ก้าวสู่โลก ยุค BlockChainสัญลักษณ์ GD&T จากแบบงานสู่การผลิตDynamic Leadershipยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกTPA 50 th anniversaryFlash TrainingEEC Model Type Bการพัฒนาความสามารถของหัวหน้างานเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารTPA Package DIYJapanese Coursesผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยKarakuri Low Cost AutomationKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 17.00 น.
หลักสูตรผู้ควบคุมก๊าซ หลักสูตรแนะนำตามตำแหน่งงาน Executive Seminar

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการป้องกันโควิด-19COVID-19 ScreeningCOVID-19 Screening
มาตรฐาน SHA
ผ่านมาตรฐาน SHASHA CertificateSHA Certificate
มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19
มาตรฐานรับรองความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19Thai Stop COVID-19Thai Stop COVID-19

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2022TPA Thailand Award 2022 ScheduleTPA Thailand Award 2022 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E22SH007JL เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online) 09/06/2022
I22NO037P เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบCalibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)Calibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management) 11/06/2022
H22YW004DT TPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChain 25/06/2022
H22YW002P เพิ่มทักษะด้าน Digital/IoT สำหรับ Gen X (เก๋าแต่ไม่เก่า) 19/07/2022
P22VS002SC Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022 17/10/2022
P22VS002SCL Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022Monodzukuri Test 2022 17/10/2022
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
C22NO012P การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table 20/05/2022
M22LM030DT GD&T: พื้นฐานการแปลความหมายด้านขนาน รูปร่าง รูปทรง และพิกัดความเคลื่อน (Online)Basic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (Online)Basic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (Online) 20/05/2022
Q22NO018DT ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online) 20/05/2022
I22NO027P การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks 21/05/2022
M22NO021P Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตCost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma 21/05/2022
M22NO020DT Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต (Online)Cost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma 21/05/2022
Q22NO019DT การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online)Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 (Online) 23/05/2022
Q22NO020DT QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online) 23/05/2022
Q22NO021P QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools) 23/05/2022
Q22NO020P การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.5 23/05/2022
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
H22YW004DT TPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChain 25/06/2022

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

สูจิบัตรฉบับ 369 หลักสูตรเดือนกรกฎาคม 2565

สูจิบัตรฉบับ 368 หลักสูตรเดือนมิถุนายน 2565

สูจิบัตรฉบับ 367 หลักสูตรเดือนพฤษภาคม 2565
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ 2022

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2022

แผนการอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 2022Plan staff training Environmental Engineer year 2022Plan staff training Environmental Engineer year 2022