แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
125/05/20204.0C20YW006DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Excel 2016 Level 1Excel 2016 Level 1new4,800.005,200.00Online
225/05/20202.0C20YW007DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016new2,500.002,800.00Online
326/05/20201.0E20KB007DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Environmental Management SystemISO 14001 : 2015 Environmental Management Systemnew2,500.002,800.00Online
427/05/20201.0E20KB008DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018new2,500.002,800.00Online
527/05/20200.5A20SH003JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบCross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)new2,000.002,300.00Online
628/05/20201.0E20KB019DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safetynew2,500.002,800.00Online
729/05/20200.5S20YW003DT : 5ส รู้ให้ลึก เข้าใจให้จริง5ส รู้ให้ลึก เข้าใจให้จริง5ส รู้ให้ลึก เข้าใจให้จริงnew0.000.00Online
801/06/20200.5Q20PT001DT : การรับมือ External Audit ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 (Online)Preparation for External Audit during COVID-19 Pandemic (Online)Preparation for External Audit during COVID-19 Pandemic (Online)new1,200.001,500.00Online
901/06/20201.0E20KB009DT : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop ! (Behavior base Safety) & Observation TechniqueStop ! (Behavior base Safety) & Observation Techniquenew2,500.002,800.00Online
1004/06/20201.0I20NO001DT : ภาพรวมการประเมิน Measurement Uncertainty สำหรับอุตสาหกรรมและ ห้องปฏิบัติการ (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online)new2,500.002,800.00Online
1104/06/20200.5A20SH002JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract Doucumentnew3,700.004,100.00Online
1205/06/20200.5P20PT007DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาSafety system maintenance Level 1Safety system maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )new0.000.00Online
1305/06/20200.5E20SH001JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19new2,000.002,300.00Online
1408/06/20202.0C20YW001DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
1509/06/20202.0P20PT001DT : การวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้องกัน (Online)Preventive MaintenancePreventive Maintenance4,000.004,500.00Online
1609/06/20201.0Q20SH002JL : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew4,500.005,100.00Online
1709/06/20201.0E20KB001DT : การสร้างระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลภายในสถานประกอบการPersonal Protective Equipment Management System : PPE ManagementPersonal Protective Equipment Management System : PPE Managementnew2,500.002,800.00Online
1810/06/20201.0C20YW002DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Tablenew2,500.002,800.00Online
1910/06/20201.0E20KB002DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenancenew2,500.002,800.00Online
2011/06/20202.0E20KB010DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Auditnew4,800.005,200.00Online
2111/06/20201.0C20YW003DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew2,500.002,800.00Online
2211/06/20201.0Q20PT002DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)new2,000.002,500.00Online
2312/06/20200.5A20MP007DT : ไขปัญหาการบริหารคนแบบ How to Onlineไขปัญหาการบริหารคนแบบ How to Onlineไขปัญหาการบริหารคนแบบ How to Onlinenew1,200.001,500.00Online
2412/06/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)new1,200.001,500.00Online
2512/06/20201.0I20NO002DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)new2,500.002,800.00Online
2612/06/20200.5U20YW002DT : Digital Communication for Latest Automation IDigital Communication for Latest Automation IDigital Communication for Latest Automation Inew1,500.001,800.00Online
2715/06/20200.5M20MP005DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต ( Online )Supervisory Skill Development for Manufacturing Management ( Online )Supervisory Skill Development for Manufacturing Management ( Online )new1,200.001,500.00Online
2815/06/20201.0E20KB004DT : การจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างช่วงSafety Management for Sub-ContractorSafety Management for Sub-Contractornew2,500.002,800.00Online
2915/06/20202.0C20YW004DT : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปัง และสุดเวิร์คด้วย Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2020Postpone from 27/01/20202020年01月27日から延期した )new4,800.005,200.00Online
3015/06/20201.0E20KB003DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Usingnew2,500.002,800.00Online
3115/06/20201.0I20NO003DT : การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด ในการสอบเทียบ และการวัดที่สำคัญ (Online)Uncertainty of measurement for calibration and the importance measurement (Online)Uncertainty of measurement for calibration and the importance measurement (Online)new2,500.002,800.00Online
3216/06/20202.0A20MP006DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labour Law & RegulationLabour Law & Regulationnew2,200.002,700.00Online
3316/06/20200.5P20PT005DT : การวางแผนบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)new1,200.001,500.00Online
3416/06/20200.5P20PT004DT : การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานงานบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online)new1,200.001,500.00Online
3516/06/20201.0Q20SH001JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 07/05/2020Postpone from 07/05/20202020年05月07日から延期した )new4,500.005,100.00Online
3616/06/20201.0I20NO004DT : การควมคุมเครื่องมือวัด ตามข้อกำหนด 7.1.5 ตามระบบ ISO9001:2015 (Online)Control of measurement equipment according to requirement 7.1.5 of ISO9001:2015 (Online)Control of measurement equipment according to requirement 7.1.5 of ISO9001:2015 (Online)new2,500.002,800.00Online
3716/06/20202.0E20KB011DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19Safety Management for Safety Sustainability in Supervisor LevelSafety Management for Safety Sustainability in Supervisor Levelnew2,500.002,800.00Online
3817/06/20200.5A20SH005DT : HoRenSo-WFH ทักษะการทำงานรูปแบบออนไลน์ในยุคใหม่HoRenSo-WFHHoRenSo-WFHnew2,000.002,300.00Online
3917/06/20201.0E20KB012DT : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018OHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 TransitionOHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 Transitionnew2,500.002,800.00Online
4018/06/20201.0E20KB013DT : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatmentnew2,500.002,800.00Online
4118/06/20201.0Q20PT004DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)new2,000.002,500.00Online
4218/06/20201.0I20NO005DT : การใช้ประโยชน์ผลสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001 (Online)Benefit from equipment calibration and verification for ISO 9001 (Online)Benefit from equipment calibration and verification for ISO 9001 (Online)new2,500.002,800.00Online
4319/06/20200.5M20PT003DT : Problem Solving (Online)Problem Solving (Online)Problem Solving (Online)new500.00500.00Online
4419/06/20200.5M20PT002DT : ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Online)7 Waste (Online )7 Waste (Online )new500.00500.00Online
4519/06/20201.0A20MP008DT : การพัฒนาภาวะผู้นำ (Online)LeadershipLeadershipnew2,000.002,500.00Online
4619/06/20202.0E20KB014DT : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysisnew4,800.005,200.00Online
4719/06/20201.0E20KB005DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:2018new2,500.002,800.00Online
4819/06/20200.5U20YW003DT : Digital Communication for Latest Automation IIDigital Communication for Latest Automation IIDigital Communication for Latest Automation IInew1,500.001,800.00Online
4922/06/20200.5M20PT004DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)new1,200.001,500.00Online
5022/06/20204.0C20YW009DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
5122/06/20204.0C20YW008DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Usersnew4,800.005,200.00Online
5222/06/20201.0I20NO006DT : การจัดการระบบวัดตาม ISO 9001 เพื่อคุณภาพ และการรับรอง (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)new2,500.002,800.00Online
5323/06/20200.5A20SH004DT : เทคนิกการเป็นล่ามผ่านระบบออนไลน์Interpreter Technique necessary for a remort meetingInterpreter Technique necessary for a remort meetingnew2,000.002,300.00Online
5423/06/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsnew2,500.002,800.00Online
5523/06/20201.0E20KB016DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatmentnew2,500.002,800.00Online
5623/06/20200.5Q20PT003DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)new1,500.001,800.00Online
5724/06/20200.5A20LM012DT : การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Meeting TechniqueEffective Meeting Techniquenew1,200.001,500.00Online
5824/06/20202.0C20YW005DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level IIMicrosoft Excel 2016 Level IInew4,800.005,200.00Online
5924/06/20200.5A20SH004JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบCross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)new2,000.002,300.00Online
6024/06/20200.5A20SH001DT : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part ICross Culture Part I : Cross Cultural for Thai working with Japanese)Cross Culture Part I : Cross Cultural for Thai working with Japanese)new1,500.001,800.00Online
6125/06/20201.0E20KB017DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safetynew2,500.002,800.00Online
6226/06/20200.5A20MP024DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)new1,200.001,700.00Online
6329/06/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniquesnew1,200.001,500.00Online
6429/06/20201.0E20KB006DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015new2,500.002,800.00Online
6530/06/20201.0Q20PT005DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)new2,000.002,500.00Online
6630/06/20201.0E20KB018DT : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifAssessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew2,500.002,800.00Online
6702/07/20201.0P20PT002DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online) 5S Audit Techniques 5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )2,000.002,500.00Online
6802/07/20200.5A20LM009DT : กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน (Online)กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน (Online)กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน (Online)new1,200.001,500.00Online
6907/07/20200.5A20LM015DT : การคิดเชิงออกแบบDesign ThinkingDesign Thinkingnew1,200.001,500.00Online
7007/07/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defectnew1,200.001,500.00Online
7108/07/20200.5A20LM023DT : การทำงานเชิงรุกProactive @WorkProactive @Worknew1,200.001,500.00Online
7209/07/20200.5A20LM016DT : การบริหารความเสี่ยงRisk ManagementRisk Managementnew1,200.001,500.00Online
7309/07/20200.5A20LM019DT : บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการPurchasing Role in Corporate/Company Cost SavingsPurchasing Role in Corporate/Company Cost Savingsnew1,200.001,500.00Online
7414/07/20200.5A20LM017DT : การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จProactive Working to SuccessProactive Working to Successnew1,200.001,500.00Online
7514/07/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรองCritical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Processnew1,200.001,500.00Online
7616/07/20200.5A20LM021DT : การบริหาร การเปลี่ยนแปลงChange ManagementChange Managementnew1,200.001,500.00Online
7716/07/20200.5A20MP026DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Workingnew1,200.001,700.00Online
7823/07/20200.5A20MP025DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Worknew1,200.001,700.00Online
7927/07/20200.5A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปรRoad to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professionalnew1,200.001,500.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます