แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
110/03/20211.0U20PN017P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)Karakuri (Workshop)Karakuri (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
211/03/20212.0U20YW011P : Automation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษา6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
324/03/20213.0U20YW007P : Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 13/01/2021Postpone from 13/01/20212021年01月13日から延期した )8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
426/03/20211.00U20PN018P : แนวคิดในการจัดทำกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0แนวคิดในการจัดทำกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0แนวคิดในการจัดทำกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
507/04/20213.00U21YW001P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00TNI อาคาร C ห้อง C-208
608/04/20212.00U21PN003P : ระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมAutomatic Control and MechatronicsAutomatic Control and Mechatronics5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
722/04/20212.00U21PN002P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
826/04/20213.00U21PN004P : Advance PLC : Mitsubishi FX5U กับงานควบคุมอัตโนมัติAdvance Programmable Logic ControllerAdvance Programmable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
927/04/20212.00U21PN005P : การใช้งานอินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ เพื่อการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพAdvanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)Advanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)new6,000.006,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
1028/04/20213.00U21PN006P : ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรม8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1106/05/20212.00U21PN008P : การใช้งานระบบ Machine Vision สำหรับงาน หุ่นยนต์ และออโตแมชั่นMachine Vision Design for Robotic and AutomationMachine Vision Design for Robotic and Automationnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1207/05/20211.00U21PN007P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัติโนมัติ KarakuriKarakuri (Workshop)Karakuri (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1319/05/20213.00U21PN009P : มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเวอร์เตอร์Electric motors for automatic control systems and invertersElectric motors for automatic control systems and inverters8,700.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1424/05/20213.0U21PJ001SC : Smart MonodzukuriSmart MonodzukuriSmart Monodzukurinew8,900.0011,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます