แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/05/20221.0Q22NO018DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)2,500.002,800.00Online
223/05/20222.0Q22NO019DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online)4,800.005,200.00Online
323/05/20222.0Q22NO020P : การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.55,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
423/05/20222.00Q22NO020DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
523/05/20222.00Q22NO021P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
627/05/20221.00Q22NO021DT : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFD (Online)Quality Function Deployment (Online)Quality Function Deployment (Online)2,500.002,800.00Online
727/05/20221.00Q22NO022P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
830/05/20222.00Q22NO022DT : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Online)Planning for Quality Assurance (Online)Planning for Quality Assurance (Online)4,800.005,200.00Online
930/05/20222.00Q22NO023P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1031/05/20221.00Q22NO023DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)2,500.002,800.00Online
1131/05/20221.00Q22NO024P : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอางIntroduction to GMP (cosmetic)Introduction to GMP (cosmetic)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1201/06/20220.5Q21MP178DT : Quality Assurance Management (สำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา)Quality Assurance ManagementQuality Assurance Management (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )1,000.001,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1302/06/20221.0Q21MP179DT : Quality Awareness (สำหรับผู้บริหารคณะวิชาและหลักสูตร)Quality AwarenessQuality Awareness (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )2,000.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1402/06/20221.0Q22SH001JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)5,100.005,800.00Online
1507/06/20221.00Q22NO028DT : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC & Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC & Kaizen The difference in purpose and application (Online)2,500.002,800.00Online
1607/06/20221.00Q22NO028P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen The difference in purpose and applicationQCC & Kaizen The difference in purpose and application3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1707/06/20222.0Q22NO029DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)4,800.005,200.00Online
1807/06/20222.0Q22NO029P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016IATF 16949 : 2016 Introduction and ImplementationIATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1914/06/20221.00Q22NO030P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF 16949:2016APQP and IATF 16949:2016 IntegrationAPQP and IATF 16949:2016 Integration3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2015/06/20222.0Q21MP180DT : Fundamentals of Quality Assurance (สำหรับบุคลากรในกลุ่มงานการประกันคุณภาพ) (สำหรับบุคลากรในกลุ่มงานการประกันคุณภาพ)Fundamentals of Quality AssuranceFundamentals of Quality Assurance (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2022Postpone from 26/05/20222022年05月26日から延期した )4,000.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2115/06/20222.00Q22NO031DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control (For Supervisor) (Online)Effective Quality Control (For Supervisor) (Online)4,800.005,200.00Online
2215/06/20222.00Q22NO032P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control (for Supervisor)Effective Quality Control (for Supervisor)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2315/06/20221.00Q22NO030DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 Q22NO026PIn-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 Q22NO026P2,500.002,800.00Online
2415/06/20221.00Q22NO031P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2516/06/20222.0Q22NO034DT : QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story Systematic and continuous problem solving (Online)QC Story Systematic and continuous problem solving (Online)4,800.005,200.00Online
2616/06/20222.0Q22NO034P : QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC Story Systematic and continuous problem solvingQC Story Systematic and continuous problem solving5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2716/06/20221.0Q22NO032DT : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel) (Online)MSA by Software Application (Online)MSA by Software Application (Online)2,500.002,800.00Online
2816/06/20222.00Q22NO033DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Documentation (Online)ISO 9001:2015 Documentation (Online)4,800.005,200.00Online
2916/06/20222.00Q22NO033P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 DocumentationISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3017/06/20221.0Q22NO035DT : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105E (Online)MIL-105E Inspection Standard (Online)MIL-105E Inspection Standard (Online)2,500.002,800.00Online
3117/06/20221.0Q22NO035P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-STD-105EMIL-105E Inspection StandardMIL-105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3218/06/20222.0Q22LM007DT : การควบคุมคุณภาพโดยเทคนิคทางสถิติสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)6,300.007,300.00Online
3320/06/20222.00Q22NO036DT : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)4,800.005,200.00Online
3420/06/20222.00Q22NO036P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3521/06/20222.0Q22NO040DT : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติ (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)4,800.005,200.00Online
3621/06/20222.0Q22NO040P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3721/06/20222.00Q22NO038DT : การออกแบบการทดลอง DOE (Online)DOE : Design of Experiments (Online)DOE : Design of Experiments (Online)4,800.005,200.00Online
3821/06/20222.00Q22NO038P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE : Design of ExperimentsDOE : Design of Experiments6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3921/06/20221.00Q22NO037DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4021/06/20221.00Q22NO037P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4122/06/20221.00Q22NO039DT : การค้นหาปัญหาอย่างไร? จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)2,500.002,800.00Online
4222/06/20221.00Q22NO039P : การค้นหาปัญหาอย่างไร? จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4323/06/20222.00Q22NO042DT : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)4,800.005,200.00Online
4423/06/20222.00Q22NO042P : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางGMP Internal audit for cosmetic industryGMP Internal audit for cosmetic industry5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4523/06/20221.00Q22NO041DT : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)2,500.002,800.00Online
4623/06/20221.00Q22NO041P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4727/06/20222.0Q22NO043DT : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)4,800.005,200.00Online
4827/06/20222.0Q22NO043P : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ )Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop )Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4928/06/20222.00Q22NO044DT : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)4,800.005,200.00Online
5028/06/20222.00Q22NO044P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5129/06/20221.00Q22NO045DT : ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020 (Online)2,500.002,800.00Online
5229/06/20221.00Q22NO045P : ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร FSSC22000 ver.5.1 2020Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 20203,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5330/06/20221.00Q22NO046DT : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)2,500.002,800.00Online
5430/06/20222.0Q22NO046P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5530/06/20222.0Q22NO047DT : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)4,800.005,200.00Online
5630/06/20222.0Q22NO047P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5730/06/20222.0Q22NO048DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
5804/07/20222.0Q22NO048P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016IATF 16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5904/07/20222.0Q22NO049DT : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)4,800.005,200.00Online
6004/07/20222.0Q22NO049P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6105/07/20222.0Q22NO010P : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6205/07/20222.0Q22NO008DT : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Online)Applied Statistics for Manufacturing (Online)Applied Statistics for Manufacturing (Online) (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )4,800.005,200.00Online
6305/07/20222.0Q22NO050P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:20155,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6405/07/20222.0Q22NO051P : การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน FSSC22000 version5.1 และ ISO22000:2018Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 2020Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 20205,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6505/07/20222.0Q22NO052DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน FSSC22000 version5.1 และ ISO22000:2018 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 (Online)Documented information establishment and control for FSSC22000 ver.5.1 (Online)4,800.005,200.00Online
6608/07/20221.0Q22NO053P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6708/07/20221.0Q22NO053DT : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพ (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)Data analysis by using visual techniques (Online)2,500.002,800.00Online
6811/07/20222.0Q22NO026DT : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2022Postpone from 07/04/20222022年04月07日から延期した )4,800.005,200.00Online
6911/07/20222.0Q22NO054P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7012/07/20221.0Q22LM024DT : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ ෶ ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )2,500.003,100.00Online
7112/07/20221.0Q22LM025P : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ - ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น)ISO 26262 Road Vehicle - Functional Safety (Introduction)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7213/07/20222.0Q22NO055P : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน)QCC Competitor (Staff)QCC Competitor (Staff)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7313/07/20222.0Q22NO055DT : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)4,800.005,200.00Online
7418/07/20222.0Q22NO056P : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industryGHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7518/07/20222.0Q22NO056DT : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)4,800.005,200.00Online
7619/07/20222.0Q22NO057P : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story฀ : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7719/07/20222.0Q22NO057DT : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story฀ : สนุก สุข ด้วย QC Story (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)4,800.005,200.00Online
7821/07/20222.00Q22NO008P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:201Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:201 (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7922/07/20221.0Q22SH002JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management5,100.005,800.00Online
8025/07/20222.0Q22NO059P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineerRCA Techniques for Engineer5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8125/07/20222.0Q22NO058DT : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)4,800.005,200.00Online
8226/07/20222.0Q22NO060P : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal auditISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8326/07/20222.0Q22NO059DT : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)4,800.005,200.00Online
8408/08/20221.0Q22NO018P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8508/08/20221.0Q22NO017DT : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
8617/08/20222.0Q22NO013P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2022Postpone from 17/08/20222022年08月17日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8717/08/20222.0Q22NO012DT : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )4,800.005,200.00Online
8813/09/20221.0Q22NO012P : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8913/09/20221.0Q22NO011DT : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
9021/09/20222.0Q22NO014P : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015ISO 9001:2015 for MR/QMRISO 9001:2015 for MR/QMR (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9121/09/20222.0Q22NO013DT : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 for MR/QMR (Online)ISO 9001:2015 for MR/QMR (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )4,800.005,200.00Online
9223/09/20221.0Q22NO011P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016IATF 16949: 2016 CertificationIATF 16949: 2016 Certification (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9323/09/20221.0Q22NO009DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)Introduction for IATF16949: 2016 (Online)Introduction for IATF16949: 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )2,500.002,500.00Online
9403/10/20221.0Q22NO017P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน-สำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for ShopfloorQuality Control for Shopfloor (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2022Postpone from 13/05/20222022年05月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9503/10/20221.0Q22NO016DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน-สำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shopfloor (Online)Quality Control for Shopfloor (Online) (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2022Postpone from 13/05/20222022年05月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
9618/10/20221.0Q22NO007P : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพEffective Outsource Supplier ManagementEffective Outsource Supplier Management (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9718/10/20221.0Q22NO060DT : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Effective Outsource Supplier ManagementEffective Outsource Supplier Management2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9825/10/20221.0Q22NO004DT : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016 (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online) (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
9925/10/20221.0Q22NO006P : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management systemConfidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10028/10/20221.0Q22NO015P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10128/10/20221.0Q22NO014DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
10224/11/20221.0Q22NO010DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/05/2022Postpone from 30/05/20222022年05月30日から延期した )2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます