แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
117/08/20201.0M20PT001P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
218/08/20203.0M20PT005P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
319/08/20201.0M20PT014P : การค้นหาและการจัดการความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Wastes)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
419/08/20201.0M20PT011P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฏิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
521/08/20201.0M20PT057P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
622/08/20202.0M20MP004S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
725/08/20202.0M20PT024P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques.5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
826/08/20201.0M20MP001S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
926/08/20201.0M20PT022P : การจัดการการจัดส่งสินค้าDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1026/08/20201.0M20PT052P : การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบังWorkshop: Inventory Control by Kanban System Workshop: Inventory Control by Kanban System (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1127/08/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )1,500.001,800.00Online
1228/08/20201.0M20PT007P : เทคนิคการค้นหา ลด และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3MUMuda Control : Muda Mura Muri Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1328/08/20201.0M20PT058P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่ Modern Distribution Center Mangement Modern Distribution Center Mangement 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1403/09/20201.0M20PT040P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1507/09/20202.0M20PT012P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Effective Inventory ManagementEffective Inventory Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1608/09/20201.0M20PT039P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ Modern Warehouse Supervisor Modern Warehouse Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1709/09/20201.0M20PT030P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1809/09/20202.0M20PT016P : การวางแผนความต้องการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1909/09/20201.0M20PT053P : Lean Business สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2010/09/20201.0M20PT037P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2110/09/20201.0M20PT023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2210/09/20202.0M20PT036P : การวางแผนความต้องการวัสดุขับเคลื่อนด้วยความต้องการ (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2314/09/20201.0M20PT018P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฎิบัติ)KPI of Production ManagementKPI of Production Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2414/09/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )1,500.001,800.00Online
2516/09/20201.0M20PT042P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2617/09/20201.0M20PT006P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2717/09/20202.0M20PT020P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IIMTM-2 Techniques Part IIMTM-2 Techniques Part II5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2818/09/20201.0M20MP005S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2919/09/20202.0M20MP011S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3021/09/20206.0M20MP008S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3121/09/20202.0M20PT035P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3221/09/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )new1,500.001,800.00Online
3321/09/20201.0M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3422/09/20201.0M20PT038P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3522/09/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
3623/09/20200.5M20PT008DT : การลดต้นทุนด้วยการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า MUDA Control (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )new1,500.001,800.00Online
3724/09/20201.0M20PT019P : แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์Human Error PreventionHuman Error Prevention3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/09/20201.0M20MP012S : ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานครบเครื่องเรื่องหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3930/09/20201.0M20PT013P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์Logistics and Materials ManagementLogistics and Materials Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4001/10/20201.00M20PT031P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4105/10/20202.00M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4208/10/20201.00M20PT045P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4308/10/20202.00M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4409/10/20200.5M20LM011DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)1,500.001,800.00Online
4519/10/20201.0M20MP010S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตชั้นต้น สำหรับพนักงานหน้างานProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvementProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvement (เลื่อนจากวันที่ 24/07/2020Postpone from 24/07/20202020年07月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4619/10/20202.00M20PT041P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4719/10/20201.00M20LM059P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4820/10/20201.00M20PT028P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4920/10/20201.00M20PT034P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ Effective Delivery ManagementEffective Delivery Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5021/10/20201.00M20PT029P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5126/10/20201.00M20PT027P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5227/10/20201.00M20PT026P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5329/10/20202.00M20PT049P : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injection6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5403/11/20202.0M20PT015P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ Inventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5504/11/20202.0M20PT055P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management (เลื่อนจากวันที่ 04/08/2020Postpone from 04/08/20202020年08月04日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5605/11/20202.0M20PT048P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques : Part IMTM-2 Techniques : Part I (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5710/11/20201.0M20PT021P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5811/11/20202.0M20PT043P : การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP)Master Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP) (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5911/11/20201.0M20PT010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 04/08/2020Postpone from 04/08/20202020年08月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6016/11/20201.0M20PT044P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6116/11/20201.0M20MP013S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 29/09/2020Postpone from 29/09/20202020年09月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6219/11/20201.0M20PT056P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning (เลื่อนจากวันที่ 20/08/2020Postpone from 20/08/20202020年08月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6320/11/20201.0M20MP007S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE) (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6426/11/20201.0M20PT054P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen ExpressLean Kaizen Express (เลื่อนจากวันที่ 23/07/2020Postpone from 23/07/20202020年07月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6501/12/20201.0M20PT047P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6601/12/20202.0M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control (เลื่อนจากวันที่ 13/08/2020Postpone from 13/08/20202020年08月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6703/12/20202.0M20PT046P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6814/12/20202.0M20PT050P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี) Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6916/12/20201.0M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます