แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
105/06/20200.5E20SH001JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19new2,000.002,300.00Online
208/06/20203.0E19TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor (เลื่อนจากวันที่ 12/03/2020Postpone from 12/03/20202020年03月12日から延期した )new8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
309/06/20201.0E20KB001DT : การสร้างระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลภายในสถานประกอบการPersonal Protective Equipment Management System : PPE ManagementPersonal Protective Equipment Management System : PPE Managementnew2,500.002,800.00Online
410/06/20201.0E20KB002DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenancenew2,500.002,800.00Online
511/06/20202.0E20KB010DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Auditnew4,800.005,200.00Online
615/06/20201.0E20KB004DT : การจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างช่วงSafety Management for Sub-ContractorSafety Management for Sub-Contractornew2,500.002,800.00Online
715/06/20201.0E20KB003DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Usingnew2,500.002,800.00Online
816/06/20202.0E20KB011DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19Safety Management for Safety Sustainability in Supervisor LevelSafety Management for Safety Sustainability in Supervisor Levelnew2,500.002,800.00Online
917/06/20201.0E20KB012DT : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018OHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 TransitionOHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 Transitionnew2,500.002,800.00Online
1018/06/20201.0E20KB013DT : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatmentnew2,500.002,800.00Online
1119/06/20202.0E20KB014DT : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysisnew4,800.005,200.00Online
1219/06/20201.0E20KB005DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:2018new2,500.002,800.00Online
1319/06/20201.0E20TK002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1423/06/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsnew2,500.002,800.00Online
1523/06/20201.0E20KB016DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatmentnew2,500.002,800.00Online
1624/06/20203.0E20TK006SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1725/06/20201.0E20KB017DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safetynew2,500.002,800.00Online
1826/06/20201.0E20KB019DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2020Postpone from 28/05/20202020年05月28日から延期した )new2,500.002,800.00Online
1929/06/20201.0E20KB006DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015new2,500.002,800.00Online
2030/06/20201.0E20KB018DT : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifAssessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew2,500.002,800.00Online
2101/07/20202.0E20SH012J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,000.0010,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2207/07/20203.00E20KB008E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2308/07/20201.0E20KB009DT : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop ! (Behavior base Safety) & Observation TechniqueStop ! (Behavior base Safety) & Observation Technique (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )new2,500.002,800.00Online
2408/07/20202.0E20SH004J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2020Postpone from 20/05/20202020年05月20日から延期した )new9,000.0010,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
2509/07/20201.00E20KB020P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2614/07/20203.00E20KB009E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2714/07/20201.00E20KB021P : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2815/07/20202.0E20SH009J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
2917/07/20201.00E20KB023P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3021/07/20201.0E20KB007DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Environmental Management SystemISO 14001 : 2015 Environmental Management System (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2020Postpone from 26/05/20202020年05月26日から延期した )new2,500.002,800.00Online
3121/07/20203.00E20KB028P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคSafety Officer in Technical LevelSafety Officer in Technical Level4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3221/07/20201.00E20KB022P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3322/07/20202.0E20SH010J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
3423/07/20202.00E20KB024P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3524/07/20201.00E20KB025P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3624/07/20201.00E20KB026P : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3729/07/20201.0E20SH011J : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3830/07/20202.00E20KB027P : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าElectrical System InstallationElectrical System Installation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3905/08/20201.00E20KB029P : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4005/08/20203.0E20TK009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,500.008,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4105/08/20202.0E20SH003J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive??????????????? (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2020Postpone from 13/05/20202020年05月13日から延期した )new9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
4206/08/20201.00E20KB012E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4310/08/20202.00E20KB030P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4413/08/20202.00E20KB031P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4514/08/20201.00E20KB032P : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนSelf-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4617/08/20201.00E20KB038P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4717/08/20202.00E20KB033P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร Safety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4819/08/20201.00E20KB035P : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4919/08/20202.00E20KB034P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5019/08/20202.0E20SH013J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
5121/08/20201.0E20TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5224/08/20202.00E20KB036P : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5324/08/20205.00E20KB010E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5425/08/20203.00E20KB011E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5526/08/20202.0E20SH014J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
5631/08/20201.00E20KB037P : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554Safety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and HealthSafety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and Health3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5723/09/20203.0E20TK007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5821/10/20201.0E20TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5916/12/20203.0E20TK008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6022/12/20201.0E20TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6117/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,500.008,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます