แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
126/09/20182.0Q18SA078P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R185,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
201/10/20182.0Q18SA081P : การควบคุมเอกสารสารสนเทศ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001, 14001, 18001ISO 9001, 14001, 18001 : Document and Data ControlISO 9001, 14001, 18001 : Document and Data Control5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
301/10/20182.0Q18SA082P : 14 Tools for Problem Solving in QC : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving in QC14 Tools for Problem Solving in QC6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
402/10/20182.0Q18SA083P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
503/10/20183.0Q18SA084P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
604/10/20182.0Q18SA085P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
708/10/20182.0Q18SA086P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
808/10/20182.0Q18SA092P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015ISO 9001:2015 for MR/QMRISO 9001:2015 for MR/QMR5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
909/10/20181.0Q18SA087P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1010/10/20182.0Q18SA088P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1117/10/20181.0Q18KA002J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew4,500.005,100.00โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
1224/10/20181.0Q18SA089P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1324/10/20181.0Q18SA090P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1426/10/20181.0Q18SA091P : ผู้จัดการคุณภาพ (เชิงบูรณาการ)Professional Quality Manager (Integrated Concept)Professional Quality Manager (Integrated Concept)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1530/10/20182.0Q18MP006S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือQC ToolsQuality Control CircleQuality Control CircleQuality Control Circle5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1601/11/20182.0Q18SA093P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1701/11/20182.0Q18SA094P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1806/11/20182.0Q18SA096P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1908/11/20182.0Q18SA097P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2012/11/20182.0Q18SA098P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2112/11/20183.0Q18SA103P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit(เลื่อนจากวันที่ 26/11/2018Postpone from 26/11/20182018年11月26日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2215/11/20183.0Q18MP007S : สถิติเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2315/11/20182.0Q18SA099P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2415/11/20182.0Q18SA100P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2516/11/20181.0Q18SA079P : RBA Code of Conduct V 6.0 : หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบRBA Code of Conduct V 6.0RBA Code of Conduct V 6.04,000.004,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์
2619/11/20182.0Q18SA095P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949: 2016Corrective Action /Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16946: 2016Corrective Action /Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16946: 2016(เลื่อนจากวันที่ 05/11/2018Postpone from 05/11/20182018年11月05日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2719/11/20183.0Q18SA101P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2822/11/20181.0Q18NR065P : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016(เลื่อนจากวันที่ 23/08/2018Postpone from 23/08/20182018年08月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2922/11/20182.0Q18SA080P : QCC StartupQCC StartupQCC Startup(เลื่อนจากวันที่ 27/09/2018Postpone from 27/09/20182018年09月27日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3023/11/20181.0Q18SA102P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3129/11/20181.0Q18SA066P : 9 เรื่อง ที่ไม่ควรทำหากต้องการให้ QCC ยั่งยืน9 Things that should not be done in QCC9 Things that should not be done in QCC(เลื่อนจากวันที่ 24/08/2018Postpone from 24/08/20182018年08月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3229/11/20182.0Q18SA104P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (EXcel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3303/12/20182.0Q18SA105P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3403/12/20182.0Q18SA106P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3506/12/20181.0Q18SA107P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3607/12/20181.0Q18MP001S : Quality Maintenannce for Zero DefectQuality Maintenannce for Zero DefectQuality Maintenannce for Zero Defect(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2018Postpone from 07/11/20182018年11月07日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3711/12/20182.0Q18SA108P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R185,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3811/12/20181.0Q18SA109P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3912/12/20181.0Q18SA068P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques(เลื่อนจากวันที่ 18/09/2018Postpone from 18/09/20182018年09月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4012/12/20181.0Q18KA003J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management4,500.005,100.00โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
4114/12/20181.0Q18SA059P : บริหารกิจกรรม QCC อย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนPromotional System for QCC ActivityPromotional System for QCC Activity(เลื่อนจากวันที่ 27/08/2018Postpone from 27/08/20182018年08月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4217/12/20182.0Q18SA110P : Root Cause Analysis Techniques for Engineers : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4318/12/20181.0Q18SA118P : การจัดการความเสี่ยงกับเอกสารสารสนเทศด้วยระบบ ISO/IEC27001Risk management in Documented Information by ISO/IEC27001: 2013Risk management in Documented Information by ISO/IEC27001: 20133,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4419/12/20181.0Q18SA117P : การเปลี่ยนแปลงจาก OHSAS18001 สู่ ISO45001: 2018การเปลี่ยนแปลงจาก OHSAS18001 สู่ ISO45001: 2018การเปลี่ยนแปลงจาก OHSAS18001 สู่ ISO45001: 20183,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4519/12/20182.0Q18SA111P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF16949 : 2016 Internal Auditor Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4619/12/20181.0Q18SA112P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016APQP and IATF16949: 2016 IntegrationAPQP and IATF16949: 2016 Integration2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4720/12/20182.0Q18SA113P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4820/12/20181.0Q18SA114P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4921/12/20181.0Q18SA115P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVOC for quality improvementVOC for quality improvement3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5021/12/20181.0Q18SA116P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.