แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
107/10/20211.0A21NO171DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,500.002,800.00Onlin
207/10/20211.0C21NO056P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 20163,200.003,700.00ส.ส.ท. พํฒนาการซอย 18
308/10/20211.0E21NO052P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using3,000.003,600.00-
414/10/20211.0C21NO057P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
518/10/20212.0C21NO058P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ6,200.006,700.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
619/10/20214.0C21NO054P : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ณ สมาคม พัฒนาการ ซอย 18
728/10/20212.0C21NO059P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
825/11/20211.0P21NO122P : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
926/11/20211.0A21NO356P : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
1030/11/20211.0M21NO139P : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (ภาคปฎิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
1109/01/20221.0S21NO061S : Lean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost Automation2,800.003,300.00ส.ส.ท.
1215/01/20221.0S21NO062S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท.
1316/01/20221.0S21NO063S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping2,800.003,300.00ส.ส.ท.
1429/01/20221.0S21NO064S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric2,800.003,300.00ส.ส.ท.
1530/01/20222.0S21NO067S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&II5,500.006,000.00ส.ส.ท.
1606/02/20221.0S21NO068S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study2,800.003,300.00ส.ส.ท.
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます