แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
104/03/20211.00A20MP142S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
204/03/20211.0A20MP077DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ(Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice) (Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice) (Online)new2,500.002,800.00Online
305/03/20211.00A20MP143S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
409/03/20211.00A20MP144S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
509/03/20211.0A20MP079DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน(Online)Communication Technique for Effective Work (Online)Communication Technique for Effective Work (Online)new2,500.002,800.00Online
609/03/20211.0A20MP119DT : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)new2,500.002,800.00Online
709/03/20211.00A20MP238P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
810/03/20211.00A20MP146S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
910/03/20211.00A20MP145S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1010/03/20211.00A20SH282P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part II - 1 : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นEssential Business Skills Part II - 1 : English Business Email for Beginnerタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメントnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1111/03/20211.00A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1211/03/20211.0A20MP082DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน(Online)Kaizen In Office (Online)Kaizen In Office (Online)new2,500.002,800.00Online
1311/03/20211.0A20MP083DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ(Online) Presentation Skills (Online) Presentation Skills (Online)new2,500.002,800.00Online
1411/03/20211.00A20MP245P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1511/03/20211.0A20MP096DT : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Online)Effective Teamwork (Online)Effective Teamwork (Online)new2,500.002,800.00Online
1612/03/20211.00A20MP247P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1712/03/20211.0A20MP099DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
1812/03/20211.00A20MP148S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1912/03/20211.0A20MP084DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ(Online)Problem Solving & Decision Making (Online)Problem Solving & Decision Making (Online)new2,500.002,800.00Online
2012/03/20211.00A20MP246P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขายForecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2115/03/20212.0A20SH283P : Import-Export in Thailand Part I: ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติImport-Export in Thailand Part I : Basic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeImport-Export in Thailand Part I : Basic Knowledge of Import-Export in Thailand by Practice6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2217/03/20211.0A20MP101DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training Officer (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training Officer (Online)new2,500.002,800.00Online
2317/03/20211.00A20MP151S : สุดยอดนักขายเชิงรุกSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2417/03/20211.0A20MP087DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)new2,500.002,800.00Online
2517/03/20211.00A20MP252P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2618/03/20211.00A20LM128P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2718/03/20210.5A20MP124DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential Leadership (Online)Influential Leadership (Online)new1,500.001,800.00Online
2818/03/20211.00A20MP253P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลSales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2918/03/20211.0A20MP103DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Online)Marketing & Sales 4.0 (Online)Marketing & Sales 4.0 (Online)2,500.002,800.00Online
3019/03/20211.0A20MP104DT : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Online)Effective Coordination (Online)Effective Coordination (Online)new2,500.002,800.00Online
3119/03/20211.0A20MP159S : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) For HRThe Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) For HR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3219/03/20211.00A20MP256P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3319/03/20211.0A20SH018JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)new5,100.005,800.00Online
3419/03/20211.0A20SH021J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบThai Labor Law for Japanese Executive?????????????????5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3520/03/20211.00A20MP257P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3622/03/20211.00A20MP276P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3722/03/20212.0A20MP105DT : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร (Online)Trainer in Factory and Organization (Online)Trainer in Factory and Organization (Online)new4,800.005,200.00Online
3822/03/20212.00A20MP258P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3922/03/20211.0A20MP161S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4022/03/20211.0A20MP088DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน(Online)Psychology of Management & Motivating Techniques (Online)Psychology of Management & Motivating Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
4123/03/20211.00A20MP260P : เทคนิคการบริหารผลงานของทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าTeam Management in PracticeTeam Management in Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4223/03/20211.0A20MP107DT : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน (Online)Job Insturction (Online)Job Insturction (Online)new2,500.002,800.00Online
4323/03/20211.00A20MP261P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4423/03/20211.0A20MP106DT : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา (Online)Supervisor Techniques (Online)Supervisor Techniques (Online)new2,500.002,800.00Online
4523/03/20211.00A20MP259P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4623/03/20211.00A20SH284P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part III - 1 : การทำงานเป็นทีมและปรับปรุงงานด้วย HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSOnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4724/03/20211.00A20MP266P : การพัฒนาทักษะ 'การคิด' เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4824/03/20211.00A20MP152S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะProfessional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4924/03/20211.00A20MP278P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5024/03/20211.00A20MP264P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5124/03/20211.0A20MP110DT : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Online)Leading successful team (Online)Leading successful team (Online)new2,500.002,800.00Online
5224/03/20211.00A20MP265P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5324/03/20212.00A20MP263P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติPurchasing Negotiation Techniques & WorkshopPurchasing Negotiation Techniques & Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5424/03/20211.0A20MP108DT : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้า (Online)Smart Sales (Online)Smart Sales (Online)new2,500.002,800.00Online
5524/03/20211.00A20MP262P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5625/03/20211.0A20MP118DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% Solution (Online)The 1% Solution (Online)new2,500.002,800.00Online
5725/03/20211.00A20MP267P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5825/03/20211.00A20MP153S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5925/03/20212.00A20MP269P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6025/03/20211.0A20MP113DT : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-Mail (Online)Effective English Business Writing via E-Mail (Online)new2,500.002,800.00Online
6125/03/20211.00A20MP268P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6226/03/20211.0A20MP122DT : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (Online)Built up Motive and Positive Working Attitude by 7Q (Online)Built up Motive and Positive Working Attitude by 7Q (Online)new2,500.002,800.00Online
6326/03/20211.00A20MP279P : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมMotivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6426/03/20211.0A20MP114DT : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงาน (Online)Beautiful Talk, Beautiful Listening (Online)Beautiful Talk, Beautiful Listening (Online)new2,500.002,800.00Online
6526/03/20211.00A20MP270P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6626/03/20211.00A20MP154S : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้าAwaken the Selling PowerAwaken the Selling Power3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6726/03/20211.0A20MP090DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า(Online)Awaken the Selling Power (Online)Awaken the Selling Power (Online)new2,500.002,800.00Online
6827/03/20211.00A20MP155S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6927/03/20211.00A20MP271P : Ho-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานHo-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานHo-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7029/03/20211.0A20MP285P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7129/03/20211.0A20MP115DT : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา(Online)Dealing with Difficult Customer (Online)Dealing with Difficult Customer (Online)new2,500.002,800.00Online
7230/03/20211.0A20MP280P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen : Development of Ideals, Self, People and WorKaizen : Development of Ideals, Self, People and Wor (เลื่อนจากวันที่ 29/03/2021Postpone from 29/03/20212021年03月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7330/03/20211.0A20MP116DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน (Online)Inspiration for Work (Online)Inspiration for Work (Online)new2,500.002,800.00Online
7430/03/20211.00A20MP273P : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงานInspiration for WorkInspiration for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7530/03/20211.0A20MP117DT : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้(Online)Be Pro Leader (Online)Be Pro Leader (Online)new2,500.002,800.00Online
7630/03/20211.00A20MP272P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7701/04/20211.0A21MP002DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in Sales (Online)Professional Negotiation in Sales (Online)new2,500.002,800.00Online
7801/04/20211.00A21MP009P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7902/04/20211.00A21MP001S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8002/04/20211.0A21MP011DT : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Online) Prepare for Supervisor / First Line Manager (Online) Prepare for Supervisor / First Line Manager (Online)new2,500.002,800.00Online
8107/04/20212.0A21MP003DT : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร (Online)เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร (Online)เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร (Online)new4,800.005,200.00Online
8207/04/20212.00A21MP012P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กรเรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กรเรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8308/04/20211.0A21MP004DT : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)new2,500.002,800.00Online
8408/04/20211.00A21MP013P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8521/04/20211.00A21MP003S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
8621/04/20211.0A21MP013DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice) (Online)Kaizen for Production (Practice) (Online)new2,500.002,800.00Online
8721/04/20211.00A21MP004S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8821/04/20211.0A21MP014DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential Leadership (Online)Influential Leadership (Online)new3,000.003,500.00Online
8921/04/20211.0A21MP012DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill Development (Online)Supervisory Skill Development (Online)new2,500.002,800.00Online
9021/04/20211.00A21MP002S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9122/04/20211.0A21MP026S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9222/04/20211.00A21MP010P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9322/04/20211.0A21MP010DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา (Online)Non-Pricing, Sales Increasing Strategy (Online)Non-Pricing, Sales Increasing Strategy (Online)new2,500.002,800.00Online
9423/04/20211.0A21MP006DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ( Online)Psychology of Managing Task & People (Online)Psychology of Managing Task & People (Online)new2,500.002,800.00Online
9523/04/20211.00A21MP004P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจPsychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9623/04/20210.5A21MP019DT : บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (Online)Purchasing Role in Combating the Crisis (Online)Purchasing Role in Combating the Crisis (Online)new1,500.001,800.00Online
9726/04/20211.0A21MP005S : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9826/04/20211.0A21MP015DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechnique (Online)Strategic SellingTechnique (Online)new3,000.003,500.00Online
9926/04/20211.0A21MP007DT : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)new2,500.002,800.00Online
10026/04/20211.00A21MP014P : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานการพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานการพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10127/04/20211.0A21MP008DT : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)new2,500.002,800.00Online
10227/04/20211.00A21MP015P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10327/04/20211.00A21MP006S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10427/04/20211.0A21MP016DT : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)new2,800.002,500.00Online
10528/04/20211.00A21MP008S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10628/04/20211.0A21MP009DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)new2,500.002,800.00Online
10728/04/20211.00A21MP005P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10828/04/20211.0A21MP005DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence Strategy (Online)Service Excellence Strategy (Online)new2,500.002,800.00Online
10928/04/20211.00A21MP008P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับService Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11028/04/20211.00A21MP007S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11128/04/20211.0A21MP024S : Leder Talk และการบรรยาย หัวข้อ Smart-Monosukuri แนวทางพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0Smart-Monosukuri แนวทางพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0I- Monodzukuri �Ƿҧ�Ѳ������ص��ˡ��� 4.01,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11228/04/20211.00A21MP006P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11329/04/20211.0A21MP001DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do Anything (Online)Get Anyone to do Anything (Online)new2,500.002,800.00Online
11429/04/20211.00A21MP007P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11529/04/20211.00A21MP003P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11629/04/20211.0A21MP018DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)new2,500.002,800.00Online
11729/04/20211.00A21MP009S : การติดตามผลและพัฒนาทีมงานTeam Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11829/04/20211.00A21MP001P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11929/04/20210.5A21MP020DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)new1,500.001,800.00Online
12007/05/20211.00A21MP042P : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12107/05/20211.00A21MP032DT : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา(Online)8D. Techniques for Time Management (Online)8D. Techniques for Time Management (Online)2,500.002,800.00Online
12207/05/20210.50A21MP039DT : จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (Online)How Purchasing Meets the Management's Expectation (Online)How Purchasing Meets the Management's Expectation (Online)1,500.001,800.00Online
12311/05/20211.00A21MP038DT : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Online)Cooperative Work with Boss (Online)Cooperative Work with Boss (Online)2,500.002,800.00Online
12411/05/20211.00A21MP036P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12511/05/20212.00A21MP046DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian Manager (Online)Towards High otentian Manager (Online)4,800.005,200.00Online
12611/05/20212.00A21MP011S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12711/05/20211.00A21MP039P : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12811/05/20211.00A21MP033DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่(Online)Effectiveness Administration System (Online)Effectiveness Administration System (Online)2,500.002,800.00Online
12912/05/20211.00A21MP045P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13012/05/20211.00A21MP037DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Online)The Proactive Habits (Online)The Proactive Habits (Online)2,500.002,800.00Online
13112/05/20211.00A21MP031DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Online)The Proactive Habits (Online)The Proactive Habits (Online)2,500.002,800.00Online
13212/05/20212.00A21MP041P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13313/05/20211.00A21MP029P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13413/05/20212.00A21MP031P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13513/05/20211.00A21MP033P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13613/05/20211.00A21MP030DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management Techniques (Online)Time Management Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
13713/05/20210.50A21MP040DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation Process (Online)Critical Principles in Negotiation Process (Online)1,500.001,800.00Online
13813/05/20211.00A21MP021S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท.
13913/05/20211.00A21MP032P : เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จSelf-ImprovementSelf-Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14013/05/20211.00A21MP013S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14114/05/20211.00A21MP046P : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพHigh Performance HabitsHigh Performance Habits3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14214/05/20211.00A21MP026DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance Habits (Online)High Performance Habits (Online)2,500.002,800.00Online
14314/05/20211.00A21MP027P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14414/05/20211.00A21MP028DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
14514/05/20211.00A21MP028P : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14614/05/20211.00A21MP026P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14714/05/20211.00A21MP027DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย(Online)Sales Increasing Techniques as Sales Coordinator (Online)Sales Increasing Techniques as Sales Coordinator (Online)2,500.002,800.00Online
14815/05/20211.00A21MP034P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14917/05/20212.00A21MP019S : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15017/05/20212.00A21MP042DT : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop) (Online)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน  (Workshop) (Online)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน  (Workshop) (Online)4,800.005,200.00Online
15117/05/20212.00A21MP025P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15217/05/20212.00A21MP024P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15318/05/20211.00A21MP020S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15418/05/20211.00A21MP044DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)Leadership (Online)Leadership (Online)2,500.002,800.00Online
15518/05/20211.00A21MP023P : คิดอย่างผู้นำยุคใหม่Growth MindsetGrowth Mindset3,200.003,700.00
15618/05/20211.00A21MP015S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15718/05/20211.00A21MP041DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & Regulation (Online)Labor Law & Regulation (Online)2,500.002,800.00Online
15818/05/20211.00A21MP043P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15918/05/20211.00A21MP022S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
16018/05/20211.00A21MP047DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional Coaching (Online)Topmost Technique : Professional Coaching (Online)2,500.002,800.00Online
16118/05/20211.00A21MP030P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16219/05/20212.00A21MP022P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16319/05/20212.00A21MP023DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน(Online)Smart Supervisor (Online)Smart Supervisor (Online)4,800.005,200.00Online
16419/05/20211.00A21MP021P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16519/05/20211.00A21MP024DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration Dialogues (Online)Inspiration Dialogues (Online)2,500.002,800.00Online
16619/05/20211.00A21MP040P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16719/05/20212.00A21MP044P : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ​Formulating Marketing StrategiesFormulating Marketing Strategies6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16820/05/20211.00A21MP020P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16920/05/20211.00A21MP022DT : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน(Online)Working Manual Writing (Online)Working Manual Writing (Online)2,500.002,800.00Online
17020/05/20211.00A21MP023S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17120/05/20211.00A21MP043DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for Supervisor (Online)Management for Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
17220/05/20211.00A21MP038P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17320/05/20211.00A21MP010S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17421/05/20211.00A21MP021DT : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง(Online)Negotiation Excellence (Online)Negotiation Excellence (Online)2,500.002,800.00Online
17521/05/20211.00A21MP037P : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรองNegotiation ExcellenceNegotiation Excellence3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17621/05/20212.00A21MP014S : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17721/05/20212.00A21MP045DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation Skills (Online)Presentation Skills (Online)4,800.005,200.00Online
17821/05/20211.00A21MP012S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17921/05/20211.00A21MP018P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreative for WorkCreative for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18021/05/20211.00A21MP035DT : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Online)Creative for Work (Online)Creative for Work (Online)2,500.002,800.00Online
18121/05/20211.00A21MP019P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18224/05/20211.00A21MP035P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18325/05/20211.00A21MP017S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18425/05/20211.00A21MP017P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18525/05/20211.00A21MP016P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18627/05/20211.0A21MP027S : Digital Transformation StrategyDigital Transformation StrategyDigital Transformation Strategynew4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18727/05/20211.00A21MP018S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18827/05/20211.00A21MP016S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます