แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
118/09/20191.0K19YW089S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ5S Leader5S Leadernew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
224/09/20191.0K19YW090S : 5S for Office5S for Office5S for Officenew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
325/09/20191.0K19YW091S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน5S : Standardization for Productivity5S : Standardization for Productivitynew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
426/09/20191.0K19YW104S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน5S : Standardization for Productivity5S : Standardization for Productivity3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
530/09/20192.0K19YW086S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level (เลื่อนจากวันที่ 02/09/2019Postpone from 02/09/20192019年09月02日から延期した )new6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
630/09/20193.0K19YW097S : Lean Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ)Lean Office (Workshop)Lean Office (Workshop)new8,500.009,000.00จัสมินซิตี้
701/10/20191.0K19YW092S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพnew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
802/10/20192.0K19YW093S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
909/10/20192.0K19YW094S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainernew5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1017/10/20192.00K19KB095S : TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulation6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
1119/10/20192.0K19YW057S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase (เลื่อนจากวันที่ 03/08/2019Postpone from 03/08/20192019年08月03日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1224/10/20192.0K19YW100S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainernew5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1327/10/20194.0K19YW058S : Measure PhaseMeasure PhaseMeasure Phase (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2019Postpone from 17/08/20192019年08月17日から延期した )new9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1431/10/20198.00K19YW096S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program22,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1507/11/20198.00K19KB098S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)23,000.0026,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
1610/11/20191.0K19YW053S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2019Postpone from 27/10/20192019年10月27日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1723/11/20194.0K19YW059S : Analyze PhaseAnalyze PhaseAnalyze Phase (เลื่อนจากวันที่ 07/09/2019Postpone from 07/09/20192019年09月07日から延期した )new9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1812/12/20192.00K19KB103S : TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System6,500.007,500.00TNI
1914/12/20194.0K19YW060S : Improve Phase : Classical DOEImprove Phase : Classical DOEImprove Phase : Classical DOE (เลื่อนจากวันที่ 28/09/2019Postpone from 28/09/20192019年09月28日から延期した )new9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2011/01/20202.0K19YW061S : Improve Phase : Taguchi DOEImprove Phase : Taguchi DOEImprove Phase : Taguchi DOE (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2019Postpone from 20/10/20192019年10月20日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2118/01/20202.0K19YW062S : Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) (เลื่อนจากวันที่ 02/11/2019Postpone from 02/11/20192019年11月02日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2225/01/20202.0K19YW063S : Control PhaseControl PhaseControl Phase (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2019Postpone from 16/11/20192019年11月16日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2301/02/20202.0K19YW064S : Design for Six SigmaDesign for Six SigmaDesign for Six Sigma (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2019Postpone from 23/11/20192019年11月23日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます