แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/04/20211.00M21LM004P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
221/04/20211.0M21LM005DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
322/04/20211.0M21LM001DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)new2,500.002,800.00Online
422/04/20211.00M21LM003P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
526/04/20212.00M21LM002P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
627/04/20211.0M21LM015DT : กรณีศึกษา : การผลิตด้วยการใช้ระบบแบบลีน (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2021Postpone from 11/05/20212021年05月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
727/04/20211.0M21LM033P : กรณีศึกษา : การผลิตด้วยการใช้ระบบแบบลีนManufacturing Case Study with lean System ImplementationManufacturing Case Study with lean System Implementation (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2021Postpone from 11/05/20212021年05月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
829/04/20212.00M21LM014P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
929/04/20211.00M21MP001S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1029/04/20211.0M21MP006DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for Supervisor (Online)Production Management for Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
1106/05/20211.0M21LM027P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2021Postpone from 18/05/20212021年05月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1206/05/20211.0M21LM013DT : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Online)Lean for Operator (Online)Lean for ?Operator (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2021Postpone from 18/05/20212021年05月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
1307/05/20211.0M21LM024P : Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตCost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2021Postpone from 19/05/20212021年05月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1411/05/20211.0M21LM025P : ยกเครื่องทั้ง Supply Chain รองรับรูปแบบการทำงานแนวใหม่Resetting supply Chains for the next normalResetting supply Chains for the next normal3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1511/05/20211.00M21LM035P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1612/05/20211.00M21LM032P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิตKPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1714/05/20211.00M21LM030P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1815/05/20212.0M21MP017DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine (Online)new2,500.002,800.00Online
1915/05/20212.00M21MP003S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2017/05/20213.00M21LM028P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2117/05/20216.00M21MP002S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2218/05/20211.00M21LM026P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (กรณีศึกษา)Human Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2318/05/20211.0M21LM012DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (กรณีศึกษา) (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM ?& Poka Yoke (Online)new2,500.002,800.00Online
2420/05/20211.00M21LM023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2520/05/20211.0M21LM011DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
2621/05/20211.00M21LM020P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2721/05/20211.0M21LM009DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)new2,500.002,800.00Online
2821/05/20211.00M21LM019P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2925/05/20211.00M21MP004S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3025/05/20211.0M21MP018DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (Online)new2,500.002,800.00Online
3127/05/20212.00M21LM018P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3227/05/20211.0M21LM008DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZD (Online)Zero Defect : ZD (Online)new2,500.002,800.00Online
3327/05/20211.00M21LM017P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3428/05/20211.0M21LM007DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
3528/05/20211.00M21LM016P : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3631/05/20211.00M21LM015P : การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3711/06/20211.00M21LM051P : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3811/06/20211.00M21LM050P : การปรับปรุงให้เกิดผลิตภาพด้วยแนวคิดลีนProductivity Improvement by Lean ThinkingProductivity Improvement by Lean Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3917/06/20211.00M21LM048P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า - VSM (Workshop)Value Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4017/06/20211.00M21LM049P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4118/06/20211.00M21LM047P : ลีนเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศExcellence Lean Enhance for OrganizationExcellence Lean Enhance for Organization3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4222/06/20211.00M21LM045P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4322/06/20211.00M21LM046P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4422/06/20211.00M21LM019DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing System (Online)Lean Manufacturing System (Online)1,500.001,800.00Online
4523/06/20211.00M21LM044P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4623/06/20212.00M21LM021DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)4,800.005,200.00Online
4723/06/20212.00M21LM042P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4823/06/20211.00M21LM020DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED(Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)1,500.001,800.00Online
4923/06/20211.00M21LM043P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5024/06/20211.00M21LM041P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5124/06/20211.00M21LM022DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)1,500.001,800.00Online
5224/06/20211.00M21LM040P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5324/06/20211.0M21LM014DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5424/06/20211.0M21LM031P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5525/06/20211.00M21LM039P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5625/06/20211.00M21LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)1,500.001,800.00Online
5730/06/20212.00M21LM052P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5801/07/20212.0M21LM037P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5901/07/20211.0M21NO024DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production management for Managment (Online)Production management for Managment (Online)new2,500.002,800.00Online
6013/07/20212.0M21LM002DT : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )new4,800.005,200.00Online
6113/07/20212.0M21LM007P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM TechniquesCost Reduction thru VSM Techniques (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6223/07/20211.0M21LM012P : การจัดการการจัดส่งDistribution ManagementDistribution Management (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6303/08/20211.0M21LM010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2021Postpone from 01/04/20212021年04月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6417/08/20211.0M21LM005P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます