แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
113/08/20202.0E20KB031P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
217/08/20202.0E20KB033P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร Safety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
318/08/20200.5E20SH003JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19new2,000.002,300.00Online
419/08/20201.0E20KB022DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018 (Online)Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 20182,500.002,800.00ออนไลน์
519/08/20201.0E20KB035P : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
619/08/20202.0E20KB034P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
719/08/20202.0E20SH013J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
821/08/20201.0E20TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
924/08/20202.0E20KB014DT : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้า (Online)Power Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )4,800.005,200.00Online
1024/08/20202.0E20KB036P : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1125/08/20203.0E20KB011E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1226/08/20202.0E20SH014J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
1327/08/20201.0E20KB048P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1427/08/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )new2,500.002,800.00Online
1502/09/20202.0E20SH015J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
1607/09/20203.0E20KB008E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1708/09/20201.0E20SH002JL : ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001 และการนำไปประยุกต์ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001:2018 Replacing OHSAS 18001:2007 Requirement and Implementation for Japanese Top ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management (เลื่อนจากวันที่ 15/09/2020Postpone from 15/09/20202020年09月15日から延期した )new5,100.005,800.00Online
1808/09/20201.0E20SH011J : ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001 และการนำไปประยุกต์ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001:2018 Replacing OHSAS 18001:2007 Requirement and Implementation for Japanese Top ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management (เลื่อนจากวันที่ 15/09/2020Postpone from 15/09/20202020年09月15日から延期した )5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1910/09/20202.0E20KB049P : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical InstallationThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2010/09/20202.0E20SH016J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จ.ชลบุรี)Safety Officer in Management Level for Japanese???????9,500.0010,500.00โรงแรมแคนทารี่เบย์ ศรีราชา
2114/09/20201.0E20KB050P : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19Safety Management for Safety Sustainability in Supervisor LevelSafety Management for Safety Sustainability in Supervisor Level3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2215/09/20202.0E20KB054P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal Audit ISO 45001 : Internal Audit 5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2316/09/20203.0E20KB013E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2416/09/20201.0E20KB055P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2521/09/20201.0E20KB029DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management Systemnew2,500.002,800.00Online
2621/09/20201.0E20KB051P : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015 Environmental Management System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2721/09/20205.0E20KB014E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for SupervisorAir Pollution for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2822/09/20201.0E20KB021P : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015 (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2923/09/20203.0E20TK007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3024/09/20201.0E20TK004DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor1,250.001,500.00Online
3125/09/20201.0E20KB053P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3226/09/20201.0E20KB052P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident InvestigationsAccident/Incident Investigations3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3328/09/20203.0E20KB015E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3429/09/20201.0E20KB056P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3507/10/20202.00E20SH022J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
3608/10/20202.00E20KB024DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
3708/10/20202.00E20KB058P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Internal Audit ISO 14001:2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3816/10/20201.00E20KB072P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กรElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer Part I :Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer Part I :new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3920/10/20201.00E20KB069P : เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยเทคนิค MSAMSA for Machine Safety Improvement MSA for Machine Safety Improvement new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4021/10/20202.00E20KB059P : ประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย HAZOP สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรHazard & Operability Study : HAZOPHazard & Operability Study : HAZOPnew5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4121/10/20202.00E20SH023J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
4221/10/20201.0E20TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4322/10/20201.0E20KB023P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4427/10/20203.00E20KB017E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4527/10/20202.00E20KB071P : การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์Eogonomics Risk AssessmentEogonomics Risk Assessmentnew5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4628/10/20201.00E20KB070P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4728/10/20201.00E20KB025DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)2,500.002,800.00Online
4802/11/20205.0E20KB010E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4923/11/20201.0E20KB038P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2020Postpone from 17/08/20202020年08月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5024/11/20201.0E20TK005DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor1,250.001,500.00Online
5116/12/20203.0E20TK008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5222/12/20201.0E20TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5317/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます