แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
101/02/20211.0E20KB055DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กร (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical Systemnew2,000.002,000.00Online
202/02/20211.0A20MP064DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinkingnew2,500.002,800.00Online
302/02/20211.0A20MP037DT : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super MemorySuper MemorySuper MemorySuper Memorynew2,500.002,800.00Online
402/02/20211.0A20MP036DT : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา(Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiationnew2,500.002,800.00Online
502/02/20211.0M20LM021DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing SystemLean Manufacturing Systemnew2,500.002,800.00Online
602/02/20211.0Q20LM023DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)new2,500.002,800.00Online
702/02/20211.00I20NO044DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners2,500.002,800.00Online
803/02/20211.0C20YW029DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Tablenew2,500.002,800.00Online
904/02/20211.0A20MP038DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่(Online)Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration Systemnew2,500.002,800.00Online
1004/02/20211.0C20YW025DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew2,500.002,800.00Online
1104/02/20212.0A20MP039DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร(Online)Modern PurchasingModern Purchasingnew4,800.005,200.00Online
1204/02/20212.0Q20MP022DT : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC Tools (Online)Quality Control CircleQuality Control Circlenew4,800.005,200.00Online
1304/02/20212.0I20NO055DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)new4,800.005,200.00Online
1405/02/20211.0A20MP040DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง(Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialoguesnew2,500.002,800.00Online
1505/02/20211.00I20NO045DT : การขจัดความเสี่ยงในการตัดสินผลวัดผิดด้วย ISO/IEC Guide 98-4 (Online)Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-4Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-42,500.002,800.00Online
1608/02/20210.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2020Postpone from 11/11/20202020年11月11日から延期した )new1,500.001,800.00Online
1708/02/20211.0A20MP041DT : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงาน(Online)Power of speechPower of speechnew2,500.002,800.00Online
1808/02/20211.00E20KB038DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants2,500.002,800.00Online
1908/02/20211.0E20KB056DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safetynew2,000.002,000.00Online
2008/02/20212.0C20YW028DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010new4,800.005,200.00Online
2108/02/20212.0M20LM022DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stocknew4,800.005,200.00Online
2208/02/20212.00I20NO046DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20154,800.005,200.00Online
2309/02/20211.00E20KB043DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 (Online) ตามมาตรฐาน ISO 14001 :2015 และ ISO 45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 20182,500.002,800.00Online
2409/02/20211.0M20LM020DT : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Online)Lean for OperatorLean for Operatornew2,500.002,800.00Online
2509/02/20211.0Q20SH006JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew5,100.005,800.00Online
2610/02/20211.0M20LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)new2,500.002,800.00Online
2710/02/20211.0A20MP043DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ(Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiencynew2,500.002,800.00Online
2810/02/20211.0A20MP042DT : การวางแผนปฏิบัติงาน(Online)Action PlanAction Plannew2,500.002,800.00Online
2910/02/20212.0A20MP065DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Managernew4,800.005,200.00Online
3010/02/20211.0A20MP044DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015(Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management Systemnew2,500.002,800.00Online
3110/02/20212.0P20LM020DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
3210/02/20210.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/03/2021Postpone from 10/03/20212021年03月10日から延期した )1,500.001,800.00Online
3310/02/20212.0E20SH033J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online)Safety Committee for Japanese Executive (Online)???????????????new9,000.0010,000.00Online
3411/02/20211.0A20MP045DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Designnew2,500.002,800.00Online
3511/02/20211.0A20MP066DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write emailnew2,500.002,800.00Online
3611/02/20211.0M20MP025DT : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE Techniques (Online)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)new2,500.002,800.00Online
3711/02/20211.0A20MP046DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniquesnew2,500.002,800.00Online
3812/02/20211.0E20KB057DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Constructionnew2,000.002,000.00Online
3912/02/20211.0P20LM021DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
4012/02/20211.0M20LM019DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)new2,500.002,800.00Online
4113/02/20212.0M20MP035DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbinenew4,800.005,200.00Online
4215/02/20211.0A20MP048DT : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน(Online)Working Manual WritingWorking Manual Writingnew2,500.002,800.00Online
4315/02/20212.0A20MP050DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน(Online)Smart SupervisorSmart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2021Postpone from 16/02/20212021年02月16日から延期した )4,800.005,200.00Online
4415/02/20212.0A20MP047DT : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ(Online)Professional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreternew4,800.005,200.00Online
4515/02/20211.0Q20LM011DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online) (เลื่อนจากวันที่ 05/10/2020Postpone from 05/10/20202020年10月05日から延期した )new2,500.002,800.00Online
4615/02/20211.00I20NO047DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20172,500.002,800.00Online
4716/02/20211.0A20MP067DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safetynew2,500.002,800.00Online
4816/02/20211.0A20MP051DT : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ(Online)Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staffnew2,500.002,800.00Online
4916/02/20211.0A20MP049DT : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจ(Online)Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
5016/02/20211.0A20MP068DT : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ) (Online)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Worknew2,500.002,800.00Online
5116/02/20212.0A20MP052DT : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง(Online)Professional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM (เลื่อนจากวันที่ 17/02/2021Postpone from 17/02/20212021年02月17日から延期した )4,800.005,200.00Online
5216/02/20212.0P20LM022DT : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ) (Online)Maintenance and Assessment Planning: Practice (Online)Maintenance and Assessment Planning: Practice (Online)new4,800.005,200.00Online
5316/02/20212.0Q20LM026DT : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)������������âѴ��ͧ��мš�з��ҡ��кǹ��� (Online)������������âѴ��ͧ��мš�з��ҡ��кǹ��� (Online)new4,800.005,200.00Online
5416/02/20211.0M20LM018DT : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน (Online)Introduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisornew2,500.002,800.00Online
5516/02/20211.0Q20LM019DT : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (Online)IATF 16949:2016 for Management & QMR (Online)IATF 16949:2016 for Management & QMR (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/01/2021Postpone from 29/01/20212021年01月29日から延期した )new2,500.002,800.00Online
5617/02/20211.0A20MP053DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน(Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniquesnew2,500.002,800.00Online
5717/02/20212.0C20YW026DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Excel 2016 Level 2Excel 2016 Level 2new4,800.005,200.00Online
5817/02/20211.0A20MP069DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talentnew2,500.002,800.00Online
5917/02/20211.0Q20LM025DT : RBA Code of Code of Conduct V 7.0 (Online)��ѡ��ó�Һ�ó��觾ѹ��Եø�áԨ����դ����Ѻ�Դ�ͺ ��Ѻ��� 7.0 (Online)��ѡ��ó�Һ�ó��觾ѹ��Եø�áԨ����դ����Ѻ�Դ�ͺ ��Ѻ��� 7.0 (Online)new2,500.002,800.00Online
6017/02/20212.0E20SH034J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer in Management Level for Japanese (Online)???????new9,000.0010,000.00Online
6118/02/20211.0Q20LM027DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online)new2,500.002,800.00Online
6218/02/20211.0A20MP070DT : ผู้จัดการแบบไหน ... ที่องค์กรต้องการ (Online)Wanted ManagerWanted Managernew2,500.002,800.00Online
6318/02/20211.0P20LM023DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Proactive Maintenance (Online)Proactive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
6418/02/20212.0P20LM024DT : งานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric motor maintenance (Online)Electric motor maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
6518/02/20211.0A20MP054DT : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้า(Online)After Sales & CEMAfter Sales & CEMnew2,500.002,800.00Online
6618/02/20211.0E20KB058DT : การปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Online)Workplace Safety ImprovementWorkplace Safety Improvementnew2,000.002,000.00Online
6719/02/20211.0A20MP055DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน(Online)Inspiration for WorkInspiration for Worknew2,500.002,800.00Online
6819/02/20211.0A20MP071DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniquesnew2,500.002,800.00Online
6919/02/20211.0A20MP073DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Developmentnew2,500.002,800.00Online
7019/02/20211.0A20MP072DT : คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Online)Systems Thinking to Solve ProblemSystems Thinking to Solve Problemnew2,500.002,800.00Online
7119/02/20211.0P20LM025DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for Warehouse (Online)Visual Control for Warehouse (Online)new2,500.002,800.00Online
7219/02/20211.0P20LM026DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
7319/02/20211.00I20NO048DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM) (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCMMeasurement Uncertainty Determination Using MCM2,500.002,800.00Online
7420/02/20211.0A20MP056DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitatornew2,500.002,800.00Online
7522/02/20211.0A20MP057DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ(Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solvingnew2,500.002,800.00Online
7622/02/20212.0C20YW027DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
7722/02/20211.0P20LM027DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive Maintenance (Online)Predictive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
7822/02/20211.0S20YW009DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3T Model Management3T Model Managementnew2,500.002,800.00Online
7922/02/20211.0A20MP074DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closingnew2,500.002,800.00Online
8022/02/20210.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/01/2021Postpone from 14/01/20212021年01月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
8122/02/20211.00E20KB040DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
8222/02/20211.00I20NO049DT : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Internal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industry2,500.002,800.00Online
8323/02/20211.0A20MP075DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Workingnew2,500.002,800.00Online
8423/02/20211.0A20MP058DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร(Online)Corporate EnglishCorporate Englishnew2,500.002,800.00Online
8523/02/20211.00E20KB041DT : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018 (Online)OHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 TransitionOHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 Transition2,500.002,800.00Online
8623/02/20211.0A20SH017JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)4,500.005,100.00Online
8724/02/20211.0A20MP060DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ(Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practicenew2,500.002,800.00Online
8824/02/20211.0A20MP059DT : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่(Online)Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisorynew2,500.002,800.00Online
8924/02/20211.0P20LM028DT : ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิค (Online)Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea (Online)Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea (Online)new2,500.002,800.00Online
9024/02/20211.0D20LM001DT : Touch Internet of Things:IoT Basic (Online)Touch Internet of Things:IoT Basic (Online)Touch Internet of Things:IoT Basic (Online)new1,500.001,500.00Online
9124/02/20211.0M20MP026DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisornew2,500.002,800.00Online
9224/02/20211.0Q20LM028DT : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)new2,500.002,800.00Online
9324/02/20211.00E20KB042DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
9424/02/20212.0E20SH035J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer in Management Level for Japanese (Online)???????new9,000.0010,000.00Online
9525/02/20211.0A20MP076DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)new2,500.002,800.00Online
9625/02/20211.00E20KB039DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker2,500.002,800.00Online
9725/02/20211.0P20LM029DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
9825/02/20211.0A20MP061DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า(Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniquesnew2,500.002,800.00Online
9901/03/20211.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
10002/03/20212.0P20LM030DT : การบริหารระบบบำรุงรักษาสำหรับหัวหน้างาน (Online)Maintenance Management (Online)Maintenance Management (Online)new4,800.005,200.00Online
10102/03/20212.0Q20LM031DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online)new4,800.005,200.00Online
10202/03/20212.0Q20LM030DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online) ISO 9001:2015 Documentation (Online) ISO 9001:2015 Documentation (Online)new4,800.005,200.00Online
10303/03/20212.0P20LM017DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5ส (Online)Professional 5S CommitteeProfessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )new4,800.005,200.00Online
10403/03/20212.0C20YW023DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 03/11/2020Postpone from 03/11/20202020年11月03日から延期した )new6,000.006,500.00Online
10503/03/20211.0M20LM031DT : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างาน(Online)Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisornew2,500.002,800.00Online
10603/03/20212.0M20LM027DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Timenew4,800.005,200.00Online
10703/03/20211.00E20KB049DT : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques2,500.002,800.00Online
10804/03/20211.0M20LM014DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke กรณีศึกษาHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2021Postpone from 27/01/20212021年01月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
10904/03/20211.0A20MP077DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ(Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)new2,500.002,800.00Online
11004/03/20212.0M20LM032DT : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 (Online)MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniquesnew4,800.005,200.00Online
11104/03/20211.0Q20LM032DT : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016 (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)new2,500.002,800.00Online
11205/03/20211.0Q20LM022DT : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/02/2021Postpone from 01/02/20212021年02月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
11305/03/20211.0A20MP078DT : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ(Online)�ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..������駧ҹ���������ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..������駧ҹ��������new2,500.002,800.00Online
11405/03/20211.0E20KB054DT : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation2,500.002,800.00Online
11505/03/20211.0I20NO050DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
11608/03/20212.0P20LM015DT : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษา (Online)Fundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )new4,800.005,200.00Online
11708/03/20212.0I20NO054DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)new4,800.005,200.00Online
11808/03/20211.00E20KB050DT : การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 Round (Online)KYT 4 RoundKYT 4 Round2,500.002,800.00Online
11909/03/20211.0A20MP079DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน(Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Worknew2,500.002,800.00Online
12009/03/20211.0M20LM033DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Managementnew2,500.002,800.00Online
12109/03/20212.0Q20LM033DT : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)new4,800.005,200.00Online
12209/03/20211.00E20KB046DT : หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop!!! Risk Behavior in Work with BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBS2,500.002,800.00Online
12310/03/20211.0A20MP081DT : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)(Online)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Managementnew2,500.002,800.00Online
12410/03/20211.0A20MP080DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ(Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Worknew2,500.002,800.00Online
12510/03/20211.0P20LM016DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
12610/03/20211.00S20YW008DT : Lean for Healthcare Industry : การประยุกต์แนวคิดลีน สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพLean for Healthcare IndustryLean for Healthcare Industry1,500.002,000.00Online
12711/03/20212.0Q20LM034DT : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story (Online)QC Story (Online)new4,800.005,200.00Online
12811/03/20211.0A20MP082DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน(Online)Kaizen In OfficeKaizen In Officenew2,500.002,800.00Online
12911/03/20211.0A20MP083DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ(Online) Presentation Skills Presentation Skillsnew2,500.002,800.00Online
13011/03/20211.0P20LM031DT : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิค (Online)Braakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine (Online)Braakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine (Online)new2,500.002,800.00Online
13111/03/20211.0M20LM012DT : ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนลดลง 50% (Online)How to produce by cost down 50%How to produce by cost down 50% (เลื่อนจากวันที่ 26/01/2021Postpone from 26/01/20212021年01月26日から延期した )1,500.001,500.00Online
13212/03/20210.5A20MP123DT : หัวหน้างาน คิดและทำ นำคนสู่เป้าหมาย (Online)Towards High Potential SupervisorTowards High Potential Supervisornew1,500.001,800.00Online
13312/03/20211.0A20MP084DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ(Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
13412/03/20211.0E20KB037DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Online)Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018 (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
13512/03/20211.0P20LM032DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)new2,500.002,800.00Online
13612/03/20211.0Q20LM036DT : แกะรอย DNA ผู้บริโภคด้วยกลวิธีทางสถิติ (Online)Trackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis (Online)Trackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis (Online)new2,500.002,800.00Online
13712/03/20211.0Q20LM035DT : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online)new2,500.002,800.00Online
13812/03/20211.0I20NO051DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
13915/03/20211.0I20NO052DT : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR) (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)2,500.002,800.00Online
14016/03/20211.0P20LM033DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วยระบบ 5ส (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)new2,500.002,800.00Online
14116/03/20211.0A20MP085DT : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน(Online)Personality for WorkPersonality for Worknew2,500.002,800.00Online
14216/03/20211.0A20MP086DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ(Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ(Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ(Online)new2,500.002,800.00Online
14317/03/20212.0C20YW020DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 2new4,800.005,200.00Online
14417/03/20211.0M20LM034DT : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ (Online)Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logisticsnew2,500.002,800.00Online
14517/03/20211.0A20MP087DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)new2,500.002,800.00Online
14618/03/20210.5A20MP124DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadershipnew1,500.001,800.00Online
14722/03/20211.0A20MP088DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน(Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
14822/03/20212.0C20YW012DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users (เลื่อนจากวันที่ 11/01/2021Postpone from 11/01/20212021年01月11日から延期した )4,800.005,200.00Online
14922/03/20211.00E20KB047DT : การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)The Situation Instantly Assessment with What-if Techniques (Online)The Situation Instantly Assessment with What-if Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
15023/03/20219.0S20YW006DT : 5S Master Certification Program : Online5S Master Certification Program : Online5S Master Certification Program : Online (เลื่อนจากวันที่ 23/03/2021Postpone from 23/03/20212021年03月23日から延期した )new21,000.0025,000.00Online
15124/03/20211.0P20LM034DT : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ (Online)Maintenance & Repair spare parts management (Online)Maintenance & Repair spare parts management (Online)new2,500.002,800.00Online
15224/03/20211.0Q20LM020DT : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )new2,500.002,800.00Online
15325/03/20211.0A20MP089DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร(Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Successnew2,500.002,800.00Online
15425/03/20212.0P20LM035DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)new4,800.005,200.00Online
15525/03/20212.0E20KB053DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal AuditISO 45001 : Internal Audit4,500.005,200.00Online
15625/03/20212.0M20LM030DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม (Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrolnew4,800.005,200.00Online
15726/03/20211.0A20MP090DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า(Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Powernew2,500.002,800.00Online
15827/03/20211.0A20MP091DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน(Online)LeadershipLeadershipnew2,500.002,800.00Online
15930/03/20211.0E20KB051DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance2,500.002,800.00Online
16031/03/20212.00E20KB048DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
16131/03/20211.0P20LM018DT : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม (Online)Machine LubricationMachine Lubrication (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
16201/04/20211.0P21LM001DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive Maintenance (Online)Predictive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
16301/04/20211.00I21NO002DT : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry2,500.002,800.00Online
16401/04/20212.00I21NO001DT : Plant Performance สมรรถนะของโรงงาน (Online)Plant PerformancePlant Performance4,800.005,200.00Online
16502/04/20211.00E21KB003DT : ระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร (Online)Regulation and International Standard for Machinery SafetyRegulation and International Standard for Machinery Safety2,500.002,800.00Online
16602/04/20211.0P21LM002DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)new2,500.002,800.00Online
16708/04/20211.00E21KB002DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Online) ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015 Environmental Management System2,500.002,800.00Online
16808/04/20211.00I21NO003DT : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 170252,500.002,800.00Online
16909/04/20211.0P21LM003DT : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)new2,500.002,800.00Online
17020/04/20211.00E21KB001DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety2,500.002,800.00Online
17120/04/20211.00Q21LM001DT : GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)2,500.002,800.00Online
17220/04/20212.00I21NO004DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory4,800.005,200.00Online
17322/04/20211.00M21LM001DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri2,500.002,800.00Online
17422/04/20212.0P21LM004DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
17523/04/20211.0P21LM005DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
17626/04/20212.00C21YW002DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20164,800.005,200.00Online
17727/04/20211.00I21NO005DT : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)new2,500.002,800.00Online
17828/04/20211.00Q21LM003DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)2,500.002,800.00Online
17928/04/20211.0Q21LM002DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)new2,500.002,800.00Online
18029/04/20211.0P21LM006DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます