แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/05/20221.00A22NO056DT : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุน (Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
224/05/20221.0A22LM024DT : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ (Online)Withholding Tax System (Online)Withholding Tax System (Online)2,500.002,800.00Online
324/05/20221.0A22LM024P : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับWitholding Tax SystemWitholding Tax System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
424/05/20221.0A22NO059DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 (Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,500.002,800.00Online
525/05/20221.00A22NO062DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ ( Online )Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
627/05/20221.00A22NO066DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback2,500.002,800.00Online
730/05/20222.00A22NO067DT : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การ (Online)Profitability in PurchasingProfitability in Purchasing4,800.005,200.00Online
830/05/20222.00A22NO069P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
931/05/20221.00A22NO068DT : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)Image Maker for Professional SalesImage Maker for Professional Sales2,500.002,800.00Online
1031/05/20221.00A22NO071P : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพImage Maker for Professional SalesImage Maker for Professional Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1131/05/20221.00A22NO069DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
1231/05/20221.00A22NO070P : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพSelling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1301/06/20222.00A22NI080P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1401/06/20222.00A22NO090DT : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Online)Psychology for Effective WorkPsychology for Effective Work4,800.005,200.00Online
1501/06/20222.0A22NO080P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1601/06/20223.0A22LM081DT : Dynamic Leadership: Problem Solving & Decision Making Skill (Online)Dynamic Leadership: Problem Solving & Decision Making Skill (Online)Problem Solving & Decision Making Skill (Online)4,700.005,400.00Online
1701/06/20221.0A22LM072DT : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติ (Online)Social Etiquette (Online)Social Etiquette (Online)2,500.003,100.00Online
1801/06/20221.00A22NO079P : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1901/06/20221.00A22NO089DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation2,500.002,800.00Online
2001/06/20222.00A22NO078P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2101/06/20222.00A22NO088DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร (Online)Modern PurchasingModern Purchasing4,800.005,200.00Online
2202/06/20221.0A22LM073DT : สร้างเสน่ห์ให้จับใจคนทุกสถานการณ์ (Online)Charismatic Personality (Online)Charismatic Personality (Online)2,500.003,100.00Online
2306/06/20221.00A22NO082P : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2406/06/20221.00A22NO092DT : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)2,500.002,800.00Online
2506/06/20222.00A22NO083P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2606/06/20222.00A22NO093DT : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (Online)On the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT4,800.005,200.00Online
2706/06/20221.00A22NO081P : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จSystems Thinking to Solve ProblemSystems Thinking to Solve Problem3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2806/06/20221.00A22NO091DT : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)2,500.002,800.00Online
2907/06/20221.00A22NO085P : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพExcellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3007/06/20221.00A22NO095DT : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (Online)Excellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success2,500.002,800.00Online
3107/06/20221.00A22NO084P : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพUp-Skill To Professional AuditorUp-Skill To Professional Auditor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3207/06/20221.00A22NO094DT : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ (Online)Up-Skill To Professional AuditorUp-Skill To Professional Auditor2,500.002,800.00Online
3307/06/20221.00A22NO086P : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3407/06/20221.00A22NO096DT : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน (Online)Job Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,500.002,800.00Online
3507/06/20224.0A22LM082DT : Dynamic Leadership: Work With Creativity: การทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Online)Dynamic Leadership: Work With Creativity (Online)Work With Creativity (Online)4,700.005,400.00Online
3608/06/20221.00A22NO087P : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3708/06/20221.00A22NO097DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)2,500.002,800.00Online
3808/06/20221.00A22NO088P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3908/06/20221.00A22NO098DT : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Online)How to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,500.002,800.00Online
4008/06/20221.0A22LM076P : ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาMaking Tax Easily for Personal Income Tax CalculationMaking Tax Easily for Personal Income Tax Calculation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4108/06/20221.0A22LM085DT : ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Online)Making Tax Easily for Personal Income Tax Calculation (Online)Making Tax Easily for Personal Income Tax Calculation (Online)2,500.002,800.00Online
4208/06/20221.0A22SH181P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบCross Culture for Thai working with JapaneseCross Culture for Thai working with Japanese3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4309/06/20221.00A22NO089P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4409/06/20221.00A22NO099DT : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)Power of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor2,500.002,800.00Online
4509/06/20221.00A22NO090P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4609/06/20221.00A22NO100DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
4709/06/20221.00A22NO123P : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4809/06/20221.00A22NO091P : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้าPeople Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4909/06/20221.00A22NO101DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques2,500.002,800.00Online
5010/06/20221.00A22NO092P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5110/06/20221.00A22NO102DT : การวางแผนปฏิบัติงาน (Online)Action PlanAction Plan2,500.002,800.00Online
5213/06/20221.00A22NO095P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5313/06/20221.00A22NO105DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency2,500.002,800.00Online
5413/06/20222.00A22NO096P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5513/06/20222.00A22NO106DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน (Online)Smart SupervisorSmart Supervisor4,800.005,200.00Online
5613/06/20222.00A22NO093P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5713/06/20222.00A22NO103DT : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัย (Online)Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader4,800.005,200.00Online
5813/06/20221.00A22NO094P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5913/06/20221.00A22NO104DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,500.002,800.00Online
6014/06/20222.00A22NO097P : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษSmart English Communications SkillsSmart English Communications Skills6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6114/06/20222.00A22NO107DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (Online)Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills4,800.005,200.00Online
6214/06/20221.0A22LM072P : การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำLeader Personality DevelopmentLeader Personality Development3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6314/06/20221.0A22LM074DT : การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ (Online)Leader Personality Development (Online)Leader Personality Development (Online)2,500.003,100.00Online
6414/06/20221.00A22NO098P : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6514/06/20221.00A22NO108DT : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management2,500.002,800.00Online
6615/06/20221.0A22LM025DT : ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Online)New Skills (Online)New Skills (Online)2,500.002,800.00Online
6715/06/20221.00A22NO101P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6815/06/20221.00A22NO111DT : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (On;ine)Conflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,500.002,800.00Online
6915/06/20222.00A22NO099P : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7015/06/20222.00A22NO109DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
7115/06/20221.00A22NO100P : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7215/06/20221.00A22NO110DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for SupervisorManagement for Supervisor2,500.002,800.00Online
7315/06/20221.0A22LM178P : สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจ SMEsBenefits of Increased Deductible Expenses for SMEsBenefits of Increased Deductible Expenses for SMEs3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7415/06/20221.0A22LM181DT : สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจ SMEs (Online)Benefits of Increased Deductible Expenses for SMEs (Online)Benefits of Increased Deductible Expenses for SMEs (Online)2,500.002,800.00 Online
7516/06/20221.00A22NO104P : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7616/06/20221.00A22NO114DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน (Online)Kaizen In OfficeKaizen In Office2,500.002,800.00Online
7716/06/20221.00A22NO105P : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7816/06/20221.00A22NO115DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ) (Online)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC2,500.002,800.00Online
7916/06/20221.00A22NO103P : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไรIncreasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8016/06/20221.00A22NO113DT : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไร (Online)Increasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management2,500.002,800.00Online
8116/06/20221.00A22NO102P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8216/06/20221.00A22NO112DT : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Online)After Sales & CEMAfter Sales & CEM2,500.002,800.00Online
8317/06/20221.0A22LM182DT : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และ การเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิผล (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online)2,500.002,800.00Online
8417/06/20221.00A22NO106P : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพPrepare for Supervisor / First Line ManagerPrepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8517/06/20221.00A22NO116DT : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Online)Prepare for Supervisor / First Line ManagerPrepare for Supervisor / First Line Manager2,500.002,800.00Online
8617/06/20221.0A22LM002DT : เพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ง่ายๆ กับนักจัดซื้อมือโปร (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)2,500.002,800.00Online
8717/06/20221.0A22LM002P : เพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ง่ายๆ กับนักจัดซื้อมือโปรProfit Lncrease With Professional PurchaserProfit Lncrease With Professional Purchaser3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8817/06/20221.00A22NO107P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8917/06/20221.00A22NO117DT : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปร (Online)Road to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,500.002,800.00Online
9017/06/20221.0A22SH001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบThai Labor Law for Japanese ExecutiveThai Labor Law for Japanese Executive5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9117/06/20221.0A22SH001JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)5,100.005,800.00Online
9220/06/20221.00A22NO109P : การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและสร้างผลลัพธ์Communication SkillsCommunication Skills3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9320/06/20221.00A22NO119DT : การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและสร้างผลลัพธ์ (Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,500.002,800.00Online
9420/06/20221.00A22NO108P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9520/06/20221.00A22NO118DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,500.002,800.00Online
9621/06/20221.00A22NO111P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9721/06/20221.00A22NO121DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email2,500.002,800.00Online
9821/06/20221.00A22NO112P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9921/06/20221.00A22NO122DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Online)Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer2,500.002,800.00Online
10021/06/20222.0A22NO110P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10121/06/20222.0A22NO120DT : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (Online)Compensation ManagementCompensation Management2,500.002,800.00Online
10221/06/20224.0A22LM083DT : Dynamic Leadership: Valuable Human Resource Management (Online)Dynamic Leadership: Valuable Human Resource Management (Online)Valuable Human Resource Management (Online)4,700.005,400.00Online
10322/06/20221.0A22NO114P : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10422/06/20221.00A22NO123DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00Online
10522/06/20221.00A22NO113P : การนำเสนองานอย่างมืออาชีพThe Professional by Think-Do-Show TechniquesThe Professional by Think-Do-Show Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10623/06/20221.0A22NO061DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )2,500.002,800.00 Online
10723/06/20221.0A22NO063P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2022Postpone from 25/05/20222022年05月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10823/06/20221.00A22NO115P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10923/06/20221.00A22NO124DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail2,500.002,800.00Online
11023/06/20221.00A22NO116P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11123/06/20221.00A22NO125DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)The Proactive HabitsThe Proactive Habits2,500.002,800.00Online
11223/06/20221.00A22NO117P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11323/06/20221.00A22NO126DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,500.002,800.00Online
11424/06/20221.00A22NO118P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลสำหรับองค์กรSales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11524/06/20221.00A22NO127DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลสำหรับองค์กร (Online)Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era2,500.002,800.00Online
11627/06/20222.00A22NO119P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11727/06/20222.00A22NO128DT : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่ (Online)Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach4,800.005,200.00Online
11827/06/20221.00A22NO120P : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11927/06/20221.00A22NO129DT : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพ (Online)The Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS2,500.002,800.00Online
12028/06/20223.0A22LM084DT : Dynamic Leadership: Agile Mindset for Business (Online)Dynamic Leadership: Agile Mindset for Business (Online)Agile Mindset for Business (Online)4,700.005,400.00Online
12129/06/20221.00A22NO121P : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12229/06/20222.00A22NO122P : ยุทธศาสตร์ของนักจัดซื้อจัดหามืออาชีพในการลดต้นทุนภาคปฏิบัติProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12329/06/20222.00A22NO131DT : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง (Online)Professional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM4,800.005,200.00Online
12401/07/20221.0A22NO125P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12501/07/20221.0A22NO133DT : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา (Online)Supervisor TechniquesSupervisor Techniques2,500.002,800.00Online
12602/07/20221.0A22NO126P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12702/07/20221.0A22NO134DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ Kaizen (Online)Self Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,500.002,800.00Online
12804/07/20221.0A22NO129P : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12904/07/20221.0A22NO136DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่ (Online)Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,500.002,800.00Online
13004/07/20222.0A22NO127P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13104/07/20221.0A22NO128P : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้าAwaken the Selling PowerAwaken the Selling Power3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13204/07/20221.0A22NO135DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power2,500.002,800.00Online
13305/07/20221.0A22LM077P : สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้าหน้ามืออาชีพProfessional Supervisor SkillProfessional Supervisor Skill3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13405/07/20221.0A22LM087DT : สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้าหน้ามืออาชีพ (Online)Professional Supervisor Skill (Online)Professional Supervisor Skill (Online)2,500.002,800.00Online
13505/07/20221.0A22NO131P : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13605/07/20221.0A22NO138DT : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่ (Online)The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work2,500.002,800.00Online
13705/07/20221.0A22NO132P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13805/07/20221.0A22LM018DT : การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร (Online)Corporate Income Tax Calculation According to Revenue Code (Online)Corporate Income Tax Calculation According to Revenue Code (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2022Postpone from 22/04/20222022年04月22日から延期した )2,500.002,800.00 Online
13905/07/20221.0A22LM021P : การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรCorporate Income Tax Calculation According to Revenue CodeCorporate Income Tax Calculation According to Revenue Code (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2022Postpone from 22/04/20222022年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14005/07/20221.0A22NO130P : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
14105/07/20221.0A22NO137DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,500.002,800.00Online
14206/07/20221.0A22NO133P : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14306/07/20221.0A22NO139DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)LeadershipLeadership2,500.002,800.00Online
14406/07/20221.0A22LM027P : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานPeople Management in Practice (Case Study)People Management in Practice (Case Study) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14506/07/20221.0A22LM028DT : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
14607/07/20221.0A22NO138P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14707/07/20221.0A22NO144DT : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoT (Online)Mastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor2,500.002,800.00Online
14807/07/20222.0A22NO136P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14907/07/20222.0A22NO142DT : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผล (Online)Effective Coaching SkillsEffective Coaching Skills4,800.005,200.00Online
15007/07/20221.0A22NO137P : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15107/07/20221.0A22NO143DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
15207/07/20221.0A22NO134P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15307/07/20221.0A22NO140DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Online)Corporate EnglishCorporate English2,500.002,800.00Online
15407/07/20221.0A22LM025P : Agile For ExecutiveAgile For ExecutiveAgile For Executive (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15507/07/20221.0A22LM026DT : Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
15607/07/20221.0A22NO135P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขายForecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15707/07/20221.0A22NO141DT : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales2,500.002,800.00Online
15808/07/20221.0A22NO139P : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะProfessional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15911/07/20221.0A22NO143P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16011/07/20221.0A22NO148DT : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Online)Effective TeamworkEffective Teamwork2,500.002,800.00 Online
16111/07/20222.0A22NO141P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16211/07/20222.0A22NO146DT : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) (Online)Management PsychologyManagement Psychology4,800.005,200.00Online
16311/07/20221.0A22NO142P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16411/07/20221.0A22NO147DT : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)Objection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,500.002,800.00Online
16511/07/20221.0A22LM086DT : เปลี่ยนคนพูดน้อยให้เป็นนักเข้าสังคมตัวยง (Online)Introvert Connection (Online)Introvert Connection (Online)2,500.003,100.00Online
16611/07/20222.0A22NO140P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16711/07/20222.0A22NO145DT : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติ (Online)Training Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice4,800.005,200.00Online
16812/07/20221.0A22NO144P : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมMotivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16912/07/20221.0A22NO149DT : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (Online)Motivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance2,500.002,800.00Online
17012/07/20221.0A22LM179P : ปรับ LooK ปลุกให้เป็น BrandBrand YouBrand You3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17114/07/20221.0A22LM180P : 5ส ในงานบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว5S in Service and Tourism Industry5S in Service and Tourism Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17214/07/20221.0A22LM183DT : 5ส ในงานบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)2,500.003,100.00Online
17314/07/20221.0A22NO146P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17414/07/20221.0A22NO151DT : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน (Online)Job InsturctionJob Insturction2,500.002,800.00Online
17514/07/20221.0A22NO147P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17614/07/20221.0A22NO152DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย (Online)Sales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator2,500.002,800.00Online
17715/07/20221.0A22NO148P : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงานHandling the Difficulty Situations in office By EQ as LeaderHandling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17815/07/20221.0A22NO153DT : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงาน (Online)Handling the Difficulty Situations in office By EQ as LeaderHandling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader2,500.002,800.00Online
17918/07/20221.0A22NO149P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18018/07/20221.0A22NO154DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.002,800.00Online
18118/07/20221.0A22NO152P : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18218/07/20221.0A22NO157DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safety2,500.002,800.00Online
18318/07/20221.0A22NO151P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18418/07/20221.0A22NO156DT : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง (Online)Business Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,500.002,800.00Online
18518/07/20221.0A22NO153P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18618/07/20221.0A22NO158DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา (Online)Non-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,500.002,800.00Online
18718/07/20221.0A22NO150P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18818/07/20221.0A22NO155DT : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)Work SmartWork Smart2,500.002,800.00Online
18919/07/20221.0A22NO155P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19019/07/20221.0A22NO160DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice2,500.002,800.00Online
19119/07/20221.0A22NO156P : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19219/07/20221.0A22NO161DT : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
19319/07/20221.0A22NO158P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19419/07/20221.0A22NO154P : พลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19519/07/20221.0A22NO159DT : เพิ่มพลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะ (Online)Max Your Memory Super MemoryMax Your MemorySuper Memory2,500.002,800.00Online
19619/07/20221.0A22LM022P : การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรจึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge LiabilityPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19719/07/20221.0A22LM020DT : การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรจึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
19819/07/20221.0A22NO157P : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19919/07/20221.0A22NO162DT : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) (Online)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)2,500.002,800.00Online
20020/07/20221.0A22NO161P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsOKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20120/07/20221.0A22NO165DT : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs (Online)OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result2,500.002,800.00Online
20220/07/20221.0A22NO145P : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2022Postpone from 13/07/20222022年07月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20320/07/20221.0A22NO150DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2022Postpone from 13/07/20222022年07月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
20420/07/20221.0A22NO159P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20520/07/20221.0A22NO163DT : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,500.002,800.00Online
20620/07/20221.0A22NO160P : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20720/07/20221.0A22NO164DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making2,500.002,800.00Online
20820/07/20221.0A22NO162P : สร้างเสน่ห์นักขายให้มัดใจลูกค้าCharismatic SalesCharismatic Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20920/07/20221.0A22NO166DT : สร้างเสน่ห์นักขายให้มัดใจลูกค้า (Online)Charismatic SalesCharismatic Sales2,500.002,800.00Online
21020/07/20221.0A22NO169DT : ศักยภาพการบริหารเอกสารแบบครบวงจร (Online)Filing. System. Management. CompetenciesFiling. System. Management. Competencies2,500.002,800.00Online
21121/07/20221.0A22NO164P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21221/07/20221.0A22NO168DT : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างาน (Online)Value of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
21321/07/20221.0A22NO163P : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21421/07/20221.0A22NO167DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00Online
21522/07/20222.0A22NO169P : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21622/07/20222.0A22NO173DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills4,800.005,200.00Online
21722/07/20221.0A22NO168P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21822/07/20221.0A22NO172DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management TechniquesTime Management Techniques2,500.002,800.00Online
21922/07/20221.0A22NO167P : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22022/07/20221.0A22NO171DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer2,500.002,800.00Online
22122/07/20221.0A22LM003DT : สุดยอดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Online)Product Development Strategy (Online)Product Development Strategy (Online)2,500.002,800.00Online
22222/07/20221.0A22LM003P : สุดยอดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์Product Development StrategyProduct Development Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22322/07/20221.0A22NO166P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22422/07/20221.0A22NO170DT : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ (Online)Boost up your PerformanceBoost up your Performance2,500.002,800.00Online
22522/07/20221.0A22NO165P : ศักยภาพการบริหารเอกสารแบบครบวงจรManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22625/07/20221.0A22NO170P : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22725/07/20221.0A22NO174DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique2,500.002,800.00Online
22825/07/20221.0A22NO172P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22925/07/20221.0A22NO176DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00Online
23025/07/20221.0A22NO171P : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพCounseling Technique for SupervisorCounseling Technique for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23125/07/20221.0A22NO175DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)Counseling Technique for SupervisorCounseling Technique for Supervisor2,500.002,800.00Online
23226/07/20221.0A22NO177P : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพHigh Performance HabitsHigh Performance Habits3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23326/07/20221.0A22NO180DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance HabitsHigh Performance Habits2,500.002,800.00Online
23426/07/20221.0A22NO175P : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23526/07/20221.0A22NO179DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ (Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)2,500.002,800.00Online
23626/07/20221.0A22NO174P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23726/07/20221.0A22NO178DT : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจ (Online)Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making2,500.002,800.00Online
23826/07/20221.0A22NO176P : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23926/07/20221.0A22NO173P : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบLogical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24026/07/20221.0A22NO177DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking2,500.002,800.00Online
24103/08/20221.0A22NO049P : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24208/08/20221.0A22NO011DT : ทักษะการสอนงานให้ได้งานตรงใจ (Online)Coaching SkillsCoaching Skills (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
24308/08/20221.0A22NO013P : ทักษะการสอนงานให้ได้งานตรงใจCoaching Skill(Coaching Skill (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24408/08/20221.0A22NO047DT : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ) (Online)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )4,800.005,200.00Online
24509/08/20221.0A22LM071DT : สู่ความเป็นเลิศทักษะ Effective Effective (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
24609/08/20221.0A22LM073P : การออกแบบการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการDesign of working methods and processes to engage with service usersDesign of working methods and processes to engage with service users3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24709/08/20221.0A22LM075DT : การออกแบบการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)2,500.003,100.00Online
24809/08/20221.0A22NO005DT : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Online)Design thinking processDesign thinking process (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )2,500.002,800.00Online
24909/08/20221.0A22NO006P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking processDesign thinking process (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25010/08/20221.0A22LM070DT : ไขรหัสตัวตนสร้างความสำเร็จ (Online)Personality DNA (Online)Personality DNA (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )2,500.003,100.00Online
25111/08/20221.0A22LM078DT : สร้างความสุข เสริมพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน (Online)Inside-out Happier (Online)Inside-out Happier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/09/2022Postpone from 11/09/20222022年09月11日から延期した )2,500.003,100.00Online
25211/08/20221.0A22NO039DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)Smart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
25311/08/20221.0A22NO040P : สุดยอดนักขายเชิงรุกSmart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25417/08/20221.0A22NO040DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
25517/08/20221.0A22NO041P : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25617/08/20221.0A22NO041DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2022Postpone from 17/08/20222022年08月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
25717/08/20221.0A22NO042P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25818/08/20221.0A22NO046DT : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค (Online)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
25918/08/20221.0A22NO047P : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26019/08/20221.0A22NO030DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ OnlinePresentation SkillsPresentation Skills (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )2,500.002,800.00(Online)
26119/08/20221.0A22NO030P : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพPresentation SkillsPresentation Skills (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26220/08/20221.0A22NO043DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator (เลื่อนจากวันที่ 14/05/2022Postpone from 14/05/20222022年05月14日から延期した )2,500.002,800.00Online
26320/08/20221.0A22NO044P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator (เลื่อนจากวันที่ 20/08/2022Postpone from 20/08/20222022年08月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26423/08/20221.0A22NO007DT : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา) (Online)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2022Postpone from 20/04/20222022年04月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
26523/08/20221.0A22NO009P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2022Postpone from 20/04/20222022年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26623/08/20221.0A22NO028P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26723/08/20221.0A22NO005P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26823/08/20221.0A22NO016DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
26923/08/20221.0A22NO019P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27024/08/20221.0A22NO035DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Design (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )2,500.002,800.00Online
27124/08/20221.0A22NO035P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27224/08/20221.0A22LM074P : OMOTENASHI พื้นฐานการบริการด้วยใจสไตล์ญี่ปุ่นJapanese Service Style: OMOTENASHIJapanese Service Style: OMOTENASHI3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27324/08/20221.0A22LM076DT : OMOTENASHI พื้นฐานการบริการด้วยใจสไตล์ญี่ปุ่น (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)2,500.003,100.00Online
27424/08/20221.0A22NO033DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ (Online)Psychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
27524/08/20221.0A22NO033P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจPsychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27624/08/20223.0A22LM004P : ปั้นวิทยากรออนไลน์มืออาชีพTrain -The �Trainer onlineTrain -The �Trainer online (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )8,500.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27726/08/20221.0A22NO051DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )2,500.002,800.00Online
27826/08/20221.0A22NO053P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27930/08/20221.0A22LM182P : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28030/08/20221.0A22LM185DT : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ (Online)Withholding Tax System (Online)Withholding Tax System (Online)2,500.002,800.00Online
28130/08/20221.0A22NO015DT : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JD (Online)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
28230/08/20221.0A22NO018P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28331/08/20221.0A22LM075P : นวัตกรรมบริการแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในช่วงสถานการณ์ Covid-19Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-193,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28431/08/20221.0A22LM077DT : นวัตกรรมบริการแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)2,500.003,100.00Online
28513/09/20221.0A22NO029DT : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Online)Topmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )2,500.002,800.00Online
28613/09/20221.0A22NO029P : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28714/09/20222.0A22LM023DT : ทักษะแห่งอนาคต (Online)Future Skills (Online)Future Skills (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )4,800.005,200.00Online
28820/12/20221.0A21NO295P : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานImpressive Talk, Impressive PresentationImpressive Talk, Impressive Presentation (เลื่อนจากวันที่ 14/12/2021Postpone from 14/12/20212021年12月14日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます