แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
124/10/20201.0E20KB028DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 29/09/2020Postpone from 29/09/20202020年09月29日から延期した )new2,500.002,800.00Online
226/10/20201.0I20NO007DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (เลื่อนจากวันที่ 03/08/2020Postpone from 03/08/20202020年08月03日から延期した )2,500.002,800.00Online
328/10/20201.0E20KB025DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)new2,500.002,800.00Online
403/11/20200.50A20LM023DT : การทำงานเชิงรุก (Online)Proactive @WorkProactive @Work1,500.001,800.00Online
504/11/20201.0E20KB032DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safetynew2,500.002,800.00Online
604/11/20201.00I20NO030DT : ภาพรวมการประเมินความสามารถกระบวนการวัดตามมาตรฐาน VDA 5 (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standard (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standard (Online)2,500.002,800.00Online
706/11/20200.50A20LM016DT : การบริหารความเสี่ยง (Online)Risk ManagementRisk Management1,500.001,800.00Online
809/11/20201.00I20NO031DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
911/11/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )1,500.001,800.00Online
1011/11/20202.0C20YW016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Exce 2016l Level 2Exce 2016l Level 2 (เลื่อนจากวันที่ 15/10/2020Postpone from 15/10/20202020年10月15日から延期した )4,800.005,200.00Online
1111/11/20202.00I20NO032DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)4,800.005,200.00Online
1212/11/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย การฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 30/11/2020Postpone from 30/11/20202020年11月30日から延期した )new1,500.001,800.00Online
1312/11/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
1412/11/20200.5A20SH013JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้าง (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】new3,700.004,100.00Online
1513/11/20200.5E20SH005JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid192,000.002,300.00Online
1616/11/20202.0C20YW012DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (เลื่อนจากวันที่ 07/09/2020Postpone from 07/09/20202020年09月07日から延期した )4,800.005,200.00Online
1716/11/20202.00I20NO033DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
1817/11/20201.0A20SH007JL : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2020Postpone from 27/10/20202020年10月27日から延期した )4,500.005,100.00Online
1918/11/20201.0C20YW020DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 07/10/2020Postpone from 07/10/20202020年10月07日から延期した )new2,500.002,800.00Online
2018/11/20201.0A20SH031DT : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part IV : การจัดการธุรกิจ (Onliine)Cross Culture Part IV : Work Management by Japanese Styleタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメント (เลื่อนจากวันที่ 27/11/2020Postpone from 27/11/20202020年11月27日から延期した )3,500.004,200.00Online
2119/11/20200.5P20PT008DT : การบำรุงรักษาตามแผน (Online)Planned Maintenance (Online)Planned Maintenance (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/07/2020Postpone from 29/07/20202020年07月29日から延期した )new1,500.001,800.00Online
2219/11/20201.0I20NO022DT : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการ (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
2320/11/20201.0E20KB030DT : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)Assessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew2,500.002,800.00Online
2423/11/20201.00I20NO034DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
2524/11/20201.00A20SH010JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate CourseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate Course5,100.005,800.00Online
2624/11/20201.0E20TK005DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew1,250.001,500.00Online
2725/11/20201.0E20KB027DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (ออนไลน์)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker (เลื่อนจากวันที่ 25/09/2020Postpone from 25/09/20202020年09月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
2801/12/20201.00I20NO035DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
2902/12/20201.00E20KB034DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety2,500.002,800.00Online
3002/12/20201.00Q20SH005JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementタイ・日 経営者・管理者対象 IATF16949:2016 改訂概要セミナー5,100.005,800.00Online
3103/12/20201.00I20NO036DT : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
3203/12/20202.00I20NO037DT : Plant Performance สมรรถนะของโรงงาน (Online)Plant Performance (Online)Plant Performance (Online)4,800.005,200.00Online
3308/12/20201.00I20NO038DT : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry (Online)2,500.002,800.00Online
3411/12/20201.00E20KB036DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 (Online)ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management System2,500.002,800.00Online
3514/12/20202.00I20NO039DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
3616/12/20204.0C20YW024DT : ไม่ยาก...ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excelnew9,500.0010,000.00Online
3717/12/20202.0E20KB024DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 08/10/2020Postpone from 08/10/20202020年10月08日から延期した )4,800.005,200.00Online
3818/12/20200.50Q20PT006DT : QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)1,500.001,800.00Online
3913/01/20210.5M20LM011DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online) (เลื่อนจากวันที่ 09/10/2020Postpone from 09/10/20202020年10月09日から延期した )new1,500.001,800.00Online
4014/01/20210.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/09/2020Postpone from 30/09/20202020年09月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
4124/02/20210.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/10/2020Postpone from 08/10/20202020年10月08日から延期した )1,500.001,800.00Online
4201/03/20211.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます