แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
129/01/20221.0M21NO177P : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
229/01/20221.0M21NO150DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
331/01/20221.0M21NO179P : การจัดการการจัดส่งDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
431/01/20221.0M21NO152DT : การจัดการการจัดส่ง (Online)Distribution ManagementDistribution Management2,500.002,800.00Online
531/01/20221.0M21NO098DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2021Postpone from 17/11/20212021年11月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
631/01/20221.0M21NO124P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2021Postpone from 17/11/20212021年11月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
705/02/20222.00M21NO181P : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
805/02/20222.0M21NO172P : การจัดการสินค้าคงคลัง อะไหล่ วัสดุ สำหรับงานบำรุงรักษาMRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation)MRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation) (เลื่อนจากวันที่ 25/01/2022Postpone from 25/01/20222022年01月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
905/02/20222.0M21NO145DT : การจัดการสินค้าคงคลัง อะไหล่ วัสดุ สำหรับงานบำรุงรักษา (Online)MRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation)MRO Inventory Management (Maintenance Repair Operation) (เลื่อนจากวันที่ 25/01/2022Postpone from 25/01/20222022年01月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
1008/02/20222.0M21NO198P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1108/02/20222.0M21NO189DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock4,800.005,200.00Online
1209/02/20221.0M21NO200P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Poka ෶ Yoke) ในกระบวนการทำงานคลังสินค้าMistake-Proofing Technique in General Work Process (Warehouse)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Warehouse)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1309/02/20221.0M21NO170DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Poka ෶ Yoke) ในกระบวนการทำงานคลังสินค้า (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Warehouse)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Warehouse)2,500.002,800.00Online
1411/02/20221.0M21NO103DT : Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต (Online)Cost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma (เลื่อนจากวันที่ 12/02/2022Postpone from 12/02/20222022年02月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
1514/02/20222.00M21NO157DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี (Online)JIT : Just in TimeJIT : Just in Time4,800.005,200.00Online
1614/02/20222.00M21NO184P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1714/02/20222.0M21NO156DT : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น (Online)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (เลื่อนจากวันที่ 08/02/2022Postpone from 08/02/20222022年02月08日から延期した )4,800.005,200.00Online
1814/02/20222.0M21NO183P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (เลื่อนจากวันที่ 08/02/2022Postpone from 08/02/20222022年02月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1915/02/20221.0M21NO168DT : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (Online)ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,500.002,800.00Online
2015/02/20221.0M21NO191P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2117/02/20221.00M21NO190P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2218/02/20221.00M21NO155DT : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ (Online)Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics2,500.002,800.00Online
2318/02/20221.00M21NO182P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2419/02/20221.00M21NO164DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)2,500.002,800.00Online
2519/02/20221.00M21NO193P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2621/02/20221.0M21NO158DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)2,500.002,800.00Online
2721/02/20221.0M21NO185P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2821/02/20221.0M21NO136DT : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)(Online)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2022Postpone from 19/01/20222022年01月19日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2922/02/20221.00M21NO159DT : ยกเครื่องทั้ง Supply Chain รองรับรูปแบบการทำงานแนวใหม่ (Online)Supply Chain-SCOR Model in PracticeSupply Chain-SCOR Model in Practice4,800.005,200.00Online
3022/02/20221.00M21NO186P : ยกเครื่องทั้ง Supply Chain รองรับรูปแบบการทำงานแนวใหม่Supply Chain-SCOR Model in PracticeSupply Chain-SCOR Model in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3123/02/20221.00M21NO189P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3224/02/20221.00M21NO160DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,500.002,800.00Online
3324/02/20221.00M21NO187P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3424/02/20221.00M21NO161DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
3524/02/20221.00M21NO188P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3624/02/20221.0M21NO169DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (ภาคการผลิต) (Online) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (ภาคการผลิต)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
3724/02/20221.0M21NO199P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (ภาคการผลิต)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3825/02/20221.00M21NO153DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management2,500.002,800.00Online
3925/02/20221.00M21NO180P : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4026/02/20221.00M21NO163DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing SystemLean Manufacturing System2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4126/02/20221.00M21NO192P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4202/03/20222.0M21NO123DT : การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)An application of Kanban system for improving inventory managementAn application of Kanban system for improving inventory management (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2021Postpone from 15/12/20212021年12月15日から延期した )4,800.005,200.00Online
4302/03/20222.0M21NO144P : การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพAn application of Kanban system for improving inventory managementAn application of Kanban system for improving inventory management (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2021Postpone from 15/12/20212021年12月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4403/03/20221.0M21NO178P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD (เลื่อนจากวันที่ 31/01/2022Postpone from 31/01/20222022年01月31日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4503/03/20221.0M21NO151DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZDZero Defect : ZD (เลื่อนจากวันที่ 31/01/2022Postpone from 31/01/20222022年01月31日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4604/03/20221.0M21NO194P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis (เลื่อนจากวันที่ 09/02/2022Postpone from 09/02/20222022年02月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4707/03/20221.0M21NO220P : การควบคุมสินค้าด้วยระบบคัมบังWorkshop : Inventory Control by kanban SystemWorkshop : Inventory Control by kanban System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4808/03/20222.00M21NO185DT : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Online)Problem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace4,800.005,200.00Online
4908/03/20222.00M21NO217P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5010/03/20221.00M21NO177DT : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร (Online)Cost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,500.002,800.00Online
5110/03/20221.00M21NO208P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5210/03/20221.00M21NO186DT : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Online)Cost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,000.003,500.00Online
5310/03/20221.00M21NO218P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (กรณีศึกษา)Cost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5412/03/20222.00M21LM171DT : ดัชนีน้ำตาล: การประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร (Online)Glycemic index: Application for Value Added Food Products (Online)Glycemic index: Application for Value Added Food Products (Online)4,800.005,200.00Online
5512/03/20221.00M21NO182DT : พีระมิดสมรรถนะ : ควบคุมวัดผลและพัฒนาทั้ง Supply Chain (Online)Supply Chain Performance Pyramid: Metric IntegrationSupply Chain Performance Pyramid: Metric Integration2,500.002,800.00Online
5612/03/20221.00M21NO214P : พีระมิดสมรรถนะ : ควบคุมวัดผลและพัฒนาทั้ง Supply ChainSupply Chain Performance Pyramid: Metric IntegrationSupply Chain Performance Pyramid: Metric Integration3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5715/03/20221.0M21NO174P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (กรณีศึกษา)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2022Postpone from 27/01/20222022年01月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5815/03/20221.0M21NO146DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (กรณีศึกษา) (Online)Muda Mura Muri (Workshop)Muda Mura Muri (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2022Postpone from 27/01/20222022年01月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
5916/03/20221.00M21LM201P : แบตเตอรี่และระบบการจัดการแบตเตอรี่Batteries and Management SystemBatteries and Management System3,500.004,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
6016/03/20222.00M21NO178DT : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 (Online)MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques4,800.005,200.00Online
6116/03/20222.00M21NO210P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6219/03/20222.0M21NO154DT : Process Control for HRSG (Online)Process Control for HRSGProcess Control for HRSG (เลื่อนจากวันที่ 05/02/2022Postpone from 05/02/20222022年02月05日から延期した )4,800.005,200.00Online
6319/03/20221.0M21NO143DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (เลื่อนจากวันที่ 22/01/2022Postpone from 22/01/20222022年01月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
6421/03/20222.0M21NO168P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2022Postpone from 20/01/20222022年01月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6521/03/20222.0M21NO187DT : เทคนิคในการจัดการและลดต้นทุนงานโลจิสติก (Online)Logistic Operation Management and Cost control TrainingCost Reduction in Logistics4,800.005,200.00Online
6621/03/20222.0M21NO209P : เทคนิคในการจัดการและลดต้นทุนงานโลจิสติกLogistic Operation Management and Cost control TrainingCost Reduction in Logistics5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6723/03/20221.0M21NO219P : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6823/03/20221.0M21NO188DT : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE Techniques (Online)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)2,500.002,800.00Online
6924/03/20222.0M21NO173P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 01/02/2022Postpone from 01/02/20222022年02月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7024/03/20222.0M21NO148DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 01/02/2022Postpone from 01/02/20222022年02月01日から延期した )4,800.005,200.00Online
7124/03/20221.00M21NO176DT : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MU (Online)MUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,500.002,800.00Online
7224/03/20221.00M21NO183DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production management for ManagementProduction management for Management2,500.002,800.00Online
7324/03/20221.00M21NO215P : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหารProduction managementfor ManagementProduction managementfor Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7424/03/20221.0M21NO129DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2022Postpone from 18/01/20222022年01月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
7524/03/20221.0M21NO150P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2022Postpone from 18/01/20222022年01月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7625/03/20221.00M21NO173DT : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างาน (Online)Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor2,500.002,800.00Online
7725/03/20221.00M21NO204P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7825/03/20221.00M21NO184DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
7925/03/20221.00M21NO175DT : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (ภาคปฎิบัติ) (Online)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)2,500.002,800.00Online
8026/03/20222.00M21NO174DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine4,800.005,200.00Online
8126/03/20221.00M21LM172DT : การให้บริการลูกค้าแบบลีน เพื่อความอยู่รอดและความเป็นเลิศ (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)2,500.002,800.00Online
8226/03/20221.00M21NO179DT : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า : VSM (Online)Value Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM2,500.002,800.00Online
8326/03/20221.00M21NO211P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8428/03/20221.0M21NO121DT : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร (Online)Reduce production costsReduce production costs (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2022Postpone from 28/01/20222022年01月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
8528/03/20221.0M21NO143P : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2022Postpone from 28/01/20222022年01月28日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8628/03/20221.00M21NO203P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8728/03/20221.00M21NO110DT : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Online)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)2,500.002,800.00Online
8828/03/20221.0M21NO133P : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material) (เลื่อนจากวันที่ 13/12/2021Postpone from 13/12/20212021年12月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8928/03/20221.0M21NO176P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2022Postpone from 28/01/20222022年01月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9028/03/20221.0M21NO149DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (Online)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2022Postpone from 28/01/20222022年01月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
9128/03/20221.00M21NO206P : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (ภาคปฎิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
9229/03/20223.0M21LM202P : คลังสินค้าอัจฉริยะSmart WarehouseSmart Warehouse10,000.0011,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9329/03/20222.00M21NO180DT : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิต (Online)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)4,800.005,200.00Online
9429/03/20222.00M21NO212P : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9505/04/20221.00M22NO002DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,500.002,800.00Online
9605/04/20221.00M22NO003P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9707/04/20221.00M22NO003DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen 5 Why2,500.002,800.00Online
9818/04/20221.00M22NO001DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงาน (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process2,500.002,800.00Online
9918/04/20221.00M22NO001P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10018/04/20221.00M22NO009P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10119/04/20221.00M22NO004DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)2,500.002,800.00Online
10227/04/20222.00M22NO006DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม (Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol4,800.005,200.00Online
10327/04/20222.00M22NO007DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม (Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol4,800.005,200.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます