แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 เดือน in สิงหาคม 2020August 20202020年8月 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
110/08/20202.0P20PT026P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2020Postpone from 28/05/20202020年05月28日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
210/08/20201.0Q20PT004DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
310/08/20202.0I20NO066P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
410/08/20202.0I20NO067P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
511/08/20201.0A20LM029P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up Techniques Job Assignment and Follow up Techniques 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
611/08/20201.0I20NO010DT : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industrynew2,500.002,800.00Online
711/08/20201.0I20NO068P : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรมHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industrynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
813/08/20202.0E20KB031P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
913/08/20206.0I20NO069P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1013/08/20202.0I20NO011DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentationnew4,800.005,200.00Online
1113/08/20202.0I20NO065P : ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1214/08/20201.0A20MP024S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2020Postpone from 12/05/20202020年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1314/08/20201.0A20LM025P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1414/08/20201.0A20SH114P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part II : มารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่นCross Culture Part II : Japanese business mannerタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ②日本式ビジネスマナー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1515/08/20202.0I20NO071P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1615/08/20202.0I20NO070P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1717/08/20201.0A20LM054P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen:Development of Ideals, Self, People and WorkKaizen:Development of Ideals, Self, People and Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1817/08/20201.0M20PT001P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1917/08/20203.0I20NO074P : Process Control for GenerationPower Plant Generation Control System, Protection and MaintenancePower Plant Generation Control System, Protection and Maintenance8,500.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2017/08/20202.0C20YW025P : สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016 Infographic & Interactive by PowerPoint 2016 Infographic & Interactive by PowerPoint 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2117/08/20202.0P20PT014P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน (เชิงปฎิบัติ)Machine Part MaintenanceMachine Part Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 05/11/2020Postpone from 05/11/20202020年11月05日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2217/08/20202.0E20KB033P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร Safety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2318/08/20200.5Q20PT003DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )1,500.001,800.00Online
2418/08/20200.5E20SH003JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19new2,000.002,300.00Online
2519/08/20201.0M20PT014P : การค้นหาและการจัดการความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Wastes)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2619/08/20201.0A20LM038P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2719/08/20201.0A20MP063S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHr for Non HrHr for Non Hr3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2819/08/20201.0A20LM034P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2919/08/20203.0U20YW008P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00TNI
3019/08/20201.0E20KB022DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018 (Online)Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 20182,500.002,800.00ออนไลน์
3119/08/20201.0E20KB035P : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3219/08/20202.0C20YW016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Exce 2016l Level 2Exce 2016l Level 24,800.005,200.00Online
3319/08/20202.0C20YW024P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3419/08/20202.0E20KB034P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3519/08/20201.0M20PT011P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฏิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3619/08/20202.0E20SH013J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
3719/08/20202.0I20NO075P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3819/08/20208.0K20KB001S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2020Postpone from 04/06/20202020年06月04日から延期した )24,000.0028,000.00ห้อง D302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
3920/08/20202.0Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4020/08/20201.0A20MP027S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4120/08/20201.0A20LM041P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4220/08/20201.0A20MP017S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4320/08/20201.0P20PT022P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive machineWasted wear the leakage proactive machine3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4420/08/20201.0Q20PT015P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4520/08/20202.0I20NO014DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratorynew4,800.005,200.00Online
4620/08/20202.0I20NO076P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4721/08/20201.0A20LM051P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4821/08/20201.0M20PT057P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4921/08/20201.0P20PT017P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าMotor MaintenanceMotor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5021/08/20201.0Q20PT050P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5121/08/20201.0E20TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5221/08/20201.0P20PT008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5322/08/20202.0M20MP004S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5422/08/20202.0I20NO077P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge Dial Test Indicator CalibrationDial Gauge Dial Test Indicator Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5523/08/20202.0S20YW010S : SixSigma Black Belt Certification Program : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5624/08/20202.0Q20PT051P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5724/08/20208.0S20YW024S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2020Postpone from 25/05/20202020年05月25日から延期した )22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5824/08/20201.0A20MP004S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Easy Technique for Smart and Effective Problem SolvingEasy Technique for Smart and Effective Problem Solving3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5924/08/20202.0E20KB014DT : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้า (Online)Power Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )4,800.005,200.00Online
6024/08/20202.0E20KB036P : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6124/08/20202.0C20YW017DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel4,800.005,200.00Online
6224/08/20202.0C20YW027P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6324/08/20203.0P20PT061P : ช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6425/08/20209.0S20YW025S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )new26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6525/08/20201.0A20MP064S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTopmost Technique : Professional Job AssignmentTopmost Technique : Professional Job Assignment3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6625/08/20203.0E20KB011E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6725/08/20201.0A20MP025S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6825/08/20202.0Q20PT044P : การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018ISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data controlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6925/08/20202.0I20NO072P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IElectrical Instrument Calibration : Therory & PracticeElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2020Postpone from 17/08/20202020年08月17日から延期した )6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7025/08/20201.0I20NO015DT : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025new2,500.002,800.00Online
7125/08/20201.0I20NO078P : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7226/08/20201.0M20MP001S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7326/08/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย การฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )1,500.001,800.00Online
7426/08/20201.0A20LM047P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7526/08/20201.0A20MP028S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7626/08/20202.0Q20PT052P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7726/08/20202.0A20LM003P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Effective PurchasingEffective Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7826/08/20201.0M20PT022P : การจัดการการจัดส่งสินค้าDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7926/08/20201.0P20PT016P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8026/08/20201.0A20MP026S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8126/08/20201.0M20PT052P : การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบังWorkshop: Inventory Control by Kanban System Workshop: Inventory Control by Kanban System (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8226/08/20202.0Q20PT014P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8326/08/20202.0E20SH014J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
8427/08/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )1,500.001,800.00Online
8527/08/20201.0E20KB048P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8627/08/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )new2,500.002,800.00Online
8727/08/20202.0P20PT062P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติSetting alignment between the center shaft by dial gaugesSetting alignment between the center shaft by dial gauges5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8827/08/20202.0P20PT020P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8927/08/20202.0M20PT024P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques. (เลื่อนจากวันที่ 25/08/2020Postpone from 25/08/20202020年08月25日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9027/08/20202.0Q20PT007P : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9127/08/20201.0Q20PT053P : Core Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016Core Tools for IATF 16949:2016 Quality Management SystemCore Tools for IATF 16949:2016 Quality Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9228/08/20201.0A20LM042P : เสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้างานAnalytical & Systematic Thinking for SupervisorsAnalytical & Systematic Thinking for Supervisors3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9328/08/20201.0M20PT007P : เทคนิคการค้นหา ลด และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3MUMuda Control : Muda Mura Muri Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9428/08/20201.0C20YW018DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day2,500.002,800.00Online
9528/08/20201.0C20YW023P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9628/08/20201.0M20PT058P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่ Modern Distribution Center Mangement Modern Distribution Center Mangement 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9728/08/20201.0P20PT028P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9828/08/20201.0Q20PT054P : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949:2016 for Management & QMRIATF 16949:2016 for Management & QMR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9931/08/20203.0U20YW007P : Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10031/08/20202.0C20YW026P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10131/08/20201.0I20NO016DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017new2,500.002,800.00Online
10231/08/20201.0I20NO055P : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (เลื่อนจากวันที่ 21/07/2020Postpone from 21/07/20202020年07月21日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます