หลักสูตร สำหรับจองอบรม Learining by sharingLearining by sharing CouresLearining by sharing Coures

No.No.No. วันที่อบรมDate日程 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
113/12/2021A21SL237DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Sharing)1,500.001,800.00Online
215/12/2021E21SL078DT : การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Sharing)2,500.002,800.00Online
315/12/2021M21SL104DT : 3 ขั้นตอนการลดความเสี่ยงในเครื่องจักรอย่างง่าย (Sharing)2,500.002,800.00Online
420/12/2021A21SL309DT : การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing)2,500.002,800.00Online
517/01/2022A21SL240DT : เทคนิคการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (Sharing)1,500.001,800.00Online
617/01/2022A21SL241DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Sharing)1,500.001,800.00Online
721/01/2022A21SL361DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Sharing)1,500.001,800.00Online
803/02/2022A21SL243DT : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Sharing)1,500.001,800.00Online
907/02/2022A21SL246DT : แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)1,500.001,800.00Online
1007/02/2022A21SL247DT : วิธีประหยัดต้นทุนของนักจัดซื้อมือโปร อย่าเอาแต่ต่อราคา (Sharing)1,500.001,800.00Online
1109/02/2022A21SL235DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ ( Sharing )1,500.001,800.00Online
1216/02/2022A21SL308DT : 4ทักษะ ที่หัวหน้าพาทีมฝ่าวิกฤต ( Sharing )1,500.001,800.00Online
1316/02/2022A21SL242DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Sharing)1,500.001,800.00Online
1418/02/2022A21SL244DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Sharing)1,500.001,800.00Online
1524/02/2022A21SL245DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Sharing)1,500.001,800.00Online
1602/03/2022A21SL234DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Sharing )1,500.001,800.00Online
1716/03/2022A21SL238DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานขององค์กรสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Sharing)1,500.001,800.00Online
* ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวม Vat 7%