แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/04/20211.00E21KB001DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable Safety (Online)Self-Awareness for Sustainable Safety (Online)2,500.002,800.00Online
220/04/20212.0I21NO004DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
321/04/20211.0M21LM005DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
421/04/20211.0A21MP014DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential Leadership (Online)Influential Leadership (Online)new2,5002,800Online
521/04/20211.0A21MP012DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill Development (Online)Supervisory Skill Development (Online)new2,500.002,800.00Online
621/04/20212.0E21SH003JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Managementnew9,000.0010,000.00Online
722/04/20211.0M21LM001DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)new2,500.002,800.00Online
822/04/20212.0P21LM004DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
923/04/20211.0A21MP006DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ( Online)Psychology of Managing Task & People (Online)Psychology of Managing Task & People (Online)new2,500.002,800.00Online
1023/04/20211.0C21YW001DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
1123/04/20211.0P21LM005DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
1226/04/20211.0A21MP015DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique (Online)2,500.002,800.00Online
1326/04/20212.0C21YW002DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 26/04/2021Postpone from 26/04/20212021年04月26日から延期した )4,800.005,200.00Online
1426/04/20212.0E21NB015DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2021Postpone from 19/04/20212021年04月19日から延期した )1,000.001,200.00Online
1527/04/20211.0A21MP008DT : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)new2,500.002,800.00Online
1627/04/20211.0M21LM015DT : กรณีศึกษา : การผลิตด้วยการใช้ระบบแบบลีน (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2021Postpone from 11/05/20212021年05月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
1727/04/20211.00I21NO005DT : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)new2,500.002,800.00Online
1828/04/20211.0A21MP009DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)new2,500.002,800.00Online
1928/04/20211.0A21MP005DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence Strategy (Online)Service Excellence Strategy (Online)new2,500.002,800.00Online
2028/04/20211.00Q21LM003DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)2,500.002,800.00Online
2128/04/20212.0E21SH001JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)new9,000.0010,000.00Online
2228/04/20211.0Q21LM002DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)new2,500.002,800.00Online
2329/04/20211.0A21MP001DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do Anything (Online)Get Anyone to do Anything (Online)new2,500.002,800.00Online
2429/04/20211.0A21MP018DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)new2,500.002,800.00Online
2529/04/20212.0C21YW008DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2Excel Level 2new4,800.005,200.00Online
2629/04/20210.5A21MP020DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)new1,500.001,800.00Online
2729/04/20211.0P21LM006DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
2829/04/20211.0M21MP006DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for Supervisor (Online)Production Management for Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
2906/05/20212.0C21YW005DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 (Online)Microsoft Excel 2016 Level IMicrosoft Excel 2016 Level Inew4,800.005,200.00Online
3006/05/20211.0M21LM013DT : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Online)Lean for Operator (Online)Lean for ?Operator (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2021Postpone from 18/05/20212021年05月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
3106/05/20212.00I21NO006DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
3206/05/20211.00E21KB004DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน) (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
3307/05/20211.00A21MP032DT : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา(Online)8D. Techniques for Time Management (Online)8D. Techniques for Time Management (Online)2,500.002,800.00Online
3407/05/20211.00E21KB005DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Online)Job Analysis for Safety (Online)Job Analysis for Safety (Online)2,500.002,800.00Online
3510/05/20212.00E21KB006DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Online)ISO 45001 : 2018  Internal Audit (Online)ISO 45001 : 2018  Internal Audit (Online)4,500.005,200.00Online
3610/05/20212.0C21YW009DT : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Usersnew4,800.005,200.00Online
3710/05/20211.0P21LM007DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)new2,500.002,800.00Online
3810/05/20211.0S21YW003DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) (Online)3T Model Management3T Model Managementnew2,500.002,800.00Online
3910/05/20211.00I21NO007DT : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
4011/05/20211.00A21MP038DT : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Online)Cooperative Work with Boss (Online)Cooperative Work with Boss (Online)2,500.002,800.00Online
4111/05/20212.00A21MP046DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian Manager (Online)Towards High otentian Manager (Online)4,800.005,200.00Online
4211/05/20211.00A21MP033DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่(Online)Effectiveness Administration System (Online)Effectiveness Administration System (Online)2,500.002,800.00Online
4311/05/20211.0P21LM008DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
4411/05/20212.00I21NO008DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)4,800.005,200.00Online
4512/05/20211.00A21MP031DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Online)The Proactive Habits (Online)The Proactive Habits (Online)2,500.002,800.00Online
4612/05/20211.00C21YW006DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel (Online)Professional  Data  Analysis by Excel Pivot Table (Online)Professional  Data  Analysis by Excel Pivot Table (Online)2,500.002,800.00Online
4713/05/20211.00A21MP030DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management Techniques (Online)Time Management Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
4813/05/20210.50A21MP040DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation Process (Online)Critical Principles in Negotiation Process (Online)1,500.001,800.00Online
4913/05/20211.0Q21LM004DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน-สำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)new2,500.002,800.00Online
5014/05/20211.00A21MP026DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance Habits (Online)High Performance Habits (Online)2,500.002,800.00Online
5114/05/20211.00A21MP028DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
5214/05/20211.00A21MP027DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย(Online)Sales Increasing Techniques as Sales Coordinator (Online)Sales Increasing Techniques as Sales Coordinator (Online)2,500.002,800.00Online
5315/05/20212.0M21MP017DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine (Online)new2,500.002,800.00Online
5417/05/20211.00E21KB007DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 2015 (Online)Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 2015 (Online)2,500.002,800.00Online
5518/05/20211.0M21LM012DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (กรณีศึกษา) (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM ?& Poka Yoke (Online)new2,500.002,800.00Online
5618/05/20211.00A21MP041DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & Regulation (Online)Labor Law & Regulation (Online)2,500.002,800.00Online
5718/05/20211.0Q21SH003J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew5,100.005,800.00Online
5818/05/20211.00Q21SH001JL : Automotive Core Tools ManagementAutomotive Core Tools Management (Online)Automotive Core Tools Management (Online)5,100.005,800.00Online
5918/05/20211.00I21NO009DT : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)2,500.002,800.00Online
6018/05/20211.00A21MP047DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional Coaching (Online)Topmost Technique : Professional Coaching (Online)2,500.002,800.00Online
6119/05/20212.00A21MP023DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน(Online)Smart Supervisor (Online)Smart Supervisor (Online)4,800.005,200.00Online
6219/05/20211.00A21MP024DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration Dialogues (Online)Inspiration Dialogues (Online)2,500.002,800.00Online
6320/05/20211.00A21MP022DT : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน(Online)Working Manual Writing (Online)Working Manual Writing (Online)2,500.002,800.00Online
6420/05/20211.00A21MP043DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for Supervisor (Online)Management for Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
6520/05/20211.0M21LM011DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
6621/05/20211.00A21MP021DT : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง(Online)Negotiation Excellence (Online)Negotiation Excellence (Online)2,500.002,800.00Online
6721/05/20211.0M21LM009DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)new2,500.002,800.00Online
6821/05/20211.00A21MP035DT : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Online)Creative for Work (Online)Creative for Work (Online)2,500.002,800.00Online
6921/05/20211.0Q21LM006DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)new2,500.002,800.00Online
7024/05/20211.00E21KB008DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน (Online)Sustainable Safety Management for Supervisor (Online)Sustainable Safety Management for Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
7125/05/20211.0Q21LM005DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2021Postpone from 20/05/20212021年05月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
7225/05/20211.0M21MP018DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (Online)new2,500.002,800.00Online
7327/05/20211.0P21LM009DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)new2,500.002,800.00Online
7427/05/20211.0M21LM008DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZD (Online)Zero Defect : ZD (Online)new2,500.002,800.00Online
7528/05/20211.0M21LM007DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
7628/05/20211.00E21KB009DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (Online)2,500.002,800.00Online
7728/05/20211.0P21LM010DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา (Online)Safety system maintenance (Online)Safety system maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
7828/05/20211.00I21NO010DT : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพเพื่อการวัด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
7931/05/20219.0S21YW002DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new21,000.0025,000.00Online
8031/05/20211.0Q21LM007DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)new2,500.002,800.00Online
8101/06/20211.00E21KB010DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
8207/06/20212.00C21YW007DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016 (Online)Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20104,800.005,200.00Online
8308/06/20211.0A21MP058DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategynew2,500.002,800.00Online
8408/06/20211.00I21NO011DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)2,500.002,800.00Online
8509/06/20212.00C21YW003DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2Excel Level 24,800.005,200.00Online
8609/06/20211.0A21MP054DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skillsnew2,500.002,800.00Online
8710/06/20212.00I21NO012DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
8814/06/20211.00I21NO013DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
8915/06/20211.0A21MP056DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisornew2,500.002,800.00Online
9015/06/20211.0P21LM011DT : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
9116/06/20211.0P21LM012DT : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม (Online)5S Awareness (Online)5S Awareness (Online)new2,500.002,800.00Online
9216/06/20211.0A21MP057DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniquesnew2,500.002,800.00Online
9316/06/20211.00A21MP048DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน(Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
9416/06/20211.00C21YW010DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day2,500.002,800.00Online
9517/06/20214.00C21YW011DT : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ (Online)Professional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel9,500.0010,000.00Online
9617/06/20211.0P21LM013DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)new2,500.002,800.00Online
9717/06/20211.00A21MP050DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closing2,500.002,800.00Online
9818/06/20211.00A21MP051DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
9921/06/20211.00E21KB013DT : มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย ระบบ 5ส และ ไคเซ็น (Online)Zero Accident with 5S + Kaizen SystemZero Accident with 5S + Kaizen System2,500.002,800.00Online
10021/06/20211.0A21MP052DT : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super Memory Super MemorySuper MemorySuper Memorynew2,500.002,800.00Online
10122/06/20211.00M21LM019DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing System (Online)Lean Manufacturing System (Online)1,500.001,800.00Online
10222/06/20211.00I21NO014DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
10323/06/20211.00A21MP049DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร(Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success2,500.002,800.00Online
10423/06/20212.00M21LM021DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)4,800.005,200.00Online
10523/06/20211.00M21LM020DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED(Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)1,500.001,800.00Online
10624/06/20211.00M21LM022DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)1,500.001,800.00Online
10724/06/20211.0A21MP053DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
10825/06/20211.00M21LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)1,500.001,800.00Online
10925/06/20211.00I21NO015DT : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการ (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)2,500.002,800.00Online
11028/06/20211.00E21KB011DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001: 2018 (Online)Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 20182,500.002,800.00Online
11128/06/20212.00C21YW012DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20164,800.005,200.00Online
11228/06/20211.00E21KB014DT : การประเมินความเสี่ยงเครื่องจักรด้วยตนเอง (Online)Machine Risk AssessmentMachine Risk Assessment2,500.002,800.00Online
11330/06/20211.0A21MP055DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน (Online)Inspiration for WorkInspiration for Worknew2,500.002,800.00Online
11430/06/20211.00E21KB012DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
11501/07/20211.0M21NO024DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production management for Managment (Online)Production management for Managment (Online)new2,500.002,800.00Online
11609/07/20211.0P21NO014DT : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)new2,500.002,800.00Online
11713/07/20212.0M21LM002DT : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )new4,800.005,200.00Online
11815/07/20211.0P21NO015DT : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพคุณภาพงาน) (Online)Productivity by 5S (Online)Productivity by 5S (Online)new2,500.002,800.00Online
11922/07/20212.0P21NO016DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)new4,800.005,200.00Online
12023/07/20211.0P21NO018DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (ปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
12123/07/20211.0P21NO017DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)new2,500.002,800.00Online
12210/09/20211.0P21LM002DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2021Postpone from 02/04/20212021年04月02日から延期した )2,500.002,800.00Online
12312/10/20211.0Q21LM001DT : GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます