แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
103/08/20212.00U21NO024P : การผลิตอัตโนมัติแบบต้นทุนต่ำLow Cost Automation (Lean Karakuri)Low Cost Automation (Lean Karakuri)6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
225/08/20213.00U21NO023P : ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรม8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
325/08/20213.0U21NO019P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller (เลื่อนจากวันที่ 28/07/2021Postpone from 28/07/20212021年07月28日から延期した )9,000.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
425/08/20211.0U21NO007DT : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (Online)Introduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Control2,700.003,000.00Online
525/08/20211.0U21NO030P : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิกIntroduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Control3,400.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
608/09/20213.0U21PN012P : Automation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part I (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2021Postpone from 09/06/20212021年06月09日から延期した )8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/10/20212.0U21NO008DT : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นMechatronics : BasicMechatronics : Basic4,800.005,200.00Online
821/10/20212.0U21NO031P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นMechatronics : BasicMechatronics : Basic6,000.006,500.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます