หลักสูตร สำหรับจองอบรม Learining by sharingLearining by sharing CouresLearining by sharing Coures

No.No.No. วันที่อบรมDate日程 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/09/2021I21SL058DT : รู้ลัดการอ่านใบเซอร์สอบเทียบ (Online)1,500.001,800.00Online
223/09/2021I21SL053DT : ภาพรวมการจัดการเครื่องวัดและการวัดสำหรับ ISO 9001:2015 (Online)1,500.001,800.00Online
324/09/2021E21SL064DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Sharing)1,500.001,800.00Online
427/09/2021I21SL059DT : สอบเทียบเครื่องวัดบ่อยเท่าไรดี ? (Online)1,500.001,800.00Online
528/09/2021A21SL240DT : เทคนิคการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (Sharing)1,500.001,800.00Online
628/09/2021A21SL241DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Sharing)1,500.001,800.00Online
701/10/2021A21SL242DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Sharing)1,500.001,800.00Online
804/10/2021A21SL308DT : 4ทักษะ ที่หัวหน้าพาทีมฝ่าวิกฤต ( Sharing )1,500.001,800.00Online
904/10/2021A21SL243DT : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Sharing)1,500.001,800.00Online
1005/10/2021Q21SL091DT : Factorial QFD การออกแบบและการวิเคราะผลการทดลองด้วยเทคนิค 2K Factorial Design (ใช้โปรแกรมMinitab) (Sharing)2,500.002,800.00Online
1105/10/2021Q21SL092DT : Quality Function (Sharing)2,500.002,800.00Online
1205/10/2021P21SL061DT : การจัดทำแผนงาน 5ส ระดับองค์กร (Sharing)2,500.002,800.00Online
1305/10/2021P21SL062DT : การจัดทำแบบฟอร์มตรวจประเมิน 5ส (Sharing)2,500.002,800.00Online
1406/10/2021I21SL054DT : ย่อส่วนการคำนวณ Measurement Uncertainty (GUM) (Online)1,500.001,800.00Online
1508/10/2021I21SL060DT : รู้จักคุณสมบัติและประโยชน์ Accuracy ของเครื่องวัด (Online)1,500.001,800.00Online
1612/10/2021A21SL244DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Sharing)1,500.001,800.00Online
1712/10/2021A21SL309DT : การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing)2,500.002,800.00Online
1820/10/2021P21SL060DT : 5S & Kaizen for Productivity (Sharing)2,500.002,800.00Online
1920/10/2021A21SL245DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Sharing)1,500.001,800.00Online
2026/10/2021A21SL246DT : แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)1,500.001,800.00Online
2126/10/2021A21SL247DT : วิธีประหยัดต้นทุนของนักจัดซื้อมือโปร อย่าเอาแต่ต่อราคา (Sharing)1,500.001,800.00Online
2229/10/2021E21SL078DT : การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Sharing)2,500.002,800.00Online
2330/10/2021M21SL105DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Sharing)2,500.002,800.00Online
2430/10/2021M21SL106DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Sharing)2,500.002,800.00Online
2502/11/2021Q21SL097DT : การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง (Sharing)2,500.002,800.00Online
2602/11/2021Q21SL098DT : การจัดทำแผนสำรอง Contingency Plan สำหรับ IATF16949 (Sharing)2,500.002,800.00Online
2702/11/2021A21SL234DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Sharing )1,500.001,800.00Online
2808/11/2021A21SL235DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ ( Sharing )1,500.001,800.00Online
2909/11/2021Q21SL096DT : การพัฒนาทักษะการคิด ระดับปฏิบัติการ (Production Operator) (Sharing)2,500.002,800.00Online
3009/11/2021Q21SL095DT : Logistics Kaizen (Kaizen ในกระบวนการทำงาน Logistics) (Sharing)2,500.002,800.00Online
3110/11/2021A21SL236DT : เทคนิคการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน แบบ How to ( Sharing )1,500.001,800.00Online
3215/11/2021A21SL238DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานขององค์กรสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Sharing)1,500.001,800.00Online
3313/12/2021A21SL237DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Sharing)1,500.001,800.00Online
* ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวม Vat 7%