แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
124/09/20202.0Q20PT016P : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015QMR ResponsibilityQuality Managament System Manager ISO 9001:2015 (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
225/09/20201.0Q20PT013P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
325/09/20201.0Q20PT034P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
425/09/20200.5Q20LM010DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
528/09/20202.0Q20PT024P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
629/09/20202.0Q20PT006P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949: 2016IATF 16949: 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949: 2016 Internal Auditor Training (เลื่อนจากวันที่ 29/07/2020Postpone from 29/07/20202020年07月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
730/09/20201.0Q20LM056P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
801/10/20202.0Q20PT049P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
905/10/20203.00Q20LM067P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1005/10/20201.0Q20LM011DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1105/10/20201.0Q20LM073P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for Shop FloorQuality Control for Shop Floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1205/10/20203.00Q20PT035P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1305/10/20201.0Q20PT037P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1406/10/20202.00Q20PT028P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1507/10/20201.00Q20MP003S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1607/10/20201.00Q20LM058P : QCC for OfficeQCC สำหรับหน่วยงานสำนักงานQCC สำหรับหน่วยงานสำนักงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1707/10/20206.0Q20LM057P : SGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCC17,400.0019,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1808/10/20200.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
1908/10/20202.0Q20PT001P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2014/10/20202.00Q20LM059P : QCC for ProductionQCC สำหรับหน่วยงานผลิตQCC สำหรับหน่วยงานผลิต5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2114/10/20201.0Q20SH002J : ISO 9001/ ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ ISO 14001 Requirement and Implementation for Japanese Top ManagementISO 9001/ ISO 14001 Requirement and Implementation for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2020Postpone from 06/10/20202020年10月06日から延期した )5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2214/10/20201.0Q20SH003JL : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2020Postpone from 06/10/20202020年10月06日から延期した )new5,100.005,800.00Online
2315/10/20202.0Q20PT052P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2416/10/20201.0Q20PT054P : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949:2016 for Management & QMRIATF 16949:2016 for Management & QMR (เลื่อนจากวันที่ 28/08/2020Postpone from 28/08/20202020年08月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2520/10/20202.0Q20PT051P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator) (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2621/10/20201.00Q20LM060P : QCC for MaintenanceQCC สำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาQCC สำหรับหน่วยงานบำรุงรักษา3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2721/10/20202.0Q20PT007P : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพEffective Outsource Supplier ManagementEffective Outsource Supplier Management (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2822/10/20201.0Q20PT017P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality (เลื่อนจากวันที่ 19/10/2020Postpone from 19/10/20202020年10月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2926/10/20201.0Q20LM081P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงานStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineernew3,000.003,500.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
3026/10/20202.00Q20LM068P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3128/10/20202.00Q20LM061P : QCC for Warehouse & LogisticsQCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์QCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3230/10/20201.0Q20PT027P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3302/11/20202.0Q20PT043P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3403/11/20202.00Q20MP005S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3503/11/20201.00Q20LM069P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3604/11/20203.00Q20LM064P : Quality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for Technician9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3704/11/20202.00Q20PT041P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3804/11/20201.0Q20PT050P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 2016 (เลื่อนจากวันที่ 21/08/2020Postpone from 21/08/20202020年08月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3905/11/20202.0Q20LM075P : การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018ISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data controlISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4005/11/20201.0Q20LM082P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for Shop FloorQuality Control for Shop Floor3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
4105/11/20201.0Q20LM074P : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 20153,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4209/11/20202.00Q20MP008S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4310/11/20201.0Q20SH003J : Core tools และการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นCore tools for Japanese ManagementCore tools for Thai & Japanese Managementnew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4410/11/20201.0Q20SH004JL : Core Tools และการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)Core tools for Japanese ManagementCore tools for Japanese Management4,500.005,100.00Online
4511/11/20202.00Q20LM062P : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคปฏิบัติStatistical Problem solving for middle ManagementStatistical Problem solving for middle Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4613/11/20201.0Q20PT039P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2020Postpone from 16/11/20202020年11月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4716/11/20202.0Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story (เลื่อนจากวันที่ 14/10/2020Postpone from 14/10/20202020年10月14日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4817/11/20202.0Q20PT040P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers (เลื่อนจากวันที่ 23/09/2020Postpone from 23/09/20202020年09月23日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4918/11/20201.00Q20LM070P : มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปรMIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.93,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5018/11/20202.0Q20LM085P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5119/11/20202.00Q20PT031P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5219/11/20202.00Q20LM071P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5320/11/20201.0Q20LM012DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5420/11/20201.0Q20PT010P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016IATF16949 : 2016 Certification preparednessIATF16949 : 2016 Certification preparedness (เลื่อนจากวันที่ 11/08/2020Postpone from 11/08/20202020年08月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5524/11/20202.00Q20LM072P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5626/11/20202.00Q20PT030P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5727/11/20201.0Q20LM076P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5827/11/20201.00Q20PT003P : การสร้างและพัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen-QCCการสร้างและพัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen-QCCการสร้างและพัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen-QCC3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5930/11/20201.0Q20LM083P : Root Cause Analysis (การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า)Root Cause AnalysisRoot Cause Analysis3,000.003,500.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
6008/12/20202.0Q20PT029P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6114/01/20210.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/09/2020Postpone from 30/09/20202020年09月30日から延期した )new1,500.001,800.00Online
6210/02/20211.0Q20PT018P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment (เลื่อนจากวันที่ 29/09/2020Postpone from 29/09/20202020年09月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます