แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
101/02/20221.00Q21NO136DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)2,500.002,800.00Online
201/02/20221.00Q21NO174P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for ShopfloorQuality Control for Shopfloor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
303/02/20222.00Q21NO138DT : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Effective Outsource Supplier Management (Online)Effective Outsource Supplier Management (Online)4,800.005,200.00Online
404/02/20221.00Q21NO139DT : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online)2,500.002,800.00Online
504/02/20221.00Q21NO157P : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
605/02/20222.00Q21LM134DT : การควบคุมคุณภาพโดยเทคนิคทางสถิติสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)Modern Statistical Process Control Techniques for Food Industry (Online)4,800.005,200.00Online
707/02/20222.00Q21NO140DT : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)4,800.005,200.00Online
807/02/20222.00Q21NO158P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
908/02/20222.0Q21NO141DT : การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 (Online)ISO 9001:2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data control (Online)ISO 9001:2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data control (Online)4,800.005,200.00Online
1009/02/20222.00Q21NO142DT : การแก้ปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ภาคปฏิบัติ) (Online)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action) (Online)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action) (Online)4,800.005,200.00Online
1109/02/20222.00Q21NO160P : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ภาคปฏิบัติ)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1210/02/20222.00Q21NO143DT : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story (Online)QC Story (Online)4,800.005,200.00Online
1310/02/20222.00Q21NO161P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1411/02/20221.00Q21NO144DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF 16949: 2016 Certification (Online)IATF 16949: 2016 Certification (Online)2,500.002,800.00Online
1511/02/20221.00Q21NO162P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016IATF 16949: 2016 CertificationIATF 16949: 2016 Certification3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1614/02/20222.00Q21NO145DT : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)4,800.005,200.00Online
1714/02/20222.00Q21NO163P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1814/02/20222.00Q21NO146DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)IATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation (Online)4,800.005,200.00Online
1914/02/20222.00Q21NO164P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016IATF 16949 : 2016 Introduction and ImplementationIATF 16949 : 2016 Introduction and Implementation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2014/02/20221.00Q21NO147DT : การประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015 (Online)Risk Assessment for ISO 9001:2015 (Online)Risk Assessment for ISO 9001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
2114/02/20221.00Q21NO165P : การประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:20153,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2215/02/20221.00Q21NO148DT : การตรวจสอบสถานะของกิจกรรม QCC (Online)Monitoring the Status of QCC Activities (Online)Monitoring the Status of QCC Activities (Online)2,500.002,800.00Online
2315/02/20221.00Q21NO166P : การตรวจสอบสถานะของกิจกรรม QCCMonitoring the Status of QCC ActivitiesMonitoring the Status of QCC Activities3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2417/02/20221.00Q21NO150DT : QCC สำหรับหน่วยงานสำนักงาน (Online)QCC For Office (Online)QCC For Office (Online)2,500.002,800.00Online
2517/02/20221.00Q21NO168P : QCC สำหรับหน่วยงานสำนักงานQCC For OfficeQCC For Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2617/02/20222.0Q21NO149DT : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2022Postpone from 16/02/20222022年02月16日から延期した )4,800.005,200.00Online
2717/02/20222.00Q21NO169P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:20165,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2822/02/20221.0Q21NO151DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/11/2022Postpone from 22/11/20222022年11月22日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2922/02/20221.00Q21NO170P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3022/02/20222.00Q21NO153DT : QCC เพื่อการบรรลุภารกิจ (Online)QCC Task Achieving (Online)QCC Task Achieving (Online)4,800.005,200.00Online
3122/02/20222.00Q21NO172P : QCC เพื่อการบรรลุภารกิจQCC Task AchievingQCC Task Achieving5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3222/02/20222.00Q21NO171P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R196,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3322/02/20222.00Q21NO152DT : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)4,800.005,200.00Online
3422/02/20221.0Q21SH006JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew5,100.005,800.00Online
3524/02/20221.0Q21NO177DT : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel) (Online)MSA by Software Application (Online)MSA by Software Application (Online)2,500.002,800.00Online
3625/02/20221.00Q21LM135DT : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ – ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น) (Online)ISO 26262 Road Vehicle – Functional Safety (Introduction) (Online)ISO 26262 Road Vehicle – Functional Safety (Introduction) (Online)2,500.002,800.00Online
3725/02/20221.00Q21LM154P : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ – ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น)ISO 26262 Road Vehicle – Functional Safety (Introduction)ISO 26262 Road Vehicle – Functional Safety (Introduction)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/02/20222.00Q21NO154DT : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)GMP Internal audit for cosmetic industry (Online)4,800.005,200.00Online
3928/02/20222.00Q21NO173P : การตรวจติดตามภายใน GMP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางGMP Internal audit for cosmetic industryGMP Internal audit for cosmetic industry5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4002/03/20222.00Q21NO155DT : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)4,800.005,200.00Online
4102/03/20222.00Q21NO175P : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal auditISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4203/03/20222.00Q21NO173DT : SPC Workshop for Supervisor (Online)SPC Workshop for Supervisor (Online)SPC Workshop for Supervisor (Online)4,800.005,200.00Online
4308/03/20222.00Q21NO156DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
4408/03/20222.00Q21NO177P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4508/03/20222.00Q21NO157DT : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)4,800.005,200.00Online
4608/03/20222.00Q21NO178P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016IATF 16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4709/03/20222.00Q21NO158DT : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)Problem Solving by Data Analysis (Online)4,800.005,200.00Online
4809/03/20222.00Q21NO179P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4910/03/20222.00Q21NO159DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control (for Supervisor) (Online)Effective Quality Control (for Supervisor) (Online)4,800.005,200.00Online
5010/03/20222.00Q21NO180P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control (for Supervisor)Effective Quality Control (for Supervisor)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5111/03/20222.0Q21SL176DT : Theme Achievement (Sharing) Theme Achievement (Sharing) Theme Achievement (Sharing) (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2022Postpone from 19/01/20222022年01月19日から延期した )2,500.002,500.00Online
5211/03/20221.00Q21NO181P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5314/03/20221.00Q21NO161DT : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)2,500.002,800.00Online
5414/03/20221.00Q21NO183P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5514/03/20222.00Q21NO160DT : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC Story (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)4,800.005,200.00Online
5614/03/20222.00Q21NO182P : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story  : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5715/03/20221.00Q21NO174DT : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)2,500.002,800.00Online
5815/03/20221.00Q21NO196P : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5915/03/20222.00Q21NO184P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6016/03/20222.00Q21NO163DT : QCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Online)QCC for Warehouse & Logistics (Online)QCC for Warehouse & Logistics (Online)4,800.005,200.00Online
6116/03/20222.00Q21NO186P : QCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์QCC for Warehouse & LogisticsQCC for Warehouse & Logistics5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6216/03/20222.00Q21NO162DT : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop ) (Online)4,800.005,200.00Online
6316/03/20222.00Q21NO185P : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ )Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop )Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6417/03/20222.00Q21NO164DT : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)4,800.005,200.00Online
6517/03/20222.00Q21NO187P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6618/03/20221.00Q21NO165DT : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)2,500.002,800.00Online
6718/03/20221.00Q21NO188P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6822/03/20222.00Q21NO167DT : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติ (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)Statistical Process Control for Engineer (Online)4,800.005,200.00Online
6922/03/20222.00Q21NO190P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7022/03/20221.00Q21NO168DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 (Online)In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 (Online)2,500.002,800.00Online
7122/03/20221.00Q21NO191P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7223/03/20222.00Q21NO192P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7323/03/20222.0Q21NO175DT : การออกแบบการทดลอง DOE (Online)Design of Experiments : DOE (Online)Design of Experiments : DOE (Online)4,800.005,200.00Online
7423/03/20222.00Q21NO170DT : การศึกษาความสามารถของกระบวนการ (Online)Process Capability Study (Online)Process Capability Study (Online)4,800.005,200.00Online
7523/03/20222.00Q21NO193P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7625/03/20221.00Q21NO166DT : IATF 16949 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (Online)IATF 16949 for Management & QMR (Online)IATF 16949 for Management & QMR (Online)2,500.002,800.00Online
7725/03/20221.00Q21NO189P : IATF 16949 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949 for Management & QMRIATF 16949 for Management & QMR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7829/03/20222.00Q21NO171DT : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)4,800.005,200.00Online
7929/03/20222.00Q21NO194P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8030/03/20221.00Q21NO172DT : QCC Competitor (สำหรับผู้บริหาร) (Online)QCC Competitor (Manager) (Online)QCC Competitor (Manager) (Online)2,500.002,800.00Online
8130/03/20221.00Q21NO195P : QCC Competitor (สำหรับผู้บริหาร)QCC Competitor (Manager)QCC Competitor (Manager)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8205/04/20223.00Q22NO001P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8307/04/20222.00Q22NO001DT : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Online)Quality Management Representative ISO 9001:2015 (Online)Quality Management Representative ISO 9001:2015 (Online)4,800.005,200.00Online
8407/04/20222.00Q22NO002P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:20155,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8520/04/20222.0Q22NO009P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8620/04/20222.0Q22NO006DT : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online)4,800.005,200.00Online
8720/04/20221.00Q22NO002DT : ข้อกำหนด GHPs&HACCP Rev.5 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)2,500.002,800.00Online
8820/04/20221.00Q22NO003P : ข้อกำหนด GHPs&HACCP Rev.5 สำหรับอุตสาหกรรมอาหารGHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.53,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8925/04/20222.00Q22NO003DT : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC Tools (Online)Quality Control Circle (Online)Quality Control Circle (Online)4,800.005,200.00Online
9025/04/20222.00Q22NO004P : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9127/04/20222.00Q22NO005P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9228/04/20222.00Q22NO008P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:201Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:2015,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9328/04/20222.00Q22NO005DT : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Effective Outsource Supplier Management (Online)Effective Outsource Supplier Management (Online)4,800.005,200.00Online
9428/04/20222.00Q22NO007P : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพEffective Outsource Supplier ManagementEffective Outsource Supplier Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9528/04/20221.00Q22NO004DT : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016 (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online)2,500.002,800.00Online
9628/04/20221.00Q22NO006P : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management systemConfidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます