แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
130/11/20201.0Q20LM083P : Root Cause Analysis (การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า)Root Cause AnalysisRoot Cause Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
201/12/20202.0Q20PT023P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
302/12/20202.0Q20PT026P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (เลื่อนจากวันที่ 08/09/2020Postpone from 08/09/20202020年09月08日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
408/12/20202.0Q20PT029P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
514/12/20202.00Q20MP009S : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
614/12/20201.0Q20LM078P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
716/12/20202.0Q20LM063P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis (เลื่อนจากวันที่ 03/09/2020Postpone from 03/09/20202020年09月03日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
816/12/20201.00Q20PT033P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
916/12/20201.0Q20LM079P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1016/12/20201.00Q20LM013DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1117/12/20201.0Q20LM084P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001:2015Risk Assessment for ISO9001:2015Risk Assessment for ISO9001:20153,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
1218/12/20200.50Q20PT006DT : QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)1,500.001,800.00Online
1314/01/20210.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/09/2020Postpone from 30/09/20202020年09月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
1418/01/20211.0Q20LM086P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1519/01/20211.0Q20SH005JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 02/12/2020Postpone from 02/12/20202020年12月02日から延期した )new5,100.005,800.00Online
1619/01/20211.0Q20SH004J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 02/12/2020Postpone from 02/12/20202020年12月02日から延期した )new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1719/01/20211.00Q20LM087P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1819/01/20212.00Q20LM088P : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015QMR ResponsibilityQMR Responsibility5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1921/01/20212.0Q20PT051P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator) (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2020Postpone from 20/10/20202020年10月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2025/01/20213.00Q20LM089P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2127/01/20211.0Q20LM090P : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management systemConfidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2228/01/20211.0Q20LM076P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP (เลื่อนจากวันที่ 27/11/2020Postpone from 27/11/20202020年11月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2328/01/20212.00Q20LM092P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2429/01/20211.0Q20LM091P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2021Postpone from 28/01/20212021年01月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2529/01/20211.00Q20PT054P : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949:2016 for Management & QMRIATF 16949:2016 for Management & QMR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2603/02/20216.0Q20LM057P : SGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCC (เลื่อนจากวันที่ 07/10/2020Postpone from 07/10/20202020年10月07日から延期した )17,400.0019,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2710/02/20210.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/10/2020Postpone from 08/10/20202020年10月08日から延期した )new1,500.001,800.00Online
2815/02/20211.0Q20LM011DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online) (เลื่อนจากวันที่ 05/10/2020Postpone from 05/10/20202020年10月05日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2926/02/20211.0Q20LM080P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 01/12/2020Postpone from 01/12/20202020年12月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3001/03/20212.0Q20PT041P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools) (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2020Postpone from 04/11/20202020年11月04日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3102/03/20212.0Q20LM077P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor ) (เลื่อนจากวันที่ 01/12/2020Postpone from 01/12/20202020年12月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3211/03/20212.0Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2020Postpone from 16/11/20202020年11月16日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3317/03/20212.0Q20PT040P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2020Postpone from 17/11/20202020年11月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3423/03/20212.0Q20LM085P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 18/11/2020Postpone from 18/11/20202020年11月18日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3525/03/20212.0Q20LM062P : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคปฏิบัติStatistical Problem solving for middle ManagementStatistical Problem solving for middle Management (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2020Postpone from 11/11/20202020年11月11日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3625/03/20213.0Q20LM064P : Quality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for Technician (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2020Postpone from 04/11/20202020年11月04日から延期した )9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます