แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
125/01/20211.0P20LM019DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษา (Online)KPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)2,500.002,800.00Online
202/02/20212.00P20LM093P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
304/02/20212.00P20LM094P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติMaintenance by Vibration Analysis Level 2Maintenance by Vibration Analysis Level 25,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
408/02/20212.00P20MP012S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5Total productive Maintenance(TPM) for IATF 16949 : 2016Total productive Maintenance(TPM) for IATF 16949 : 20166,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
509/02/20211.00P20PT060P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
610/02/20212.00P20LM096P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
710/02/20212.0P20LM020DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
810/02/20213.0P20LM097P : งานบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่งMechanical Transmission and Bearing MaintenanceMechanical Transmission and Bearing Maintenance8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
912/02/20211.00P20LM098P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือRCM : Reliability-Centred-MaintenanceRCM : Reliability-Centred-Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1012/02/20211.0P20LM021DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
1116/02/20212.0P20LM022DT : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ) (Online)Maintenance and Assessment Planning: Practice (Online)Maintenance and Assessment Planning: Practice (Online)new4,800.005,200.00Online
1216/02/20212.00P20LM099P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1318/02/20211.0P20LM023DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Proactive Maintenance (Online)Proactive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
1418/02/20211.00P20LM100P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษาเครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive machineWasted wear the leakage proactive machine3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1518/02/20212.0P20LM024DT : งานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric motor maintenance (Online)Electric motor maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
1618/02/20212.00P20PT049P : งานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1719/02/20211.00P20LM103P : การควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1819/02/20211.0P20LM025DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for Warehouse (Online)Visual Control for Warehouse (Online)new2,500.002,800.00Online
1919/02/20211.00P20LM102P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2019/02/20211.0P20LM026DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
2122/02/20211.00P20LM104P : การบำรุงรักษาพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2222/02/20211.0P20LM027DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive Maintenance (Online)Predictive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
2323/02/20212.00P20MP007S : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์ (ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2424/02/20211.00P20LM077P : 5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2524/02/20211.00P20LM105P : ยกระดับการปรับปรุงงาน(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)Progressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2624/02/20211.0P20LM028DT : ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิค (Online)Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea (Online)Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea (Online)new2,500.002,800.00Online
2725/02/20211.0P20LM101P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program) (เลื่อนจากวันที่ 19/02/2021Postpone from 19/02/20212021年02月19日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2825/02/20211.0P20LM029DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
2901/03/20211.00P20LM106P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques 5S Audit Techniques 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3001/03/20211.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
3102/03/20212.0P20LM030DT : การบริหารระบบบำรุงรักษาสำหรับหัวหน้างาน (Online)Maintenance Management (Online)Maintenance Management (Online)new4,800.005,200.00Online
3202/03/20212.00P20LM107P : การบริหารระบบบำรุงรักษาสำหรับหัวหน้างานManagement Administration for Young ExecutiveManagement Administration for Young Executive5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3303/03/20212.0P20PT029P : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5สProfessional 5S CommitteeProfessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3403/03/20212.0P20LM017DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5ส (Online)Professional 5S CommitteeProfessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )new4,800.005,200.00Online
3504/03/20211.00P20LM114P : การบริหารการเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย สูญเปล่า ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (เชิงปฏิบัติ)TPM:Total Productive Maintenance (Workshop)TPM:Total Productive Maintenance (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3604/03/20212.00P20PT003P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3708/03/20212.0P20PT036P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )new5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3808/03/20212.0P20LM015DT : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษา (Online)Fundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )new4,800.005,200.00Online
3909/03/20211.00P20LM081P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (เชิงปฏิบัติ)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4010/03/20211.00P20LM109P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4110/03/20211.0P20LM016DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
4210/03/20212.00P20PT053P : การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน(เชิงปฏิบัติ)Balancing MachineBalancing Machine5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4311/03/20212.00P20LM110P : ระบบการควบคุมด้วยสายตาVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4411/03/20211.0P20LM031DT : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิค (Online)Braakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine (Online)Braakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine (Online)new2,500.002,800.00Online
4511/03/20211.0P20LM111P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4612/03/20211.00P20LM083P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4712/03/20211.0P20LM032DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)new2,500.002,800.00Online
4815/03/20212.00P20PT011P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and building : Maintenance and SafetyElectrical system test for plants and building : Maintenance and Safety6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4916/03/20211.0P20LM033DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วยระบบ 5ส (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)new2,500.002,800.00Online
5016/03/20211.00P20LM108P : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วยระบบ 5ส (ปฏิบัติ)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5116/03/20211.00P20SH001J : Introduction to TPM for JapaneseIntroduction to TPM for JapaneseIntroduction to TPM for Japanesenew4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5218/03/20212.00P20PT042P : งานบำรุงรักษาระบบนิวแมติกPneumatics maintenancePneumatics maintenancenew7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5322/03/20212.00P20PT046P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5422/03/20212.00P20LM112P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5523/03/20212.00P20MP019S : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
5624/03/20211.00P20PT015P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5724/03/20211.0P20LM034DT : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ (Online)Maintenance & Repair spare parts management (Online)Maintenance & Repair spare parts management (Online)new2,500.002,800.00Online
5825/03/20212.0P20LM035DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)new4,800.005,200.00Online
5925/03/20212.00P20LM113P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6025/03/20211.00P20PT054P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance : PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance : Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6126/03/20211.0D20LM002P : เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาด้วยโมบายแอพและไอโอทีImprove a performance of plant maintenance using mobile application and IoTImprove a performance of plant maintenance using mobile application and IoT3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6230/03/20212.00P20PT025P : ระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิกProportional and Servo HydraulicProportional and Servo Hydraulic5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6331/03/20211.0P20PT057P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6431/03/20211.0P20LM018DT : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม (Online)Machine LubricationMachine Lubrication (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
6501/04/20211.0P21LM001DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive Maintenance (Online)Predictive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
6602/04/20211.0P21LM002DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)new2,500.002,800.00Online
6709/04/20211.0P21LM003DT : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)new2,500.002,800.00Online
6822/04/20212.0P21LM004DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
6923/04/20211.0P21LM005DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
7029/04/20211.0P21LM006DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます