แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
118/05/20211.00Q21SH001JL : Automotive Core Tools ManagementAutomotive Core Tools Management (Online)Automotive Core Tools Management (Online)5,100.005,800.00Online
219/05/20211.0Q21NO019DT : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)2,500.002,800.00Online
321/05/20211.0Q21LM006DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)new2,500.002,800.00Online
425/05/20211.0Q21LM005DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2021Postpone from 20/05/20212021年05月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
525/05/20211.0Q21NO020DT : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Online)Planning for Quality Assurance (Online)Planning for Quality Assurance (Online)new2,500.002,800.00Online
631/05/20211.0Q21LM007DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)new2,500.002,800.00Online
707/06/20211.00Q21LM022P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
807/06/20211.0Q21LM008DT : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016 (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)new2,500.002,800.00Online
909/06/20212.0Q21LM023P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016IATF16949:20165,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1009/06/20212.0Q21LM009DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 (Online)IATF16949:2016 (Online)IATF16949:2016 (Online)new4,800.005,200.00Online
1110/06/20211.00Q21LM025P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC and Kaizen The difference in purpose and applicationQCC and Kaizen The difference in purpose and application3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1210/06/20211.0Q21LM010DT : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online)new2,500.002,800.00Online
1311/06/20211.00Q21LM024P : การประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:20153,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1415/06/20212.00Q21LM027P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1515/06/20212.00Q21LM026P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1615/06/20212.0Q21NO026DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online)4,800.005,200.00Online
1716/06/20212.00Q21LM029P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1816/06/20211.00Q21LM028P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1917/06/20211.00Q21LM030P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2017/06/20212.00Q21LM031P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2117/06/20212.0Q21NO027DT : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)4,800.005,200.00Online
2218/06/20211.00Q21LM032P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2318/06/20211.0Q21LM011DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 ����Ѻ IATF 16949:2016 (Online)AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 ����Ѻ IATF 16949:2016 (Online)new2,500.002,800.00Online
2422/06/20212.00Q21LM033P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2522/06/20212.00Q21LM034P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2622/06/20211.00Q21SH002J : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2722/06/20211.0Q21SH002JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)new5,100.005,800.00Online
2823/06/20211.00Q21LM035P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2923/06/20211.0Q21LM012DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)new2,500.002,800.00Online
3024/06/20212.00Q21LM037P : การตรวจประเมินสถานที่ผลิตสำหรับ GMP เครื่องสำอาง industry Internal audit for GMP cosmetic industry Internal audit for GMP cosmetic5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3125/06/20211.00Q21LM038P : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3228/06/20212.00Q21LM039P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3328/06/20211.0Q21LM036P : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2021Postpone from 24/06/20212021年06月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3428/06/20211.0Q21LM013DT : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2021Postpone from 24/06/20212021年06月24日から延期した )2,500.002,800.00Online
3529/06/20211.00Q21LM040P : ประยุกต์ 5ส กับ 6 ระบบบริหารคุณภาพApply 5s with 6 quality management systemsApply 5s with 6 quality management systems3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3629/06/20212.00Q21LM041P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3729/06/20211.00Q21LM042P : FSSC 22000 version5.1 และ ISO 22000:2018 สำหรับอุตสาหกรรมอาหารFSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for foodFSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for food3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3829/06/20211.0Q21LM014DT : FSSC 22000 version5.1 และ ISO 22000:2018 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)FSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for food (Online)FSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for food (Online)new2,500.002,800.00Online
3905/07/20213.00Q21NO043P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4006/07/20211.00Q21NO044P : การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน FSSC22000 version5.1 และ ISO22000:2018FSSC22000 Ver.5.1 and ISO22000:2018 documentation systemFSSC22000 Ver.5.1 and ISO22000:2018 documentation system3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4108/07/20212.00Q21NO045P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4209/07/20212.00Q21NO046P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4312/07/20212.00Q21NO047P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบ IATF 16949:2016IATF 16949:2016 Internal Quality AuditIATF 16949:2016 Internal Quality Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4413/07/20212.00Q21NO049P : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน)QCC Competitor (Staff)QCC Competitor (Staff)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4513/07/20212.00Q21NO048P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4613/07/20212.00Q21NO050P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4714/07/20211.00Q21NO051P : แกะรอย DNA ผู้บริโภคด้วยกลวิธีทางสถิติTrackiwg Consumer DNA Thru Statistical AnalysisTrackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4814/07/20212.00Q21NO052P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4915/07/20212.00Q21NO053P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5015/07/20211.00Q21NO054P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5120/07/20212.00Q21NO056P : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs & HACCP Rev.5การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs & HACCP Rev.5การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs & HACCP Rev.55,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5220/07/20212.00Q21NO055P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5321/07/20212.0Q21LM001P : ผู้จัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2021Postpone from 01/04/20212021年04月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5429/09/20212.0Q21LM003P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5512/10/20211.0Q21LM001DT : GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
5612/10/20211.0Q21LM002P : GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5 (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5726/10/20212.0Q21LM009P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2021Postpone from 29/04/20212021年04月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5827/10/20211.0Q21LM005P : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management systemConfidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2021Postpone from 28/04/20212021年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます