แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
125/05/20221.0P22NO024DT : การเพิ่มผลิตภาพด้วย 5S & Kaizen (Workshop) (Online)5S&Kaizen for productivity (Workshop)Improvement 5s2,500.002,800.00Online
225/05/20221.0P22NO034P : การเพิ่มผลิตภาพด้วย 5S & Kaizen (Workshop)5S&Kaizen for productivity (WorkshopImprovement 5s3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
326/05/20221.00P22NO025DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Wasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance2,500.002,800.00Online
427/05/20221.00P22NO026DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษา (Online)KPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)2,500.002,800.00Online
527/05/20221.00P22NO036P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
630/05/20222.00P22NO037P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)5,700.006,200.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
708/06/20222.00P22NO038P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
808/06/20221.0P22LM041DT : ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเชิงปฏิบัติ (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)2,500.002,800.00Online
908/06/20221.00P22NO027DT : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Online)TPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,500.002,800.00Online
1008/06/20221.00P22NO039P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1113/06/20221.00P22NO028DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse2,500.002,800.00Online
1213/06/20221.00P22NO040P : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1314/06/20221.00P22NO031DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,500.002,800.00Online
1414/06/20221.00P22NO043P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1516/06/20221.0P22NO029DT : จิตสำนึกด้าน 5ส (Online)5S consciousness5S consciousness2,500.002,800.00Online
1616/06/20221.0P22NO041P : จิตสำนึกด้าน 5ส5S consciousness5S consciousness3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1717/06/20221.00P22NO030DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,500.002,800.00Online
1817/06/20221.00P22NO042P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1920/06/20222.00P22NO044P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2029/06/20221.00P22NO046P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2129/06/20221.00P22NO032DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,500.002,800.00Online
2229/06/20221.00P22NO045P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2330/06/20221.00P22NO033DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)2,500.002,800.00Online
2430/06/20221.00P22NO047P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2505/07/20222.0P22NO050P : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2605/07/20222.0P22NO049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Motor Maintenance Level 1Motor Maintenance Level 15,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2706/07/20223.0P22PJ003SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2807/07/20221.0P22LM042DT : บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
2907/07/20222.0P22NO035DT : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์) (Online)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance4,800.005,200.00Online
3007/07/20222.0P22NO051P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3108/07/20221.0P22NO040DT : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ) (Online)Spare Part ControlSpare Part Control2,500.002,800.00Online
3208/07/20221.0P22NO052P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)Spare Part ControlSpare Part Control3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3311/07/20222.0P22NO053P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3412/07/20221.0P22NO036DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work2,500.002,800.00Online
3512/07/20221.0P22NO054P : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3615/07/20221.0P22NO037DT : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต (Online)Productivity by 5SProductivity by 5S2,500.002,800.00Online
3715/07/20221.0P22NO055P : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3818/07/20222.0P22NO056P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3920/07/20221.0P22NO038DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA2,500.002,800.00Online
4020/07/20221.0P22NO057P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4120/07/20222.0P22NO059P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4220/07/20222.0P22NO058P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4322/07/20221.0P22NO039DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice2,500.002,800.00Online
4422/07/20221.0P22NO060P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4525/07/20222.0P22NO061P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4625/07/20222.0P22NO062P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4704/08/20221.0P22NO007DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2022Postpone from 22/04/20222022年04月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
4815/08/20221.0P22NO021DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2022Postpone from 20/05/20222022年05月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
4915/08/20221.0P22NO030P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2022Postpone from 20/05/20222022年05月20日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5008/09/20222.0P22NO048P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าMaintenance ManagementMaintenance Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5108/09/20222.0P22NO034DT : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า (Online)Maintenance ManagementMaintenance Management4,800.005,200.00Online
5216/09/20221.0P22NO022DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง(Online)Maintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System (เลื่อนจากวันที่ 23/05/2022Postpone from 23/05/20222022年05月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
5316/09/20221.0P22NO032P : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงMaintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System (เลื่อนจากวันที่ 23/05/2022Postpone from 23/05/20222022年05月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5422/09/20222.0P22NO023DT : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control System (Online)Visual Control SystemVisual Control System (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )4,800.005,200.00Online
5522/09/20222.0P22NO033P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5629/09/20222.0P22NO011DT : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Online)Transformer MaintenanceTransformer Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )4,800.005,200.00Online
5729/09/20222.0P22NO018P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 05/05/2022Postpone from 05/05/20222022年05月05日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5807/10/20221.0P22NO008DT : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ (Online)Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
5907/10/20221.0P22NO012P : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
6011/10/20222.0P22NO015P : การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)Maintenance Performance Audit Practical : MPA 2019Maintenance Performance Audit Practical : MPA 2019 (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6117/10/20225.0P22VS002SC : Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022new8,000.008,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6217/10/20225.0P22VS002SCL : Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022new7,500.008,400.00Online
6319/10/20223.0P22NO016P : ปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ (ภาคปฏิบัติ)Electrical Installation Theory and PracticeElectrical Installation Theory and Practice (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6421/11/20223.0P22PJ004SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6501/02/20233.0P22PJ005SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนการ18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます