แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 เดือน in มกราคม 2020January 2020 2020年1月 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/01/20202.00I19NO115P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
220/01/20202.00C19YW077P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality Control6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
320/01/20201.00A19LM279P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
420/01/20200.5A19LM360P : มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 1มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 1มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 1new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
521/01/20201.00M19PT137P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
621/01/20201.00I19NO116P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/01/20201.00A19MP116S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
821/01/20201.00A19MP115S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
921/01/20202.0Q19PT088P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 07/10/2019Postpone from 07/10/20192019年10月07日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1021/01/20202.0E19SH022J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20
1122/01/20201.00A19LM280P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ)IQ EQ AQ OQ SQIQ EQ AQ OQ SQ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1222/01/20201.00M19MP020S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1322/01/20203.0I19NO104P : Process Control for GENERATORPower Plant Generation Control System, Protection and MaintenancePower Plant Generation Control System, Protection and Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2019Postpone from 04/11/20192019年11月04日から延期した )8,500.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1422/01/20209.0S19YW010S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Programnew26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1523/01/20201.00M19PT140P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน (Lean Game)Lean Startup and InnovationLean Startup and Innovation3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/01/20201.00Q19PT133P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1723/01/20202.0K19KB103S : TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System (เลื่อนจากวันที่ 12/12/2019Postpone from 12/12/20192019年12月12日から延期した )new6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
1823/01/20202.0C19YW078P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1923/01/20200.5A19LM361P : มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 2มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 2มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 2new500.00500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2023/01/20200.5A19MP161S : ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทน By ธำรงศักดิ์ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทน By ธำรงศักดิ์ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทน By ธำรงศักดิ์500.00500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2124/01/20202.00I19NO117P : การทำความเข้าใจและการตัดสินใจผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instrumentsUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instruments6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2224/01/20201.0M19PT141P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2324/01/20202.0I19NO120P : การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาล (ทฤษฎีและปฎิบัติ)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice) (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2020Postpone from 27/01/20202020年01月27日から延期した )6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2424/01/20201.00Q19PT134P : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2525/01/20202.00I19NO118P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge Dial Test Indicator CalibrationDial Gauge Dial Test Indicator Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2625/01/20202.00I19NO119P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2725/01/20202.0K19YW086S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level (เลื่อนจากวันที่ 30/09/2019Postpone from 30/09/20192019年09月30日から延期した )new6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2825/01/20201.0S19YW001S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identificationnew2,800.003,300.00-
2926/01/20203.0S19YW002S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current Statenew8,000.008,500.00-
3027/01/20202.0C19YW071P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปัง และสุดเวิร์คด้วย Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 23/12/2019Postpone from 23/12/20192019年12月23日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3127/01/20202.00A19LM282P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3227/01/20202.0Q19PT141P : การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย ชนิด TA (Task Achieving)Work Improvement by Task Achieving ActivityWork Improvement by Task Achieving Activity5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3327/01/20202.0M19PT130P : SCOR ภาคใช้งาน-จัดการโซ่อุปทานให้แข็งแรงSupply Chain-SCOR Model in PracticeSupply Chain-SCOR Model in Practice (เลื่อนจากวันที่ 24/10/2019Postpone from 24/10/20192019年10月24日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3427/01/20202.0Q19PT126P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18 (เลื่อนจากวันที่ 11/12/2019Postpone from 11/12/20192019年12月11日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3527/01/20202.0M19PT138P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management (เลื่อนจากวันที่ 22/01/2020Postpone from 22/01/20202020年01月22日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3627/01/20202.00Q19PT135P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF16949: 2016IATF16949 : 2016 Internal Audit and Internal Auditor competency developmentIATF16949 : 2016 Internal Audit and Internal Auditor competency development5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3728/01/20202.0A19MP117S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager7,000.007,500.00โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
3828/01/20201.00A19MP118S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3928/01/20201.0A19LM283P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4028/01/20201.0A19SH019J : Import-Export in Thailand Par III: การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasure???????????????????????new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4128/01/20201.00Q19PT136P : มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปรMIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.93,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4228/01/20203.00E19KB020E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4328/01/20201.00M19PT147P : การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับ วิศวกรและช่างเทคนิคProduction Management and Productivity Improvement Principle for technicians and engineersProduction Management and Productivity Improvement Principle for technicians and engineers3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4429/01/20201.00A19MP119S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4529/01/20201.0A19MP121S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพ3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
4629/01/20202.00M19PT143P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพInventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4729/01/20202.00I19NO121P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4829/01/20201.00P19PT108P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4929/01/20202.00M19PT144P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5029/01/20202.0Q19PT137P : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5129/01/20202.00Q19PT138P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5229/01/20203.00Q19PT139P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5329/01/20202.0I19NO089P : Plant Performance สมรรถนะของโรงงานPlant PerformancePlant Performance (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2019Postpone from 04/11/20192019年11月04日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5429/01/20202.00M19PT149P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5529/01/20201.0A19LM222P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything (เลื่อนจากวันที่ 28/10/2019Postpone from 28/10/20192019年10月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5630/01/20201.00A19MP120S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5730/01/20201.00P19PT109P : TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5830/01/20202.0U19YW015P : เซนเซอร์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม (Smart Sensor for Indutry)เซนเซอร์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม (Smart Sensor for Indutry)เซนเซอร์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม (Smart Sensor for Indutry) (เลื่อนจากวันที่ 14/11/2019Postpone from 14/11/20192019年11月14日から延期した )5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5930/01/20201.0Q19PT140P : QCC Competitor (สำหรับผู้บริหาร)QCC Competitor (Manager)QCC Competitor (Manager)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6030/01/20202.00P19MP014S : การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา ภาคปฏิบัติMaintenance Performance Audit Practical:MPA 2019Maintenance Performance Audit Practical:MPA 20196,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6131/01/20201.0P19MP016S : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs (เลื่อนจากวันที่ 17/01/2020Postpone from 17/01/20202020年01月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6231/01/20201.0M19PT108P : การจัดการ การกระจายสินค้าสมัยใหม่Modern Distribution Center MangementModern Distribution Center Mangement (เลื่อนจากวันที่ 15/11/2019Postpone from 15/11/20192019年11月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6331/01/20201.0Q19PT116P : บริหารกิจกรรม QCC อย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนPromotional System for QCC ActivityPromotional System for QCC Activity (เลื่อนจากวันที่ 04/12/2019Postpone from 04/12/20192019年12月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます