แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
112/06/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)new1,200.001,500.00Online
215/06/20200.5M20MP005DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต ( Online )Supervisory Skill Development for Manufacturing Management ( Online )Supervisory Skill Development for Manufacturing Management ( Online )new1,200.001,500.00Online
316/06/20201.0M20PT011P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฏิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
418/06/20202.00M20PT035P : การผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
518/06/20202.0M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
619/06/20200.5M20PT003DT : Problem Solving (Online)Problem Solving (Online)Problem Solving (Online)new500.00500.00Online
719/06/20200.5M20PT002DT : ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Online)7 Waste (Online )7 Waste (Online )new500.00500.00Online
822/06/20200.5M20PT004DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)new1,200.001,500.00Online
923/06/20201.00M20PT037P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1023/06/20202.00M20PT036P : การวางแผนความต้องการวัสดุขับเคลื่อนด้วยความต้องการ (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1124/06/20201.00M20PT038P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1225/06/20201.00M20PT039P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ Modern Warehouse Supervisor Modern Warehouse Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1326/06/20201.0M20PT006P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1426/06/20201.0M20PT010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1529/06/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniquesnew1,200.001,500.00Online
1601/07/20202.00M20PT041P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1701/07/20201.00M20PT040P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1807/07/20201.00M20PT042P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1907/07/20202.00M20PT043P : การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP)Master Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2007/07/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defectnew1,200.001,500.00Online
2108/07/20201.00M20PT044P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2209/07/20201.00M20PT053P : Lean Business สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2313/07/20201.00M20PT045P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2413/07/20202.00M20PT046P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2514/07/20201.00M20PT047P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2614/07/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new1,200.001,500.00Online
2715/07/20202.00M20PT048P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques : Part IMTM-2 Techniques : Part I5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2816/07/20202.00M20PT049P : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injection6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2917/07/20200.5M20PT008DT : การกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Murinew1,200.001,500.00Online
3017/07/20203.0M20PT005P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3117/07/20201.00M20PT008P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3220/07/20206.00M20MP008S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3320/07/20202.00M20PT050P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี) Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3420/07/20201.00M20PT004P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ Cost Reducion in Logistics Cost Reducion in Logistics 3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3523/07/20200.5M20PT010DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)new1,200.001,500.00Online
3623/07/20201.00M20PT009P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้า สำหรับหัวหน้างาน Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3723/07/20201.00M20PT054P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen ExpressLean Kaizen Express3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3824/07/20201.00M20MP010S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตชั้นต้น สำหรับพนักงานหน้างานProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvementProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvement3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3930/07/20201.00M20PT051P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4031/07/20201.0M20PT052P : การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบังWorkshop: Inventory Control by Kanban System Workshop: Inventory Control by Kanban System 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4104/08/20202.00M20PT055P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4206/08/20202.00M20PT015P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ Inventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4306/08/20201.0M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2020Postpone from 09/06/20202020年06月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4407/08/20201.00M20MP007S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4507/08/20201.00M20PT021P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4614/08/20201.00M20MP009S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4717/08/20201.00M20PT001P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4819/08/20201.00M20PT014P : การค้นหาและการจัดการความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Wastes)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4920/08/20201.00M20PT056P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5021/08/20201.00M20PT057P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5122/08/20202.00M20MP004S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5225/08/20202.00M20PT024P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques.5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5326/08/20201.00M20MP001S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5426/08/20201.00M20PT022P : การจัดการการจัดส่งสินค้าDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5528/08/20201.0M20PT007P : เทคนิคการค้นหา ลด และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3MUMuda Control : Muda Mura Muri Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5628/08/20201.00M20PT058P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่ Modern Distribution Center Mangement Modern Distribution Center Mangement 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5707/09/20202.0M20PT012P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Effective Inventory ManagementEffective Inventory Management (เลื่อนจากวันที่ 07/05/2020Postpone from 07/05/20202020年05月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5808/09/20201.0M20PT030P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5909/09/20202.0M20PT016P : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิต Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP) (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2020Postpone from 18/05/20202020年05月18日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6010/09/20201.0M20PT023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2020Postpone from 28/05/20202020年05月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6114/09/20201.0M20PT018P : ประยุกต์ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฎิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index) (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2020Postpone from 20/05/20202020年05月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6217/09/20202.0M20PT020P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IIMTM-2 Techniques Part IIMTM-2 Techniques Part II (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2020Postpone from 26/05/20202020年05月26日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6318/09/20201.0M20MP005S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2020Postpone from 15/06/20202020年06月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6421/09/20201.0M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2020Postpone from 19/05/20202020年05月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6523/09/20202.0M20PT019P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & POKA YOKEHuman Error Prevention by VM & POKA YOKE (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2020Postpone from 20/05/20202020年05月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6630/09/20201.0M20PT013P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics and Materials Managementdemand and supply management (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2020Postpone from 12/05/20202020年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6701/10/20201.00M20PT031P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2020Postpone from 09/06/20202020年06月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6802/10/20201.0M20PT028P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2020Postpone from 04/06/20202020年06月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6905/10/20202.0M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7008/10/20202.0M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2020Postpone from 10/06/20202020年06月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7120/10/20201.0M20PT034P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ Effective Delivery ManagementEffective Delivery Management (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2020Postpone from 22/06/20202020年06月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7221/10/20201.0M20PT029P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2020Postpone from 04/06/20202020年06月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7326/10/20201.0M20PT027P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover) (เลื่อนจากวันที่ 02/06/2020Postpone from 02/06/20202020年06月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7427/10/20201.0M20PT026P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます