แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 เดือน in พฤศจิกายน 2020November 2020 2020年11月 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
130/11/20201.0Q20LM083P : Root Cause Analysis (การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า)Root Cause AnalysisRoot Cause Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
230/11/20201.00E20KB078P : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop ! Behavior base Safety & Observation TechniqueStop ! Behavior base Safety & Observation Technique3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
330/11/20201.0E20KB031DT : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop ! (Behavior base Safety) & Observation TechniqueStop ! Behavior base Safety & Observation Techniquenew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
430/11/20201.0A20LM023P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます