แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/01/20201.00M19PT137P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
222/01/20201.00M19MP020S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
323/01/20201.00M19PT140P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีน (Lean Game)Lean Startup and InnovationLean Startup and Innovation3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
424/01/20201.0M19PT141P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
527/01/20202.0M19PT130P : SCOR ภาคใช้งาน-จัดการโซ่อุปทานให้แข็งแรงSupply Chain-SCOR Model in PracticeSupply Chain-SCOR Model in Practice (เลื่อนจากวันที่ 24/10/2019Postpone from 24/10/20192019年10月24日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
627/01/20202.0M19PT138P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management (เลื่อนจากวันที่ 22/01/2020Postpone from 22/01/20202020年01月22日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
728/01/20201.00M19PT147P : การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับ วิศวกรและช่างเทคนิคProduction Management and Productivity Improvement Principle for technicians and engineersProduction Management and Productivity Improvement Principle for technicians and engineers3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
829/01/20202.00M19PT143P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพInventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
929/01/20202.00M19PT144P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1029/01/20202.00M19PT149P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1131/01/20201.0M19PT108P : การจัดการ การกระจายสินค้าสมัยใหม่Modern Distribution Center MangementModern Distribution Center Mangement (เลื่อนจากวันที่ 15/11/2019Postpone from 15/11/20192019年11月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1205/02/20201.00M19MP022S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1305/02/20201.00M19PT151P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1405/02/20201.00M19PT152P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1505/02/20202.00M19PG095P : การชุบแข็งเหล็กกล้าและการตรวจสอบคุณภาพงานชุบแข็ง (พื้นฐาน)Principle Hardening of Steels & Inspection for part HardeningPrinciple Hardening of Steels & Inspection for part Hardening5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1606/02/20201.0M19PT150P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking (เลื่อนจากวันที่ 04/02/2020Postpone from 04/02/20202020年02月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1706/02/20202.00M19PT153P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1806/02/20201.00M19PT154P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making (Management)Cost Analysis for Decision Making (Management)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1907/02/20201.00M19PT115P : การจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้นIntroduction to Supply Chain ManagementIntroduction to Supply Chain Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2011/02/20202.00M19PT157P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2111/02/20201.00M19PT155P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่Modern Warehouse SupervisorModern Warehouse Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2211/02/20201.00M19PT156P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2313/02/20201.0M19PT167P : Modern Warehouse SupervisorModern Warehouse SupervisorModern Warehouse Supervisor4,000.004,500.00ห้องสัมมนา โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา
2413/02/20201.00M19PT158P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2513/02/20202.00M19PT159P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2614/02/20201.00M19MP021S : การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการคิดแบบลีนBusiness Process Improvement by Lean ThinkingBusiness Process Improvement by Lean Thinking3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2717/02/20202.00M19PT160P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2817/02/20201.00M19PT161P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2917/02/20201.00M19PT162P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3018/02/20202.00M19PT163P : การจัดการสินค้าคงคลัง-วัสดุซ่อมบำรุงMRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation)MRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3120/02/20201.0M19MP027S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3221/02/20201.00M19PT164P : มุ่งสู่แบบลีนส์ซิกซิกม่าสำหรับผู้บริหารAim to Practical Lean Six Sigma for ChampionAim to Practical Lean Six Sigma for Champion4,000.004,500.00โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
3324/02/20202.00M19PT165P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค “VSM”Cost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques.5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3424/02/20202.0M19PT116P : พีระมิดสมรรถนะ : ควบคุม วัดผล และพัฒนา ทั้ง Supply ChainSupply Chain Performance Pyramid: Metric IntegrationSupply Chain Performance Pyramid: Metric Integration (เลื่อนจากวันที่ 18/11/2019Postpone from 18/11/20192019年11月18日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3524/02/20206.0M19MP023S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3628/02/20201.00M19PT166P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3703/03/20201.00M19PT169P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3804/03/20201.00M19PT170P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3906/03/20201.00M19PT171P : ขจัดจุดบอดบริหารการผลิดBlind spots in ManagementBlind spots in Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4010/03/20201.00M19PT172P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่Modern Warehouse SupervisorModern Warehouse Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4110/03/20201.00M19PT173P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4210/03/20201.00M19PT174P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4311/03/20202.00M19PT175P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques Part IMTM-2 Techniques Part I5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4411/03/20201.00M19PT176P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4512/03/20201.0M19PT168P : Lean Business Intro for ManagerLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager4,000.004,500.00โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4613/03/20201.0M19PT111P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2019Postpone from 25/11/20192019年11月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4716/03/20202.00M19PT177P : การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-Functional TeamSupply Chain Costs Reduction by Cross-Functional Team ApprochSupply Chain Costs Reduction by Cross-Functional Team Approch5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4817/03/20201.00M19PT184P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen for Process ImprovementLean Kaizen for Process Improvement4,000.004,500.00โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
4918/03/20201.00M19PT178P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบังWorkshop: Inventory Control by Kanban SystemWorkshop: Inventory Control by Kanban System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5018/03/20201.00M19MP024S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5119/03/20201.0M19PT113P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning (เลื่อนจากวันที่ 27/11/2019Postpone from 27/11/20192019年11月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5219/03/20201.00M19PT179P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5319/03/20201.00M19PT180P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5420/03/20201.00M19PT181P : การจัดการ การกระจายสินค้าสมัยใหม่Modern Distribution Center MangementModern Distribution Center Mangement3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5523/03/20201.0M19PT128P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics (เลื่อนจากวันที่ 18/12/2019Postpone from 18/12/20192019年12月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5623/03/20202.00M19PT182P : กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพStrategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)Strategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5726/03/20202.00M19PT183P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5828/03/20202.00M19MP025S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5930/03/20202.00M19PT104P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます