แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
103/08/20211.0P21NO032DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษา (Online)KPI Maintenance Program (KPI Program) (Online)KPI Maintenance Program (KPI Program) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 15/09/2021Postpone from 15/09/20212021年09月15日から延期した )2,500.002,800.00Online
204/08/20211.00P21NO019DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ( Online )Electric Motor Maintenance ( Online )Electric Motor Maintenance ( Online )2,500.002,800.00Online
304/08/20211.00P21NO063P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
404/08/20211.00P21NO064P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
509/08/20213.00P21NO065P : งานบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่งMechanical Transmission and Bearing MaintenanceMechanical Transmission and Bearing Maintenance8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
610/08/20213.0P21PJ002SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
711/08/20211.00P21NO020DT : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ( Online )Machine Lubrication ( Online )Machine Lubrication ( Online )2,500.002,800.00Online
811/08/20211.00P21NO066P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
916/08/20211.00P21NO067P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1016/08/20212.0P21PJ039DT : FI for EECFI for EECFI for EEC (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2021Postpone from 24/08/20212021年08月24日から延期した )new2,200.002,200.00Online
1118/08/20212.00P21NO068P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติSetting alignment between the center shaft by dial gaugesSetting alignment between the center shaft by dial gauges5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1220/08/20212.00P21NO070P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1323/08/20212.0P21NO021DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส ( Online )Processional 5S Committee ( Online )Processional 5S Committee ( Online ) (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2021Postpone from 19/08/20212021年08月19日から延期した )new4,800.005,200.00Online
1423/08/20212.0P21NO069P : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สProcessional 5S CommitteeProcessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2021Postpone from 19/08/20212021年08月19日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1523/08/20211.0P21LM044P : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Transformation Maintenance SystemDigital Transformation Maintenance System (เลื่อนจากวันที่ 23/08/2021Postpone from 23/08/20212021年08月23日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/08/20211.0P21NO025DT : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Online)Digital Transformation Maintenance System (Online)Digital Transformation Maintenance System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )2,500.002,800.00Online
1724/08/20212.00P21NO077P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 25,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1824/08/20212.0P21PJ040DT : AM for ECCAM for ECCAM for ECC (เลื่อนจากวันที่ 16/08/2021Postpone from 16/08/20212021年08月16日から延期した )new2,200.002,200.00Online
1926/08/20212.00P21NO072P : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาtip presentations 5s kaizen qcc international stagetip presentations 5s kaizen qcc international stage5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2026/08/20212.00P21NO022DT : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ) ( Online )Maintenance and Assessment Planning: Practice ( Online )Maintenance and Assessment Planning: Practice ( Online )4,800.005,200.00Online
2126/08/20212.00P21NO073P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2226/08/20212.00P21NO071P : ระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิกProportional and Servo HydraulicProportional and Servo Hydraulic5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2326/08/20212.00P21NO076P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safetyElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safety6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2431/08/20211.00P21NO024DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์(เชิงปฏิบัติ)(Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,500.002,800.00Online
2531/08/20211.00P21NO075P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์(เชิงปฏิบัติ)Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2603/09/20211.0P21NO023DT : ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิค ( Online )Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea ( Online )Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea ( Online ) (เลื่อนจากวันที่ 01/09/2021Postpone from 01/09/20212021年09月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
2703/09/20211.0P21NO074P : ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea (เลื่อนจากวันที่ 01/09/2021Postpone from 01/09/20212021年09月01日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2807/09/20211.0P21NO029DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน ( Online )5S Audit Techniques ( Online )5S Audit Techniques ( Online )2,500.002,800.00Online
2910/09/20211.0P21LM002P : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงMaintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2021Postpone from 02/04/20212021年04月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3010/09/20211.0P21LM002DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2021Postpone from 02/04/20212021年04月02日から延期した )2,500.002,800.00Online
3113/09/20211.0P21NO030DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ( Online )International Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout Technique ( Online )International Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout Technique ( Online )2,500.002,800.00Online
3214/09/20212.0P21NO031DT : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Online)Transformer Maintenance (Online)Transformer Maintenance (Online)4,800.005,200.00Online
3321/09/20212.0P21NO034DT : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า ( Online )Maintenance Administration for Young Executive ( Online )Maintenance Administration for Young Executive ( Online )4,800.005,200.00Online
3421/09/20211.0P21NO033DT : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ( Online )Maintenance & Repair spare parts management ( Online )Maintenance & Repair spare parts management ( Online )2,500.002,800.00Online
3529/09/20211.0P21NO035DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA ( Online )Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA ( Online )Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA ( Online )2,500.002,800.00 Online
3629/09/20211.0P21NO036DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ ( Online )Reliability-Centred-Maintenance : RCM ( Online )Reliability-Centred-Maintenance : RCM ( Online )2,500.002,800.00Online
3707/10/20212.0P21LM003P : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น (ภาคปฏิบัติ)TPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2021Postpone from 07/04/20212021年04月07日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3808/10/20211.0P21NO041DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for Warehouse (Online)Visual Control for Warehouse (Online)2,500.002,800.00Online
3911/10/20211.0P21NO042DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา (Online)Safety system maintenance (Online)Safety system maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
4012/10/20211.0P21NO043DT : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)2,500.002,800.00Online
4118/10/20211.0P21NO044DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)2,500.002,800.00Online
4219/10/20212.0P21LM032P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2021Postpone from 08/06/20212021年06月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4319/10/20212.0P21NO045DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)4,800.005,200.00Online
4420/10/20211.0P21NO046DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)2,500.002,800.00 Online
4526/10/20215.0P21VS006SC : Monodzukuri Test 2021Monodzukuri Test 2021Monodzukuri Test 2021new7,830.008,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4627/10/20212.0P21NO048DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)4,800.005,200.00Online
4727/10/20211.0P21NO049DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive Maintenance (Online)Predictive Maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
4829/10/20211.0P21NO050DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)2,500.002,800.00Online
4910/11/20213.0P21PJ003SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5012/11/20211.00P21LM038P : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม 5S Awareness5S Awareness (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2021Postpone from 16/06/20212021年06月16日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5112/11/20211.0P21LM012DT : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม (Online)5S Awareness (Online)5S Awareness (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2021Postpone from 16/06/20212021年06月16日から延期した )new2,500.002,800.00Online
5212/11/20211.0P21LM013DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2021Postpone from 17/06/20212021年06月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
5311/02/20223.0P21PJ004SC : Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます