แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
105/06/20212.0S21YW007S : Six Sigma Blackbelt Master รุ่น 26, Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
207/06/20218.0S21YW030S : Lean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification Programnew20,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
313/06/20213.0S21YW002S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current State (เลื่อนจากวันที่ 14/03/2021Postpone from 14/03/20212021年03月14日から延期した )new8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
415/06/20212.0S21YW034S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
516/06/20211.0E21PB001SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2021Postpone from 15/06/20212021年06月15日から延期した )new2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
619/06/20212.0S21YW031S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Levelnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
703/07/20211.0S21YW003S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office (เลื่อนจากวันที่ 03/04/2021Postpone from 03/04/20212021年04月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
804/07/20211.0S21YW004S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2021Postpone from 04/04/20212021年04月04日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
910/07/20211.0S21YW005S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2021Postpone from 24/04/20212021年04月24日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1011/07/20215.0S21YW006S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2021Postpone from 25/04/20212021年04月25日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1115/07/20213.0S21NO007DT : 5S Train the Trainer5S Train the Trainer5S Train the Trainernew8,000.009,000.00Online
1215/07/20213.0S21NO039S : 5S Train the Trainer5S Train the Trainer5S Train the Trainernew9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1320/07/20212.0S21YW035S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1407/08/20215.0S21YW014S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop (เลื่อนจากวันที่ 29/05/2021Postpone from 29/05/20212021年05月29日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1510/08/20213.0P21PJ002SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1617/08/20213.0E21PB007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1724/08/20212.0S21YW036S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท.
1829/08/20211.0S21YW015S : Lean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost Automation (เลื่อนจากวันที่ 13/06/2021Postpone from 13/06/20212021年06月13日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1911/09/20211.0S21YW016S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2021Postpone from 26/06/20212021年06月26日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2012/09/20211.0S21YW017S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping (เลื่อนจากวันที่ 27/06/2021Postpone from 27/06/20212021年06月27日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2118/09/20211.0S21YW018S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric (เลื่อนจากวันที่ 03/07/2021Postpone from 03/07/20212021年07月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2219/09/20212.0S21YW027S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&II (เลื่อนจากวันที่ 04/07/2021Postpone from 04/07/20212021年07月04日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2321/09/20211.0E21PB002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2428/09/20212.0S21YW037S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2503/10/20211.0S21YW028S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study (เลื่อนจากวันที่ 11/07/2021Postpone from 11/07/20212021年07月11日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2610/11/20213.0P21PJ003SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2717/11/20213.0E21PB008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2815/12/20211.0E21PB003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2908/02/20223.0E21PB009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3011/02/20223.0P21PJ004SC : Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3115/03/20221.0E21PB004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます