แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
113/07/20202.00Q20PT041P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
214/07/20202.00Q20PT042P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
315/07/20201.0Q20PT013P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2020Postpone from 13/05/20202020年05月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
415/07/20200.5Q20PT007DT : QC 7 Tools: Control Chart (Online)QC 7 Tools: Control Chart (Online)QC 7 Tools: Control Chart (Online)1,500.001,800.00Online
516/07/20202.00Q20PT043P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
616/07/20201.0Q20PT018P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment (เลื่อนจากวันที่ 23/07/2020Postpone from 23/07/20202020年07月23日から延期した )new3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
717/07/20201.0Q20PT003P : การสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCCการสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCCการสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCC (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
820/07/20202.00Q20PT044P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
922/07/20201.0Q20PT017P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality (เลื่อนจากวันที่ 27/05/2020Postpone from 27/05/20202020年05月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1022/07/20203.00Q20PT045P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1122/07/20200.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)1,500.001,800.00Online
1229/07/20202.0Q20PT006P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949: 2016IATF 16949: 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949: 2016 Internal Auditor Training (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1330/07/20200.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)1,500.001,800.00Online
1430/07/20202.0Q20PT001P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1530/07/20200.5Q20LM010DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 28/07/2020Postpone from 28/07/20202020年07月28日から延期した )new1,500.001,800.00Online
1630/07/20202.00Q20PT046P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1731/07/20201.0Q20PT019P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 29/05/2020Postpone from 29/05/20202020年05月29日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1803/08/20201.00Q20PT012P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1905/08/20201.00Q20PT048P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2006/08/20202.00Q20PT009P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2106/08/20201.0Q20PT027P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques (เลื่อนจากวันที่ 12/06/2020Postpone from 12/06/20202020年06月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2210/08/20202.00Q20PT049P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2310/08/20201.0Q20PT004DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
2411/08/20201.00Q20PT010P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016IATF16949 : 2016 Certification preparednessIATF16949 : 2016 Certification preparedness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2511/08/20201.0Q20PT005DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/06/2020Postpone from 30/06/20202020年06月30日から延期した )2,500.002,800.00Online
2613/08/20202.0Q20LM062P : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคปฏิบัติStatistical Problem solving for middle ManagementStatistical Problem solving for middle Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2717/08/20202.00Q20MP007S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2818/08/20200.5Q20PT006DT : QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )1,500.001,800.00Online
2918/08/20200.5Q20PT003DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )1,500.001,800.00Online
3020/08/20202.0Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3120/08/20201.00Q20PT015P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3221/08/20201.00Q20PT050P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3324/08/20202.00Q20PT051P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3426/08/20202.00Q20PT052P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3526/08/20202.00Q20PT014P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3627/08/20202.0Q20PT007P : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3727/08/20201.00Q20PT053P : Core Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016Core Tools for IATF 16949:2016 Quality Management SystemCore Tools for IATF 16949:2016 Quality Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/08/20201.00Q20PT054P : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949:2016 for Management & QMRIATF 16949:2016 for Management & QMR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3903/09/20201.00Q20SH001J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Executiveタイ・日 経営者・管理者対象 IATF16949:2016 改訂概要セミナー5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4007/09/20202.00Q20MP001S : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4108/09/20202.00Q20PT026P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R196,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4210/09/20202.00Q20PT023P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4310/09/20201.00Q20PT037P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 20154,000.004,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
4411/09/20201.00Q20PT038P : PPAP&APQP for IATF16949: 2016PPAP&APQP for IATF16949: 2016PPAP&APQP for IATF16949: 20164,000.004,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
4515/09/20201.0Q20PT039P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (เลื่อนจากวันที่ 03/07/2020Postpone from 03/07/20202020年07月03日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4615/09/20202.0Q20PT040P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4717/09/20201.00Q20PT033P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4817/09/20201.00Q20LM055P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4918/09/20202.00Q20PT029P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)4,500.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5022/09/20202.0Q20LM066P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5124/09/20202.0Q20PT016P : ผู้จัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5225/09/20201.00Q20PT034P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5326/09/20202.00Q20LM063P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5428/09/20202.00Q20PT024P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5530/09/20201.00Q20LM056P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5601/10/20202.0Q20PT028P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5705/10/20203.0Q20PT035P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 Quality System for Automotive Industry (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5807/10/20201.0Q20MP003S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5907/10/20201.0Q20LM058P : QCC for OfficeQCC for OfficeQCC for Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6007/10/20206.0Q20LM057P : SGA:Small Group Activities by QCC (ยกระดับศักยภาพพนักงานด้วย QCC)SGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCC17,000.0019,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6114/10/20202.0Q20LM059P : QCC for ProductionQCC for ProductionQCC for Production5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6221/10/20201.0Q20LM060P : QCC for MaintenanceQCC for MaintenanceQCC for Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6328/10/20202.0Q20LM061P : QCC for Warehouse & Logistics QCC for Warehouse & Logistics QCC for Warehouse & Logistics5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6403/11/20202.0Q20MP005S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6504/11/20203.0Q20LM064P : Quality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for Technician9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6619/11/20202.0Q20PT031P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6726/11/20202.0Q20PT030P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます