แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
104/06/202214.0S22NO005S : Master Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean Office38,500.0044,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
204/06/202224.0S22NO009S : Lean Master Certification ProgramLean Master Certification ProgramLean Master Certification Program69,000.0079,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
313/06/20228.0S22NO016S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )24,000.0028,000.00ห้อง D302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
421/06/20222.0S22NO011S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5� ����Ѻ��С���������������м�������5� ����?��?���������������?������� (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท.
521/06/20222.0S22NO008DT : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )5,000.005,600.00Online
620/07/20221.0S22NO015S : การสร้าง Mindset ผู้นำในการบริหารธุรกิจ ด้วย Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation Game (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )3,800.004,300.00ส.ส.ท.
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます