แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
124/01/20192.0C18YW053P : การประยุกต์ใช้ Excel 2013 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
224/01/20191.0A18LM246P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
324/01/20192.0E18KA018J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัดที่ปราจีนบุรี)Safety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,500.0010,500.00โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจันบุรี
424/01/20191.0M18MP015S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
524/01/20192.0M18PG168P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
624/01/20192.0Q18SA122P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
724/01/20193.0P18PJ009SC : Karakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost Automationnew13,900.0014,900.00ส.ส.ท.
825/01/20191.0A18LM165P : การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับเอาไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning)(เลื่อนจากวันที่ 08/10/2018Postpone from 08/10/20182018年10月08日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
925/01/20191.0A18MP118S : การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector(เลื่อนจากวันที่ 17/01/2019Postpone from 17/01/20192019年01月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1025/01/20191.0A18MP121S : ผู้บริหารจัดการที่ทรงประสิทธิผลHighly Effective Manager/SupervisorHighly Effective Manager/Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 31/01/2019Postpone from 31/01/20192019年01月31日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1125/01/20191.0I18NO110P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1226/01/20191.0A18LM133P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2018Postpone from 22/09/20182018年09月22日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1326/01/20191.0E18KB035P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย รุ่น 23Job Analysis for SafetyJob Analysis for Safety2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1426/01/20192.0I18NO105P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice(เลื่อนจากวันที่ 12/01/2019Postpone from 12/01/20192019年01月12日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1526/01/20192.0M18MP014S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1628/01/20192.0C18YW048P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 1Microsoft Excel 2013 Level 1Microsoft Excel 2013 Level 1(เลื่อนจากวันที่ 10/01/2019Postpone from 10/01/20192019年01月10日から延期した )5,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1728/01/20191.0U18NJ026P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)Automation and Karakuri Kaizen Introduction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1828/01/20192.0M18PG191P : การวางแผนความต้องการวัสดุขับเคลื่อนด้วยความต้องการDemand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)8,000.009,000.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
1929/01/20192.0P18MP011S : TPM:การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติTPM:การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติTPM:การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติ(เลื่อนจากวันที่ 28/11/2018Postpone from 28/11/20182018年11月28日から延期した )6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2029/01/20191.0I18NO114P : แนวทางการตัดสินเครื่องมือวัดและผลการวัด จากผลการสอบเทียบMeasurement Decision Making from the Calibration ReportMeasurement Decision Making from the Calibration Report3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2129/01/20191.0I18NO116P : เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:2017เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:2017เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:20172,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2229/01/20191.0M18PG169P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2329/01/20191.0M18PG170P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2429/01/20192.0Q18SA125P : เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วย QC Story (สนุก สุด ด้วย QC Story)QC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2529/01/20191.0P18SU120P : TPM Focused Improvement : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2630/01/20191.0A18LM248P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2730/01/20191.0A18MP117S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00
2830/01/20191.0A18MP119S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2930/01/20191.0E18KB037P : Water Treatment and Water Management for Industry รุ่น 3Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3030/01/20192.0Q18SA126P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ IATF16949: 2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16949: 2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16949: 20165,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3131/01/20191.0P18SU086P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2018Postpone from 17/10/20182018年10月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3231/01/20194.0C18YW055P : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3331/01/20191.0A18MP111S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3431/01/20191.0P18SU123P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis,PM,CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why Analysis,PM,CE and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why Analysis,PM,CE and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3501/02/20191.0M18PG158P : การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับพนักงานสนับสนุนการผลิตการบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับพนักงานสนับสนุนการผลิตการบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับพนักงานสนับสนุนการผลิต(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2018Postpone from 07/11/20182018年11月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3601/02/20192.0K18YW134S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหารnew5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3701/02/20191.0M18PG172P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3801/02/20191.0P18SU125P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3901/02/20191.0P18SU126P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4001/02/20191.0Q18SA128P : Quality Awarenessแนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพ : Quality AwarenessQuality Awareness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4102/02/20192.0I18NO111P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2019Postpone from 26/01/20192019年01月26日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4204/02/20192.0C18YW030P : เจาะลึกการใช้สูตรใน Excel 2013 สำหรับงาน HRMicrosoft Excel 2013 for HRMicrosoft Excel 2013 for HR(เลื่อนจากวันที่ 29/10/2018Postpone from 29/10/20182018年10月29日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4304/02/20195.0I18NO117P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement13,500.0015,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4404/02/20192.0M18PG173P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4504/02/20191.0M18PG174P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4604/02/20192.0M18PG175P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4704/02/20192.0P18SU127P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4804/02/20192.0P18SU137P : การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับช่างระดับต้นElectrical and Motor Maintenance for TechnicianElectrical and Motor Maintenance for Technician5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4904/02/20192.0Q18SA129P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5005/02/20192.0A18LM250P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5105/02/20191.0A18LM251P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5205/02/20192.0E18NB020J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
5305/02/20191.0A18MP124S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5406/02/20192.0A18LM252P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5506/02/20191.0A18LM253P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจแก้ปัญหาCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5606/02/20191.0A18LM254P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5706/02/20193.0M18PG176P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,700.007,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5806/02/20191.0P18SU128P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5906/02/20193.0Q18SA130P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6006/02/20191.0E18KB038P : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่น 18Hearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and WelfareHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and Welfare3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6106/02/20192.0A18MP123S : จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ งานได้ผลคนสำเร็จInfluencing without AuthorityInfluencing without Authority5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6206/02/20191.0A18SH020J : Business Leader Seminar Par I : CommunicationBusiness Leader Seminar Par I : CommunicationBusiness Leader Seminar Par I : Communicationnew7,500.008,500.00โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 26
6307/02/20198.0K18KB161S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้าToyota Production SystemToyota Production System(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )new23,000.0026,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
6407/02/20191.0A18LM255P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6507/02/20191.0A18LM256P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6607/02/20192.0A18SH021J : Business Leader Seminar Part I : Communication for ThaiBusiness Leader Seminar Part I : Communication for ThaiBusiness Leader Seminar Part I : Communication for Thainew8,500.009,500.00โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 26
6708/02/20194.0U18NJ023P : การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับระบบอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller11,600.0012,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6808/02/20191.0A18LM257P : Mindset การสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จของตัวเองและทีมงานMindset Right Mindset for self-achievement and team successMindset Right Mindset for self-achievement and team success3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6908/02/20191.0M18PG177P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7008/02/20191.0M18PG178P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7108/02/20191.0P18SU129P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7208/02/20191.0Q18SA131P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7308/02/20191.0K18YW136S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7411/02/20191.0M18PG122P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7511/02/20191.0A18MP090S : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development(เลื่อนจากวันที่ 12/11/2018Postpone from 12/11/20182018年11月12日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7611/02/20191.0P18SU104P : Visual Control for Warehouse�к��Ǻ���������µ�����Ѻ�ҹ��ѧ�Թ����к��Ǻ���������µ�����Ѻ�ҹ��ѧ�Թ���(เลื่อนจากวันที่ 04/12/2018Postpone from 04/12/20182018年12月04日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7711/02/20192.0E18KB033P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level(เลื่อนจากวันที่ 21/01/2019Postpone from 21/01/20192019年01月21日から延期した )4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7811/02/20191.0C18YW059P : เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPoint 2013Microsoft Power Point 2013 TechniquesMicrosoft Power Point 2013 Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7911/02/20193.0U18NJ031P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller(เลื่อนจากวันที่ 13/02/2019Postpone from 13/02/20192019年02月13日から延期した )8,500.009,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
8011/02/20192.0A18LM258P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8111/02/20191.0A18LM259P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8211/02/20192.0I18NO119P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8311/02/20196.0M18MP017S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8411/02/20191.0M18PG179P : มุ่งสู่แบบลีนส์ซิกซิกม่าสำหรับผู้บริหารAim to Practical Lean Six Sigma for ChampionAim to Practical Lean Six Sigma for Champion4,000.004,500.00โรงแรม ไอบิส สไตล์ พระโขนง
8511/02/20191.0P18SU130P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8611/02/20195.0E18KB022E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8712/02/20192.0A18LM261P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8812/02/20192.0P18SU131P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8912/02/20192.0Q18SA132P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9012/02/20192.0Q18SA133P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9112/02/20192.0Q18SA134P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9212/02/20191.0A18MP131S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9312/02/20192.0A18TL001SC : การบริหารแบบอะมีบาAmoeba ManagementAmoeba Managementnew12,000.0013,800.00โรงแรม Swissotel le Concorde
9413/02/20191.0A18LM099P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer(เลื่อนจากวันที่ 02/08/2018Postpone from 02/08/20182018年08月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9513/02/20192.0A18LM260P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter(เลื่อนจากวันที่ 12/02/2019Postpone from 12/02/20192019年02月12日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9613/02/20191.0A18LM262P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9713/02/20191.0A18LM263P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9813/02/20191.0K18YW140S : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)new3,200.003,700.00โรงแรมจัสมินซิตี้
9913/02/20191.0K18YW139S : Problem Solving and Root Cause Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบProblem Solving and Root Cause AnalysisProblem Solving and Root Cause Analysisnew3,200.003,700.00โรงแรมจัสมินซิตี้
10013/02/20191.0Q18SA135P : การค้นหาและพิสูจน์สาเหตุของปัญหาด้วยโดยอาศัยเทคนิคทางสถิติFinding and proving the cause of the problem by using statistical techniquesFinding and proving the cause of the problem by using statistical techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10113/02/20191.0A18MP129S : การพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิผลในงานสำหรับหัวหน้างานSelf Development on Work Effectiveness for SupervisorSelf Development on Work Effectiveness for Supervisor3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10214/02/20192.0C18YW060P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 2Microsoft Excel 2013 Level 2Microsoft Excel 2013 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10314/02/20191.0A18LM264P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10414/02/20191.0I18NO120P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:20173,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10514/02/20196.0I18NO121P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I13,500.0015,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10614/02/20191.0A18LM265P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10714/02/20192.0M18PG182P : วางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10814/02/20191.0M18PG183P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10914/02/20192.0M18PG190P : การลดต้นทุนซัพพลายเชนแบบ Cross-Functional TeamSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11014/02/20192.0P18SU132P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11114/02/20192.0Q18SA136P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11214/02/20191.0E18KB039P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย รุ่น 9Controls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11314/02/20192.0E18NB021J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,500.0010,500.00โรงแรมเคปศรีราชา
11414/02/20191.0A18MP128S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11515/02/20192.0I18NO122P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11615/02/20191.0A18LM266P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11715/02/20191.0M18PG181P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis(เลื่อนจากวันที่ 11/02/2019Postpone from 11/02/20192019年02月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11815/02/20191.0P18SU133P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11915/02/20191.0Q18SA137P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12015/02/20191.0K18YW137S : 5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงานnew2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12116/02/20191.0A18LM111P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL(เลื่อนจากวันที่ 18/08/2018Postpone from 18/08/20182018年08月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12216/02/20191.0K18YW128S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12316/02/20192.0I18NO123P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12416/02/20192.0I18NO124P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12516/02/20190.5M18MP004EX : สอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน350.00700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12620/02/20192.0C18YW054P : รอบรู้เรื่อง Excel 2013 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2013 for Smart UsersUse Excel 2013 for Smart Users(เลื่อนจากวันที่ 28/01/2019Postpone from 28/01/20192019年01月28日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12720/02/20191.0A18LM267P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12820/02/20191.0A18LM268P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12920/02/20192.0E18NB022J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
13020/02/20191.0M18PG184P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13120/02/20191.0P18SU134P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13220/02/20191.0Q18SA138P : เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพของหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับหัวหน้างานInternal Quality System Evaluation ISO 9001 for Smart SupervisorInternal Quality System Evaluation ISO 9001 for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13320/02/20192.0E18KB040P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน รุ่น 32Electrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,500.006,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13420/02/20191.0A18MP122S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-ExportBasic Core Knowledge of Import-Export3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13520/02/20191.0A18MP126S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานWaste Elimination with Kaizen for the OfficeWaste Elimination with Kaizen for the Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13621/02/20192.0Q18SA124P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015ISO 9001:2015 for MR/QMRISO 9001:2015 for MR/QMR(เลื่อนจากวันที่ 28/01/2019Postpone from 28/01/20192019年01月28日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13721/02/20191.0K18YW102S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Stylenew2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13821/02/20192.0I18NO118P : ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : Documentation(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2019Postpone from 06/02/20192019年02月06日から延期した )5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13921/02/20192.0A18LM269P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14021/02/20191.0A18LM270P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14121/02/20191.0A18LM271P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14221/02/20191.0P18MP007V : ทัศนศึกษา 5ส บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด��ȹ�֡�� 5� ����ѷ ����� ����ῤ������� (���������) �ӡѴ��ȹ�֡�� 5� ����ѷ ����� ����ῤ������� (���������) �ӡѴ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14321/02/20192.0M18PG185P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14421/02/20192.0P18SU135P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14522/02/20191.0A18LM155P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2018Postpone from 20/10/20182018年10月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14622/02/20191.0K18YW096S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ(เลื่อนจากวันที่ 24/11/2018Postpone from 24/11/20182018年11月24日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14722/02/20191.0U18NJ024P : IoT สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (การติดต่อสื่อสาร)IoT สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (การติดต่อสื่อสาร)IoT สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (การติดต่อสื่อสาร)2,900.003,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14822/02/20192.0C18YW062P : การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2013 Part IIMicrosoft Access 2013 Level 2Microsoft Access 2013 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14922/02/20192.0U18NJ032P : ระบบอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมAutomatic Control and MechatronicsAutomatic Control and Mechatronics(เลื่อนจากวันที่ 21/02/2019Postpone from 21/02/20192019年02月21日から延期した )5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15022/02/20192.0I18NO125P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15122/02/20191.0A18LM272P : จิตวิทยาการทำงานบนความต่างระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องPsychology of Working Together in Difference StylesPsychology of Working Together in Difference Styles3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15222/02/20191.0A18LM273P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15322/02/20191.0Q18SA139P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016APQP and IATF16949:2016 IntegrationAPQP and IATF16949:2016 Integration(เลื่อนจากวันที่ 20/02/2019Postpone from 20/02/20192019年02月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15422/02/20191.0A18MP125S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15522/02/20191.0A18MP127S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ�ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..��������駧ҹ�������������ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..��������駧ҹ������������3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15623/02/20191.0A18LM238P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 23/02/2019Postpone from 23/02/20192019年02月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15723/02/20192.0I18NO127P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15823/02/20192.0M18MP016S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15923/02/20191.0A18MP130S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16025/02/20192.0A18LM188P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management(เลื่อนจากวันที่ 20/11/2018Postpone from 20/11/20182018年11月20日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16125/02/20191.0Q18SA123P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind(เลื่อนจากวันที่ 28/01/2019Postpone from 28/01/20192019年01月28日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16225/02/20192.0C18YW063P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2013Formula & Functions in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16325/02/20191.0A18LM281P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16425/02/20192.0I18NO128P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16525/02/20191.0M18PG189P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work(เลื่อนจากวันที่ 27/02/2019Postpone from 27/02/20192019年02月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16625/02/20192.0Q18SA140P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16725/02/20192.0E18KB043P : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis5,500.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16825/02/20192.0M18PG187P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16925/02/20191.0M18PG205P : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตชั้นต้นสำหรับพนักงานหน้างานBasic Productivity Improvement for Shop floorBasic Productivity Improvement for Shop floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17025/02/20192.0M18PG204P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke(เลื่อนจากวันที่ 11/02/2019Postpone from 11/02/20192019年02月11日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17125/02/20193.0E18KB028E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operator4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17226/02/20191.0A18LM275P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17326/02/20191.0A18LM276P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17426/02/20191.0A18NB016J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasurenew4,500.005,100.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
17526/02/20192.0M18PG188P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17626/02/20192.0Q18MP008S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17726/02/20193.0E18KB023E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17827/02/20191.0A18LM278P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17927/02/20192.0A18LM199P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM(เลื่อนจากวันที่ 25/10/2018Postpone from 25/10/20182018年10月25日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18027/02/20191.0M18PG186P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)(เลื่อนจากวันที่ 22/02/2019Postpone from 22/02/20192019年02月22日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18127/02/20192.0I18NO129P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิและอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18227/02/20191.0A18LM277P : สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพGrid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18327/02/20192.0Q18SA141P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18427/02/20192.0Q18SA142P : 14 Tools for Problem Solving : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18527/02/20191.0C18YW075P : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelPivot Table and Pivot Chart in ExcelPivot Table and Pivot Chart in Excel3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18627/02/20192.0E18KB041P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่น 120Safety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18728/02/20191.0A18LM279P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18828/02/20191.0A18LM280P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18928/02/20191.0P18SU136P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19028/02/20191.0K18YW104S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนnew2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19128/02/20191.0E18KB042P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ รุ่น 42Safety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19228/02/20191.0A18MP132S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะProfessional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19301/03/20191.0M18PG150P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2018Postpone from 07/12/20182018年12月07日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19401/03/20191.0E18TK011SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,200.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19501/03/20192.0C18YW064P : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 AdvanceHow to Create Infographics with PowerpointHow to Create Infographics with Powerpoint6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19601/03/20191.0K18YW106S : 5S for Office5S for Office5S for Officenew2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19701/03/20192.0E18KB044P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001ISO45001: Requirement and ImplementationISO45001: Requirement and Implementation5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19801/03/20191.0A18LM283P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19901/03/20191.0A18LM284P : พนักงานขายชั้นเลิศSales ExcellenceSales Excellence3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20001/03/20191.0E18KB045P : มาตรฐานตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการSafety Electrical System Inspection in companySafety Electrical System Inspection in company2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20101/03/20191.0P18SU138P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20201/03/20191.0Q18SA144P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20302/03/20192.0I18NO126P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration(เลื่อนจากวันที่ 23/02/2019Postpone from 23/02/20192019年02月23日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20404/03/20191.0A18LM285P : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20504/03/20191.0C18YW065P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20604/03/20195.0E18KB024E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution SupervisorAir Pollution Supervisor9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20704/03/20195.0I18NO131P : Process Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : Control15,000.0016,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20805/03/20191.0E18KA012J : กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ EEC เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารญี่ปุ่นEnvironmental Industrial Law and Management for Thailand 4.0 for JapaneseEnvironmental Industrial Law and Management for Thailand 4.0 for Japanese(เลื่อนจากวันที่ 29/01/2019Postpone from 29/01/20192019年01月29日から延期した )new4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20905/03/20192.0M18PG123P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21005/03/20191.0M18PG149P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation(เลื่อนจากวันที่ 06/12/2018Postpone from 06/12/20182018年12月06日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21105/03/20191.0A18LM317P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)(เลื่อนจากวันที่ 22/03/2019Postpone from 22/03/20192019年03月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21205/03/20192.0E18KB046P : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical InstallationThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation5,500.006,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21305/03/20191.0I18NO132P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21405/03/20193.0I18NO133P : Process Control for GENERATORPower Plant Generation Control System, Protection and MaintenancePower Plant Generation Control System, Protection and Maintenance8,500.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21505/03/20191.0M18PG193P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21605/03/20192.0P18SU139P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21705/03/20192.0Q18SA145P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21805/03/20192.0Q18SA146P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R186,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21906/03/20191.0A18LM286P : จิตวิทยาการสัมภาษณ์งานที่เจาะพฤติกรรมผู้สมัครงานเชิงลึกTarget Selection Interview Technique for HRTarget Selection Interview Technique for HR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22006/03/20191.0A18LM287P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22106/03/20191.0A18MP133S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22207/03/20191.0A18LM124P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 12/09/2018Postpone from 12/09/20182018年09月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22307/03/20192.0A18MP085S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager(เลื่อนจากวันที่ 29/11/2018Postpone from 29/11/20182018年11月29日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22407/03/20193.0E18TK013SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22507/03/20192.0K18YW107S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22607/03/20191.0A18LM288P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22707/03/20192.0A18LM289P : การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย ภาษาอังกฤษSmart English Communications SkillsSmart English Communications Skills6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22807/03/20191.0A18LM290P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22907/03/20191.0A18MP145S : สุนทรียสนทนา.การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต�ع����ʹ���.�������������ҧ���ҧ��ä�����ջ���Է���Ҿ����ͤ���������㹧ҹ��Ъ��Ե�ع����ʹ���.�������������ҧ���ҧ��ä�����ջ���Է���Ҿ����ͤ���������㹧ҹ��Ъ��Ե3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23007/03/20191.0A18MP149S : สุดยอดหัวใจการบริการ..... สู่ความเป็นเลิศService Mindset for ExcellenceService Mindset for Excellence3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23107/03/20192.0I18NO134P : การปรับปรุงพัฒนาระบบการวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ด้วยมาตรฐาน ISO 10012Improvement of ISO 9001:2015 Measurement System by ISO 10012Improvement of ISO 9001:2015 Measurement System by ISO 100126,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23207/03/20192.0P18SU140P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23307/03/20192.0Q18SA147P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23408/03/20191.0A18MP141S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23508/03/20191.0A18MP143S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23608/03/20191.0M18PG194P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23709/03/20192.0I18NO135P : ISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : Internal Audit5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23809/03/20192.0I18NO136P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23911/03/20191.0A18LM170P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24011/03/20192.0P18SU096P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 2(เลื่อนจากวันที่ 22/11/2018Postpone from 22/11/20182018年11月22日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24111/03/20191.0A18LM291P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24211/03/20191.0A18LM292P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24311/03/20192.0C18YW066P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24411/03/20192.0M18PG195P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24511/03/20191.0M18PG196P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24612/03/20191.0A18NB018J : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ - 4 การจัดการธุรกิจสำหรับที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นCross Culture 4 : Cross Culture for Business person who works in Japanese CompanyCross Culture 4 : Cross Culture for Business person who works in Japanese Company(เลื่อนจากวันที่ 25/01/2019Postpone from 25/01/20192019年01月25日から延期した )new3,300.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24712/03/20191.0A18LM293P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24812/03/20191.0A18LM294P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24912/03/20191.0A18LM295P : งาน HR ที่หัวหน้างานควรรู้HR for Line ManagerHR for Line Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25012/03/20191.0A18MP134S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25112/03/20191.0E18KB047P : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25212/03/20192.0I18NO137P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25312/03/20192.0I18NO138P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90015,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25412/03/20193.0Q18SA148P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25512/03/20191.0Q18MP011S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25613/03/20191.0A18LM296P : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25713/03/20192.0A18LM297P : การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหาSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply ManagementSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25813/03/20191.0A18LM298P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25913/03/20191.0A18LM299P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26013/03/20191.0A18LM300P : 4 มิติ 5 ระดับในการพัฒนาภาวะผู้นำ4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26113/03/20191.0M18PG197P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26213/03/20192.0P18SU141P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าMaintenance ManagementMaintenance Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26313/03/20192.0Q18MP010S : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26414/03/20191.0M18PG138P : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste)Elimination motion waste Elimination motion waste (เลื่อนจากวันที่ 26/11/2018Postpone from 26/11/20182018年11月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26514/03/20192.0U18NJ018P : อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ(เลื่อนจากวันที่ 30/11/2018Postpone from 30/11/20182018年11月30日から延期した )5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26614/03/20192.0K18KB163S : TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulation(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2018Postpone from 13/12/20182018年12月13日から延期した )6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
26714/03/20191.0K18YW108S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพnew2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26814/03/20192.0E18SH024J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew9,500.0010,500.00โรงแรมเคปราชา ศรีราชา
26914/03/20191.0A18LM301P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27014/03/20192.0A18LM302P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization6,100.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27114/03/20191.0A18LM303P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27214/03/20191.0A18MP135S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรจิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรจิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27314/03/20191.0A18MP140S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27414/03/20192.0I18NO139P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27514/03/20192.0P18SU142P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27614/03/20191.0Q18SA149P : การวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียน/ความพึงพอใจลูกค้าภายใน สำหรับหัวหน้างานCorrection/Corrective/Preventive Action in Internal Customer Claim and Complaint for Smart SupervisorCorrection/Corrective/Preventive Action in Internal Customer Claim and Complaint for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27715/03/20191.0Q18SA143P : ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความด้อยคุณภาพExpense incurred from poor qualityExpense incurred from poor quality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27815/03/20192.0C18YW074P : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot Table (Play & Learn)เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot Table (Play & Learn)เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot Table (Play & Learn)6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27915/03/20192.0K18YW109S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainernew5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28015/03/20191.0A18LM304P : การวางเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะCompetency Based Training RoadmapCompetency Based Training Roadmap3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28115/03/20192.0A18MP142S : เทคนิคการนำเสนอPresentation SkillPresentation Skill5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28215/03/20191.0E18KB048P : ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงและระบบขออนุญาตเข้าทำงานSafety for Maintenance and Work Permit SystemSafety for Maintenance and Work Permit System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28315/03/20191.0I18NO140P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28415/03/20191.0M18PG198P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28515/03/20191.0M18PG199P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28615/03/20191.0P18SU143P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis, PM, CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, PM, CE and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, PM, CE and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28716/03/20191.0E18KB049P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้อง ตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28816/03/20192.0I18NO141P : การสอบเทียบไม้บรรทัด, สายวัดและตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel and Ruler CalibrationSteel and Ruler Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28916/03/20192.0I18NO142P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29018/03/20196.0M18MP018S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29118/03/20192.0C18YW068P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29218/03/20192.0A18LM305P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29318/03/20191.0A18LM306P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29418/03/20191.0A18MP144S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29518/03/20195.0E18KB025E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management SupervisorIndustrial Waste Management Supervisor9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29618/03/20191.0I18NO143P : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20173,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29718/03/20192.0I18NO144P : PID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control Optimization6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29818/03/20192.0I18NO145P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าElectrical Instrument Calibration : Therory & PracticeElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29918/03/20192.0Q18SA150P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30019/03/20192.0E18SH023J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
30119/03/20191.0A18LM307P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30219/03/20191.0A18LM308P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30319/03/20191.0A18MP136S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,700.004,200.00โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
30419/03/20191.0A18MP137S : เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้สัมภาษณ์ป้ายแดงInterview Technique for New InterviewerInterview Technique for New Interviewer3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30519/03/20191.0M18MP019S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30619/03/20192.0M18PG200P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพInventory ManagementInventory Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30719/03/20192.0P18SU144P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30820/03/20191.0A18LM203P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2018Postpone from 21/11/20182018年11月21日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30920/03/20192.0A18LM311P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31020/03/20191.0A18MP139S : Wanted ManagerWanted ManagerWanted Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31121/03/20191.0P18SU105P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 06/12/2018Postpone from 06/12/20182018年12月06日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31221/03/20191.0M18PG160P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking(เลื่อนจากวันที่ 14/01/2019Postpone from 14/01/20192019年01月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31321/03/20191.0M18PG171P : การออกแบบเชิงความคิด เพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรDesign Thinking for Innovation CultureDesign Thinking for Innovation Culture(เลื่อนจากวันที่ 30/01/2019Postpone from 30/01/20192019年01月30日から延期した )3,500.004,000.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
31421/03/20191.0P18SU099P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 30/11/2018Postpone from 30/11/20182018年11月30日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31521/03/20191.0I18NO146P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 90013,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31621/03/20192.0M18PG202P : การตัดสินใจโครงการด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมDecision Making by Engineering EconomicsDecision Making by Engineering Economics5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31721/03/20192.0Q18SA151P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16949: 2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16949: 20165,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31821/03/20191.0M18PG201P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31922/03/20191.0Q18SA115P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVOC for quality improvementVOC for quality improvement(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2018Postpone from 21/12/20182018年12月21日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32022/03/20191.0A18LM314P : จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับหัวหน้างานIndustial Psychology for Smart SupervisorIndustial Psychology for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32122/03/20191.0A18LM315P : คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by �Think-Do-Show� TechniquesThe Professional by �Think-Do-Show� Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32222/03/20191.0A18LM316P : การพัฒนานักพัฒนาองค์กรมืออาชีพTraining for Organization Development (OD) SpecialistTraining for Organization Development (OD) Specialist3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32322/03/20192.0E18KB050P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO45001ISO45001: Internal Audit ISO45001: Internal Audit �ҵðҹ ISO450015,400.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32422/03/20191.0E18KB051P : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Hearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and WelfareHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and Welfare3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32522/03/20191.0M18PG203P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32622/03/20192.0U18NJ034P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for AutomationFoundation of Machine Vision for Automation5,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32722/03/20191.0C18YW070P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2013Create professional graphs by Excel 2013Create professional graphs by Excel 20133,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32823/03/20192.0I18NO147P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32925/03/20191.0Q18SA118P : การจัดการความเสี่ยงกับเอกสารสารสนเทศด้วยระบบ ISO/IEC27001Risk management in Documented Information by ISO/IEC27001: 2013Risk management in Documented Information by ISO/IEC27001: 2013(เลื่อนจากวันที่ 18/12/2018Postpone from 18/12/20182018年12月18日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33025/03/20191.0E18KB036P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าSafety on Electrical Work and Electrical Accident RescueSafety on Electrical Work and Electrical Accident Rescue(เลื่อนจากวันที่ 25/01/2019Postpone from 25/01/20192019年01月25日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33125/03/20191.0C18YW071P : มองปุ๊ป รู้ปั๊บ ใส่ลูกเล่นให้กับข้อมูล ด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting in Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting in Excel 20133,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33225/03/20191.0A18LM318P : การตลาดและการขาย ยุค 4.0Marketing & Sales 4.0Marketing & Sales 4.03,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33325/03/20191.0A18MP146S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพThe technical implementation plan professional successThe technical implementation plan professional success3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33425/03/20197.0I18NO148P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II15,000.0016,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33525/03/20191.0P18SU145P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33625/03/20191.0P18SU146P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33726/03/20192.0Q18SA113P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2018Postpone from 20/12/20182018年12月20日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33826/03/20191.0P18MP006V : ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด5S Best Practice5S Best Practice(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2018Postpone from 13/12/20182018年12月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33926/03/20191.0C18YW072P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2013෤�Ԥ������ҧ��ҿ����ѧ����ش����촴��� Excel 2013?�?������?��?����?����?����?��� Excel 20133,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34026/03/20191.0A18LM319P : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34126/03/20191.0A18LM320P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34226/03/20191.0A18LM321P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34326/03/20192.0A18LM322P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34426/03/20191.0A18MP150S : เทคนิคการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจลูกน้องเทคนิคการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจลูกน้องเทคนิคการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจลูกน้อง3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34526/03/20193.0E18KB026E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management OperatorIndustrial Waste Management Operator5,200.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34626/03/20192.0Q18SA152P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34726/03/20191.0U18NJ033P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34827/03/20192.0P18MP010S : TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (�Ҥ��Ժѵ�)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (�Ҥ��Ժѵ�)(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2018Postpone from 13/11/20182018年11月13日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34927/03/20193.0E18TK012SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35027/03/20191.0A18LM323P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35127/03/20191.0A18LM324P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35227/03/20191.0A18LM325P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35327/03/20191.0A18LM326P : HR กับการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยด้านแรงงานสัมพันธ์Negotiation & Mediation on Labor Relations For HRNegotiation & Mediation on Labor Relations For HR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35427/03/20193.0E18KB027E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35528/03/20192.0A18LM196P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader(เลื่อนจากวันที่ 29/11/2018Postpone from 29/11/20182018年11月29日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35628/03/20192.0K18KB164S : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)Pull system (Simulation workshop)Pull system (Simulation workshop)6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
35728/03/20191.0A18LM313P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35828/03/20191.0A18LM327P : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35928/03/20191.0A18LM328P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Evaluation & Training Report Writing For Training OfficerTraining Evaluation & Training Report Writing For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36028/03/20192.0P18SU147P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36128/03/20192.0P18SU148P : 5S+Safety+3T Model เครื่องมือบริหารอย่างมีประสิทธิผลManagement Effectiveness by Worksite Control and 3T ModelManagement Effectiveness by Worksite Control and 3T Model5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36228/03/20192.0Q18SA153P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36329/03/20192.0U18NJ028P : ระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมAutomatic Control and MechatronicsAutomatic Control and Mechatronics(เลื่อนจากวันที่ 11/12/2018Postpone from 11/12/20182018年12月11日から延期した )5,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36429/03/20191.0A18LM329P : Mindset - Mindset ของผู้นำทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรMindset - Right Mindset for team leader for organization successMindset - Right Mindset for team leader for organization success3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36529/03/20191.0A18MP138S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36629/03/20191.0Q18SA154P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36730/03/20191.0P18PJ010SC : Quality Management in IoT AgeQuality Management in IoT AgeQuality Management in IoT Agenew3,900.004,200.00ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
36801/04/20192.0Q18MP009S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle(เลื่อนจากวันที่ 26/03/2019Postpone from 26/03/20192019年03月26日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36901/04/20191.0A19LM001P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจPsychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37001/04/20192.0C19YW001P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2016 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2016 for Quality Control6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37101/04/20192.0M19PG001P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37201/04/20191.0M19PG002P : 9 จุดบอดในการบริหารอุตสาหกรรม9 Blind Spots in Industrial Management9 Blind Spots in Industrial Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37301/04/20192.0P19MP001S : TPM - Quality MaintenanceTPM : Quality MaintenanceTPM : Quality Maintenance6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37401/04/20193.0Q19SA001P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37502/04/20192.0A18LM221P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 17/12/2018Postpone from 17/12/20182018年12月17日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37602/04/20193.0E19KB001E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operator5,200.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37702/04/20192.0I19NO001P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37802/04/20192.0I19NO002P : การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการสอบเทียบมาตรฐานการวัดเครื่องมือทางการแพทย์Medical Measuring Instrument CalibrationMedical Measuring Instrument Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37902/04/20192.0P19SU001P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38002/04/20191.0Q19SA002P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38103/04/20191.0A18LM174P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2018Postpone from 07/11/20182018年11月07日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38203/04/20191.0A19LM004P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38303/04/20193.0M19PG003P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,700.007,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38403/04/20191.0P19SU002P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38503/04/20191.0Q19MP001S : การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานDaily Management in TQM WayDaily Management in TQM Way3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38603/04/20193.0U19NJ001P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
38703/04/20191.0M19PG004P : Modern Warehouse Management for Supervisor : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่Modern Warehouse Management for SupervisorModern Warehouse Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38804/04/20191.0M18MP020S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)(เลื่อนจากวันที่ 29/03/2019Postpone from 29/03/20192019年03月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38904/04/20191.0A19LM002P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม CompetencyCompetency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39004/04/20191.0A19LM005P : การออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงกลยุทธ์Design of strategic learning & development roadmapDesign of strategic learning & development roadmap3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39104/04/20191.0K19KB014S : TPS Ways to Improving Productivity by CCCFTPS Ways to Improving Productivity by CCCFTPS Ways to Improving Productivity by CCCFnew2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39204/04/20192.0M19PG005P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39304/04/20191.0P19SU003P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39404/04/20192.0Q19SA003P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39505/04/20191.0A19LM006P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39605/04/20191.0P19SU004P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39709/04/20191.0A19LM020P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39809/04/20192.0E19SH002J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ โฮเทล ซอยสุขุมวิท 20
39910/04/20191.0A19LM007P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40010/04/20192.0A19LM008P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40110/04/20192.0I19NO003P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40211/04/20191.0A19LM009P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40311/04/20191.0A19LM010P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40411/04/20192.0C19YW002P : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40519/04/20191.0A19LM011P : การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายManagement by Objective � MBOManagement by Objective � MBO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40619/04/20191.0A19LM012P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40719/04/20191.0A19MP004S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40820/04/20192.0I19NO004P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40920/04/20192.0I19NO005P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41020/04/20192.0I19NO006P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41120/04/20192.0I19NO007P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41222/04/20191.0A19LM013P : การเป็นพิธีกรและผู้นำเกมและกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Officer As A MC, Game & Activity LeaderTraining Officer As A MC, Game & Activity Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41322/04/20192.0C19YW003P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ Formula & Functions in Excel 2016 Formula & Functions in Excel 20166,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41422/04/20191.0Q19SA004P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41522/04/20192.0Q19SA005P : การควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิติStatistical Process Control (SPC)Statistical Process Control (SPC)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41622/04/20193.0U19NJ002P : Automation for Smart Factory Level 1Automation for Smart Factory Level 1Automation for Smart Factory Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41723/04/20191.0A18MP106S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership(เลื่อนจากวันที่ 29/01/2019Postpone from 29/01/20192019年01月29日から延期した )3,700.004,200.00โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
41823/04/20192.0A19SH001J : Business Leader Seminar Par II : Leadership Team Building for ThaiBusiness Leader Seminar Par II : Leadership Team Building for ThaiBusiness Leader Seminar Par II : Leadership Team Building for Thainew8,500.009,500.00โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 26
41923/04/20191.0A19LM014P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42023/04/20191.0A19MP005S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ�ش�ʹ෤�Ԥ��������������͡����觧ҹ��еԴ����ҹ���ҧ����Ҫվ�ش�ʹ෤�Ԥ��������������͡����觧ҹ��еԴ����ҹ���ҧ����Ҫվ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42123/04/20192.0E19KB001P : เจาะลึกการประเมินAspects และข้อกำหนดเพิ่มเติมISO14001:2015In-dept Aspect Assessment and ISO14001:2015 Additional RequirementIn-dept Aspect Assessment and ISO14001:2015 Additional Requirement5,200.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัมนาการ 18
42223/04/20191.0E19KB002E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42323/04/20192.0E19SH001J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ โฮเทล ซอยสุขุมวิท 20
42423/04/20191.0M19PG006P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42523/04/20192.0P19SU005P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42624/04/20192.0A19LM015P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42724/04/20191.0A19LM016P : การประเมินผลงานของตนเอง สำหรับหัวหน้างานSelf Evaluation for Smart SupervisorSelf Evaluation for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42824/04/20191.0A19MP003S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42924/04/20193.0E19KB003E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution OperatorWater Pollution Operator5,200.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43024/04/20191.0M19PG007P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43124/04/20191.0P19SU006P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43224/04/20191.0P19MP002V : ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด5S Best Practice5S Best Practicenew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43324/04/20192.0Q19SA013P : การออกแบบการทดลองขั้นสูงด้วย RSM & Mixture Design โดยอาศัยโปรแกรม Minitab R18DOE: Response Surface Methodology & Mixture DesignDOE: Response Surface Methodology & Mixture Design6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43425/04/20191.0M18PG161P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต (ทฤษฎี)Daily Management in Manufacturing (Theory)Daily Management in Manufacturing (Theory)(เลื่อนจากวันที่ 15/01/2019Postpone from 15/01/20192019年01月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43525/04/20191.0E19TK001SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,200.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43625/04/20191.0A19SH002J : Business Leader Seminar Par II : Leadership Team BuildingBusiness Leader Seminar Par II : Leadership Team BuildingBusiness Leader Seminar Par II : Leadership Team Buildingnew7,500.008,500.00โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 26
43725/04/20191.0A19LM017P : หัวหน้าดี ๆ ที่ไหนมีขายInserch of Excellent SupervisorInserch of Excellent Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43825/04/20192.0C19YW004P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Excel 2016 Level 2Excel 2016 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43925/04/20191.0M19PG008P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44025/04/20191.0P19SU007P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)Spare Part ControlSpare Part Control3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44125/04/20192.0Q19SA006P : การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ/ระบบบริหารงานคุณภาพ (ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 : PDCA)Business Process/Quality Management system Analysis and Design (ISO 9001:2015 : PDCA)Business Process/Quality Management system Analysis and Design (ISO 9001:2015 : PDCA)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44225/04/20193.0Q19SA007P : การตรวจติดตามภายในและการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Audit and Internal Auditor competency developmentIATF16949 : 2016 Internal Audit and Internal Auditor competency development7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44325/04/20192.0Q19SA008P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44426/04/20191.0M18PG162P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri(เลื่อนจากวันที่ 16/01/2019Postpone from 16/01/20192019年01月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44526/04/20191.0A19MP002S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44626/04/20191.0M19PG009P : Lean Kaizen Express : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44726/04/20191.0Q19SA009P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44826/04/20191.0Q19SA010P : การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MinitabInterpret of Minitab resultInterpret of Minitab result3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44927/04/20192.0I19NO008P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45027/04/20192.0M19MP001S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45129/04/201912.0K19YW012S : QCC Master Certification ProgramQCC Master Certification ProgramQCC Master Certification Program36,000.0040,000.00โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท
45229/04/20191.0A19LM018P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45329/04/20191.0C19YW005P : สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPointสร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPointสร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45429/04/20192.0M19PG010P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45529/04/20192.0Q19SA011P : การเปลี่ยนแปลง ISO14001: 2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO14001: 2015 and Internal AuditChange ISO14001: 2015 and Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45629/04/20192.0Q19SA012P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45730/04/20191.0A19LM019P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45803/05/20191.0A18LM225P : จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพPerformance DialoguesPerformance Dialogues(เลื่อนจากวันที่ 09/01/2019Postpone from 09/01/20192019年01月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45908/05/20191.0A18LM230P : พนักงานคนเก่งต้นแบบStaff Role ModelStaff Role Model(เลื่อนจากวันที่ 15/01/2019Postpone from 15/01/20192019年01月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46009/05/20191.0A18LM282P : การพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qs8Qs Smart Supervisor in Digital Era8Qs Smart Supervisor in Digital Era(เลื่อนจากวันที่ 30/01/2019Postpone from 30/01/20192019年01月30日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46110/05/20191.0A18LM245P : พัฒนาตน พัฒนาคน ให้เป็นพนักงานที่องค์กรธุรกิจอยากได้ สำหรับหัวหน้างานSelf and Human Development Matching Business NeedsSelf and Human Development Matching Business Needs(เลื่อนจากวันที่ 24/01/2019Postpone from 24/01/20192019年01月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46213/05/20191.0A18LM226P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales(เลื่อนจากวันที่ 10/01/2019Postpone from 10/01/20192019年01月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46316/05/20198.0K19YW013S : Kaizen Master Certificate ProgramBest Practices in KaizenBest Practices in Kaizen22,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46417/05/20191.0P19MP001V : ทัศนศึกษา 5ส การดำเนินกิจกรรม PIKA-PIKA บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5snew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46523/05/20192.0A18LM247P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology(เลื่อนจากวันที่ 24/01/2019Postpone from 24/01/20192019年01月24日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46623/05/20191.0M18PG159P : การบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการสำหรับหัวหน้างานProduction Entrepreneural SupervisorProduction Entrepreneural Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 31/01/2019Postpone from 31/01/20192019年01月31日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46728/05/20192.0A18LM227P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 10/01/2019Postpone from 10/01/20192019年01月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46807/06/20191.0A18LM237P : กลยุทธ์การออกแบบการพัฒนาและฝึกอบรมยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจModernizing Learning & Development for Business ImpactModernizing Learning & Development for Business Impact(เลื่อนจากวันที่ 18/01/2019Postpone from 18/01/20192019年01月18日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46912/06/20191.0A18LM233P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques(เลื่อนจากวันที่ 16/01/2019Postpone from 16/01/20192019年01月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47019/06/20191.0A18LM235P : การบริหารงานบริหารคนได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency(เลื่อนจากวันที่ 17/01/2019Postpone from 17/01/20192019年01月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47121/06/20191.0E19TK002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,200.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47224/06/20191.0A18LM231P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team(เลื่อนจากวันที่ 15/01/2019Postpone from 15/01/20192019年01月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47325/06/20193.0E19TK006SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47422/07/20191.0A18LM249P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory(เลื่อนจากวันที่ 01/02/2019Postpone from 01/02/20192019年02月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47524/07/20191.0P19MP003V : ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด5S Best Practice5S Best Practicenew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47615/08/20193.0E19TK009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47720/08/20192.0A18LM234P : การสอนงานให้คนเก่งคิดและมีพลังใจด้วยเทคนิค RapportCoaching in Rapport TechniquesCoaching in Rapport Techniques(เลื่อนจากวันที่ 16/01/2019Postpone from 16/01/20192019年01月16日から延期した )6,100.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47822/08/20191.0E19TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,200.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47918/09/20193.0E19TK007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48018/10/20191.0E19TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,200.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48117/12/20191.0E19TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,200.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48218/12/20193.0E19TK008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48312/03/20203.0E19TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.