แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/07/20181.0A17LM254P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design(เลื่อนจากวันที่ 19/02/2018Postpone from 19/02/20182018年02月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
223/07/20181.0A18LM088P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
323/07/20181.0A18LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
424/07/20181.0A18LM090P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
524/07/20181.0A18LM092P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
624/07/20182.0A18LM094P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
725/07/20181.0A18KB005D : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 19/04/2018Postpone from 19/04/20182018年04月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
825/07/20181.0A18MP030S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
925/07/20181.0A18LM091P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management(เลื่อนจากวันที่ 24/07/2018Postpone from 24/07/20182018年07月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1025/07/20181.0A18LM095P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1125/07/20181.0A18LM096P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1202/08/20181.0A18KA007J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasurenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1302/08/20182.0A18LM098P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1402/08/20181.0A18MP039S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1502/08/20181.0A18MP052S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Easy Technique for Smart and Effective Problem SolvingEasy Technique for Smart and Effective Problem Solving3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1603/08/20181.0A18KB013D : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1703/08/20181.0A18MP043S : พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจPersonality development to create an impressionPersonality development to create an impression3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1803/08/20181.0A18MP053S : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
1906/08/20181.0A18LM100P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2007/08/20181.0A18MP045S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2107/08/20181.0A18MP046S : 70:20:10 & BBL กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2208/08/20181.0A18LM101P : คนต่างวัยทำงานร่วมกันไม่สะดุดDifferent Gen. Smooth Working TogetherDifferent Gen. Smooth Working Together2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2308/08/20181.0A18MP047S : กลยุทธ์การสอบสวนพนักงานและลงโทษทางวินัยให้ถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอบสวนพนักงานและลงโทษทางวินัยให้ถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอบสวนพนักงานและลงโทษทางวินัยให้ถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2409/08/20181.0A17LM249P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2018Postpone from 14/02/20182018年02月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2509/08/20182.0A18KB007D : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking in Pictures and Professional PresentationThinking in Pictures and Professional Presentation(เลื่อนจากวันที่ 21/05/2018Postpone from 21/05/20182018年05月21日から延期した )6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2609/08/20181.0A18LM102P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2709/08/20181.0A18LM104P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2809/08/20182.0A18MP049S : สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างไรพิชิตใจและได้งานHow to Make Effective Buniness Phone CallsHow to Make Effective Buniness Phone Calls6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2910/08/20181.0A18LM105P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3015/08/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance(เลื่อนจากวันที่ 15/05/2018Postpone from 15/05/20182018年05月15日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3115/08/20181.0A18LM106P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3216/08/20182.0A18KB025D : Product Design and Innovation System รุ่น 5Product Design and Innovation SystemProduct Design and Innovation System(เลื่อนจากวันที่ 12/05/2018Postpone from 12/05/20182018年05月12日から延期した )9,500.0011,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์
3316/08/20181.0A18LM108P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3416/08/20181.0A18LM109P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3516/08/20181.0A18MP042S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3616/08/20181.0A18MP044S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
3716/08/20181.0A18MP054S : ทักษะสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Essential Skills for Smart and Modern Supervisor / First Line ManagerEssential Skills for Smart and Modern Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3817/08/20181.0A17LM279P : การคิดเชิงนวัตกรรมในงานด้วยเทคนิค Mr. ScamperInnovation Thinking By Mr. Scamper TechniquesInnovation Thinking By Mr. Scamper Techniques(เลื่อนจากวันที่ 27/08/2018Postpone from 27/08/20182018年08月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3917/08/20181.0A18LM001P : การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายManagement by Objective – MBOManagement by Objective – MBO(เลื่อนจากวันที่ 02/04/2018Postpone from 02/04/20182018年04月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4017/08/20181.0A18MP040S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4117/08/20181.0A18LM110P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4218/08/20181.0A18LM111P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4320/08/20181.0A18LM007P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles(เลื่อนจากวันที่ 04/04/2018Postpone from 04/04/20182018年04月04日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4420/08/20181.0A18LM112P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4521/08/20181.0A18LM010P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing(เลื่อนจากวันที่ 23/04/2018Postpone from 23/04/20182018年04月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4621/08/20181.0A18LM113P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4721/08/20181.0A18LM114P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4821/08/20181.0A18MP041S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติการSimply Kaizen for Shop-floorSimply Kaizen for Shop-floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4921/08/20182.0A18LM167P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5022/08/20181.0A18LM115P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5122/08/20181.0A18LM116P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5222/08/20181.0A18LM117P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5324/08/20181.0A18KA008D : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing(เลื่อนจากวันที่ 02/05/2018Postpone from 02/05/20182018年05月02日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5425/08/20182.0A18MP051S : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Making5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5527/08/20182.0A18LM118P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5628/08/20181.0A17LM273P : เปิดโลกทัศน์จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหาระดับสากลInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR ExplorationInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR Exploration(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5728/08/20181.0A18LM016P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)(เลื่อนจากวันที่ 24/04/2018Postpone from 24/04/20182018年04月24日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5828/08/20181.0A18LM119P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5929/08/20182.0A18LM014P : พรีเซนต์แบบมือโปรให้ได้ใจและได้งานProfessional PresentationProfessional Presentation(เลื่อนจากวันที่ 23/04/2018Postpone from 23/04/20182018年04月23日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6029/08/20182.0A18LM019P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance(เลื่อนจากวันที่ 25/04/2018Postpone from 25/04/20182018年04月25日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6129/08/20181.0A18MP009S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2018Postpone from 17/05/20182018年05月17日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6229/08/20181.0A18LM164P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม CompetencyCompetency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6330/08/20181.0A18MP037S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6430/08/20181.0A18MP038S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6531/08/20181.0A18MP036S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6631/08/20181.0A18MP050S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6704/09/20181.0A18MP059S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6804/09/20181.0A18MP084S : สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6905/09/20181.0A18MP058S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7006/09/20182.0A18LM017P : กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ- ผู้ช่วยผู้บริหารEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional SkillsEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional Skills(เลื่อนจากวันที่ 18/04/2018Postpone from 18/04/20182018年04月18日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7106/09/20181.0A18LM120P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7207/09/20181.0A18LM004P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life(เลื่อนจากวันที่ 03/04/2018Postpone from 03/04/20182018年04月03日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7307/09/20181.0A18LM121P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7411/09/20182.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/05/2018Postpone from 24/05/20182018年05月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7512/09/20181.0A18LM122P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7612/09/20181.0A18LM123P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7712/09/20181.0A18LM124P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7812/09/20181.0A18MP048S : ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ด้วย Neuro CoachingNeuro Coaching for Modern Supervisor's Coaching SkillNeuro Coaching for Modern Supervisor's Coaching Skill3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7912/09/20181.0A18NI204P : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)3,000.003,500.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
8013/09/20181.0A18LM035P : การบริหารลูกค้าสำคัญรายใหญ่Key Account ManagementKey Account Management(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8113/09/20181.0A18MP060S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8213/09/20181.0A18MP062S : ผู้จัดการยุคใหม่ : SMART Manager & SMART KPIs with Neuro LeadershipSMART Manager & SMART KPIs with Neuro LeadershipSMART Manager & SMART KPIs with Neuro Leadership4,900.005,400.00โรงแรม อวานีเอเทรียม กรุงเทพฯ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
8314/09/20181.0A18LM040P : ยกระดับบริการด้วยงานคุณภาพEnhance service with high qualityEnhance service with high quality(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2018Postpone from 23/05/20182018年05月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8414/09/20181.0A18MP015S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication(เลื่อนจากวันที่ 06/06/2018Postpone from 06/06/20182018年06月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8514/09/20181.0A18MP057S : Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสู่ความสำเร็จในงานIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful WorkIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8617/09/20181.0A18MP055S : ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 11/09/2018Postpone from 11/09/20182018年09月11日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8718/09/20181.0A18LM033P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5QIQ EQ AQ OQ SQIQ EQ AQ OQ SQ(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8818/09/20181.0A18LM125P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8918/09/20181.0A18LM126P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9019/09/20181.0A18MP017S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills(เลื่อนจากวันที่ 14/06/2018Postpone from 14/06/20182018年06月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9119/09/20181.0A18LM127P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9219/09/20181.0A18MP056S : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 12/09/2018Postpone from 12/09/20182018年09月12日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9320/09/20181.0A18LM128P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9420/09/20182.0A18LM129P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9520/09/20181.0A18LM130P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9621/09/20181.0A18LM131P : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงานPower of SpeechPower of Speech2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9721/09/20182.0A18LM132P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9821/09/20181.0A18MP061S : กลยุทธ์การรักษาคนที่ใช่ในองค์กรสำหรับหัวหน้า (ภาคปฏิบัติ)New Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line ManagerNew Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line Manager(เลื่อนจากวันที่ 13/09/2018Postpone from 13/09/20182018年09月13日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
9922/09/20181.0A18LM133P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10025/09/20182.0A18LM037P : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ดำเนินรายการมืออาชีพMaster of Ceremonies and ModeratorMaster of Ceremonies and Moderator(เลื่อนจากวันที่ 21/05/2018Postpone from 21/05/20182018年05月21日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10125/09/20181.0A18LM134P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10225/09/20181.0A18LM135P : เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม-อังกฤษPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10325/09/20181.0A18LM136P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10425/09/20182.0A18MP075S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10526/09/20181.0A18LM034P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10626/09/20181.0A18LM137P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10727/09/20181.0A18LM011P : กลยุทธ์การอ่านไวให้ได้ผลลัพธ์Speed ReadingSpeed Reading(เลื่อนจากวันที่ 09/04/2018Postpone from 09/04/20182018年04月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10827/09/20181.0A18LM138P : การบริหารความร่วมมือและลดความขัดแย้งในการทำงานCollaboration Management in WorkplaceCollaboration Management in Workplace2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10928/09/20181.0A18KA028D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ-1Cross Cultural for Thai working with Japanese-1Cross Cultural for Thai working with Japanese-1(เลื่อนจากวันที่ 08/06/2018Postpone from 08/06/20182018年06月08日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11028/09/20181.0A18LM139P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11129/09/20181.0A18LM043P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2018Postpone from 26/05/20182018年05月26日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11202/10/20182.0A18LM048P : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์HRD StrategyHRD Strategy(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11302/10/20182.0A18LM057P : เทคนิคการทำ training roadmap ตาม competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeHow to Functional Competency and Training Roadmap(เลื่อนจากวันที่ 02/07/2018Postpone from 02/07/20182018年07月02日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11408/10/20181.0A18SL161P : การขายออนไลน์ที่ได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การตลาดแนวเนื้อหาContent Marketing Strategy for Advantage in Online SellingContent Marketing Strategy for Advantage in Online Selling2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11511/10/20181.0A18LM029P : 4 มิติ 5 ระดับในการพัฒนาภาวะผู้นำ4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development(เลื่อนจากวันที่ 09/05/2018Postpone from 09/05/20182018年05月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11612/10/20181.0A18AN162P : วิถีและเวทีแห่งภาวะผู้นำและพลังการพูดThe Way & Forum : Leadership & Speaking PowerThe Way & Forum : Leadership & Speaking Power2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11716/10/20181.0A18LM032P : เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจPerformance Feedback TechniquesPerformance Feedback Techniques(เลื่อนจากวันที่ 14/05/2018Postpone from 14/05/20182018年05月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11816/10/20181.0A18AN163P : การพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qsการพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qsการพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qs2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11917/10/20181.0A18LM062P : สื่อสารให้ ชนะใจ ลูกค้าทางโทรศัพท์Grid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone(เลื่อนจากวันที่ 20/06/2018Postpone from 20/06/20182018年06月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12025/10/20181.0A18LM064P : เก่งคิด สนุกสร้างสรรค์และปลุกพลังการจัดการด้วย LEGOLEGO Creative PlayLEGO Creative Play(เลื่อนจากวันที่ 21/06/2018Postpone from 21/06/20182018年06月21日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12125/10/20181.0A18LM068P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork(เลื่อนจากวันที่ 26/06/2018Postpone from 26/06/20182018年06月26日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12229/10/20181.0A18LM058P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2018Postpone from 13/06/20182018年06月13日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12331/10/20181.0A18LM045P : ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน - แบบ Win WinWin-Win coopeation with leader and colleagueWin-Win coopeation with leader and colleague(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12416/11/20181.0A18LM044P : การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค 3J.TWI:Training Within Industry By 3J. TechniquesTWI:Training Within Industry By 3J. Techniques(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2018Postpone from 01/06/20182018年06月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12507/12/20181.0A18LM097P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal(เลื่อนจากวันที่ 01/08/2018Postpone from 01/08/20182018年08月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12613/02/20191.0A18LM099P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer(เลื่อนจากวันที่ 02/08/2018Postpone from 02/08/20182018年08月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.