แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 เดือน in กุมภาพันธ์ 2018February 2018 2018年2月 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/02/20182.0E17KA019J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
220/02/20182.0A17LM255P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
320/02/20182.0Q17MP012S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือQC ToolsQuality Control CircleQuality Control CircleQuality Control Circle(เลื่อนจากวันที่ 20/02/2017Postpone from 20/02/20172017年02月20日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
420/02/20183.0M17PG132P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,300.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
520/02/20182.0I17NR097P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
620/02/20181.0A17KB115D : เทคนิคการปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปี ให้ถูกใจพนักงานและองค์กร HappyAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization HappinessAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization Happiness3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
720/02/20181.0A17NB114D : การทำ Training Roadmap และ IDP ตาม JD (ภาคปฏิบัติ)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
820/02/20184.0K17NK158S : Innovative Thinking SystemInnovative Thinking SystemInnovative Thinking Systemnew36,000.0041,000.00บางกอกคลับ
921/02/20181.0P17SU096P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1021/02/20181.0M17PG134P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1121/02/20181.0M17PG135P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1222/02/20183.0Q17SA059P : การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับAcceptance Sampling TechniquesAcceptance Sampling Techniques(เลื่อนจากวันที่ 19/10/2017Postpone from 19/10/20172017年10月19日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1322/02/20182.0P17PT072P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)(เลื่อนจากวันที่ 12/12/2017Postpone from 12/12/20172017年12月12日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1422/02/20182.0C17NK018D : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล อย่างง่ายๆด้วย PowerpointHow to Create Infographics with PowerpointHow to Create Infographics with Powerpoint(เลื่อนจากวันที่ 27/01/2018Postpone from 27/01/20182018年01月27日から延期した )new5,600.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1522/02/20182.0A17LM239P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter(เลื่อนจากวันที่ 12/02/2018Postpone from 12/02/20182018年02月12日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1622/02/20181.0A17MP092S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1722/02/20182.0P17SU097P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1822/02/20181.0A17LM257P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1922/02/20181.0M17PG136P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2023/02/20181.0E17NR014P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety(เลื่อนจากวันที่ 27/11/2017Postpone from 27/11/20172017年11月27日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2123/02/20181.0A17NB104D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session III : องค์กรแห่งชัยชนะLeadership Excellence Session III : Managing OrganizationLeadership Excellence Session III : Managing Organizationnew3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง
2223/02/20181.0A17LM258P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2324/02/20181.0A17LM160P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 14/10/2017Postpone from 14/10/20172017年10月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2424/02/20182.0I17MP006S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2524/02/20182.0I17NR098P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน Part IPressure Measurment and Calibration Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration Part I(Theory & Practice)(เลื่อนจากวันที่ 26/02/2018Postpone from 26/02/20182018年02月26日から延期した )5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2626/02/20182.0E17NR012P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level(เลื่อนจากวันที่ 20/02/2018Postpone from 20/02/20182018年02月20日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2726/02/20181.0M17PT109P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis(เลื่อนจากวันที่ 12/02/2018Postpone from 12/02/20182018年02月12日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2826/02/20183.0Q17SA100P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2926/02/20182.0P17SU109P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3026/02/20181.0C17KL037P : เทคนิคการสร้างสื่อการนำเสนอด้วย PowerPoint 2013 แบบ InteractiveInteractive Presentation by Power Point 2013Interactive Presentation by Power Point 20133,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3127/02/20182.0C17KL038P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3227/02/20181.0A17MP090S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3327/02/20182.0P17SU098P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3427/02/20181.0A17NK106D : สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิตDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and LifeDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and Life3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3527/02/20182.0Q17NK021D : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2018Postpone from 06/02/20182018年02月06日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3627/02/20181.0A17MP097S : ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ(เลื่อนจากวันที่ 17/02/2018Postpone from 17/02/20182018年02月17日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3727/02/20181.0A17LM261P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3827/02/20181.0A17LM262P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3927/02/20181.0A17LM263P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4027/02/20181.0K17YW142S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Wayแก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Wayแก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Waynew2,300.002,800.00ส.ส.ท.
4128/02/20181.0A17MP095S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4228/02/20181.0A17LM264P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4328/02/20181.0A17LM265P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4428/02/20181.0M17PG138P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4528/02/20181.0K17YW143S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.