แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
108/12/20211.00A21NO317DT : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Online)Negotiation ExcellenceNegotiation Excellence2,500.002,800.00Online
208/12/20211.00A21NO318DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail2,500.002,800.00Online
309/12/20211.0A21SH011JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese ExecutiveThai Labor Law for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 19/11/2021Postpone from 19/11/20212021年11月19日から延期した )new5,100.005,800.00Online
413/12/20211.00A21NO319DT : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Online)Cooperative Work with BossCooperative Work with Boss2,500.002,800.00Online
513/12/20210.5A21SL237DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Sharing)Smart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2021Postpone from 10/09/20212021年09月10日から延期した )1,500.001,800.00Online
614/12/20211.00A21NO324DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique2,500.002,800.00Online
714/12/20211.00A21NO296P : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
814/12/20211.00A21NO322DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
914/12/20212.0A21LM393P : ภ.ง.ด. 50 สำคัญไฉน กรอกอย่างไรให้ผ่านฉลุยP.N.D. 50: The Importance and Filling OutP.N.D. 50: The Importance and Filling Out5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1014/12/20212.0A21LM365DT : ภ.ง.ด. 50 สำคัญไฉน กรอกอย่างไรให้ผ่านฉลุย (Online)P.N.D. 50: The Importance and Filling Out (Online)P.N.D. 50: The Importance and Filling Out (Online)4,800.005,200.00Online
1115/12/20211.0A21NO298P : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1215/12/20211.00A21NO323DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer2,500.002,800.00Online
1315/12/20211.00A21NO297P : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1416/12/20211.0A21NO269DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2021Postpone from 17/11/20212021年11月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
1516/12/20211.00A21NO327DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success2,500.002,800.00Online
1616/12/20211.00A21NO300P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมReport Writing For Training OfficerReport Writing For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1716/12/20211.00A21NO326DT : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Report Writing For Training OfficerReport Writing For Training Officer2,500.002,800.00Online
1820/12/20211.0A21SL309DT : การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing)การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing)การเขียนใบรายงานไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ (Sharing) (เลื่อนจากวันที่ 12/10/2021Postpone from 12/10/20212021年10月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
1920/12/20211.0A21NO321DT : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online )Impressive Talk, Impressive PresentationImpressive Talk, Impressive Presentation (เลื่อนจากวันที่ 14/12/2021Postpone from 14/12/20212021年12月14日から延期した )2,500.002,800.00Online
2021/12/20211.0A21NO325DT : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Online)Managing Your ThoughtManaging Your Thought (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2021Postpone from 15/12/20212021年12月15日から延期した )2,500.002,800.00Online
2122/12/20211.00A21NO330DT : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างาน (Online)Value of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
2222/12/20211.00A21NO303P : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2322/12/20211.00A21NO329DT : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค (Online)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)2,500.002,500.00Online
2423/12/20212.00A21NO331DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
2523/12/20212.00A21NO363P : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2611/01/20221.0A21NO334DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2711/01/20221.0A21NO366P : พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพPresentation SkillsPresentation Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2811/01/20221.00A21NO335DT : การบริหารงานเอกสาร (Online)Filling ManagementFilling Management2,500.002,800.00Online
2911/01/20221.00A21NO367P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3012/01/20221.0A21NO195P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2021Postpone from 09/09/20212021年09月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3112/01/20221.0A21NO133DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2021Postpone from 09/09/20212021年09月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
3212/01/20221.0A21NO248P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan (เลื่อนจากวันที่ 15/10/2021Postpone from 15/10/20212021年10月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3312/01/20221.0A21NO363DT : การวางแผนปฏิบัติงาน (Online)Action PlanAction Plan (เลื่อนจากวันที่ 12/02/2022Postpone from 12/02/20222022年02月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
3413/01/20222.00A21NO336DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager4,800.005,200.00Online
3513/01/20222.00A21NO368P : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3613/01/20221.0A21NO261P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional (เลื่อนจากวันที่ 21/10/2021Postpone from 21/10/20212021年10月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3713/01/20221.00A21NO364DT : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปร (Online)Road to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,500.002,800.00Online
3813/01/20221.0A21LM394P : เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจSales Technique for Selling to Government and State EnterpriseSales Technique for Selling to Government and State Enterprise3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3913/01/20221.0A21LM366DT : เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Online)Sales Technique for Selling to Government and State Enterprise (Online)Sales Technique for Selling to Government and State Enterprise (Online)2,500.002,800.00Online
4014/01/20221.0A21NO186DT : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online)การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2021Postpone from 20/10/20212021年10月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
4114/01/20221.0A21NO258P : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพ (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2021Postpone from 20/10/20212021年10月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4217/01/20221.0A21NO203DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safety (เลื่อนจากวันที่ 21/10/2021Postpone from 21/10/20212021年10月21日から延期した )2,500.002,800.00Online
4317/01/20221.0A21NO281P : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety (เลื่อนจากวันที่ 21/10/2021Postpone from 21/10/20212021年10月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4417/01/20222.00A21NO338DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (Online)Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills4,800.005,200.00Online
4517/01/20222.00A21NO370P : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษSmart English Communications SkillsSmart English Communications Skills6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4617/01/20220.50A21SL240DT : เทคนิคการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (Sharing)Coaching Technique for Change in New NormalCoaching Technique for Change in New Normal1,500.001,800.00Online
4717/01/20221.00A21NO337DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management TechniquesTime Management Techniques2,500.002,800.00Onlin
4817/01/20221.00A21NO369P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4917/01/20220.50A21SL241DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Sharing)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power1,500.001,800.00Online
5018/01/20221.00A21NO339DT : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา) (online)HORENSOHORENSO2,500.002,800.00online
5118/01/20221.00A21NO371P : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5219/01/20221.0A21NO241P : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2021Postpone from 06/10/20212021年10月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5319/01/20221.0A21NO169DT : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online) (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2021Postpone from 06/10/20212021年10月06日から延期した )2,500.002,800.00Online
5419/01/20221.00A21NO340DT : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา (Online)Supervisor TechniquesSupervisor Techniques2,500.002,800.00Online
5519/01/20221.00A21NO372P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5619/01/20221.00A21NO341DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialogues2,500.002,800.00Online
5719/01/20221.00A21NO373P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5819/01/20222.00A21NO212DT : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การ(Online)Profitability in PurchasingProfitability in Purchasing4,800.005,200.00Online
5919/01/20223.0A21LM395P : เทคนิคการสร้างกลยุทธ์น่านน้ำสีครามBlue Ocean Strategy TechniqueBlue Ocean Strategy Technique7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6020/01/20221.00A21NO342DT : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน (Online)2,500.002,800.00Online
6120/01/20221.00A21NO375P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6220/01/20221.00A21NO343DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
6320/01/20221.00A21NO374P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6420/01/20221.00A21NO344DT : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Online)Design thinking processDesign thinking process2,500.002,800.00Online
6520/01/20221.00A21NO376P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking processDesign thinking process3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6621/01/20221.00A21NO346DT : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
6721/01/20221.00A21NO377P : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6821/01/20220.50A21SL361DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Sharing)Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer1,500.001,800.00Online
6921/01/20221.00A21NO345DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา (Online)Non-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,500.002,800.00Online
7021/01/20221.00A21NO378P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7124/01/20221.0A21NO177DT : เพิ่มพลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะ (Online)Super Memory Super MemorySuper Memory Super Memory (เลื่อนจากวันที่ 18/10/2021Postpone from 18/10/20212021年10月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
7224/01/20221.0A21NO268P : เพิ่มพลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory (เลื่อนจากวันที่ 18/10/2021Postpone from 18/10/20212021年10月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7324/01/20221.00A21NO347DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closing2,500.002,800.00Online
7424/01/20221.00A21NO379P : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive PsychologySales ClosingSales Closing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7525/01/20221.0A21NO238P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 05/10/2021Postpone from 05/10/20212021年10月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7625/01/20221.0A21NO168DT : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา) (Online)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 05/10/2021Postpone from 05/10/20212021年10月05日から延期した )2,500.002,800.00Online
7725/01/20221.00A21NO348DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Design2,500.002,800.00Online
7825/01/20221.00A21NO380P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7925/01/20222.0A21NO196DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2021Postpone from 27/10/20212021年10月27日から延期した )4,800.005,200.00Online
8025/01/20222.0A21NO271P : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills (เลื่อนจากวันที่ 25/03/2022Postpone from 25/03/20222022年03月25日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8125/01/20221.00A21NO362DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadership2,500.002,800.00Online
8225/01/20221.0A21NO242P : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership (เลื่อนจากวันที่ 07/10/2021Postpone from 07/10/20212021年10月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8325/01/20221.00A21NO349DT : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Online)How to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,500.002,800.00Online
8425/01/20221.00A21NO381P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8526/01/20222.00A21NO351DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน (Online)Smart SupervisorSmart Supervisor4,800.005,200.00Online
8626/01/20222.00A21NO383P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8726/01/20221.00A21NO217DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ(Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)2,500.002,800.00Online
8826/01/20221.00A21NO350DT : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management2,500.002,800.00Online
8926/01/20221.00A21NO384P : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9026/01/20221.0A21NO240P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขายForecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2021Postpone from 06/10/20212021年10月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9126/01/20221.0A21NO170DT : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2021Postpone from 06/10/20212021年10月06日から延期した )new2,500.002,800.00Online
9226/01/20221.00A21NO352DT : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JD (Online)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)2,500.002,800.00Online
9326/01/20221.00A21NO382P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9427/01/20221.00A21NO354DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)LeadershipLeadership2,500.002,800.00Online
9527/01/20221.00A21NO387P : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9627/01/20221.00A21NO356DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,500.002,800.00Online
9727/01/20221.00A21NO388P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9827/01/20221.00A21NO355DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills2,500.002,800.00Online
9927/01/20221.00A21NO386P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10027/01/20221.00A21NO353DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,500.002,800.00Online
10127/01/20221.00A21NO385P : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
10228/01/20221.0A21NO194P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff (เลื่อนจากวันที่ 29/01/2022Postpone from 29/01/20222022年01月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10328/01/20221.0A21NO099DT : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff (เลื่อนจากวันที่ 29/01/2022Postpone from 29/01/20222022年01月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
10428/01/20221.00A21NO357DT : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Online)Professional CommunicationProfessional Communication2,500.002,800.00Online
10528/01/20221.00A21NO389P : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10628/01/20221.00A21NO358DT : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (Online)Conflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,500.002,800.00Online
10728/01/20221.00A21NO390P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10828/01/20221.0A21NO213P : ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreative IntelligenceCreativity for Work (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2021Postpone from 22/09/20212021年09月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10928/01/20221.0A21NO116DT : ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Online)Creative IntelligenceCreativity for Work (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2021Postpone from 22/09/20212021年09月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
11031/01/20221.00A21NO359DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน (Online)Kaizen In OfficeKaizen In Office2,500.002,800.00Onlin
11131/01/20221.00A21NO391P : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11231/01/20221.00A21NO360DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบแ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking2,500.002,800.00Online
11331/01/20221.00A21NO392P : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบLogical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11402/02/20222.0A21NO343P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11502/02/20222.0A21NO280DT : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Effective PurchasingEffective Purchasing (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )4,800.005,200.00Online
11603/02/20221.00A21NO200DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,500.002,800.00Online
11703/02/20221.00A21NO278P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11803/02/20221.00A21NO252P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11903/02/20220.5A21SL243DT : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Sharing)Leading successful teamLeading successful team (เลื่อนจากวันที่ 04/10/2021Postpone from 04/10/20212021年10月04日から延期した )1,500.001,800.00Online
12003/02/20221.00A21NO315P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12103/02/20221.00A21NO255DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 (Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,500.002,800.00Online
12207/02/20220.50A21SL246DT : แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)แก้ปัญหางานด่วนแบบนักจัดซื้อจัดหามือโปร (Sharing)1,500.001,800.00Online
12307/02/20220.50A21SL247DT : วิธีประหยัดต้นทุนของนักจัดซื้อมือโปร อย่าเอาแต่ต่อราคา (Sharing)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation1,500.001,800.00Online
12407/02/20221.00A21NO367DT : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) ( Online )Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)2,500.002,800.00Online
12507/02/20221.0A21NO361P : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience) (เลื่อนจากวันที่ 30/11/2021Postpone from 30/11/20212021年11月30日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12608/02/20222.00A21NO243P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12708/02/20221.00A21NO174DT : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)Objection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,500.002,800.00Online
12808/02/20221.00A21NO246P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12908/02/20221.00A21NO199DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
13008/02/20221.00A21NO279P : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13108/02/20221.00A21NO198DT : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Online)2,500.002,800.00Online
13208/02/20221.00A21NO274P : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13308/02/20221.00A21NO185DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
13408/02/20221.00A21NO256P : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพSelling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13509/02/20220.50A21SL235DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ ( Sharing )Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency1,500.001,800.00Online
13609/02/20222.00A21NO257P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13709/02/20222.00A21NO368DT : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ ( Online )Professional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter4,800.005,200.00 Online
13809/02/20221.00A21LM411P : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานPeople Management in Practice (Case Study)People Management in Practice (Case Study)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13909/02/20221.00A21LM389DT : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)2,500.002,800.00Online
14010/02/20221.00A21NO370DT : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoT ( Online )Mastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor2,500.002,800.00 Online
14110/02/20221.00A21NO397P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14210/02/20222.00A21NO369DT : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพ (Online)Professional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop4,800.005,200.00Online
14310/02/20222.00A21NO396P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14411/02/20221.00A21NO332P :  การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14511/02/20221.00A21NO301DT : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ(Online)Professional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success2,500.002,800.00Online
14611/02/20221.00A21NO266P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14711/02/20221.00A21NO371DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Online)Corporate EnglishCorporate English2,500.002,800.00Online
14814/02/20221.00A21LM390DT : การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ (Online)Leader Personality Development (Online)Leader Personality Development (Online)2,500.002,800.00Online
14914/02/20221.00A21LM391DT : OMOTENASHI พื้นฐานการบริการด้วยใจสไตล์ญี่ปุ่น (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)2,500.002,800.00Online
15014/02/20221.0A21NO271DT : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management (เลื่อนจากวันที่ 18/11/2021Postpone from 18/11/20212021年11月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
15114/02/20221.00A21NO333P : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15215/02/20221.00A21NO098DT : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่ (Online)The First time Manager @Work (Online)The First time Manager @Work (Online)2,500.002,800.00Online
15315/02/20221.00A21NO398P : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15415/02/20221.00A21NO373DT : การสร้างทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานด้วย Reskill & Upskill ( Online )การสร้างทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานด้วย Reskill & Upskill ( Online )การสร้างทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานด้วย Reskill & Upskill ( Online )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15516/02/20220.5A21SL242DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Sharing)Beautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening (เลื่อนจากวันที่ 01/10/2021Postpone from 01/10/20212021年10月01日から延期した )1,500.001,800.00Online
15616/02/20220.50A21SL308DT : 4ทักษะ ที่หัวหน้าพาทีมฝ่าวิกฤต ( Sharing )TAPS Skill : Coaching Training Consulting CounselingTAPS Skill : Coaching Training Consulting Counseling1,500.001,800.00Online
15716/02/20221.00A21NO312P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15816/02/20221.00A21NO253DT : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)(Online)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,500.002,800.00Online
15916/02/20221.00A21NO236P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16016/02/20221.00A21NO254P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16116/02/20221.00A21NO374DT : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจ ( Online )Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making2,500.002,800.00Online
16216/02/20221.00A21NO181DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,500.002,800.00Online
16316/02/20221.00A21NO251P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16416/02/20221.0A21NO296DT : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Topmost Technique: Professional Job AssignmentTopmost Technique: Professional Job Assignment (เลื่อนจากวันที่ 29/11/2021Postpone from 29/11/20212021年11月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
16516/02/20221.0A21NO359P : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTopmost Technique: Professional Job Assignment�?�??�?����?���??���?����??..������??�������� (เลื่อนจากวันที่ 29/11/2021Postpone from 29/11/20212021年11月29日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16616/02/20221.00A21NO166DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice2,500.002,800.00Online
16716/02/20221.00A21NO253P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16817/02/20221.00A21NO401P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16917/02/20221.00A21NO375DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Online )Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
17017/02/20221.00A21NO400P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17117/02/20222.00A21NO239P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17217/02/20221.00A21NO376DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ ( Online )Psychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People2,500.002,800.00online
17317/02/20221.00A21NO402P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจPsychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People300.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17417/02/20221.00A21LM412P : สร้างความสุข เสริมพลังใจ ปลุกไฟในการทำงานInside-out HappierInside-out Happier3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17517/02/20221.00A21NO192DT : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไร (Online)Increasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management2,500.002,800.00Online
17617/02/20221.00A21NO272P : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไรIncreasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17717/02/20221.00A21NO313P : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00
17817/02/20221.00A21NO254DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation2,500.002,800.00Online
17918/02/20221.00A21NO259DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00Online
18018/02/20221.00A21NO319P : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18118/02/20221.00A21NO260P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18218/02/20220.5A21SL244DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Sharing)Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era (เลื่อนจากวันที่ 09/02/2022Postpone from 09/02/20222022年02月09日から延期した )1,500.001,800.00Online
18318/02/20221.00A21NO377DT : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพ ( Online )The Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS2,500.002,800.00Online
18418/02/20221.00A21NO403P : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18519/02/20221.00A21NO205DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator2,500.002,800.00Online
18619/02/20221.00A21NO283P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18721/02/20222.0A21NO339P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization (เลื่อนจากวันที่ 22/11/2021Postpone from 22/11/20212021年11月22日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18821/02/20221.00A21LM392DT : นวัตกรรมบริการแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)2,500.002,800.00Online
18921/02/20221.00A21LM393DT : การออกแบบการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)2,500.002,800.00Online
19021/02/20221.00A21NO179DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making2,500.002,800.00Online
19121/02/20221.00A21NO250P : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19221/02/20221.00A21NO187DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย (Online)Sales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator2,500.002,800.00Online
19321/02/20221.00A21NO259P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19422/02/20221.00A21NO178DT : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)2,500.002,800.00Online
19522/02/20221.00A21NO249P : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19622/02/20221.00A21NO378DT : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุน ( Online )Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
19722/02/20221.00A21NO404P : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19823/02/20221.00A21NO237P : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพExcellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19923/02/20221.00A21NO167DT : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (Online)Excellent Action Plan Technique for Professional SuccessExcellent Action Plan Technique for Professional Success2,500.002,800.00Online
20023/02/20221.0A21NO394DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00Online
20123/02/20221.00A21NO251DT : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector2,500.002,800.00Online
20223/02/20221.00A21NO309P : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20323/02/20221.00A21NO276P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20423/02/20221.00A21NO379DT : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ( Online )Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory2,500.002,800.00Online
20523/02/20222.00A21NO325P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20623/02/20222.00A21NO382DT : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (Online)On the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT4,800.005,200.00Online
20723/02/20221.00A21NO275P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20823/02/20221.00A21NO380DT : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน ( Online )Job InsturctionJob Insturction2,500.002,800.00Online
20923/02/20221.0A21NO263P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/10/2021Postpone from 24/10/20212021年10月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21023/02/20221.00A21NO383DT : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ (Online )Professional SupervisorProfessional Supervisor2,500.002,800.00Online
21123/02/20221.00A21NO406P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21223/02/20222.00A21NO172DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร (Online)Modern PurchasingModern Purchasing4,800.005,200.00Online
21323/02/20222.00A21NO244P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21424/02/20221.00A21NO335P : เคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศเคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศเคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21524/02/20221.00A21NO302DT : เคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Online)เคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Online)เคล็ดลับ เลขานุการระดับผู้บริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Online)2,500.002,800.00Online
21624/02/20221.00A21NO384DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน ( Online )Team Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback2,500.002,800.00Online
21724/02/20221.00A21NO407P : การติดตามผลและพัฒนาทีมงานTeam Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21824/02/20222.00A21NO385DT : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) ( Online )Management PsychologyManagement Psychology4,800.005,200.00Online
21924/02/20222.00A21NO408P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22024/02/20221.0A21NO245P : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development (เลื่อนจากวันที่ 07/10/2021Postpone from 07/10/20212021年10月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22124/02/20221.00A21NO386DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Online )Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,500.002,800.00 Online
22224/02/20221.00A21LM413P : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติInternational Table MannersInternational Table Manners3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22324/02/20220.5A21SL245DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Sharing)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2021Postpone from 20/10/20212021年10月20日から延期した )1,500.001,800.00Online
22425/02/20221.00A21NO387DT : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน ( Online )Job Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,500.002,800.00Online
22525/02/20221.00A21NO409P : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22625/02/20221.00A21LM414P : สร้างเสน่ห์ให้จับใจคนทุกสถานการณ์Charismatic PersonalityCharismatic Personality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22728/02/20221.00A21NO109DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for SupervisorManagement for Supervisor2,500.002,800.00Online
22828/02/20221.00A21NO318P : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22928/02/20221.0A21NO294DT : การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Online)(Smart Presentation)The Professional by ?Think-Do-Show? Techniques (เลื่อนจากวันที่ 26/11/2021Postpone from 26/11/20212021年11月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
23002/03/20220.5A21SL234DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Sharing )Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 02/11/2021Postpone from 02/11/20212021年11月02日から延期した )1,500.001,800.00Online
23103/03/20221.0A21NO310P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques (เลื่อนจากวันที่ 03/03/2022Postpone from 03/03/20222022年03月03日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23203/03/20222.0A21NO323P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติPurchasing Negotiation Techniques & WorkshopPurchasing Negotiation Techniques & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 15/11/2021Postpone from 15/11/20212021年11月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23303/03/20222.0A21NO264DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติ (Online)Purchasing Negotiation Techniques & WorkshopPurchasing Negotiation Techniques & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 15/11/2021Postpone from 15/11/20212021年11月15日から延期した )4,800.005,200.00Online
23403/03/20221.0A21NO262DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power (เลื่อนจากวันที่ 12/11/2021Postpone from 12/11/20212021年11月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
23503/03/20221.0A21NO322P : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้าAwaken the Selling PowerAwaken the Selling Power (เลื่อนจากวันที่ 12/11/2021Postpone from 12/11/20212021年11月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23604/03/20221.0A21NO293DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 26/11/2021Postpone from 26/11/20212021年11月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
23704/03/20221.0A21NO356P : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 26/11/2021Postpone from 26/11/20212021年11月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23807/03/20221.0A21NO266DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2021Postpone from 16/11/20212021年11月16日から延期した )2,500.002,800.00Online
23907/03/20221.0A21NO326P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2021Postpone from 16/11/20212021年11月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24008/03/20221.0A21NO317P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24108/03/20222.0A21NO331P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2021Postpone from 17/11/20212021年11月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24209/03/20221.0A21NO292P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail (เลื่อนจากวันที่ 08/12/2021Postpone from 08/12/20212021年12月08日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24309/03/20221.0A21NO279DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
24409/03/20221.0A21NO342P : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้าPeople Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )3,000.0035,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24509/03/20221.0A21NO248DT : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (Online)Compensation ManagementCompensation Management (เลื่อนจากวันที่ 01/11/2021Postpone from 01/11/20212021年11月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
24609/03/20221.0A21NO305P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management (เลื่อนจากวันที่ 01/11/2021Postpone from 01/11/20212021年11月01日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24711/03/20221.0A21NO280P : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหาCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation (เลื่อนจากวันที่ 29/10/2021Postpone from 29/10/20212021年10月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24811/03/20221.0A21NO320P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24911/03/20221.0A21NO260DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
25015/03/20221.0A21NO328P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2021Postpone from 16/11/20212021年11月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25116/03/20221.0A21NO288DT : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs (Online)OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2021Postpone from 25/11/20212021年11月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
25216/03/20221.0A21NO351P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsOKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2021Postpone from 25/11/20212021年11月25日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25316/03/20221.0A21NO336P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency (เลื่อนจากวันที่ 18/11/2021Postpone from 18/11/20212021年11月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25416/03/20220.5A21SL238DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานขององค์กรสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Sharing)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice (เลื่อนจากวันที่ 15/11/2021Postpone from 15/11/20212021年11月15日から延期した )1,500.001,800.00Online
25516/03/20221.0A21NO321P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 12/11/2021Postpone from 12/11/20212021年11月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25616/03/20221.0A21NO261DT : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้า (Online)Smart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 12/11/2021Postpone from 12/11/20212021年11月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
25717/03/20221.0A21NO311P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25817/03/20221.0A21NO252DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
25917/03/20221.0A21NO288P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 02/12/2021Postpone from 02/12/20212021年12月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26017/03/20221.0A21NO284P : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2021Postpone from 27/10/20212021年10月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26117/03/20221.0A21NO354P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2021Postpone from 25/11/20212021年11月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26217/03/20221.0A21NO314P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance (เลื่อนจากวันที่ 10/11/2021Postpone from 10/11/20212021年11月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26317/03/20221.0A21NO255P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation (เลื่อนจากวันที่ 20/10/2021Postpone from 20/10/20212021年10月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26419/03/20221.0A21NO295DT : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ Kaizenn (Online)Self Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL (เลื่อนจากวันที่ 19/03/2022Postpone from 19/03/20222022年03月19日から延期した )2,500.002,800.00Online
26519/03/20221.0A21NO358P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL (เลื่อนจากวันที่ 27/11/2021Postpone from 27/11/20212021年11月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26621/03/20221.0A21NO316P : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2021Postpone from 11/11/20212021年11月11日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26722/03/20221.0A21NO282DT : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (Online)(Motivation Technique for Higher Performance)(Motivation Technique for Higher Performance) (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
26822/03/20221.0A21NO345P : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมMotivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26922/03/20222.0A21NO308P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2021Postpone from 04/11/20212021年11月04日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27022/03/20222.0A21NO298DT : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัย (Online)Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2021Postpone from 04/11/20212021年11月04日から延期した )4,800.005,200.00Online
27122/03/20221.0A21NO190DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence StrategyService Excellence Strategy (เลื่อนจากวันที่ 26/10/2021Postpone from 26/10/20212021年10月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
27223/03/20221.0A21NO347P : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพCounseling Technique for SupervisorCounseling Technique for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/11/2021Postpone from 24/11/20212021年11月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27323/03/20221.0A21NO284DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)Counseling Techniques for SupervisorCounseling Techniques for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/11/2021Postpone from 24/11/20212021年11月24日から延期した )2,500.002,800.00Online
27423/03/20221.0A21NO264P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับService Excellence StrategyService Excellence Strategy (เลื่อนจากวันที่ 26/10/2021Postpone from 26/10/20212021年10月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27523/03/20221.0A21NO381DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Online )The Proactive HabitsThe Proactive Habits (เลื่อนจากวันที่ 28/02/2022Postpone from 28/02/20222022年02月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
27623/03/20221.0A21NO405P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits (เลื่อนจากวันที่ 28/02/2022Postpone from 28/02/20222022年02月28日から延期した )3,000.003,500.00Online
27723/03/20221.0A21NO290DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2021Postpone from 25/11/20212021年11月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
27823/03/20221.0A21NO353P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques (เลื่อนจากวันที่ 25/11/2021Postpone from 25/11/20212021年11月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27924/03/20222.0A21NO235P : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพProfessional FacillitatorProfessional Facillitator (เลื่อนจากวันที่ 04/10/2021Postpone from 04/10/20212021年10月04日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28024/03/20221.0A21NO306P : สุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุก (เลื่อนจากวันที่ 03/11/2021Postpone from 03/11/20212021年11月03日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28124/03/20222.0A21NO287P : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมDesigning Training CourseDesigning Training Course (เลื่อนจากวันที่ 01/12/2021Postpone from 01/12/20212021年12月01日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28224/03/20222.0A21NO313DT : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม (Online)Designing Training CourseDesigning Training Course (เลื่อนจากวันที่ 01/12/2021Postpone from 01/12/20212021年12月01日から延期した )4,800.005,200.00Online
28328/03/20221.0A21NO348P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart (เลื่อนจากวันที่ 24/11/2021Postpone from 24/11/20212021年11月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28428/03/20221.0A21NO285DT : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)Work SmartWork Smart (เลื่อนจากวันที่ 24/11/2021Postpone from 24/11/20212021年11月24日から延期した )2,500.002,800.00Online
28529/03/20221.0A21NO344P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28629/03/20221.0A21NO281DT : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน (Online)7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office (เลื่อนจากวันที่ 23/11/2021Postpone from 23/11/20212021年11月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
28729/03/20221.0A21NO202DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance HabitsHigh Performance Habits (เลื่อนจากวันที่ 28/10/2021Postpone from 28/10/20212021年10月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
28829/03/20221.0A21NO273P : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพHigh Performance HabitsHigh Performance Habits (เลื่อนจากวันที่ 29/01/2022Postpone from 29/01/20222022年01月29日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28929/03/20222.0A21NO193DT : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop) (Online)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2021Postpone from 27/10/20212021年10月27日から延期した )4,800.005,200.00Online
29029/03/20222.0A21NO267P : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Workshop)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/10/2021Postpone from 27/10/20212021年10月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29129/03/20222.0A21NO250DT : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติ (Online)Training Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice (เลื่อนจากวันที่ 03/11/2021Postpone from 03/11/20212021年11月03日から延期した )4,800.005,200.00Online
29229/03/20222.0A21NO307P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice (เลื่อนจากวันที่ 03/11/2021Postpone from 03/11/20212021年11月03日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29330/03/20221.0A21NO341P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen:Development of Ideals, Self, People and WorKaizen:Development of Ideals, Self, People and Wor (เลื่อนจากวันที่ 22/11/2021Postpone from 22/11/20212021年11月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29430/03/20221.0A21NO262P : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพPrepare for Supervisor / First Line ManagerPrepare for Supervisor / First Line Manager (เลื่อนจากวันที่ 22/10/2021Postpone from 22/10/20212021年10月22日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29520/12/20221.0A21NO295P : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานImpressive Talk, Impressive PresentationImpressive Talk, Impressive Presentation (เลื่อนจากวันที่ 14/12/2021Postpone from 14/12/20212021年12月14日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます