แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
107/02/20225.0E21NO027E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
208/02/20221.0E21NO106DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001 : 2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001 : 20152,500.002,800.00Online
308/02/20223.0E21PB009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
408/02/20222.0E21NO086P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 08/02/2022Postpone from 08/02/20222022年02月08日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
509/02/20222.0E21SH029JL : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive9,000.0010,000.00Online
610/02/20223.00E21NO024E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
717/02/20222.0E21NO088P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee (เลื่อนจากวันที่ 15/02/2022Postpone from 15/02/20222022年02月15日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
817/02/20222.0E21NO104DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee (เลื่อนจากวันที่ 15/02/2022Postpone from 15/02/20222022年02月15日から延期した )1,500.001,800.00Online
917/02/20222.0E21SH030JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive ManagementSafety Officer for Japanese Executive Management9,000.0010,000.00Online
1018/02/20221.0E21LM105P : พื้นฐานการสร้างมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและการทดสอบสมรรนะBasic of Motor Building for Electric Vehicle and Performance TestBasic of Motor Building for Electric Vehicle and Performance Test3,500.004,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
1118/02/20221.0E21NO079P : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนSelf-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท.
1218/02/20221.0E21NO095DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety2,500.002,800.00Online
1321/02/20221.0E21NO090P : การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015Continuos System of ISO14001Continuos System of ISO140013,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1421/02/20221.0E21NO099DT : การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Online)Continuos System of ISO14001Continuos System of ISO140013,000.003,600.00Online
1521/02/20221.0E21NO082P : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1621/02/20223.0E21NO022E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator (เลื่อนจากวันที่ 02/02/2022Postpone from 02/02/20222022年02月02日から延期した )4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1721/02/20226.00E21NO078P : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1821/02/20221.00E21NO081P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1921/02/20221.00E21NO097DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
2021/02/20222.0E21NO102DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 08/02/2022Postpone from 08/02/20222022年02月08日から延期した )1,500.001,800.00Online
2122/02/20222.00E21NO087P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2222/02/20222.00E21NO103DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
2323/02/20222.0E21SH031JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive ManagementSafety Officer for Japanese Executive Management9,000.0010,000.00Online
2424/02/20222.0E21LM106P : ระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้าElectric Drive Systems and Power Electronics for EVElectric Drive Systems and Power Electronics for EV6,800.007,800.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
2524/02/20222.00E21NO084P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2624/02/20222.00E21NO100DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
2701/03/20223.0E21NO028E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2808/03/20221.00E21NO093P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2908/03/20221.00E21NO109DT : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการ (Online)Accident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques2,500.002,800.00Online
3010/03/20221.00E21NO094P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายStorage of Hazardous Materials ControllerStorage of Hazardous Materials Controller3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3110/03/20221.00E21NO111DT : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (Online)Storage of Hazardous Materials ControllerStorage of Hazardous Materials Controller2,500.002,800.00Online
3210/03/20221.00E21NO095P : หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBS3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3310/03/20221.00E21NO110DT : หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop!!! Risk Behavior in Work with BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBS2,500.002,800.00Online
3414/03/20222.0E21NO104P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3514/03/20222.0E21NO120DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
3615/03/20221.00E21LM107DT : ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัดประจุ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Online)Electric Vehicle, Charging Systems and Smart Grid (Online)Electric Vehicle, Charging Systems and Smart Grid (Online)2,500.002,800.00Online
3715/03/20221.0E21SH022JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew5,100.005,800.00Online
3815/03/20222.0E21NO096P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3915/03/20222.0E21NO112DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
4015/03/20221.0E21PB004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4116/03/20221.00E21NO097P : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4216/03/20221.00E21NO113DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Cooling Water TreatmentCooling Water Treatment2,500.002,800.00Online
4316/03/20221.00E21LM108DT : การจัดการน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)Wastewater Management for Food Industry (Online)Wastewater Management for Food Industry (Online)2,500.002,800.00Online
4416/03/20222.00E21NO098P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4516/03/20222.00E21NO114DT : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Online)ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation4,800.005,200.00Online
4617/03/20221.0E21NO072P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (เลื่อนจากวันที่ 13/01/2022Postpone from 13/01/20222022年01月13日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4717/03/20221.0E21NO089DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (เลื่อนจากวันที่ 13/01/2022Postpone from 13/01/20222022年01月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
4818/03/20221.00E21NO099P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กรElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4918/03/20221.00E21NO115DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กร (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System2,500.002,800.00Online
5022/03/20222.00E21NO100P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5124/03/20221.00E21NO117DT : การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)The Situation Instantly Assessment with What-if TechniquesThe Situation Instantly Assessment with What-if Techniques2,500.002,800.00Online
5225/03/20221.00E21NO101P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)​ Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้างElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Construction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5326/03/20221.00E21NO102P : การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifThe Situation Instantly Assessment with What-if TechniquesThe Situation Instantly Assessment with What-if Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5428/03/20222.00E21NO103P : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to StandardizatonThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to Standardizaton5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5528/03/20223.0E21NO026E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5629/03/20221.00E21NO119DT : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Online)The Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to StandardizatonThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to Standardizaton2,500.002,800.00Online
5704/04/20222.00E22NO002DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
5804/04/20222.00E22NO002P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5904/04/20222.00E22NO001DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
6004/04/20222.00E22NO001P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6108/04/20221.0E22NO003DT : การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry2,500.002,800.00Online
6208/04/20221.0E22NO003P : การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมWater Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6319/04/20221.00E22NO001E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6421/04/20221.0E22NO004DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online)การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online)การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018 (Online)2,500.002,800.00Online
6521/04/20221.0E22NO004P : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6621/04/20222.00E22NO005DT : ประเมินความเสี่ยงด้วย HAZOP ที่ไม่ใช่วิศวกร (Online)HAZOP : For Non-engineerHAZOP : For Non-engineer4,800.005,200.00Online
6721/04/20222.00E22NO005P : ประเมินความเสี่ยงด้วย HAZOP ที่ไม่ใช่วิศวกรHAZOP : For Non-engineerHAZOP : For Non-engineer5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6825/04/20222.00E22NO006DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
6925/04/20222.00E22NO006P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7027/04/20223.00E22NO002E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7128/04/20223.00E22NO003E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7228/04/20222.00E22NO007DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
7328/04/20222.00E22NO007P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます