แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
122/10/20201.00P20PT032P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
226/10/20201.0P20LM068P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
326/10/20201.0P20LM075P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
427/10/20202.00P20MP006S : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
527/10/20202.00P20LM071P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
627/10/20201.00P20PT018P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
702/11/20202.0P20PT020P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
803/11/20202.00P20PT046P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
905/11/20202.00P20LM076P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน (เชิงปฏิบัติ)Machine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1005/11/20202.0P20MP002S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5Total productive Maintenance(TPM) for IATF 16949 : 2016Total productive Maintenance(TPM)for IATF 16949 : 2016 (เลื่อนจากวันที่ 02/09/2020Postpone from 02/09/20202020年09月02日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1111/11/20202.00P20LM072P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1211/11/20201.00P20PT039P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1312/11/20201.00P20LM077P : 5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1412/11/20202.00P20PT023P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1512/11/20202.0P20PT050P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE) (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1613/11/20201.00P20LM073P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1713/11/20201.00P20PT056P : ยกระดับการปรับปรุงงาน(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)Progressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1818/11/20203.00P20PT001P : ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์ ระดับ 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1919/11/20200.5P20PT008DT : การบำรุงรักษาตามแผน (Online)Planned Maintenance (Online)Planned Maintenance (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/07/2020Postpone from 29/07/20202020年07月29日から延期した )new1,500.001,800.00Online
2020/11/20201.00P20PT034P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2124/11/20201.0P20LM074P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษาเครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2225/11/20202.00P20PT009P : ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (Bolt and Nut) ระดับ 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1Bolt - Nuts Maintenance Level 17,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2327/11/20201.00P20PT054P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance : PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance : Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2430/11/20202.00P20MP014S : การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)Maintenance Performance Audit Practical : MPA 2019Maintenance Performance Audit Practical : MPA 20196,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2501/12/20202.00P20PT053P : การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน(เชิงปฏิบัติ)Balancing MachineBalancing Machine5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2602/12/20201.00P20MP016S : จิตสำนึกด้าน 5ส5S consciousness5S consciousness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2702/12/20202.00P20MP015S : การอบรมพัฒนา ทักษะ ทางเทคนิค ภาคปฏิบัติTPM : Education and Training PracticeTPM : Education and Training Practice6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2803/12/20202.0P20PT019P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2904/12/20201.0P20MP013S : ระบบแก้ไข บำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาCorrective Maintenance : CMCorrective Maintenance : CM (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2020Postpone from 04/11/20202020年11月04日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3004/12/20201.0P20LM082P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout TechniqueInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout Technique3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3108/12/20202.0P20PT048P : ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1Lubricant System Maintenance Level 1Lubricant System Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3208/12/20201.0P20LM081P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (เชิงปฏิบัติ)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3309/12/20201.0P20PT008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (เลื่อนจากวันที่ 21/08/2020Postpone from 21/08/20202020年08月21日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3414/12/20202.0P20LM080P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Maintenance by Vibration AnalysisMaintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3515/12/20202.0P20LM079P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3616/12/20202.00P20MP001S : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติTPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3717/12/20201.0P20LM084P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม OEE เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement3,200.003,700.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
3818/12/20201.0P20PT052P : 5ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S (เลื่อนจากวันที่ 21/12/2020Postpone from 21/12/20202020年12月21日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3918/12/20201.00P20PT058P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4021/12/20202.00P20PT043P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4121/12/20201.00P20LM078P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าMotor MaintenanceMotor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4212/01/20211.0P20LM065P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement (เลื่อนจากวันที่ 14/01/2021Postpone from 14/01/20212021年01月14日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4313/01/20212.0P20MP005S : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica) (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4418/01/20212.0P20PT036P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 19/10/2020Postpone from 19/10/20202020年10月19日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4520/01/20211.0P20PT057P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication (เลื่อนจากวันที่ 04/08/2020Postpone from 04/08/20202020年08月04日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4628/01/20211.0P20PT041P : การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
472/02/20212.00P20MP011S : การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติPM : Planned Maintenance PraccticalPM : Planned Maintenance Pracctical (เลื่อนจากวันที่ 29/10/2020Postpone from 29/10/20202020年10月29日から延期した )6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4809/02/20211.0P20PT060P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic) (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4918/02/20212.0P20PT049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5023/02/20212.00P20MP007S : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical (เลื่อนจากวันที่ 08/10/2020Postpone from 08/10/20202020年10月08日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5101/03/20211.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
5204/03/20212.0P20PT003P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5315/03/20212.0P20PT011P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and building : Maintenance and SafetyElectrical system test for plants and building : Maintenance and Safety (เลื่อนจากวันที่ 21/10/2020Postpone from 21/10/20202020年10月21日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5418/03/20212.0P20PT042P : ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1Pneumatics maintenance Level 1Pneumatics maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5524/03/20211.0P20PT015P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management (เลื่อนจากวันที่ 01/10/2020Postpone from 01/10/20202020年10月01日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5630/03/20212.0P20PT025P : ระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิกProportional and Servo HydraulicAdvanced Hydraulic System & Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます