แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
122/10/20201.0E20KB023P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
224/10/20201.0E20KB028DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 29/09/2020Postpone from 29/09/20202020年09月29日から延期した )new2,500.002,800.00Online
324/10/20201.0E20KB056P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 29/09/2020Postpone from 29/09/20202020年09月29日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
427/10/20203.0E20KB017E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
528/10/20201.00E20KB070P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
628/10/20201.0E20KB025DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)new2,500.002,800.00Online
702/11/20205.00E20KB010E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
803/11/20201.00E20KB073P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
904/11/20202.0E20SH024J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
1004/11/20201.0E20KB032DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safetynew2,500.002,800.00Online
1104/11/20201.00E20KB074P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety Essential Knowledge and Skills for Electrical Safety 3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1205/11/20201.0E20KB079P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้างElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II: Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II: Temporary Electrical System in Construction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1306/11/20201.0E20KB082P : ระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรRegulation and International Standard for Machinery SafetyRegulation and International Standard for Machinery Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1410/11/20202.0E20SH025J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese??????? (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2020Postpone from 11/11/20202020年11月11日から延期した )new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
1510/11/20202.00E20KB075P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน Safety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1611/11/20203.00E20KB018E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1713/11/20201.00E20KB081P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1813/11/20200.5E20SH005JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid192,000.002,300.00Online
1916/11/20202.00E20KB076P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2017/11/20201.0E20KB080P : การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมWater Quality Treatment and and Water Management for IndustryWater Quality Treatment and and Water Management for Industry (เลื่อนจากวันที่ 09/11/2020Postpone from 09/11/20202020年11月09日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2117/11/20203.00E20KB019E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2218/11/20203.00E20KB021E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2319/11/20202.0E20SH026J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese??????? (เลื่อนจากวันที่ 18/11/2020Postpone from 18/11/20202020年11月18日から延期した )9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
2420/11/20201.0E20KB030DT : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)Assessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew2,500.002,800.00Online
2520/11/20201.00E20KB077P : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifAssess the situation instantly with What-ifAssess the situation instantly with What-ifnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2623/11/20205.00E20KB020E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for SupervisorIndustrial Waste Management for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2723/11/20201.00E20KB038P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2824/11/20201.0E20TK005DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew1,250.001,500.00Online
2925/11/20201.0E20KB027DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (ออนไลน์)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker (เลื่อนจากวันที่ 25/09/2020Postpone from 25/09/20202020年09月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
3025/11/20201.0E20KB053P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker (เลื่อนจากวันที่ 25/09/2020Postpone from 25/09/20202020年09月25日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3125/11/20202.0E20SH030J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
3230/11/20201.00E20KB078P : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop ! Behavior base Safety & Observation TechniqueStop ! Behavior base Safety & Observation Technique3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3330/11/20201.0E20KB031DT : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop ! (Behavior base Safety) & Observation TechniqueStop ! Behavior base Safety & Observation Techniquenew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3401/12/20202.00E20KB083P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3502/12/20201.00E20KB084P : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนSelf-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3602/12/20201.00E20KB034DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety2,500.002,800.00Online
3704/12/20201.00E20KB085P : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 2015Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3804/12/20201.00E20KB035DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3908/12/20202.00E20KB086P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4008/12/20202.0E20SH027J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จ.ชลบุรี)Safety Officer in Management Level for Japanese???????new9,500.0010,500.00ห้องสัมมนา โรงแรมแคนทารี่เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
4111/12/20201.00E20KB087P : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4211/12/20201.00E20KB036DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 (Online)ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management System2,500.002,800.00Online
4314/12/20202.0E20KB071P : การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์Eogonomics Risk AssessmentEogonomics Risk Assessment (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2020Postpone from 27/10/20202020年10月27日から延期した )5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4416/12/20203.0E20TK008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4516/12/20202.00E20SH028J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมบนถนนสุขุมวิท
4617/12/20201.00E20KB022E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4717/12/20202.0E20KB024DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 08/10/2020Postpone from 08/10/20202020年10月08日から延期した )4,800.005,200.00Online
4817/12/20202.0E20KB058P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Internal Audit ISO 14001:2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 08/10/2020Postpone from 08/10/20202020年10月08日から延期した )5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4917/12/20202.0E20KB059P : ประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย HAZOP สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรHazard & Operability Study : HAZOPHazard & Operability Study : HAZOP5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5022/12/20201.0E20TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5123/12/20202.00E20SH029J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมบนถนนสุขุมวิท
5217/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます