แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
107/02/20222.0P21NO089DT : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ) (Online)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2022Postpone from 16/02/20222022年02月16日から延期した )4,800.005,200.00Online
207/02/20222.0P21NO159P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2022Postpone from 16/02/20222022年02月16日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
309/02/20223.00P21NO155P : ปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ (ภาคปฏิบัติ)Electrical Installation Theory and PracticeElectrical Installation Theory and Practice8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
409/02/20222.00P21NO154P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
510/02/20221.0P21LM082DT : ระบบความเชื่อมั่น มั่นใจ การบำรุงรักษาและการทำงานเครื่องจักร (Online)Reliability Centered Maintenance:RCM (Online)Reliability Centered Maintenance:RCM (Online) (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2022Postpone from 28/01/20222022年01月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
610/02/20221.0P21LM150P : ระบบความเชื่อมั่น มั่นใจ การบำรุงรักษาและการทำงานเครื่องจักรReliability Centered Maintenance:RCMReliability Centered Maintenance:RCM (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2022Postpone from 28/01/20222022年01月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
711/02/20221.00P21NO086DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System2,500.002,800.00Online
811/02/20221.00P21NO156P : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงMaintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
911/02/20223.0P21PJ004SC : Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1015/02/20222.00P21NO087DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Processional 5S CommitteeProcessional 5S Committee4,800.005,200.00Online
1115/02/20222.00P21NO157P : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สProcessional 5S CommitteeProcessional 5S Committee5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1217/02/20222.00P21NO160P : ระบบการควบคุมด้วยสายตาVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1317/02/20221.0P21NO088DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Wasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2022Postpone from 16/02/20222022年02月16日から延期した )2,500.002,800.00Online
1417/02/20221.0P21NO158P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2022Postpone from 16/02/20222022年02月16日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1521/02/20221.0P21NO090DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 22/02/2022Postpone from 22/02/20222022年02月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
1621/02/20221.0P21NO162P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 22/02/2022Postpone from 22/02/20222022年02月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1721/02/20221.00P21NO161P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1824/02/20222.00P21NO163P : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1925/02/20221.00P21NO164P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2025/02/20221.0P21NO107P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2125/02/20221.00P21NO050DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)2,500.002,800.00Online
2202/03/20222.00P21NO092DT : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า (Online)Maintenance ManagementMaintenance Management4,800.005,200.00Online
2302/03/20222.00P21NO165P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าMaintenance ManagementMaintenance Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2403/03/20221.00P21NO093DT : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ) (Online)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)2,500.002,800.00Online
2508/03/20221.00P21NO166P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)3,200.003,700.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
2609/03/20221.00P21NO094DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques5S Audit Techniques2,500.002,800.00Online
2709/03/20221.00P21NO167P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2810/03/20221.0P21NO179P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2910/03/20221.0P21NO098DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA2,500.002,700.00Online
3010/03/20221.00P21NO095DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance2,500.002,800.00Online
3110/03/20221.00P21NO168P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3214/03/20221.00P21NO096DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse2,500.002,800.00Online
3314/03/20221.00P21NO169P : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3416/03/20222.00P21NO056DT : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์) (Online)Pneumatic System Maintenance (Online)Pneumatic System Maintenance (Online)4,800.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3517/03/20222.00P21NO170P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3622/03/20221.00P21NO125P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3723/03/20222.00P21NO172P : ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1Pneumatic Level 1Pneumatic Level 17,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3823/03/20222.00P21NO171P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3924/03/20222.00P21NO175P : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4024/03/20222.00P21NO174P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4124/03/20221.00P21NO173P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4225/03/20221.00P21NO097DT : การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (OEE) (Online)Overall Equipment Effectiveness : OEEOverall Equipment Effectiveness : OEE2,500.002,800.00Online
4325/03/20221.00P21NO176P : การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (OEE)Overall Equipment Effectiveness : OEEOverall Equipment Effectiveness : OEE3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4428/03/20223.00P21NO177P : ช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4530/03/20222.00P21NO178P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4601/04/20221.00P22NO002DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,500.002,800.00Online
4701/04/20221.00P22NO002P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4801/04/20221.00P22NO001DT : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ) (Online)Spare Part ControlSpare Part Control2,500.002,800.00Online
4901/04/20221.00P22NO001P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)Spare Part ControlSpare Part Control3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5004/04/20221.00P22NO004DT : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต (Online)Productivity by 5SProductivity by 5S2,500.002,800.00Online
5104/04/20221.00P22NO004P : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5204/04/20222.00P22NO003DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Processional 5S CommitteeProcessional 5S Committee4,800.005,200.00Online
5304/04/20222.00P22NO003P : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สProcessional 5S CommitteeProcessional 5S Committee5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5404/04/20222.00P22NO006P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5504/04/20222.00P22NO005DT : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติ (Online)TPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical4,800.005,200.00Online
5604/04/20222.00P22NO005P : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติTPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5718/04/20222.00P22NO008P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5818/04/20222.00P22NO007P : การพัฒนาทักษะด้วยระบบฝึกอบรมด้านเทคนิคบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)TPM : Education and Training PracticeTPM : Education and Training Practice6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5919/04/20223.00P22NO009P : งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์Electrical Control System & Motor Maintenance for TechnicianElectrical Control System & Motor Maintenance for Technician8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6020/04/20221.00P22NO010P : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาSafety system maintenanceSafety system maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6120/04/20221.00P22NO006DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา (Online)Safety system maintenanceSafety system maintenance2,500.002,800.00Online
6222/04/20221.00P22NO007DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)2,500.002,800.00Online
6322/04/20221.00P22NO011P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6425/04/20221.00P22NO008DT : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ (Online)Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance2,500.002,800.00Online
6525/04/20221.00P22NO012P : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
6625/04/20222.00P22NO009DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management FundamentalFacility Management Fundamental4,800.005,200.00Online
6725/04/20222.00P22NO013P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6826/04/20222.00P22NO014P : งานบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร( โบลท์และนัท )Bolt - Nuts Maintenance Level 1Bolt - Nuts Maintenance Level 17,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6928/04/20222.00P22NO015P : การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)Maintenance Performance Audit Practical : MPA 2019Maintenance Performance Audit Practical : MPA 20196,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます