แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
110/08/20201.0Q20PT004DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
211/08/20201.0I20NO010DT : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industrynew2,500.002,800.00Online
313/08/20202.0I20NO011DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentationnew4,800.005,200.00Online
418/08/20200.5Q20PT003DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )1,500.001,800.00Online
518/08/20200.5E20SH003JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19new2,000.002,300.00Online
619/08/20202.0C20YW016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Exce 2016l Level 2Exce 2016l Level 24,800.005,200.00Online
720/08/20202.0I20NO014DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratorynew4,800.005,200.00Online
824/08/20202.0E20KB014DT : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้า (Online)Power Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )4,800.005,200.00Online
924/08/20202.0C20YW017DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel4,800.005,200.00Online
1025/08/20201.0I20NO015DT : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025new2,500.002,800.00Online
1126/08/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย การฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )1,500.001,800.00Online
1227/08/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )1,500.001,800.00Online
1327/08/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )new2,500.002,800.00Online
1428/08/20201.0C20YW018DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day2,500.002,800.00Online
1531/08/20201.0I20NO016DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017new2,500.002,800.00Online
1603/09/20202.0C20YW011DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Microsoft Excel 2016 Level IMicrosoft Excel 2016 Level I (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )new4,800.005,200.00Online
1704/09/20201.0A20SH008JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate CourseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate Course (เลื่อนจากวันที่ 25/08/2020Postpone from 25/08/20202020年08月25日から延期した )5,100.005,800.00Online
1804/09/20201.0I20NO017DT : รู้จักแบบจำลองมอนติ คาร์โล (MCS) เพื่อการประมาณค่า Measurement UncertaintyIntroduction to Monte Carlo Simulation(MCS) for Measurement UncertaintyIntroduction to Monte Carlo Simulation(MCS) for Measurement Uncertaintynew2,500.002,800.00Online
1907/09/20202.0C20YW012DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )new4,800.005,200.00Online
2008/09/20201.0E20SH002JL : ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001 และการนำไปประยุกต์ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001:2018 Replacing OHSAS 18001:2007 Requirement and Implementation for Japanese Top ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management (เลื่อนจากวันที่ 15/09/2020Postpone from 15/09/20202020年09月15日から延期した )new5,100.005,800.00Online
2108/09/20201.0I20NO018DT : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Labnew2,500.002,800.00Online
2209/09/20202.0I20NO019DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001new4,800.005,200.00Online
2311/09/20200.5P20PT005DT : การวางแผนบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )1,200.001,500.00Online
2411/09/20200.5P20PT004DT : การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานงานบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )1,200.001,500.00Online
2514/09/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )1,500.001,800.00Online
2614/09/20201.0I20NO021DT : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรมInternal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industrynew2,500.002,800.00Online
2715/09/20201.0P20LM012DT : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)2,500.002,800.00Online
2815/09/20200.5A20SH004JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) (เลื่อนจากวันที่ 24/07/2020Postpone from 24/07/20202020年07月24日から延期した )new4,500.005,100.00Online
2916/09/20200.5Q20PT007DT : QC 7 Tools: Control Chart (Online)QC 7 Tools: Control Chart (Online)QC 7 Tools: Control Chart (Online) (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )1,500.001,800.00Online
3017/09/20201.0Q20PT005DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/08/2020Postpone from 11/08/20202020年08月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
3121/09/20201.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
3221/09/20201.0E20KB029DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management Systemnew2,500.002,800.00Online
3321/09/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )new1,500.001,800.00Online
3422/09/20201.0A20SH009JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part III : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part III : Advance courseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part III : Advance course5,100.005,800.00Online
3522/09/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
3622/09/20201.0I20NO022DT : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratorynew2,500.002,800.00Online
3723/09/20200.5M20PT008DT : การลดต้นทุนด้วยการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า MUDA Control (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )new1,500.001,800.00Online
3824/09/20201.0E20TK004DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor1,250.001,500.00Online
3925/09/20200.5Q20LM010DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
4025/09/20201.0I20NO023DT : การใช้ประโยชน์ทางเทคนิคจากดัชนีความสามารถการวัด (Cm) ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 98-4Technical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementTechnical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementnew2,500.002,800.00Online
4130/09/20200.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )new1,500.001,800.00Online
4202/10/20201.0I20NO024DT : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRREvaluation on Capability of Measurement Process using GRRnew2,500.002,800.00Online
4303/10/20202.0I20NO025DT : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirementnew4,800.005,200.00Online
4406/10/20200.50A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professional1,500.001,800.00Online
4506/10/20201.00Q20SH003JL : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive5,100.005,800.00Online
4606/10/20201.0I20NO026DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginnersnew2,500.002,800.00Online
4707/10/20201.0C20YW020DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016new2,500.002,800.00Online
4808/10/20204.0P20PT006DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5ส (Online)Processional 5S Committee (Online)Processional 5S Committee (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )new4,000.004,500.00Online
4908/10/20202.00E20KB024DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
5008/10/20201.0C20YW021DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew2,500.002,800.00Online
5108/10/20200.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
5208/10/20200.50A20SH012JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour Requlation (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour Regulation事例・判例から学ぶ タイ労働関連法① 【就業規則を見直そう】3,700.004,100.00Online
5309/10/20200.5M20LM011DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)1,500.001,800.00Online
5415/10/20202.0I20NO027DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratorynew4,800.005,200.00Online
5519/10/20202.0C20YW022DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
5620/10/20202.0I20NO028DT : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control Systemnew4,800.005,200.00Online
5721/10/20202.0I20NO029DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015new4,800.005,200.00Online
5826/10/20201.0I20NO007DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (เลื่อนจากวันที่ 03/08/2020Postpone from 03/08/20202020年08月03日から延期した )2,500.002,800.00Online
5927/10/20201.00A20SH007JL : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japaneseタイ輸出入セミナー①【基礎知識編】4,500.005,100.00Online
6028/10/20201.00E20KB025DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)2,500.002,800.00Online
6111/11/20200.5P20LM010DT : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น (Online)Basic Maintenance System (Online)Basic Maintenance System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )1,500.001,800.00Online
6211/11/20200.5P20PT009DT : ระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )1,500.001,800.00Online
6324/11/20201.0E20TK005DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor1,250.001,500.00Online
6418/12/20200.5Q20PT006DT : QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2020Postpone from 18/08/20202020年08月18日から延期した )1,500.001,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます