แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
122/05/20181.0A17LM201P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English(เลื่อนจากวันที่ 24/11/2017Postpone from 24/11/20172017年11月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
222/05/20181.0A18MP010S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
322/05/20181.0A18MP011S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
422/05/20181.0A18LM038P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
522/05/20181.0A18LM039P : การตลาดและการขาย ยุค 4.0Marketing & Sales 4.0Marketing & Sales 4.02,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
623/05/20181.0A18MP012S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
723/05/20181.0A18MP013S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power2,800.003,300.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
823/05/20181.0A18LM041P : การวางเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะCompetency Based Training RoadmapCompetency Based Training Roadmap2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
924/05/20181.0A18MP007S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development(เลื่อนจากวันที่ 15/05/2018Postpone from 15/05/20182018年05月15日から延期した )2,800.003,300.00ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
1024/05/20181.0A18LM042P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1125/05/20181.0A17LM260P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email(เลื่อนจากวันที่ 26/02/2018Postpone from 26/02/20182018年02月26日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1225/05/20181.0A18KB006D : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1331/05/20181.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1431/05/20181.0A18MP014S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1531/05/20181.0A18KA002J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of Import-Export for Japanese ManagementKnowledge of Import-Export for Japanese Managementnew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1601/06/20186.0A18KB024D : Plant Director : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จPlant Director :Plant Director :new38,000.0044,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
1704/06/20181.0A18KB018D : Power of Smart : Session I : ไขรหัสตัวตน ค้นพลังใจ สร้างไฟให้ชีวิตPower of Smart : Session I Self-AwarenessPower of Smart : Session I Self-Awareness3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
1805/06/20181.0A18LM045P : ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน - แบบ Win WinWin-Win coopeation with leader and colleagueWin-Win coopeation with leader and colleague2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1905/06/20181.0A18LM046P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2005/06/20181.0A18LM047P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2105/06/20182.0A18LM048P : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์HRD StrategyHRD Strategy5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2205/06/20181.0A18KB013D : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2305/06/20181.0A18KB019D : Power of Smart : Session II คิดอย่างมีวิจารณญาณPower of Smart : Session II Critical ThinkingPower of Smart : Session II Critical Thinking3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
2406/06/20181.0A18LM049P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2506/06/20182.0A18LM050P : การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย 'ภาษาอังกฤษ'Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2606/06/20181.0A18MP015S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2706/06/20181.0A18KA029D : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) รุ่น 4Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2806/06/20181.0A18KB026D : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2907/06/20182.0A18LM051P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3007/06/20180.5A18KA003J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucumentnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3107/06/20182.0A18NB038D : การบริหารองค์กรสู่ความมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยแนวทาง DialogueEffective and Sustainable Organization Management by DialogueEffective and Sustainable Organization Management by Dialogue6,500.007,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนคริทร์
3208/06/20181.0A18LM052P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success(เลื่อนจากวันที่ 07/06/2018Postpone from 07/06/20182018年06月07日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3308/06/20182.0A18LM053P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3408/06/20181.0A18KA028D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ-1Cross Cultural for Thai working with Japanese-1Cross Cultural for Thai working with Japanese-13,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3508/06/20181.0A18NB036D : เครื่องมือช่วยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Employee Development Tools for SupervisorEmployee Development Tools for Supervisor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3609/06/20181.0A18LM054P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3709/06/20181.0A18LM055P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3812/06/20181.0A18LM056P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3912/06/20181.0A18MP016S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4013/06/20181.0A18LM058P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper MemorySuper MemorySuper Memory2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4114/06/20181.0A17LM222P : โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศOn Boarding ProgramOn Boarding Program(เลื่อนจากวันที่ 10/01/2018Postpone from 10/01/20182018年01月10日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4214/06/20181.0A18LM060P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4314/06/20181.0A18MP017S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4414/06/20181.0A18NB037D : ผู้จัดการยุคใหม่ : SMART Manager & SMART KPIs with Neuro LeadershipSMART Manager & SMART KPIs with Neuro LeadershipSMART Manager & SMART KPIs with Neuro Leadership4,900.005,600.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
4514/06/20181.0A18MP033S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานProdctive WorkingProdctive Working2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4615/06/20181.0A18MP018S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพProfessional Communication for Job Assignment & Follow upProfessional Communication for Job Assignment & Follow up3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4715/06/20181.0A18KB014D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session I : วิถีแห่งการจัดการตนเอง Leadership Excellence Session I : Managing Yourself Leadership Excellence Session I : Managing Yourself3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
4815/06/20181.0A18MP031S : การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4916/06/20181.0A18MP019S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership(เลื่อนจากวันที่ 23/06/2018Postpone from 23/06/20182018年06月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5018/06/20181.0A17LM229P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2018Postpone from 23/01/20182018年01月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5118/06/20182.0A18KB030D : เทคนิคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique : Effective Communication for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique : Effective Communication for Excellent Work6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5218/06/20181.0A18KB020D : Power of Smart : Session III ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพPower of Smart : Session III Good LookingPower of Smart : Session III Good Looking3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
5319/06/20182.0A17LM247P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 13/02/2018Postpone from 13/02/20182018年02月13日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5419/06/20182.0A18LM061P : หัวหน้างานแนวใหม่Neo ManagerNeo Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5520/06/20181.0A18LM062P : สื่อสารให้ ชนะใจ ลูกค้าทางโทรศัพท์Grid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5620/06/20181.0A18LM063P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5720/06/20181.0A18MP032S : เทคนิคการแก้ปัญหาและบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย TAPS ModelTraining&Coaching &Consulting& Counseling TechniqueTraining&Coaching &Consulting& Counseling Technique2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5821/06/20181.0A18LM064P : เก่งคิด สนุกสร้างสรรค์และปลุกพลังการจัดการด้วย LEGOLEGO Creative PlayLEGO Creative Play2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5921/06/20181.0A18LM065P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6021/06/20181.0A18LM066P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6122/06/20181.0A18KB015D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session II : ทีมประสิทธิภาพสร้างประสิทธิผล Leadership Excellence Session II : Managing Team Leadership Excellence Session II : Managing Team3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
6222/06/20181.0A18LM067P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6325/06/20181.0A18LM059P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2018Postpone from 13/06/20182018年06月13日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6425/06/20181.0A18KB027D : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety(เลื่อนจากวันที่ 28/06/2018Postpone from 28/06/20182018年06月28日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6525/06/20181.0A18KB021D : Power of Smart : Session IV บุคลิกดีชนะใจทุกสถานการณ์Power of Smart : Session III Good PersonlityPower of Smart : Session III Good Personlity3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
6626/06/20181.0A17LM256P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive(เลื่อนจากวันที่ 20/02/2018Postpone from 20/02/20182018年02月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6726/06/20181.0A18KB022D : Power of Smart : Session V มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติPower of Smart : Session V Social EtiquettePower of Smart : Session V Social Etiquette3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
6826/06/20181.0A18LM068P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6926/06/20182.0A18LM069P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7026/06/20182.0A18LM070P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7127/06/20182.0A17LM253P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2018Postpone from 15/02/20182018年02月15日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7227/06/20182.0A17LM259P : จัดยุทธศาสตร์ SRM เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM(เลื่อนจากวันที่ 26/02/2018Postpone from 26/02/20182018年02月26日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7327/06/20181.0A18MP021S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7427/06/20181.0A18KA004J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance courseKnowledge of import-export for Japanese - Advance coursenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7527/06/20181.0A18MP022S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7628/06/20181.0A18MP020S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7728/06/20181.0A18LM071P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7829/06/20181.0A18KB016D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session III : องค์กรแห่งชัยชนะLeadership Excellence Session III : Managing OrganizationLeadership Excellence Session III : Managing Organization3,700.004,300.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
7902/07/20182.0A18LM057P : How to สร้าง Functional Competency และ Training Roadmap ด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)How to Functional Competency and Training RoadmapHow to Functional Competency and Training Roadmap(เลื่อนจากวันที่ 12/06/2018Postpone from 12/06/20182018年06月12日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8003/07/20182.0A17LM289P : บริหารงาน HR 360 องศาHR 360HR 360(เลื่อนจากวันที่ 26/03/2018Postpone from 26/03/20182018年03月26日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8103/07/20181.0A18KA040D : เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshop3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8204/07/20182.0A18LM072P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8305/07/20181.0A18MP027S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพThe technical implementation plan professional successThe technical implementation plan professional success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8405/07/20180.5A18KA005J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Disputenew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8506/07/20181.0A18LM073P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8610/07/20182.0A18LM074P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8710/07/20182.0A18LM075P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8811/07/20181.0A18LM076P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8912/07/20181.0A17LM278P : การปรับปรุงคุณภาพในงานบริการCustomer Service ImprovementCustomer Service Improvement(เลื่อนจากวันที่ 12/03/2018Postpone from 12/03/20182018年03月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9012/07/20181.0A18KB031D : คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem)Systems Thinking to Solve Problem StrategiesSystems Thinking to Solve Problem Strategies3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9113/07/20181.0A18KA032D : วัฒนธรรมและแนวความคิดในการทำงานบริษัทญี่ปุ่นแบบบูรณาการCross culture for Business person who works in Japanese companyCross culture for Business person who works in Japanese company3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9213/07/20181.0A18LM078P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9313/07/20181.0A18LM079P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9413/07/20181.0A18LM080P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9513/07/20181.0A18LM081P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9616/07/20181.0A18MP028S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9716/07/20181.0A18LM077P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques(เลื่อนจากวันที่ 12/07/2018Postpone from 12/07/20182018年07月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9816/07/20181.0A18LM083P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9917/07/20181.0A18MP029S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10017/07/20181.0A18LM082P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10118/07/20182.0A17LM292P : การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหาSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply ManagementSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply Management(เลื่อนจากวันที่ 27/03/2018Postpone from 27/03/20182018年03月27日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10218/07/20181.0A18MP003S : การบริการอย่างมืออาชีพCustomer Services 4.0Customer Services 4.0(เลื่อนจากวันที่ 05/04/2018Postpone from 05/04/20182018年04月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10318/07/20181.0A18LM084P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10418/07/20181.0A18LM085P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10519/07/20182.0A18LM086P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10620/07/20181.0A17MP097S : ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ(เลื่อนจากวันที่ 27/02/2018Postpone from 27/02/20182018年02月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10720/07/20181.0A17LM266P : การจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C นำเข้า-ส่งออก และ ตามมาตราฐาน ICCPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;StandardPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;Standard(เลื่อนจากวันที่ 28/02/2018Postpone from 28/02/20182018年02月28日から延期した )3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10820/07/20181.0A18LM087P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10920/07/20180.5A18KA006J : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ - 1Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand - 1Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand - 1new3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11021/07/20181.0A18KB033D : คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)Tutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of WorkingTutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of Working3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11123/07/20181.0A17LM254P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design(เลื่อนจากวันที่ 19/02/2018Postpone from 19/02/20182018年02月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11223/07/20181.0A18LM088P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11323/07/20181.0A18LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11424/07/20181.0A18LM090P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11524/07/20181.0A18LM091P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11624/07/20181.0A18LM092P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11724/07/20181.0A18LM093P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11824/07/20182.0A18LM094P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11925/07/20181.0A18KB005D : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 19/04/2018Postpone from 19/04/20182018年04月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12025/07/20181.0A18MP030S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12125/07/20181.0A18LM095P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12225/07/20181.0A18LM096P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่ Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12301/08/20181.0A18LM097P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12402/08/20181.0A18KA007J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasurenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12502/08/20182.0A18LM098P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12602/08/20181.0A18LM099P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12702/08/20181.0A18MP039S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12803/08/20181.0A18MP043S : พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจPersonality development to create an impressionPersonality development to create an impression3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12906/08/20181.0A18LM100P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13007/08/20181.0A18MP045S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13108/08/20181.0A18LM101P : คนต่างวัยทำงานร่วมกันไม่สะดุดDifferent Gen. Smooth Working TogetherDifferent Gen. Smooth Working Together2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13209/08/20181.0A17LM249P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2018Postpone from 14/02/20182018年02月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13309/08/20182.0A18KB007D : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking in Pictures and Professional PresentationThinking in Pictures and Professional Presentation(เลื่อนจากวันที่ 21/05/2018Postpone from 21/05/20182018年05月21日から延期した )6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13409/08/20181.0A18LM102P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13509/08/20181.0A18LM104P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13610/08/20181.0A18LM105P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13715/08/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance(เลื่อนจากวันที่ 15/05/2018Postpone from 15/05/20182018年05月15日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13815/08/20181.0A18LM106P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13916/08/20182.0A18KB025D : Product Design and Innovation System รุ่น 5Product Design and Innovation SystemProduct Design and Innovation System(เลื่อนจากวันที่ 12/05/2018Postpone from 12/05/20182018年05月12日から延期した )9,500.0011,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์
14016/08/20181.0A18LM108P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14116/08/20181.0A18LM109P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14216/08/20181.0A18MP042S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14316/08/20181.0A18MP044S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
14417/08/20181.0A18LM001P : การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายManagement by Objective – MBOManagement by Objective – MBO(เลื่อนจากวันที่ 02/04/2018Postpone from 02/04/20182018年04月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14517/08/20181.0A18MP040S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14617/08/20181.0A18LM110P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14718/08/20181.0A18LM111P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14820/08/20181.0A18LM007P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles(เลื่อนจากวันที่ 04/04/2018Postpone from 04/04/20182018年04月04日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14920/08/20181.0A18LM112P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15021/08/20181.0A18LM010P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing(เลื่อนจากวันที่ 23/04/2018Postpone from 23/04/20182018年04月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15121/08/20181.0A18LM113P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15221/08/20181.0A18LM114P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15321/08/20181.0A18MP041S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติการSimply Kaizen for Shop-floorSimply Kaizen for Shop-floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15422/08/20181.0A18LM115P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15522/08/20181.0A18LM116P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15622/08/20181.0A18LM117P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15724/08/20181.0A18KA008D : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing(เลื่อนจากวันที่ 02/05/2018Postpone from 02/05/20182018年05月02日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15827/08/20181.0A17LM279P : การคิดเชิงนวัตกรรมในงานด้วยเทคนิค Mr. ScamperInnovation Thinking By Mr. Scamper TechniquesInnovation Thinking By Mr. Scamper Techniques(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15927/08/20182.0A18LM118P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16028/08/20181.0A17LM273P : เปิดโลกทัศน์จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหาระดับสากลInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR ExplorationInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR Exploration(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16128/08/20181.0A18LM016P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)(เลื่อนจากวันที่ 24/04/2018Postpone from 24/04/20182018年04月24日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16228/08/20181.0A18LM119P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16329/08/20182.0A18LM014P : พรีเซนต์แบบมือโปรให้ได้ใจและได้งานProfessional PresentationProfessional Presentation(เลื่อนจากวันที่ 23/04/2018Postpone from 23/04/20182018年04月23日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16429/08/20182.0A18LM019P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance(เลื่อนจากวันที่ 25/04/2018Postpone from 25/04/20182018年04月25日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16529/08/20181.0A18MP009S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2018Postpone from 17/05/20182018年05月17日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16630/08/20181.0A18MP037S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16730/08/20181.0A18MP038S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16831/08/20181.0A18MP036S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16906/09/20182.0A18LM017P : กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ- ผู้ช่วยผู้บริหารEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional SkillsEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional Skills(เลื่อนจากวันที่ 18/04/2018Postpone from 18/04/20182018年04月18日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17007/09/20181.0A18LM004P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life(เลื่อนจากวันที่ 03/04/2018Postpone from 03/04/20182018年04月03日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17111/09/20182.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/05/2018Postpone from 24/05/20182018年05月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17213/09/20181.0A18LM035P : การบริหารลูกค้าสำคัญรายใหญ่Key Account ManagementKey Account Management(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17314/09/20181.0A18LM040P : ยกระดับบริการด้วยงานคุณภาพEnhance service with high qualityEnhance service with high quality(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2018Postpone from 23/05/20182018年05月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17418/09/20181.0A18LM033P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5QIQ EQ AQ OQ SQIQ EQ AQ OQ SQ(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17525/09/20182.0A18LM037P : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ดำเนินรายการมืออาชีพMaster of Ceremonies and ModeratorMaster of Ceremonies and Moderator(เลื่อนจากวันที่ 21/05/2018Postpone from 21/05/20182018年05月21日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17626/09/20181.0A18LM034P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17727/09/20181.0A18LM011P : กลยุทธ์การอ่านไวให้ได้ผลลัพธ์Speed ReadingSpeed Reading(เลื่อนจากวันที่ 09/04/2018Postpone from 09/04/20182018年04月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17829/09/20181.0A18LM043P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2018Postpone from 26/05/20182018年05月26日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17911/10/20181.0A18LM029P : 4 มิติ 5 ระดับในการพัฒนาภาวะผู้นำ4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development(เลื่อนจากวันที่ 09/05/2018Postpone from 09/05/20182018年05月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18016/10/20181.0A18LM032P : เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจPerformance Feedback TechniquesPerformance Feedback Techniques(เลื่อนจากวันที่ 14/05/2018Postpone from 14/05/20182018年05月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18116/11/20181.0A18LM044P : การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค 3J.TWI:Training Within Industry By 3J. TechniquesTWI:Training Within Industry By 3J. Techniques(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2018Postpone from 01/06/20182018年06月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.