แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
124/05/20182.0C18KB004D : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย PowerpointHow to Create Infographics with PowerpointHow to Create Infographics with Powerpoint(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2018Postpone from 26/05/20182018年05月26日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
204/06/20181.0C18KB005D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
305/06/20181.0C18MP004S : สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย PowerPoint 2013 Interactive3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
407/06/20183.0C18KL007P : การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access Part IMicrosoft Access Level 1Microsoft Access Level 18,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
511/06/20182.0C18MP005S : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
613/06/20182.0C18KL008P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
718/06/20182.0C18MP006S : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
820/06/20181.0C18KL009P : สร้างกราฟอย่างมืออาชีพด้วย Excel 2013Create professional graphs by Excel 2013Create professional graphs by Excel 2013(เลื่อนจากวันที่ 15/06/2018Postpone from 15/06/20182018年06月15日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
922/06/20181.0C18MP003S : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013(เลื่อนจากวันที่ 19/05/2018Postpone from 19/05/20182018年05月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1002/07/20182.0C18MP009S : เจาะลึกการใช้สูตรใน Excel 2013 สำหรับงาน HRExcel for HR ProfessionalExcel for HR Professionalnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1105/07/20182.0C18KL010P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1209/07/20182.0C18MP010S : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1317/07/20182.0C18KL011P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1419/07/20182.0C18KL012P : การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access Part IIMicrosoft Access Level 2Microsoft Access Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1521/07/20182.0C18KB007D : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot Table6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/07/20181.0C18MP008S : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2013 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality Controlnew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1731/07/20184.0C18KB008D : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1802/08/20182.0C18YW013P : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย Powerpointสร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย Powerpointสร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย Powerpoint6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1909/08/20182.0C18YW015P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2016/08/20181.0C18MP007S : สร้างระบบ Visual Display ด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting in Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting in Excel 2013(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2018Postpone from 01/06/20182018年06月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2117/08/20181.0C18YW014P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 20133,000.003,500.00ส.ส.ท.
2222/08/20182.0C18YW016P : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2013Formula & Functions in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2324/08/20181.0C18YW017P : การจัดการ ตารางงานและแผนงานด้วย Outlook 2013 Part Iการจัดการ ตารางงานและแผนงานด้วย Outlook 2013 Part Iการจัดการ ตารางงานและแผนงานด้วย Outlook 2013 Part I3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2427/08/20182.0C18YW018P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in ExcelMacro and VBA in Excel6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2506/09/20182.0C18YW019P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 1Excel 2013 Level 1Excel 2013 Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2610/09/20182.0C18YW020P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2719/09/20182.0C18YW021P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 2Microsoft Excel 2013 Level 2Microsoft Excel 2013 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2828/09/20181.0C18YW022P : สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by Power Point 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by Power Point 20133,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2903/10/20181.0C18KB006D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel รุ่น 15Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Play&Lean)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Play&Lean)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.