แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 เดือน in กันยายน 2017September 2017 2017年9月 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/09/20171.0A17LM142P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
223/09/20172.0I17NR055P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
323/09/20172.0K17YW082S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainernew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
425/09/20171.0C17NK011D : นักออกแบบสื่อนำเสนองานเชิงสร้างสรรค์PowerPoint Presentation DesignerPowerPoint Presentation Designer3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
525/09/20172.0Q17SA062P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
626/09/20172.0A17LM051P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2017Postpone from 13/06/20172017年06月13日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
726/09/20171.0A17LM117P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer(เลื่อนจากวันที่ 22/08/2017Postpone from 22/08/20172017年08月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
826/09/20172.0E17KA011J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
926/09/20171.0P17NB013D : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (เชิงปฏิบัติการ)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)(เลื่อนจากวันที่ 08/09/2017Postpone from 08/09/20172017年09月08日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1026/09/20171.0A17LM143P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1126/09/20172.0I17NR057P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Control System for ISO 9001:2015Instrument Control System for ISO 9001:20155,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1226/09/20171.0A17MP056S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจTopmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,800.003,300.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
1327/09/20171.0A17MP048S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1427/09/20172.0Q17SA051P : การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการFailure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1527/09/20171.0A17MP057S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1627/09/20171.0M17MP007S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1728/09/20171.0A17LM022P : เพิ่มความมั่นใจในการพูดที่สาธารณะPower of SpeechPower of Speech(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2017Postpone from 17/05/20172017年05月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1828/09/20171.0C17MP015P : เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPointMicrosoft Power Point TechniquesMicrosoft Power Point Techniques(เลื่อนจากวันที่ 11/08/2017Postpone from 11/08/20172017年08月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1928/09/20172.0E17KA012E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution OperatorWater Pollution Operator4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2028/09/20171.0M17PT071P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2128/09/20172.0Q17MP007S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือQC ToolsQuality Control CircleBASIC QC CIRCLE5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2228/09/20172.0I17NR068P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2329/09/20171.0P17SU050P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-WhyWhy-Why Analysis and Solve ProblemsWhy-Why Analysis and Solve Problems2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2429/09/20171.0A17LM146P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2529/09/20171.0P17MP007S : การลดและขจัดความสูญเปล่า MUDAMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)(เลื่อนจากวันที่ 26/09/2017Postpone from 26/09/20172017年09月26日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2629/09/20171.0A17KB072D : Plant Director : Session II Think out of the Box & New Product for Business GrowthPlant Director :Plant Director :7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
2730/09/20171.0A17LM135P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 16/09/2017Postpone from 16/09/20172017年09月16日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2830/09/20172.0A17NB077D : Future LeaderFuture LeaderFuture Leader5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます