แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
104/08/20212.0A21PJ206DT : Kaizen for manufacturingKaizen for manufacturingKaizen for manufacturing2,200.002,200.00Online
206/08/20211.0A21SH004JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : Basic Core ???????????????Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : Basic Core ???????????????new4,500.005,100.00Online
307/08/20212.0A21LM165DT : การวางแผนกลยุทธ์ในยุคนิวนอร์มัล ฝ่าวิกฤติด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ (Online)Strategic Planning in New Normal: Crisis with New Wining Strategy (Online)Strategic Planning in New Normal: Crisis with New Wining Strategy (Online)4,800.005,200.00Online
410/08/20210.5A21LM218DT : Leader Talk Trick : การแข่งขันของโลกธุรกิจในอนาคตLeader TalkLeader Talk0.000.00Online
510/08/20211.00A21NO084DT : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JD (Online)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)2,500.002,800.00 Online
617/08/20211.00A21NO083DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Online) Presentation Skills Presentation Skills2,500.002,800.00 Online
717/08/20211.00A21NO082DT : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management2,500.002,800.00 Online
817/08/20211.00A21NO081DT : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Online)Design thinking processDesign thinking process2,500.002,800.00 Online
918/08/20211.00A21NO080DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)2,500.002,800.00 Online
1019/08/20211.00A21NO079DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer2,500.002,800.00 Online
1120/08/20211.0A21SH005JL : Import-Export in Thailand for Japanese Managment Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน) (Online)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Thai Customs Law and Formality for JapaneseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Thai Customs Law and Formality for Japanesenew5,100.005,800.00Online
1220/08/20211.00A21NO078DT : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Report Writing For Training Officer Report Writing For Training Officer 2,500.002,800.00 Online
1321/08/20211.0A21NO146DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ(Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator2,500.002,800.00Online
1423/08/20211.00A21NO077DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00 Online
1524/08/20211.00A21NO076DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,500.002,800.00 Online
1624/08/20211.00A21NO074DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00 Online
1724/08/20211.00A21NO073DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Online)Marketing & Sales 4.0Marketing & Sales 4.02,500.002,800.00 Online
1824/08/20211.00A21NO075DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power2,500.002,800.00 Online
1925/08/20211.00A21NO072DT : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)Impressive Talk Impressive PresentationImpressive Talk Impressive Presentation2,500.002,800.00 Online
2025/08/20211.00A21NO071DT : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ (Online)Self Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,500.002,800.00 Online
2127/08/20211.00A21NO070DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,500.002,800.00 Online
2230/08/20211.00A21NO069DT : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)Image for High ImpactImage for High Impact2,500.002,800.00 Online
2331/08/20211.00A21NO068DT : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Online)Cooperative Work with BossCooperative Work with Boss2,500.002,800.00 Online
2431/08/20211.00A21NO067DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback2,500.002,800.00 Online
2502/09/20211.0A21NO216DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่(Online)Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,500.002,800.00Online
2603/09/20211.0A21NO097DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน (Online)Kaizen In OfficeKaizen In Office2,500.002,800.00Online
2706/09/20210.5A21SL235DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency1,500.001,800.00Online
2806/09/20210.5A21SL234DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor1,500.001,800.00Online
2906/09/20211.0A21NO102DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ (Online)Psychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People2,500.002,800.00Online
3007/09/20212.0A21NO212DT : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การ(Online)Profitability in PurchasingProfitability in Purchasing4,800.005,200.00Online
3108/09/20210.5A21SL236DT : เทคนิคการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน แบบ How to (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor1,500.001,800.00Online
3208/09/20211.0A21NO098DT : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่ (Online)The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work2,500.002,800.00Online
3309/09/20211.0A21NO099DT : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff2,500.002,800.00Online
3409/09/20211.0A21NO133DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email2,500.002,800.00Online
3509/09/20211.0A21NO109DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for SupervisorManagement for Supervisor2,500.002,800.00Online
3609/09/20211.0A21LM108DT : PDPA: กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Online)PDPA for Industrial Sector (Online)PDPA for Industrial Sector (Online) (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2021Postpone from 15/07/20212021年07月15日から延期した )new2,500.002,800.00Online
3710/09/20211.0A21NO217DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ(Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)2,500.002,800.00Online
3810/09/20210.5A21SL237DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)Smart SalesSmart Sales1,500.001,800.00Online
3911/09/20212.0A21LM219DT : Design Thinking: สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการออกแบบ (Online)Design Thinking: Product and Service Differentiation through Design (Online)Design Thinking: Product and Service Differentiation through Design (Online)4,800.005,200.00Online
4013/09/20212.0A21NO110DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน (Online)Smart SupervisorSmart Supervisor4,800.005,200.00Online
4113/09/20210.5A21SL238DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานขององค์กรสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice1,500.001,800.00Online
4214/09/20211.0A21NO111DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
4314/09/20211.0A21NO207DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail2,500.002,800.00Online
4414/09/20211.0A21NO100DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา(Online)Non-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,500.002,800.00Online
4514/09/20211.0A21SH007JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)new4,500.005,100.00Online
4615/09/20211.0A21NO113DT : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
4715/09/20211.0A21NO112DT : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ (Online)Up Skill To Professional AuditorUp Skill To Professional Auditor2,500.002,800.00Online
4815/09/20210.5A21SL239DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Online)Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer1,500.001,800.00Online
4916/09/20211.0A21NO214DT : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoT(Online)Mastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor2,500.002,800.00Online
5016/09/20211.0A21NO101DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
5116/09/20211.0A21NO208DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่(Online)Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,500.002,800.00Online
5217/09/20211.0A21NO103DT : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Online)Working Manual WritingWorking Manual Writing2,500.002,800.00Online
5317/09/20211.0A21NO114DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success2,500.002,800.00Online
5417/09/20211.0A21SH006JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese ExecutiveThai Labor Law for Japanese Executive5,100.005,800.00Online
5520/09/20211.0A21NO115DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Design2,500.002,800.00Online
5621/09/20211.0A21NO121DT : เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จ (Online)Self-ImprovementSelf-Improvement2,500.002,800.00Online
5722/09/20211.0A21NO215DT : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน(Online)Power of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor2,500.002,800.00Online
5822/09/20211.0A21NO105DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking2,500.002,800.00Online
5922/09/20211.0A21NO116DT : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Online)Creativity for WorkCreativity for Work2,500.002,800.00Online
6022/09/20211.0A21NO104DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closing2,500.002,800.00Online
6123/09/20212.0A21NO211DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่(Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
6223/09/20211.0A21NO209DT : การบริหารงานเอกสาร(Online)Filling ManagementFilling Management2,500.002,800.00Online
6324/09/20211.0A21NO106DT : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Online)Negotiation ExcellenceNegotiation Excellence2,500.002,800.00Online
6425/09/20211.0A21NO147DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ Kaizen(Online)Self Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,500.002,800.00Online
6527/09/20212.0A21NO117DT : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Online)Transformative CoachingTransformative Coaching4,800.005,200.00Online
6628/09/20210.5A21SL240DT : เทคนิคการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (Online)Coaching Technique for Change in New NormalCoaching Technique for Change in New Normal1,500.001,800.00Online
6728/09/20210.5A21SL241DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power1,500.001,800.00Online
6829/09/20211.0A21NO107DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,500.002,800.00Online
6929/09/20211.0A21NO118DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)The Proactive HabitsThe Proactive Habits2,500.002,800.00Online
7029/09/20211.0A21NO213DT : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุน(Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
7130/09/20211.0A21NO120DT : การสร้างทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานด้วย Reskill & Upskill (Online) (Reskill & Upskill for Work) (Reskill & Upskill for Work)new2,500.002,800.00Online
7201/10/20210.5A21SL242DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย ෱การฟัง-การพูด-การตอบคำถามෲ (Online)Beautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening1,500.001,800.00Online
7303/10/20210.5A21SL243DT : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Online)Leading successful teamLeading successful team1,500.001,800.00Online
7404/10/20212.0A21NO235P : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพProfessional FacillitatorProfessional Facillitator6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7505/10/20211.0A21NO168DT : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา) (Online)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)2,500.002,800.00Online
7605/10/20211.0A21NO167DT : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (Online)�ش�ʹ෤�Ԥ����ҧἹ��Ժѵԧҹ��������������ҧ����Ҫվ�ش�ʹ෤�Ԥ����ҧἹ��Ժѵԧҹ��������������ҧ����Ҫվ2,500.002,800.00Online
7705/10/20211.0A21NO166DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice2,500.002,800.00Online
7806/10/20211.0A21NO169DT : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)2,500.002,800.00Online
7906/10/20211.0A21NO170DT : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales2,500.002,800.00Online
8007/10/20211.0A21NO173DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)2,500.002,800.00Online
8107/10/20211.0A21NO171DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,500.002,800.00Online
8207/10/20212.0A21NO172DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร (Online)Modern PurchasingModern Purchasing4,800.005,200.00Online
8308/10/20211.0A21NO174DT : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)Objection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,500.002,800.00Online
8412/10/20210.5A21SL244DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Online)Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era1,500.001,800.00Online
8515/10/20211.0A21NO176DT : การวางแผนปฏิบัติงาน (Online)Action PlanAction Plan2,500.002,800.00Online
8616/10/20210.5A21SL245DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques1,500.001,800.00Online
8718/10/20211.0A21NO178DT : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)2,500.002,800.00Online
8818/10/20211.0A21NO179DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making2,500.002,800.00Online
8918/10/20211.0A21NO177DT : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory2,500.002,800.00Online
9019/10/20211.0A21NO182DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน (Online)Inspiration for WorkInspiration for Work2,500.002,800.00Online
9119/10/20211.0A21NO181DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,500.002,800.00Online
9219/10/20211.0A21NO180DT : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Online)After Sales & CEMAfter Sales & CEM2,500.002,800.00Online
9320/10/20212.0A21NO184DT : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ (Online)Professional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter4,800.005,200.00Online
9420/10/20211.0A21NO186DT : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)2,500.002,800.00Online
9520/10/20211.0A21NO185DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
9620/10/20211.0A21NO183DT : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน (Online)Labor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,500.002,800.00Online
9721/10/20211.0A21NO188DT : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปร (Online)Road to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,500.002,800.00Online
9821/10/20211.0A21NO187DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย (Online)Sales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator2,500.002,800.00Online
9922/10/20211.0A21NO189DT : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ(Online) Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager2,500.002,800.00Online
10026/10/20211.0A21NO190DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence StrategyService Excellence Strategy2,500.002,800.00Online
10126/10/20210.5A21SL246DT : แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)1,500.001,800.00Online
10226/10/20210.5A21SL247DT : วิธีประหยัดต้นทุนของนักจัดซื้อมือโปร อย่าเอาแต่ต่อราคา (Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation1,500.001,800.00Online
10327/10/20211.0A21NO195DT : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น (Online)Companionship and Motivation TechniquesCompanionship and Motivation Techniques2,500.002,800.00Online
10427/10/20212.0A21NO196DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills4,800.005,200.00Online
10527/10/20211.0A21NO191DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ) (Online)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC2,500.002,800.00Online
10627/10/20211.0A21NO194DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work2,500.002,800.00Online
10727/10/20212.0A21NO193DT : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop) (Online)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop)4,800.005,200.00Online
10827/10/20211.0A21NO197DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Online)Corporate EnglishCorporate English2,500.002,800.00Online
10927/10/20211.0A21NO192DT : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไร (Online)Increasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management2,500.002,800.00Online
11028/10/20211.0A21NO202DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance HabitsHigh Performance Habits2,500.002,800.00Online
11128/10/20211.0A21NO201DT : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Online)Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory2,500.002,800.00Online
11228/10/20211.0A21NO200DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,500.002,800.00Online
11328/10/20211.0A21NO199DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
11428/10/20211.0A21NO198DT : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)2,500.002,800.00Online
11529/10/20211.0A21NO203DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safety2,500.002,800.00Online
11629/10/20211.0A21NO175DT : ทักษะการใช้ Growth Mindset เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงาน (Online)Growth MindsetGrowth Mindset (เลื่อนจากวันที่ 10/10/2021Postpone from 10/10/20212021年10月10日から延期した )2,500.002,800.00Online
11729/10/20211.0A21NO204DT : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา (Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
11830/10/20211.0A21NO205DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます