แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
101/02/20211.0E20KB121P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กร (ฟรี)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
201/02/20215.00E20KB024E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
302/02/20211.00E20KB044DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Online)Job Analysis for SafetyJob Analysis for Safety2,500.002,800.00Online
402/02/20211.00E20KB094P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
503/02/20211.00E20KB045DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน (Online)Sustainable Safety Management for SupervisorSustainable Safety Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
603/02/20211.00E20KB095P : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน Safety Management for Safety Sustainability in Supervisor LevelSafety Management for Safety Sustainability in Supervisor Level3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
708/02/20211.00E20KB101P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
808/02/20211.00E20KB038DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants2,500.002,800.00Online
908/02/20211.0E20KB122P : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (ฟรี)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1009/02/20211.00E20KB096P : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1109/02/20211.00E20KB043DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 (Online) ตามมาตรฐาน ISO 14001 :2015 และ ISO 45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 20182,500.002,800.00Online
1209/02/20212.0E20KB108P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1310/02/20213.00E20KB025E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1410/02/20213.00E20KB026E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1510/02/20211.00E20KB098P : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1610/02/20212.0E20SH033J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
1712/02/20211.0E20KB123P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (ฟรี)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II: Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1816/02/20212.00E20KB100P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1917/02/20212.0E20SH034J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
2018/02/20211.0E20KB120P : หลักสูตร การปรับปรุงสถานที่การทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (ฟรี)Workplace Safety ImprovementWorkplace Safety Improvement (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2021Postpone from 28/01/20212021年01月28日から延期した )new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2119/02/20211.00E20KB109P : การจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างช่วง (ผู้รับเหมา)Contractor Safety ManagementContractor Safety Managementnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2222/02/20211.00E20KB103P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2322/02/20211.00E20KB040DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
2422/02/20211.00E20KB102P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety Essential Knowledge and Skills for Electrical Safety 3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2523/02/20211.00E20KB104P : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018OHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 TransitionOHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 Transition3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2623/02/20211.00E20KB041DT : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018 (Online)OHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 TransitionOHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 Transition2,500.002,800.00Online
2723/02/20213.0E20KB023E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2021Postpone from 27/01/20212021年01月27日から延期した )4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2824/02/20211.00E20KB105P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2924/02/20211.00E20KB042DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
3024/02/20212.0E20SH035J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
3125/02/20211.00E20KB099P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breakernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3225/02/20211.00E20KB039DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker2,500.002,800.00Online
3325/02/20211.00E20KB110P : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554Safety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and HealthSafety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and Health3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3403/03/20212.0E20SH036J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
3503/03/20211.00E20KB049DT : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques2,500.002,800.00Online
3603/03/20211.00E20KB117P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3704/03/20212.0E20KB107P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2021Postpone from 28/01/20212021年01月28日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3805/03/20211.0E20KB124P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Requirement and ImplementationISO 45001 : Requirement and Implementation3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3905/03/20211.0E20KB054DT : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation2,500.002,800.00Online
4008/03/20211.00E20KB050DT : การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 Round (Online)KYT 4 RoundKYT 4 Round2,500.002,800.00Online
4108/03/20211.00E20KB118P : การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 RoundsKYT 4 RoundKYT 4 Round3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4209/03/20211.00E20SH006JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4309/03/20211.00E20SH037J : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4409/03/20211.00E20KB111P : หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBS3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4509/03/20211.00E20KB046DT : หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop!!! Risk Behavior in Work with BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBS2,500.002,800.00Online
4611/03/20212.0E20SH038J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,500.0010,500.00ห้องสัมมนา โรงแรมแคนทารี่เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
4712/03/20211.0E20KB091P : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018 (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4812/03/20211.0E20KB037DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Online)Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018 (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
4915/03/20211.00E20KB112P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5016/03/20212.00E20KB113P : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical InstallationThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5116/03/20213.00E20KB027E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5217/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5317/03/20212.0E20SH039J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
5419/03/20211.00E20KB114P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กรElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5522/03/20215.00E20KB028E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for SupervisorAir Pollution for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5622/03/20211.00E20KB047DT : การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)The Situation Instantly Assessment with What-if Techniques (Online)The Situation Instantly Assessment with What-if Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
5722/03/20211.00E20KB115P : การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifThe Situation Instantly Assessment with What-if TechniquesThe Situation Instantly Assessment with What-if Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5824/03/20212.0E20SH040J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
5925/03/20212.0E20KB089P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal Audit ISO 45001 : Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 14/01/2021Postpone from 14/01/20212021年01月14日から延期した )5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6025/03/20212.0E20KB053DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal AuditISO 45001 : Internal Audit4,500.005,200.00Online
6129/03/20213.00E20KB029E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6230/03/20211.00E20KB119P : การค้นหาและประเมินอันตราย ด้วย CCCFCompletely Check Completely Find Out ActivityCompletely Check Completely Find Out Activity3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6330/03/20211.0E20KB088P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 11/01/2021Postpone from 11/01/20212021年01月11日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6430/03/20211.0E20KB051DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance2,500.002,800.00Online
6531/03/20212.00E20KB048DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
6631/03/20212.00E20KB116P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます