แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
109/07/20201.00A20LM124P : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงาน Handling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader Handling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
209/07/20201.0A20SH029DT : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part V : ทัศนคติและวิถีการทำงานแบบชาวญี่ปุ่น (Online)Cross Culture Part V : Working spirit by Japanese wayCross Culture Part V : Working spirit by Japanese way3,000.003,700.00Online
309/07/20201.0A20SH145P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part V : ทัศนคติและวิถีการทำงานแบบชาวญี่ปุ่นCross Culture Part V : Working spirit by Japanese wayCross Culture Part V : Working spirit by Japanese way3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
413/07/20201.00A20LM126P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
513/07/20201.00A20LM125P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
614/07/20202.00A20LM129P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร Train The TrainerTrain The Trainer6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
714/07/20201.00A20MP001S : เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
814/07/20201.00A20MP052S : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปั้นนักนวัตกรรมในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Sparking Creativity Fostering Innovator in the OrganizationSparking Creativity Fostering Innovator in the Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
915/07/20201.00A20MP054S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1015/07/20201.00A20MP053S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESSTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESS3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1115/07/20202.00A20LM131P : เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1215/07/20201.00A20LM130P : พนักงานขายชั้นเลิศ Sales Excellence Sales Excellence 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1316/07/20201.00A20MP007S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1416/07/20200.5A20MP026DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working1,500.001,800.00Online
1516/07/20201.00A20LM087P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1616/07/20201.00A20LM133P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1716/07/20201.00A20MP055S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1817/07/20200.5A20LM021DT : การบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Online)Change ManagementChange Management (เลื่อนจากวันที่ 16/07/2020Postpone from 16/07/20202020年07月16日から延期した )1,500.001,800.00(Online)
1917/07/20201.00A20LM134P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2017/07/20201.00A20LM135P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2117/07/20201.0A20MP010S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2217/07/20201.0A20LM036P : การบริหารงานเอกสาร Filing ManagementFiling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2318/07/20201.00A20MP056S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2418/07/20201.0A20LM015P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2020Postpone from 25/04/20202020年04月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2520/07/20201.00A20LM136P : ปั้น Team อย่างไรให้ WorkTeam Management in PracticeTeam Management in Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2620/07/20201.0A20LM006P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2020Postpone from 20/04/20202020年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2721/07/20201.00A20LM138P : การพัฒนาทักษะ 'การคิด' เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2821/07/20201.00A20MP057S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2921/07/20201.00A20MP058S : Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสู่ความสำเร็จในงานIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful WorkIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3021/07/20201.00A20LM137P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3121/07/20201.0A20LM016P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ Psychology of Managing Task & People Psychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3221/07/20201.0A20MP049S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2020Postpone from 10/06/20202020年06月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3321/07/20201.0A20SH006J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3422/07/20201.0A20LM033P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3522/07/20201.00A20MP059S : เทคนิคการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ ได้ทั้งงานได้ทั้งใจลูกน้องConstructive Feedback TechniqueConstructive Feedback Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3622/07/20201.00A20MP009S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3722/07/20201.0A20LM008P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา Diagnosis and Decision MakingDiagnosis and Decision Making (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3823/07/20201.00A20MP006S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3923/07/20200.5A20MP025DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work1,500.001,800.00Online
4023/07/20202.00A20LM140P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4123/07/20201.0A20LM014P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart Supervisor Mastering Management for Smart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4223/07/20201.00A20LM101P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4323/07/20201.00A20MP060S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4424/07/20201.00A20LM141P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Report Writing For Training Officer Report Writing For Training Officer 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4524/07/20201.00A20MP061S : 3 นาทีทองการบริหารสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)3 Minute Professional Supervisor / Manager3 Minute Professional Supervisor / Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4624/07/20201.00A20LM142P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration System Effectiveness Administration System 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4724/07/20200.5A20SH030DT : ทักษะการทำงานรูปแบบออนไลน์ในยุคใหม่ (Online)HoRenSo for Remote workHoRenSo for Remote work2,000.002,300.00Online
4824/07/20201.00A20LM143P : การทำการตลาดดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์​ทางการตลาด Digital​ and​ Content​ Marketing​ Digital​ and​ Content​ Marketing​ 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4924/07/20200.5A20SH004JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )2,000.002,300.00Online
5030/07/20202.0A20LM001P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5103/08/20201.00A20LM027P : ภาวะผู้ตามทักษะของลูกน้องที่เกื้อหนุนนายFollowship ; The Skill of Best Supporting Your Boss Followship ; The Skill of Best Supporting Your Boss 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5204/08/20201.00A20MP011S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5304/08/20201.00A20LM059P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจแก้ปัญหาCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5404/08/20201.00A20LM009P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5504/08/20201.00A20MP022S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5605/08/20201.00A20MP016S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5705/08/20202.0A20LM120P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติPurchasing Negotiation Techniques & Workshop Purchasing Negotiation Techniques & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5805/08/20201.00A20LM004P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5905/08/20201.00A20LM023P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6006/08/20201.00A20LM022P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6107/08/20201.00A20MP019S : กลยุทธ์การพัฒนาลูกน้องให้เติบโตด้วยทักษะการโค้ช (ภาคปฏิบัติ)Coaching Skill Strategy for Developing SubordinateCoaching Skill Strategy for Developing Subordinate3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6207/08/20201.00A20LM018P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking process Design thinking process 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6311/08/20201.00A20LM029P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up Techniques Job Assignment and Follow up Techniques 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6411/08/20201.00A20MP012S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6511/08/20201.00A20LM012P : จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ Performance DialoguesPerformance Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6614/08/20201.00A20MP014S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6714/08/20201.0A20MP024S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2020Postpone from 12/05/20202020年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6814/08/20201.00A20LM025P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6914/08/20201.00A20LM002P : การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7014/08/20201.00A20SH114P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part II : มารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่นCross Culture Part II : Japanese business mannerタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ②日本式ビジネスマナー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7117/08/20201.00A20LM054P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen:Development of Ideals, Self, People and WorkKaizen:Development of Ideals, Self, People and Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7217/08/20201.00A20LM052P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ Service Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7318/08/20201.00A20MP020S : การฟังเชิงรุกเพื่อสื่อสารให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7418/08/20202.0A20MP008S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7518/08/20201.00A20LM035P : เทคนิคลดการลาออกของพนักงานสำหรับหัวหน้างานDecreasing Turn Over of New Employee Technique as LeaderDecreasing Turn Over of New Employee Technique as Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7619/08/20202.00A20LM039P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7719/08/20201.00A20LM038P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7819/08/20201.0A20MP063S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHr for Non HrHr for Non Hr3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7919/08/20201.00A20LM034P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8020/08/20201.00A20LM044P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8120/08/20201.00A20MP027S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8220/08/20201.00A20LM041P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8320/08/20201.00A20MP017S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8421/08/20201.00A20LM051P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8524/08/20201.00A20MP004S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Easy Technique for Smart and Effective Problem SolvingEasy Technique for Smart and Effective Problem Solving3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8624/08/20202.00A20LM005P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8724/08/20202.00A20LM017P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8825/08/20201.00A20MP064S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTopmost Technique : Professional Job AssignmentTopmost Technique : Professional Job Assignment3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8925/08/20201.00A20MP025S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9026/08/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย การฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )1,500.001,800.00Online
9126/08/20201.00A20LM047P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9226/08/20201.00A20MP028S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9326/08/20202.00A20LM003P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Effective PurchasingEffective Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9426/08/20201.00A20MP026S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9527/08/20202.00A20LM011P : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์​Marketing Research : Tools & Analysis Marketing Research : Tools & Analysis 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9628/08/20201.0A20MP062S : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9728/08/20201.00A20LM037P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor Power of Gemba for Entrepreneural Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9828/08/20201.00A20LM042P : เสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้างานAnalytical & Systematic Thinking for SupervisorsAnalytical & Systematic Thinking for Supervisors3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9903/09/20201.00A20MP065S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10003/09/20201.00A20MP046S : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จSystems Thinking to Solve ProblemSystems Thinking to Solve Problem3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10104/09/20201.00A20MP066S : เตรียมทักษะสำคัญเพื่อเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Essential Skill for Smart and Modern SupervisorEssential Skill for Smart and Modern Supervisor3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10207/09/20200.5A20LM017DT : การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จ (Online)Proactive Working to SuccessProactive Working to Success (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
10308/09/20201.00A20LM021P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10409/09/20201.00A20MP067S : การทำงานเป็นทีมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Teamwork and Collaboration for Effective OrganizationTeamwork and Collaboration for Effective Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10509/09/20201.00A20MP031S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10609/09/20201.00A20LM074P : การตลาดที่พนักงานขายต้องรู้Marketing Concept For Sales Marketing Concept For Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10709/09/20201.00A20LM028P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม Competency Competency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10810/09/20201.00A20LM053P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ) Working Efficiency with 5 Q Working Efficiency with 5 Q 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10910/09/20201.0A20MP152P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11010/09/20201.00A20MP039S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11111/09/20201.00A20MP021S : การมอบหมายงานและติดตามงานสุดง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว (ภาคปฏิบัติ)Easy Delegation and Follow up with One SheetEasy Delegation and Follow up with One Sheet3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11211/09/20201.0A20MP151P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11311/09/20201.0A20MP150P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11414/09/20201.00A20LM084P : จิตวิทยาการทำงานบนความต่างระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องPsychology of Working Together in Difference Styles Psychology of Working Together in Difference Styles 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11514/09/20201.00A20LM083P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiation Business Negotiation 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11615/09/20201.00A20MP034S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11715/09/20201.00A20LM030P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in Sales Professional Negotiation in Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11815/09/20201.00A20LM091P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11915/09/20201.00A20LM032P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12015/09/20201.00A20SH011J : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ Cross Cultural for Japanese ( Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese ( Preparing for working in Thailand)4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12116/09/20201.00A20LM078P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12216/09/20201.00A20LM082P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล Effective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12316/09/20201.00A20MP035S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12416/09/20201.00A20LM026P : การเป็นพิธีกรและผู้นำเกมและกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer As A MC, Game & Activity LeaderTraining Officer As A MC, Game & Activity Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12517/09/20201.00A20MP047S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12617/09/20202.00A20LM049P : จิตวิทยาบริหารManagement PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12717/09/20201.0A20MP149P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12817/09/20201.00A20MP032S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12917/09/20200.5A20LM019DT : บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (Online)Purchasing Role in Corporate/Company Cost SavingsPurchasing Role in Corporate/Company Cost Savings (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
13018/09/20201.00A20LM040P : ผู้บริหารต้นแบบLeader Role Model Leader Role Model 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13121/09/20203.00A20KB063P : Project Management Professional TrainingProject Management Professional TrainingProject Management Professional Training14,000.0016,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
13221/09/20201.00A20LM070P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13321/09/20201.00A20LM108P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your Persormance Boost up your Persormance 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13422/09/20201.0A20MP148P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13522/09/20201.00A20LM050P : การนำทีมงานสู่ความสำเร็จด้วย OKR สำหรับหัวหน้างาน OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13622/09/20201.00A20MP036S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13722/09/20201.00A20MP050S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13822/09/20202.00A20MP038S : จิตวิทยาการโน้มน้าวใจงานได้ผลคนสำเร็จInfluencing without AuthorityInfluencing without Authority5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13922/09/20201.00A20LM024P : เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จSelf-ImprovementSelf-Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14022/09/20201.00A20SH010J : Import-Export in Thailand for Japanese Managmeent Part IV : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part IV : Risk Countermeasureタイ輸出入セミナー③【リスクマネージメント編】5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14123/09/20201.00A20MP045S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14223/09/20201.00A20LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 'ภาษาอังกฤษ' ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14323/09/20201.00A20MP068S : เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14423/09/20201.00A20LM098P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14524/09/20201.00A20MP037S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14624/09/20201.00A20LM099P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InstructionJob Instruction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14724/09/20201.00A20LM056P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14824/09/20201.00A20LM057P : 15 นาที ของการประชุมที่ทรงประสิทธิภาพDaily Huddle Meeting Daily Huddle Meeting 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14924/09/20202.00A20LM046P : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ​Formulating Marketing StrategiesFormulating Marketing Strategies6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15024/09/20201.0A20MP051S : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (เลื่อนจากวันที่ 11/07/2020Postpone from 11/07/20202020年07月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15125/09/20201.00A20MP069S : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15225/09/20201.0A20MP147P : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงใจฝ่ายบริหารOutcome-Based Training DesignOutcome-Based Training Design3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15326/09/20201.0A20MP146P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15426/09/20201.00A20MP073S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15528/09/20201.00A20LM061P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do Anything Get Anyone to do Anything 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15628/09/20201.00A20MP015S : ยกระดับศักยภาพลูกน้องด้วยการสอนงานแบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Enhancing Subordinate's Capability with Professional CoachingEnhancing Subordinate's Capability with Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15728/09/20201.00A20SH115P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part ICross Culture Part I : Working with Japaneseタイ人対象クロスカルチャー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15829/09/20201.00A20MP071S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15929/09/20201.00A20MP070S : สุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16029/09/20201.00A20LM048P : เทคนิคการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจHeartful Service by TelephoneHeartful Service by Telephone3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16129/09/20202.00A20LM055P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16230/09/20201.00A20LM058P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern Supervisory Leadership for Modern Supervisory 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16330/09/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Process (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
16406/10/20200.5A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professional (เลื่อนจากวันที่ 27/07/2020Postpone from 27/07/20202020年07月27日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
16506/10/20202.00A20LM073P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2020Postpone from 09/06/20202020年06月09日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16607/10/20201.00A20LM065P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16708/10/20202.00A20LM093P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2020Postpone from 22/06/20202020年06月22日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16814/10/20202.00A20LM100P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese Interpreter Professional Japanese Interpreter (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16915/10/20201.00A20LM085P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17015/10/20201.00A20LM110P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive (เลื่อนจากวันที่ 30/06/2020Postpone from 30/06/20202020年06月30日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17119/10/20202.00A20LM107P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17220/10/20201.0A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2020Postpone from 26/05/20202020年05月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17320/10/20201.00A20LM094P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17421/10/20202.00A20LM069P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17522/10/20201.00A20LM090P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17622/10/20201.00A20LM068P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques (เลื่อนจากวันที่ 05/06/2020Postpone from 05/06/20202020年06月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17726/10/20201.00A20LM075P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreativity for WorkCreativity for Work (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2020Postpone from 10/06/20202020年06月10日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17827/10/20201.00A20LM105P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2020Postpone from 26/06/20202020年06月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17927/10/20201.00A20LM106P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful Listening Beautiful Talk, Beautiful Listening (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2020Postpone from 26/06/20202020年06月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18027/10/20202.00A20LM086P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18128/10/20201.0A20LM060P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานImage for High ImpactImage for High Impact (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2020Postpone from 28/05/20202020年05月28日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18229/10/20202.00A20LM102P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18329/10/20201.00A20LM096P : เทคนิคการบริหารเวลาTime ManagementTime Management (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18429/10/20201.00A20LM103P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper Memory (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18529/10/20201.00A20LM104P : กฏหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18630/10/20201.00A20LM079P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18730/10/20201.0A20LM010P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Managing Your ThoughtManaging Your Thought (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18802/11/20200.5A20LM023DT : การทำงานเชิงรุก (Online)Proactive @WorkProactive @Work (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )1,500.001,800.00(Online)
18906/11/20200.5A20LM016DT : การบริหารความเสี่ยง (Online)Risk ManagementRisk Management (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )1,500.001,800.00(Online)
19006/11/20201.00A20LM066P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales (เลื่อนจากวันที่ 05/06/2020Postpone from 05/06/20202020年06月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19109/11/20201.0A20LM127P : I CAN DO เทคนิคการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ลูกน้องI CAN DO Technique for Performance Dialogue I CAN DO Technique for Performance Dialogue (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19210/11/20202.0A20LM117P : เทคนิคการทำแผนการตลาดCreating a Successful Marketing PlanCreating a Successful Marketing Plan (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19310/11/20202.0A20LM116P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)Compensation ManagementCompensation Management (เลื่อนจากวันที่ 30/06/2020Postpone from 30/06/20202020年06月30日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19411/11/20201.0A20LM132P : เทคนิคการบริหารผลของทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าContinuous Performance Management for Team SuccessContinuous Performance Management for Team Success (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19511/11/20201.0A20LM118P : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา8D Techniques for Time Management8D Techniques for Time Management (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19613/11/20201.0A20LM128P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19719/11/20201.0A20LM123P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19820/11/20201.0A20MP005S : การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Communication for Effective TeamworkCommunication for Effective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19925/11/20201.0A20LM043P : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2020Postpone from 20/05/20202020年05月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20027/11/20201.0A20LM122P : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นInfluence PeopleInfluence People (เลื่อนจากวันที่ 19/11/2020Postpone from 19/11/20202020年11月19日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20109/12/20202.00A20LM064P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます