21NO118DT : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)(Online)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,500.002,800.00Online
3415/12/20212.00M21NO123DT : การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)An application of Kanban system for improving inventory managementAn application of Kanban system for improving inventory management4,800.005,200.00Online
3515/12/20211.00Q21NO105DT : แกะรอย DNA ผู้บริโภคด้วยกลวิธีทางสถิติ (Online)Trackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis (Online)Trackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis (Online)2,500.002,800.00Online
3615/12/20211.0E21SL078DT : การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Sharing)การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Sharing)การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Sharing) (เลื่อนจากวันที่ 29/10/2021Postpone from 29/10/20212021年10月29日から延期した )new2,500.002,800.00Online
3715/12/20212.0E21SH026JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive ManagementSafety Officer for Japanese Executive Managementnew9,000.0010,000.00Online
3815/12/20211.0E21VS094DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น (Online)Safety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,300.002,500.00Online
3915/12/20211.0M21SL104DT : 3 ขั้นตอนการลดความเสี่ยงในเครื่องจักรอย่างง่าย (Sharing)3 ขั้นตอนการลดความเสี่ยงในเครื่องจักรอย่างง่าย (Sharing)3 ขั้นตอนการลดความเสี่ยงในเครื่องจักรอย่างง่าย (Sharing) (เลื่อนจากวันที่ 29/08/2021Postpone from 29/08/20212021年08月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
4015/12/20212.0I21NO076DT : การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิด แรงกด แรงดึง (Online)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice) (Online)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice) (Online)4,800.005,200.00Online
4115/12/20211.0I21LM070DT : หลักมาตรวิทยาการทวนสอบเครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Metrological Principle of Equipment Verification for Industry (Online)Metrological Principle of Equipment Verification for Industry (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/10/2021Postpone from 14/10/20212021年10月14日から延期した )new2,500.002,800.00Online
4216/12/20211.00M21NO130DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)(Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)2,500.002,800.00Online
4316/12/20211.0A21NO269DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2021Postpone from 17/11/20212021年11月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
4416/12/20211.00A21NO327DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success2,500.002,800.00Online
4516/12/20211.00P21NO068DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,500.002,800.00Online
4616/12/20212.0M21NO117DT : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 (Online)MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques (เลื่อนจากวันที่ 09/11/2021Postpone from 09/11/20212021年11月09日から延期した )4,800.005,200.00Online
4716/12/20211.00A21NO326DT : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Report Writing For Training OfficerReport Writing For Training Officer2,500.002,800.00Online
4817/12/20211.00M21NO129DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,500.002,800.00Online
4917/12/20211.0P21NO067DT : ระบบแก้ไขปรับปรุง บำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Corrective Maintenance : CMCorrective Maintenance : CM (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2021Postpone from 15/12/20212021年12月15日から延期した )2,500.002,800.00Online
5017/12/20211.0M21NO125DT : เทคนิคลดต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSM (Online)Value Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM (เลื่อนจากวันที่ 18/12/2021Postpone from 18/12/20212021年12月18日から延期した )2,800.003,200.00Online
5117/12/20211.00I21NO077DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM) (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)2,500.002,800.00Online
5218/12/20212.0M21NO134DT : Process Control for HRSG (Online)Process Control for HRSGProcess Control for HRSG4,800.005,200.00Online
5318/12/20211.0E21NO085DT : ทบทวน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Online)Boiler controlling OperatorBoiler controlling Operator (เลื่อนจากวันที่ 25/10/2021Postpone from 25/10/20212021年10月25日から延期した )1,500.001,800.00Online
5418/12/20212.0C21LM054DT : นักสร้างเว็บสมัยใหม่ สำหรับมือใหม่หัดสร้าง สำหรับเยาวชน (Online)The Modern Web Builder for Newbies to Build (Online)The Modern Web Builder for Newbies to Build (Online)1,900.001,900.00Online
5518/12/20214.0S21NO009DT : Measure Phase (Online)Measure Phase (Online)Measure Phase (Online) (เลื่อนจากวันที่ 09/10/2021Postpone from 09/10/20212021年10月09日から延期した )9,600.0011,600.00Online
5618/12/20212.00I21NO080DT : การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่น (Online)Steel ruler, Textile Tape and Steel Tape Calibration (Online)Steel ruler, Textile Tape and Steel Tape Calibration (Online)5,800.006,200.00Online
5720/12/20211.0A21SL309DT : การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing)การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing)การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing) (เลื่อนจากวันที่ 12/10/2021Postpone from 12/10/20212021年10月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
5820/12/20211.0M21NO101DT : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MU (Online)MUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA) (เลื่อนจากวันที่ 05/11/2021Postpone from 05/11/20212021年11月05日から延期した )2,500.002,800.00Online
5920/12/20211.0A21NO321DT : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online )Impressive Talk, Impressive PresentationImpressive Talk, Impressive Presentation (เลื่อนจากวันที่ 14/12/2021Postpone from 14/12/20212021年12月14日から延期した )2,500.002,800.00Online
6020/12/20211.00E21NO083DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)2,500.002,800.00Online
6120/12/20211.00E21NO082DT : การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry2,500.002,800.00Online
6220/12/20211.0Q21NO106DT : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Change Managment for IATF 16949:2016 (Online)Change Managment for IATF 16949:2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/12/2021Postpone from 16/12/20212021年12月16日から延期した )2,500.002,800.00Online
6320/12/20211.0I21NO078DT : การลดความเสี่ยงในการตัดสินชิ้นงานจากผลวัดตามมาตรฐาน ISO (Online)Lowering Measurement Risk on Work Piece Based on ISO Requirements (Online)Lowering Measurement Risk on Work Piece Based on ISO Requirements (Online)2,500.002,800.00Online
6421/12/20211.00P21NO070DT : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพคุณภาพงาน) (Online)Productivity by 5SProductivity by 5S2,500.002,800.00Online
6521/12/20211.0A21NO325DT : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Online)Managing Your ThoughtManaging Your Thought (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2021Postpone from 15/12/20212021年12月15日から延期した )2,500.002,800.00Online
6621/12/20212.00E21NO079DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
6722/12/20211.0M21NO085DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE(Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 22/10/2021Postpone from 22/10/20212021年10月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
6822/12/20211.00A21NO330DT : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างาน (Online)Value of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
6922/12/20211.00A21NO329DT : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค (Online)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)2,500.002,500.00Online
7022/12/20211.00M21NO128DT : พีระมิดสมรรถนะ : ควบคุมวัดผลและพัฒนาทั้ง Supply Chain (Online)Supply Chain Performance Pyramid: Metric IntegrationSupply Chain Performance Pyramid: Metric Integration2,500.002,800.00Online
7122/12/20212.0Q21NO110DT : การออกแบบการทดลอง DOE (Online)Design of Experiments : DOE (Online)Design of Experiments : DOE (Online)4,800.005,200.00Online
7222/12/20211.0Q21NO107DT : ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/12/2021Postpone from 17/12/20212021年12月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
7323/12/20212.00Q21NO112DT : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)4,800.005,200.00Online
7423/12/20212.00A21NO331DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
7523/12/20212.00M21NO124DT : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Online)IE TechniquesIE Techniques4,800.005,200.00Online
7623/12/20211.00M21NO121DT : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร (Online)Reduce production costsReduce production costs2,500.002,800.00Online
7723/12/20212.00M21NO132DT : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี) (Online)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)4,800.005,200.00Online
7823/12/20211.0Q21NO111DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)2,500.002,800.00Online
7923/12/20211.00I21NO079DT : การพิสูจน์วิธีวัด Non-Standard Method (ทดสอบ,สอบเทียบ) ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Validation of Measurement Method (Testing. Calibration) for ISO/IEC 17025 (Online)Validation of Measurement Method (Testing. Calibration) for ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
8024/12/20210.5P21LM091DT : เปิดมุมมองการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว (Online)Look forward to increase productivity and reduce cost effectively (Online)Look forward to increase productivity and reduce cost effectively (Online)0.000.00Online
8124/12/20211.00Q21NO113DT : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (Online)IATF 16949:2016 for Management/QMR (Online)IATF 16949:2016 for Management/QMR (Online)2,500.002,800.00Online
8205/01/20222.00E21NO093DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
8306/01/20222.0Q21NO124DT : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2022Postpone from 18/01/20222022年01月18日から延期した )4,800.005,200.00Online
8410/01/20229.0S21NO160DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)22,500.0025,000.00Online
8510/01/20221.00E21NO092DT : การปรับเปลี่ยนจาก มอก.18001 ไปสู่ ISO 45001 (Online)OHSAS18001 : 2007 to ISO45001 : 2018 TransitionOHSAS18001 : 2007 to ISO45001 : 2018 Transition2,500.002,800.00Online
8610/01/20222.0C21NO055DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2019 For Smart User (Online)Use Excel 2019 For Smart User (Online)4,800.005,200.00Online
8710/01/20222.00I21NO081DT : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Online)Calibration of Industrial Instrument (Online)Calibration of Industrial Instrument (Online)4,800.005,200.00Online
8810/01/20221.00I21NO082DT : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
8911/01/20221.0M21NO137DT : การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการคิดแบบลีน (Online)Business Process Improvement by Lean ThinkingBusiness Process Improvement by Lean Thinking2,500.002,800.00Online
9011/01/20222.00E21NO090DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
9111/01/20221.00E21NO091DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance2,500.002,800.00Online
9211/01/20221.00A21NO335DT : การบริหารงานเอกสาร (Online)Filling ManagementFilling Management2,500.002,800.00Online
9312/01/20228.0S21NO156DT : Kaizen Master Certificate Program (Online)Kaizen Master Certificate Program (Online)Kaizen Master Certificate Program (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )21,000.0025,000.00Online
9412/01/20221.0A21NO133DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2021Postpone from 09/09/20212021年09月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
9512/01/20221.0A21NO363DT : การวางแผนปฏิบัติงาน (Online)Action PlanAction Plan (เลื่อนจากวันที่ 12/02/2022Postpone from 12/02/20222022年02月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
9612/01/20222.0C21NO056DT : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot Table (Play&Learn) (Online)Super Tips & Techniques Excel For Pivot Table (Online)Super Tips & Techniques Excel For Pivot Table (Online)4,800.005,200.00Online
9713/01/20222.00A21NO336DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
9813/01/20221.00E21NO089DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants2,500.002,800.00Online
9913/01/20221.00A21NO364DT : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปร (Online)Road to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,500.002,800.00Online
10013/01/20221.0S21NO159DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) Online3T Model Management3T Model Management2,500.002,800.00Online
10113/01/20221.0A21LM366DT : เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Online)Sales Technique for Selling to Government and State Enterprise (Online)Sales Technique for Selling to Government and State Enterprise (Online)2,500.002,800.00Online
10214/01/20221.0A21NO186DT : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2021Postpone from 20/10/20212021年10月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
10314/01/20221.0C21NO057DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟด้วย Excel 2019 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2019 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2019 (Online)2,500.002,800.00Online
10414/01/20221.00P21NO075DT : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (Online)Spare Part ControlSpare Part Control2,500.002,800.00Online
10515/01/20222.00I21NO083DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement Online)4,800.005,200.00Online
10617/01/20221.0A21NO203DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safety (เลื่อนจากวันที่ 21/10/2021Postpone from 21/10/20212021年10月21日から延期した )2,500.002,800.00Online
10717/01/20222.00A21NO338DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (Online)Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills4,800.005,200.00Online
10817/01/20220.50A21SL240DT : เทคนิคการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (Sharing)Coaching Technique for Change in New NormalCoaching Technique for Change in New Normal1,500.001,800.00Online
10917/01/20220.50A21SL241DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Sharing)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power1,500.001,800.00Online
11017/01/20221.00I21NO084DT : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR) (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)2,500.002,800.00Online
11118/01/20221.00A21NO339DT : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา) (online)HORENSOHORENSO2,500.002,800.00online
11218/01/20222.00E21NO088DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
11318/01/20222.00I21NO085DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
11419/01/20221.00M21NO131DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste)(Online)Elimination motion waste Elimination motion waste "The 6th waste" (เลื่อนจากวันที่ 17/12/2021Postpone from 17/12/20212021年12月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
11519/01/20221.0A21NO169DT : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online) (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2021Postpone from 06/10/20212021年10月06日から延期した )2,500.002,800.00Online
11619/01/20221.00A21NO340DT : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา (Online)Supervisor TechniquesSupervisor Techniques2,500.002,800.00Online
11719/01/20221.00A21NO341DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialogues2,500.002,800.00Online
11819/01/20222.00E21NO087DT : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Online)Electrical System Installation According to StandardizatonElectrical System Installation According to Standardizaton4,800.005,200.00Online
11919/01/20221.0M21NO136DT : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)(Online)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level2,500.002,800.00Online
12019/01/20220.25H21YW008DT : TPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start ThailandTPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start Thailand12 S-Curve to Re-start Thailand0.000.00Online
12119/01/20222.00A21NO212DT : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การ(Online)Profitability in PurchasingProfitability in Purchasing4,800.005,200.00Online
12220/01/20221.00A21NO342DT : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)2,500.002,800.00Online
12320/01/20221.00A21NO343DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
12420/01/20221.00A21NO344DT : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Online)Design thinking processDesign thinking process2,500.002,800.00Online
12520/01/20222.0C21NO059DT : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ (Online)Professional Excel User (Online)Professional Excel User (Online)4,800.005,200.00Online
12620/01/20221.0C21NO058DT : การสร้าง Robotic Process Automation (RPA) ลดต้นทุน ด้วย VBA (Online)Build Robotic Process Automation by VBA (Online)Build Robotic Process Automation by VBA (Online)2,500.002,800.00Online
12720/01/20222.00P21NO076DT : ระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิก (Online)Proportional and Servo HydraulicProportional and Servo Hydraulic4,800.005,200.00Online
12820/01/20221.00I21NO086DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ด้วยวิธี VDA5 (Online)Measurement System Analysis Using VDA 5 (Online)Measurement System Analysis Using VDA 5 (Online)2,500.002,800.00Online
12921/01/20221.00A21NO346DT : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
13021/01/20220.50A21SL361DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Sharing)Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer1,500.001,800.00Online
13121/01/20221.00A21NO345DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา (Online)Non-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,500.002,800.00Online
13222/01/20221.0M21NO144DT : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Online)Mechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management2,500.002,800.00Online
13322/01/20221.0M21NO143DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
13423/01/20224.0S21NO010DT : Analyze Phase (Online)Analyze Phase (Online)Analyze Phase (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/10/2021Postpone from 30/10/20212021年10月30日から延期した )9,600.0011,600.00Online
13524/01/20221.0A21NO177DT : เพิ่มพลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะ (Online)Super Memory Super MemorySuper Memory Super Memory (เลื่อนจากวันที่ 18/10/2021Postpone from 18/10/20212021年10月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
13624/01/20221.0M21NO112DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level (เลื่อนจากวันที่ 01/12/2021Postpone from 01/12/20212021年12月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
13724/01/20221.00A21NO347DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closing2,500.002,800.00Online
13825/01/20221.0A21NO168DT : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา) (Online)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 05/10/2021Postpone from 05/10/20212021年10月05日から延期した )2,500.002,800.00Online
13925/01/20221.00A21NO348DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Design2,500.002,800.00Online
14025/01/20222.0A21NO196DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2021Postpone from 27/10/20212021年10月27日から延期した )4,800.005,200.00Online
14125/01/20221.00A21NO362DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadership2,500.002,800.00Online
14225/01/20221.00A21NO349DT : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Online)How to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,500.002,800.00Online
14325/01/20221.00P21NO078DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA2,500.002,800.00Online
14425/01/20222.0M21NO145DT : การจัดการสินค้าคงคลัง อะไหล่ วัสดุ สำหรับงานบำรุงรักษา (Online)MRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation)MRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation)4,800.005,200.00Online
14525/01/20221.0Q21SH005JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Executive ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Executive Managementnew5,100.005,800.00Online
14626/01/20222.00A21NO351DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน (Online)Smart SupervisorSmart Supervisor4,800.005,200.00Online
14726/01/20221.00A21NO217DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ(Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)2,500.002,800.00Online
14826/01/20221.00A21NO350DT : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management2,500.002,800.00Online
14926/01/20222.0C21NO060DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2019 ระดับ 1(Online)Excel 2019 Level 1(Online)Excel 2019 Level 1(Online)4,800.005,200.00Online
15026/01/20221.0A21NO170DT : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2021Postpone from 06/10/20212021年10月06日から延期した )new2,500.002,800.00Online
15126/01/20222.00I21NO087DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
15226/01/20221.00A21NO352DT : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JD (Online)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)2,500.002,800.00Online
15327/01/20221.00A21NO354DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)LeadershipLeadership2,500.002,800.00Online
15427/01/20221.00A21NO356DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,500.002,800.00Online
15527/01/20221.0M21NO146DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (กรณีศึกษา) (Online)Muda Mura Muri (Workshop)Muda Mura Muri (Workshop)2,500.002,800.00Online
15627/01/20221.00A21NO355DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills2,500.002,800.00Online
15727/01/20222.0M21NO147DT : การจัดการโซ่อุปทาน (Online)Supply Chain ManagementSupply Chain Management4,800.005,200.00Online
15827/01/20222.00P21NO079DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive MaintenancePreventive Maintenance4,800.005,200.00Online
15927/01/20222.00P21NO080DT : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษา (Online)Fundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance4,800.005,200.00Online
16027/01/20221.00A21NO353DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,500.002,800.00Online
16128/01/20221.0A21NO099DT : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff (เลื่อนจากวันที่ 29/01/2022Postpone from 29/01/20222022年01月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
16228/01/20221.00A21NO357DT : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Online)Professional CommunicationProfessional Communication2,500.002,800.00Online
16328/01/20221.00A21NO358DT : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (Online)Conflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,500.002,800.00Online
16428/01/20221.0A21NO116DT : ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Online)Creative IntelligenceCreativity for Work (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2021Postpone from 22/09/20212021年09月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
16528/01/20221.00P21NO081DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษา (Online)KPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)2,500.002,800.00Online
16628/01/20221.0P21LM082DT : ระบบความเชื่อมั่น มั่นใจ การบำรุงรักษาและการทำงานเครื่องจักร (Online)Reliability Centered Maintenance:RCM (Online)Reliability Centered Maintenance:RCM (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2021Postpone from 16/11/20212021年11月16日から延期した )2,500.002,800.00Online
16728/01/20221.0M21NO149DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (Online)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)2,500.002,800.00Online
16829/01/20221.0M21NO150DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
16931/01/20221.00A21NO360DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบแ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking2,500.002,800.00Online
17031/01/20221.0M21NO152DT : การจัดการการจัดส่ง (Online)Distribution ManagementDistribution Management2,500.002,800.00Online
17131/01/20221.0M21NO098DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2021Postpone from 17/11/20212021年11月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
17231/01/20221.0Q21NO132DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)2,500.002,800.00Online
17331/01/20221.00I21NO088DT : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพรุ่นสินค้าจากผลวัดสำหรับอุตสาหกรรมและ ISO/IEC 17025 (Online)Attribute sampling plan using measurement result for industry and ISO/IEC 17025 (Online)Attribute sampling plan using measurement result for industry and ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
17401/02/20222.0M21NO148DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 26/01/2022Postpone from 26/01/20222022年01月26日から延期した )4,800.005,200.00Online
17501/02/20221.00Q21NO136DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)2,500.002,800.00Online
17602/02/20222.00C21NO061DT : การประยุกต์ใช้ Excel 2019 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Online)Excel 2019 for Inventory Management (Online)Excel 2019 for Inventory Management (Online)4,800.005,200.00Online
17702/02/20222.0A21NO280DT : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Effective PurchasingEffective Purchasing (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )4,800.005,200.00Online
17803/02/20221.00A21NO200DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,500.002,800.00Online
17903/02/20220.5A21SL243DT : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Sharing)Leading successful teamLeading successful team (เลื่อนจากวันที่ 04/10/2021Postpone from 04/10/20212021年10月04日から延期した )1,500.001,800.00Online
18003/02/20221.00P21NO085DT : ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิค (Online)Progressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,500.002,800.00Online
18103/02/20221.00A21NO255DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 (Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,500.002,800.00Online
18203/02/20221.00Q21NO137DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)2,500.002,800.00Online
18303/02/20222.00Q21NO138DT : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Effective Outsource Supplier Management (Online)Effective Outsource Supplier Management (Online)4,800.005,200.00Online
18404/02/20222.00C21NO062DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2 (Online)Excel Level 2 (Online)4,800.005,200.00Online
18504/02/20221.00Q21NO139DT : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online)2,500.002,800.00Online
18605/02/20222.00M21NO154DT : Process Control for HRSG (Online)Process Control for HRSGProcess Control for HRSG4,800.005,200.00Online
18705/02/20222.00Q21LM134DT : การควบคุมคุณภาพโดยเทคนิคทางสถิติสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)4,800.005,200.00Online
18807/02/20220.50A21SL246DT : แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)1,500.001,800.00Online
18907/02/20220.50A21SL247DT : วิธีประหยัดต้นทุนของนักจัดซื้อมือโปร อย่าเอาแต่ต่อราคา (Sharing)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation1,500.001,800.00Online
19007/02/20221.00A21NO367DT : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) ( Online )Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)2,500.002,800.00Online
19107/02/20222.0P21NO089DT : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ) (Online)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2022Postpone from 16/02/20222022年02月16日から延期した )4,800.005,200.00Online
19207/02/20222.00Q21NO140DT : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)4,800.005,200.00Online
19308/02/20221.00A21NO174DT : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)Objection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,500.002,800.00Online
19408/02/20221.00A21NO199DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
19508/02/20221.00A21NO198DT : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)2,500.002,800.00Online
19608/02/20221.00A21NO185DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
19708/02/20222.00M21NO156DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock4,800.005,200.00Online
19808/02/20222.00Q21NO141DT : การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 (Online)ISO 9001:2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data control (Online)ISO 9001:2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data control (Online)4,800.005,200.00Online
19908/02/20222.00E21NO102DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
20009/02/20221.0M21NO170DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Poka ෶ Yoke) ในกระบวนการทำงานคลังสินค้า (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Warehouse)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Warehouse)2,500.002,800.00Online
20109/02/20220.50A21SL235DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ ( Sharing )Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency1,500.001,800.00Online
20209/02/20221.00A21LM389DT : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)2,500.002,800.00Online
20309/02/20222.00Q21NO142DT : การแก้ปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ภาคปฏิบัติ) (Online)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action) (Online)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action) (Online)4,800.005,200.00Online
20410/02/20222.00Q21NO143DT : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story (Online)QC Story (Online)4,800.005,200.00Online
20510/02/20222.00A21NO369DT : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพ (Online)Professional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop4,800.005,200.00Online
20611/02/20221.00A21NO301DT : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ(Online)Professional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success2,500.002,800.00Online
20711/02/20221.00A21NO371DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Online)Corporate EnglishCorporate English2,500.002,800.00Online
20811/02/20221.00C21NO064DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)2,500.002,800.00Online
20911/02/20221.00P21NO086DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System2,500.002,800.00Online
21011/02/20221.00Q21NO144DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF 16949: 2016 Certification (Online)IATF 16949: 2016 Certification (Online)2,500.002,800.00Online
21114/02/20221.00A21LM390DT : การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ (Online)Leader Personality Development (Online)Leader Personality Development (Online)2,500.002,800.00Online
21214/02/20222.00Q21NO145DT : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)4,800.005,200.00Online
21314/02/20221.00A21LM391DT : OMOTENASHI พื้นฐานการบริการด้วยใจสไตล์ญี่ปุ่น (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)2,500.002,800.00Online
21414/02/20221.0A21NO271DT : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management (เลื่อนจากวันที่ 18/11/2021Postpone from 18/11/20212021年11月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
21514/02/20222.00M21NO157DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี (Online)JIT : Just in TimeJIT : Just in Time4,800.005,200.00Online
21614/02/20222.00M21NO162DT : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น (Online)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)4,800.005,200.00Online
21714/02/20222.00Q21NO146DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)4,800.005,200.00Online
21814/02/20221.00Q21NO147DT : การประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015 (Online)Risk Assessment for ISO 9001:2015 (Online)Risk Assessment for ISO 9001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
21915/02/20222.00P21NO087DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Processional 5S CommitteeProcessional 5S Committee4,800.005,200.00Online
22015/02/20221.00Q21NO148DT : การตรวจสอบสถานะของกิจกรรม QCC (Online)Monitoring the Status of QCC Activities (Online)Monitoring the Status of QCC Activities (Online)2,500.002,800.00Online
22115/02/20221.00A21NO098DT : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่ (Online)The First time Manager @Work (Online)The First time Manager @Work (Online)2,500.002,800.00Online
22215/02/20221.00M21NO168DT : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (Online)ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,500.002,800.00Online
22315/02/20222.00E21NO104DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
22415/02/20221.0I21LM043DT : การสร้างระบบจัดการกระบวนวัดและยืนยันเครื่องวัดตามข้อกำหนด ISO 9001(Online)Building Management System on Measurement Process and Equipment for ISO 9001 (Online)Building Management System on Measurement Process and Equipment for ISO 9001 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 02/12/2012Postpone from 02/12/20122012年12月02日から延期した )2,500.002,800.00Online
22516/02/20220.5A21SL242DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Sharing)Beautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening (เลื่อนจากวันที่ 01/10/2021Postpone from 01/10/20212021年10月01日から延期した )1,500.001,800.00Online
22616/02/20220.50A21SL308DT : 4ทักษะ ที่หัวหน้าพาทีมฝ่าวิกฤต ( Sharing )TAPS Skill : Coaching Training Consulting CounselingTAPS Skill : Coaching Training Consulting Counseling1,500.001,800.00Online
22716/02/20221.00A21NO253DT : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)(Online)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,500.002,800.00Online
22816/02/20221.00A21NO374DT : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจ ( Online )Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making2,500.002,800.00Online
22916/02/20221.00A21NO181DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,500.002,800.00Online
23016/02/20221.0A21NO296DT : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Topmost Technique: Professional Job AssignmentTopmost Technique: Professional Job Assignment (เลื่อนจากวันที่ 29/11/2021Postpone from 29/11/20212021年11月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
23116/02/20221.00A21NO166DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice2,500.002,800.00Online
23216/02/20222.0Q21NO149DT : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)4,800.005,200.00Online
23317/02/20221.00Q21NO150DT : QCC สำหรับหน่วยงานสำนักงาน (Online)QCC For Office (Online)QCC For Office (Online)2,500.002,800.00Online
23417/02/20221.00A21NO375DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Online )Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
23517/02/20221.00A21NO376DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ ( Online )Psychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People2,500.002,800.00online
23617/02/20221.0P21NO088DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Wasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2022Postpone from 16/02/20222022年02月16日から延期した )2,500.002,800.00Online
23717/02/20221.00A21NO192DT : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไร (Online)Increasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management2,500.002,800.00Online
23817/02/20224.00C21NO065DT : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ (Online)Professional Excellent Excel (Online)Professional Excellent Excel (Online)10,400.009,600.00Online
23917/02/20221.00A21NO254DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation2,500.002,800.00Online
24018/02/20221.00A21NO259DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00Online
24118/02/20220.5A21SL244DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Sharing)Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era (เลื่อนจากวันที่ 09/02/2022Postpone from 09/02/20222022年02月09日から延期した )1,500.001,800.00Online
24218/02/20221.00M21NO155DT : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ (Online)Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics2,500.002,800.00Online
24318/02/20221.00A21NO377DT : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพ ( Online )The Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS2,500.002,800.00Online
24419/02/20221.00A21NO205DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator2,500.002,800.00Online
24519/02/20221.0C21LM053DT : Poster Design By You (Keynote) สำหรับเยาวชนPoster Design By You (Keynote)Poster Design By You (Keynote) (เลื่อนจากวันที่ 20/11/2021Postpone from 20/11/20212021年11月20日から延期した )1,000.001,000.00Online
24619/02/20221.00M21NO167DT : การบริหารจัดการระบบโลจิสติก (Online)Logistics ManagementLogistics Management2,500.002,800.00Online
24719/02/20221.00M21NO164DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)2,500.002,800.00Online
24820/02/20224.0S21NO011DT : Improvement Phase : Classical DOE (Online)Improvement Phase : Classical DOE (Online)Improvement Phase : Classical DOE (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/11/2021Postpone from 20/11/20212021年11月20日から延期した )9,600.0011,600.00Online
24921/02/20221.00M21NO158DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)2,500.002,800.00Online
25021/02/20221.00A21LM392DT : นวัตกรรมบริการแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)2,500.002,800.00Online
25121/02/20221.00A21LM393DT : การออกแบบการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)2,500.002,800.00Online
25221/02/20221.00A21NO179DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making2,500.002,800.00Online
25321/02/20221.00C21NO066DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One Day (Online)Smart Presentation in One Day (Online)2,500.002,800.00Online
25421/02/20221.0P21NO090DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 22/02/2022Postpone from 22/02/20222022年02月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
25521/02/20221.00A21NO187DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย (Online)Sales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator2,500.002,800.00Online
25621/02/20221.00E21NO097DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
25722/02/20222.00Q21NO153DT : QCC เพื่อการบรรลุภารกิจ (Online)QCC Task Achieving (Online)QCC Task Achieving (Online)4,800.005,200.00Online
25822/02/20221.00A21NO178DT : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)2,500.002,800.00Online
25922/02/20222.00Q21NO152DT : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)4,800.005,200.00Online
26022/02/20221.00A21NO378DT : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุน ( Online )Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
26122/02/20221.00M21NO159DT : ยกเครื่องทั้ง Supply Chain รองรับรูปแบบการทำงานแนวใหม่ (Online)Supply Chain-SCOR Model in PracticeSupply Chain-SCOR Model in Practice4,800.005,200.00Online
26222/02/20221.0Q21SH006JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew5,100.005,800.00Online
26322/02/20222.00E21NO103DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
26423/02/20221.00A21NO167DT : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (Online)Excellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success2,500.002,800.00Online
26523/02/20221.0A21NO394DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00Online
26623/02/20221.00A21NO251DT : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector2,500.002,800.00Online
26723/02/20221.00A21NO379DT : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ( Online )Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory2,500.002,800.00Online
26823/02/20222.00A21NO382DT : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (Online)On the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT4,800.005,200.00Online
26923/02/20221.00A21NO380DT : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน ( Online )Job InsturctionJob Insturction2,500.002,800.00Online
27023/02/20221.00A21NO383DT : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ (Online )Professional SupervisorProfessional Supervisor2,500.002,800.00Online
27123/02/20222.00A21NO172DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร (Online)Modern PurchasingModern Purchasing4,800.005,200.00Online
27224/02/20221.00M21NO160DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,500.002,800.00Online
27324/02/20221.00A21NO302DT : เคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Online)เคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Online)เคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Online)2,500.002,800.00Online
27424/02/20221.00A21NO384DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน ( Online )Team Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback2,500.002,800.00Online
27524/02/20222.00A21NO385DT : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) ( Online )Management PsychologyManagement Psychology4,800.005,200.00Online
27624/02/20222.00E21NO100DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
27724/02/20220.5A21SL245DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Sharing)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2021Postpone from 20/10/20212021年10月20日から延期した )1,500.001,800.00Online
27824/02/20221.00M21NO161DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
27924/02/20221.0M21NO169DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (ภาคการผลิต) (Online) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (ภาคการผลิต)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
28025/02/20221.00M21NO153DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management2,500.002,800.00Online
28125/02/20221.00A21NO387DT : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน ( Online )Job Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,500.002,800.00Online
28225/02/20221.00P21NO050DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)2,500.002,800.00Online
28325/02/20221.00Q21LM135DT : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ – ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น) (Online)ISO 26262 Road Vehicle – Functional Safety (Introduction) (Online)ISO 26262 Road Vehicle – Functional Safety (Introduction) (Online)2,500.002,800.00Online
28426/02/20221.00M21NO166DT : Logistics Operation Management (Online)Logistics Operation ManagementLogistics Operation Management2,500.002,800.00Online
28528/02/20221.00A21NO109DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for SupervisorManagement for Supervisor2,500.002,800.00Online
28628/02/20221.0A21NO294DT : การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Online)(Smart Presentation)The Professional by ?Think-Do-Show? Techniques (เลื่อนจากวันที่ 26/11/2021Postpone from 26/11/20212021年11月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
28728/02/20222.00C21NO067DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2019 (Online)Formula & Functions in Excel 2019 (Online)4,800.005,200.00Online
28828/02/20222.00Q21NO154DT : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)4,800.005,200.00Online
28902/03/20220.5A21SL234DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Sharing )Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 02/11/2021Postpone from 02/11/20212021年11月02日から延期した )1,500.001,800.00Online
29003/03/20222.0A21NO264DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติ (Online)Purchasing Negotiation Techniques & WorkshopPurchasing Negotiation Techniques & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 15/11/2021Postpone from 15/11/20212021年11月15日から延期した )4,800.005,200.00Online
29103/03/20221.0A21NO262DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power (เลื่อนจากวันที่ 12/11/2021Postpone from 12/11/20212021年11月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
29204/03/20221.0A21NO293DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 26/11/2021Postpone from 26/11/20212021年11月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
29307/03/20221.0A21NO266DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2021Postpone from 16/11/20212021年11月16日から延期した )2,500.002,800.00Online
29409/03/20221.0A21NO279DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
29509/03/20221.0A21NO248DT : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (Online)Compensation ManagementCompensation Management (เลื่อนจากวันที่ 01/11/2021Postpone from 01/11/20212021年11月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
29611/03/20221.0A21NO260DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
29712/03/20222.0S21NO012DT : Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)Improvement Phase : Taguchi DOE (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/01/2022Postpone from 08/01/20222022年01月08日から延期した )4,800.005,800.00Online
29815/03/20221.0E21SH022JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew5,100.005,800.00Online
29916/03/20221.0A21NO288DT : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs (Online)OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2021Postpone from 25/11/20212021年11月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
30016/03/20220.5A21SL238DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานขององค์กรสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Sharing)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice (เลื่อนจากวันที่ 15/11/2021Postpone from 15/11/20212021年11月15日から延期した )1,500.001,800.00Online
30116/03/20221.0A21NO261DT : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้า (Online)Smart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 12/11/2021Postpone from 12/11/20212021年11月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
30217/03/20221.0A21NO252DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
30319/03/20221.0A21NO295DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ Kaizenn (Online)Self Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL (เลื่อนจากวันที่ 19/03/2022Postpone from 19/03/20222022年03月19日から延期した )2,500.002,800.00Online
30419/03/20222.0S21NO013DT : Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) OnlineImprove Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) OnlineImprove Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) Online (เลื่อนจากวันที่ 15/01/2022Postpone from 15/01/20222022年01月15日から延期した )4,800.005,700.00Online
30522/03/20221.0A21NO282DT : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (Online)(Motivation Technique for Higher Performance)(Motivation Technique for Higher Performance) (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
30622/03/20222.0A21NO298DT : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัย (Online)Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2021Postpone from 04/11/20212021年11月04日から延期した )4,800.005,200.00Online
30722/03/20221.0A21NO190DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence StrategyService Excellence Strategy (เลื่อนจากวันที่ 26/10/2021Postpone from 26/10/20212021年10月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
30823/03/20221.0A21NO284DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)Counseling Techniques for SupervisorCounseling Techniques for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/11/2021Postpone from 24/11/20212021年11月24日から延期した )2,500.002,800.00Online
30923/03/20221.0A21NO381DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Online )The Proactive HabitsThe Proactive Habits (เลื่อนจากวันที่ 28/02/2022Postpone from 28/02/20222022年02月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
31023/03/20221.0A21NO405P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits (เลื่อนจากวันที่ 28/02/2022Postpone from 28/02/20222022年02月28日から延期した )3,000.003,500.00Online
31123/03/20221.0A21NO290DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2021Postpone from 25/11/20212021年11月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
31224/03/20222.0A21NO313DT : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม (Online)Designing Training CourseDesigning Training Course (เลื่อนจากวันที่ 01/12/2021Postpone from 01/12/20212021年12月01日から延期した )4,800.005,200.00Online
31326/03/20222.0S21NO014DT : Control Phase (Online)Control Phase (Online)Control Phase (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/01/2022Postpone from 22/01/20222022年01月22日から延期した )4,800.005,800.00Online
31428/03/20221.0A21NO285DT : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)Work SmartWork Smart (เลื่อนจากวันที่ 24/11/2021Postpone from 24/11/20212021年11月24日から延期した )2,500.002,800.00Online
31529/03/20221.0A21NO281DT : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน (Online)7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
31629/03/20221.0A21NO202DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance HabitsHigh Performance Habits (เลื่อนจากวันที่ 28/10/2021Postpone from 28/10/20212021年10月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
31729/03/20222.0A21NO193DT : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop) (Online)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2021Postpone from 27/10/20212021年10月27日から延期した )4,800.005,200.00Online
31829/03/20222.0A21NO250DT : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติ (Online)Training Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice (เลื่อนจากวันที่ 03/11/2021Postpone from 03/11/20212021年11月03日から延期した )4,800.005,200.00Online
31902/04/20222.0S21NO015DT : Design for Six Sigma (DFSS) OnlineDesign for Six Sigma (DFSS) OnlineDesign for Six Sigma (DFSS) Online (เลื่อนจากวันที่ 29/01/2022Postpone from 29/01/20222022年01月29日から延期した )4,800.005,700.00Online
32022/11/20221.0Q21NO151DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online)2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます