แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/08/20171.0A16LM239P : เคล็ดลับ...สู่การเป็นเลขานุการบริหารมืออาชีพProfessional Executive's SecretaryProfessional Executive's Secretary(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2017Postpone from 15/02/20172017年02月15日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
223/08/20171.0A17MP039S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
323/08/20172.0A17LM116P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 22/08/2017Postpone from 22/08/20172017年08月22日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
423/08/20172.0A17LM126P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
524/08/20171.0A17MP030S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2017Postpone from 26/05/20172017年05月26日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
624/08/20172.0A17LM118P : ภาวะผู้นำ (ผู้นำแห่งศตวรรษการเปลี่ยนแปลง)LeadershipLeadership5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
724/08/20171.0A17MP041S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
826/08/20171.0A17LM104P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL(เลื่อนจากวันที่ 05/08/2017Postpone from 05/08/20172017年08月05日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
929/08/20171.0A17LM119P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1029/08/20172.0A17LM120P : เทคนิคการทำ Training Road Map และวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ภาคปฏิบัติ)Training Road Map and Competency Base Development in PracticeTraining Road Map and Competency Base Development in Practice5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1129/08/20171.0A17LM127P : นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์Creative PresentationCreative Presentation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1229/08/20171.0A17MP042S : การบริการอย่างมืออาชีพService MindService Mind2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1329/08/20171.0A17KB046D : ซื้อขายสินค้าใน ASEAN ด้วยอัตราภาษีอากรขาเข้าร้อยละ 0(ATIGA TARIFF 0%)(ATIGA TARIFF 0%)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1430/08/20171.0A17LM121P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1530/08/20171.0A17LM122P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1630/08/20171.0A17MP043S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1731/08/20171.0A16LM287P : การสร้างแบรนด์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็งPower of BrandingPower of Branding(เลื่อนจากวันที่ 29/03/2017Postpone from 29/03/20172017年03月29日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1831/08/20171.0A17LM123P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver.2015ISO 900 Ver.2015 Purchasing Management SystemISO 900 Ver.2015 Purchasing Management System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1931/08/20171.0A17MP044S : พัฒนาตนเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร(Self Development to Talent Staff)(Self Development to Talent Staff)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2031/08/20171.0A17KB048D : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2102/09/20171.0A17NB064D : Self-Awareness : ไขรหัสตัวตน ค้นพลังใจ สร้างไฟให้ชีวิตSelf-AwarenessSelf-Awareness5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
2205/09/20171.0A17NK050D : เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้สัมภาษณ์ป้ายแดงInterview Technique for New InterviewerInterview Technique for New Interviewer3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2305/09/20171.0A17MP053S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2406/09/20171.0A17LM128P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2506/09/20171.0A17NB060D : กลยุทธการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-AEC และประเทศต่างๆ เพื่อการส่งออกและนำเข้า(International Trade Payment Strategy in AEC and Other Countries for Import-Expor(International Trade Payment Strategy in AEC and Other Countries for Import-Expor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2607/09/20172.0A17NB009D : สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างไรพิชิตใจและได้งานHow to Make Effective Buniness Phone CallsHow to Make Effective Buniness Phone Calls(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2017Postpone from 16/05/20172017年05月16日から延期した )new6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2707/09/20171.0A17LM129P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2807/09/20171.0A17NB059D : การบริหารโครงการ : Project ManagementProject ManagementProject Management3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2908/09/20172.0A17LM131P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3009/09/20171.0A17NB065D : Critical Thinking : คิดอย่างมีวิจารณญาณCritical ThinkingCritical Thinking5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
3111/09/20172.0A17NK051D : Rapport & Coaching Techniques: สอนคนให้เก่งคิด เป็นงานและมีพลังใจRapport & Coaching TechniquesRapport & Coaching Techniques6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3212/09/20171.0A17LM015P : กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใกล้ชิดและเข้าถึงจิตใจลูกค้าProduct Development By Customer Intimacy & Customer InsightProduct Development By Customer Intimacy & Customer Insight(เลื่อนจากวันที่ 28/04/2017Postpone from 28/04/20172017年04月28日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3312/09/20171.0A17NB052D : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Style3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3412/09/20171.0A17MP051S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2017Postpone from 14/09/20172017年09月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3513/09/20171.0A17NK053D : การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ด้วยการเรียนรู้ความพลาดพลั้งของตัวเรา (Hansei)Kaizen by HanseiKaizen by Hansei3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3613/09/20171.0A17MP050S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3714/09/20171.0A17LM130P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3814/09/20172.0A17LM132P : หลักบริหาร 9 ประการ กุญแจทองของหัวหน้างาน9 Golden Keys of Supervisor9 Golden Keys of Supervisor5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3914/09/20171.0A17LM133P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4014/09/20172.0A17KB058D : Product Design and Innovation SystemProduct Design and Innovation SystemProduct Design and Innovation System9,500.001,100.00ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์
4115/09/20171.0A17NK054D : การพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิผลในงานสำหรับหัวหน้างาน รุ่น 3Performance Management System for SupervisorPerformance Management System for Supervisor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4215/09/20171.0A17MP052S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4316/09/20171.0A17NB066D : Good Looking : ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพGood LookingGood Looking5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
4418/09/20172.0A17NK055D : การบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้จัดการป้ายแดง : Workshop และกรณีศึกษาManagerial Skills for New Manager : Workshop and Case Study basedManagerial Skills for New Manager : Workshop and Case Study based6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4519/09/20172.0A16LM289P : การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ)Training Evaluation and Follow UpTraining Evaluation and Follow Up(เลื่อนจากวันที่ 30/03/2017Postpone from 30/03/20172017年03月30日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4619/09/20171.0A17LM136P : ทรัพยากรบุคคลยุค 4.0HR 4.0HR 4.02,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4719/09/20171.0A17LM137P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4819/09/20171.0A17LM141P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม CompetencyCompetency Base Interview - CBICompetency Base Interview - CBI(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2017Postpone from 22/09/20172017年09月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4919/09/20171.0A17MP049S : คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,500.004,000.00โรงแรม
5019/09/20171.0A17MP058S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5120/09/20172.0A17NB056D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Making6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5220/09/20171.0A17LM138P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5320/09/20171.0A17MP047S : สุดยอดนักนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์Innovation's DNAInnovation's DNA2,800.003,300.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
5421/09/20172.0A17LM139P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5521/09/20171.0A17LM140P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5621/09/20171.0A17MP055S : เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCounseling TechniquesCounseling Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5722/09/20174.0A17LM024P : เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรมEffective TrainersEffective Trainers(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2017Postpone from 18/05/20172017年05月18日から延期した )8,800.009,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5822/09/20171.0A17NK057D : หัวหน้ายุคใหม่หัวใจบวกNew Gen Team Leader with Positive MindNew Gen Team Leader with Positive Mind3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5922/09/20176.0A17KB061D : Plant Director : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จPlant Director :Plant Director :new38,000.0044,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
6022/09/20171.0A17KB071D : Plant Director : Session I Business Dialogue & Leadership for Plant DirectorPlant Director :Plant Director :7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
6123/09/20171.0A17NB067D : Good Personlity : บุคลิกดีชนะใจทุกสถานการณ์Good PersonlityGood Personlity5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6223/09/20171.0A17LM142P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6326/09/20172.0A17LM051P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2017Postpone from 13/06/20172017年06月13日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6426/09/20171.0A17LM117P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer(เลื่อนจากวันที่ 22/08/2017Postpone from 22/08/20172017年08月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6526/09/20171.0A17LM143P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6626/09/20171.0A17LM144P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6726/09/20171.0A17MP056S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจTopmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,800.003,300.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
6827/09/20171.0A17MP048S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6927/09/20171.0A17MP054S : ก้าวสู่การเป็นพนักงานชั้นเลิศCompetency Enhancement Program : CEPCompetency Enhancement Program : CEP2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7027/09/20171.0A17MP057S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7128/09/20171.0A17LM022P : เพิ่มความมั่นใจในการพูดที่สาธารณะPower of SpeechPower of Speech(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2017Postpone from 17/05/20172017年05月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7228/09/20172.0A17LM145P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7329/09/20171.0A17KB063D : การบริหารรางวัลและค่าตอบแทนเพื่อขวัญกำลังใจของพนักงาน และความยั่งยืนของธุรกิจReward Management for Employee Morale and Business SustainabilityReward Management for Employee Morale and Business Sustainability3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7429/09/20171.0A17LM146P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7529/09/20171.0A17MP059S : หัวหน้างานยุค 4.0 New World Order for Supervisor New World Order for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7629/09/20171.0A17KB072D : Plant Director : Session II Think out of the Box & New Product for Business GrowthPlant Director :Plant Director :7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
7730/09/20171.0A17LM135P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 16/09/2017Postpone from 16/09/20172017年09月16日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7830/09/20172.0A17NB077D : Future LeaderFuture LeaderFuture Leader5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7930/09/20171.0A17NB068D : Social Etiquette : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติSocial EtiquetteSocial Etiquettenew5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
8002/10/20172.0A17LM152P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making(เลื่อนจากวันที่ 09/10/2017Postpone from 09/10/20172017年10月09日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8103/10/20171.0A17LM147P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8203/10/20172.0A17LM148P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8303/10/20171.0A17KA009J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for JapaneseKnowledge of import-export for Japanesenew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8403/10/20171.0A17NB070D : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8504/10/20172.0A17LM149P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter5,500.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8605/10/20171.0A17NB023D : เจาะลึกการทำสัญญาระหว่างประเทศและเงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศContract & Incoterms 2010Contract & Incoterms 2010(เลื่อนจากวันที่ 14/06/2017Postpone from 14/06/20172017年06月14日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
8706/10/20171.0A17LM036P : หัวหน้างานเหนือชั้นกับ 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่ปลูกฝังThe Superior Built-in with The Seven WondersThe Superior Built-in with The Seven Wonders(เลื่อนจากวันที่ 31/05/2017Postpone from 31/05/20172017年05月31日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8806/10/20171.0A17KB073D : Plant Director : Session III Global and Business Trend & Strategic ThinkingPlant Director :Plant Director :7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
8906/10/20171.0A17MP065S : HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงานและการปรึกษาHORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9006/10/20171.0A17NK081D : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)4,000.004,600.00ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
9107/10/20171.0A17MP063S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeader shiftLeader shift2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9209/10/20171.0A17LM150P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9309/10/20171.0A17LM151P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9409/10/20171.0A17KA080D : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9510/10/20172.0A17LM153P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills@WorkshopProfessional Coaching Skills@Workshop5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9610/10/20171.0A17LM154P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9710/10/20171.0A17LM155P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9810/10/20171.0A17MP060S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)(เลื่อนจากวันที่ 05/10/2017Postpone from 05/10/20172017年10月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9911/10/20171.0A17LM156P : สื่อสารให้ ชนะใจ ลูกค้าทางโทรศัพท์Grid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10011/10/20171.0A17LM157P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10111/10/20171.0A17MP064S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานCounseling TechniquesCounseling Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10212/10/20171.0A17LM066P : พรีเซนต์อย่างไรให้ยอดขายพุ่งPitching Presentation for SalePitching Presentation for Sale(เลื่อนจากวันที่ 29/06/2017Postpone from 29/06/20172017年06月29日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10312/10/20170.5A17KA006J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour Requlationnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10412/10/20171.0A17LM158P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10512/10/20171.0A17KB074D : Plant Director : Session IV Automation & Smart FactoryPlant Director :Plant Director :7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
10614/10/20171.0A17NB006D : Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Story(เลื่อนจากวันที่ 22/04/2017Postpone from 22/04/20172017年04月22日から延期した )new4,000.005,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม
10714/10/20171.0A17LM159P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10814/10/20171.0A17LM160P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10916/10/20171.0A17NK045D : สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิตDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and LifeDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and Life(เลื่อนจากวันที่ 23/08/2017Postpone from 23/08/20172017年08月23日から延期した )3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11017/10/20171.0A17NT026D : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development(เลื่อนจากวันที่ 28/06/2017Postpone from 28/06/20172017年06月28日から延期した )new3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11117/10/20171.0A17MP033S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power(เลื่อนจากวันที่ 17/07/2017Postpone from 17/07/20172017年07月17日から延期した )3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี
11217/10/20171.0A17LM161P : หัวหน้าดี ๆ ที่ไหนมีขายInserch of Excellent SupervisorInserch of Excellent Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11317/10/20171.0A17LM162P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11417/10/20171.0A17LM163P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11517/10/20171.0A17KB078D : การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับเอาไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11618/10/20171.0A16LM149P : มนุษยสัมพันธ์ ความสำเร็จในการทำงานขององค์การยุคใหม่Human RelationHuman Relation(เลื่อนจากวันที่ 14/06/2017Postpone from 14/06/20172017年06月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11718/10/20171.0A17MP061S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพPrepare for Supervisor / First Line ManagerPrepare for Supervisor / First Line Manager2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11818/10/20172.0A17MP062S : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการSupervisory Skills Managerial and Practical ApproachSupervisory Skills Managerial and Practical Approach5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11918/10/20171.0A17LM164P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12018/10/20171.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12119/10/20171.0A17KB075D : Plant Director : Session V 3T Model of Management & ImplementationPlant Director :Plant Director :7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
12219/10/20172.0A17LM166P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12319/10/20171.0A17LM167P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12419/10/20171.0A17LM168P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12520/10/20171.0A17KB076D : Plant Director : Session VI Smart Logistics & World Class BusinessPlant Director :Plant Director :7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
12620/10/20171.0A17LM169P : ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน - แบบ Win WinWin-Win coopeation with leader and colleagueWin-Win coopeation with leader and colleague2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12720/10/20171.0A17LM170P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12820/10/20171.0A17LM171P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12920/10/20171.0A17LM172P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13020/10/20172.0A17LM173P : การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชนPersonality Development and Public SpeakingPersonality Development and Public Speaking5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13131/10/20171.0A17LM032P : การสอนงานขายSales CoachingSales Coaching(เลื่อนจากวันที่ 24/05/2017Postpone from 24/05/20172017年05月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13231/10/20171.0A17LM174P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13331/10/20171.0A17LM175P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และ การเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิผลPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In ThaiPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13401/11/20171.0A17LM134P : กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาความสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2017Postpone from 14/09/20172017年09月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13501/11/20171.0A17MP066S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13602/11/20172.0A17LM038P : หัวหน้างานแนวใหม่Neo ManagerNeo Manager(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2017Postpone from 01/06/20172017年06月01日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13702/11/20171.0A17KA069D : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-ExportBasic Core Knowledge of Import-Export3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13802/11/20171.0A17LM177P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001ISO 9001 Purchasing Management SystemISO 9001 Purchasing Management System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13903/11/20171.0A17LM075P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques(เลื่อนจากวันที่ 05/07/2017Postpone from 05/07/20172017年07月05日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14003/11/20171.0A17MP067S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14107/11/20171.0A17LM088P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques(เลื่อนจากวันที่ 20/07/2017Postpone from 20/07/20172017年07月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14207/11/20172.0A17PJ002SC : การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapnew8,900.009,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14307/11/20172.0A17LM178P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14407/11/20172.0A17LM179P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14508/11/20171.0A17LM180P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14608/11/20171.0A17LM181P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14709/11/20172.0A17KB049D : Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนKaizen StartupKaizen Startup(เลื่อนจากวันที่ 25/08/2017Postpone from 25/08/20172017年08月25日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14809/11/20170.5A17KA007J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucumentnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14909/11/20171.0A17LM182P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15009/11/20172.0A17LM183P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15113/11/20171.0A17LM004P : จิตวิทยาการขายแบบสั่งได้Psychology of Commanded SellingPsychology of Commanded Selling(เลื่อนจากวันที่ 16/10/2017Postpone from 16/10/20172017年10月16日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15213/11/20172.0A17LM184P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15313/11/20171.0A17LM185P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15414/11/20171.0A17LM186P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15514/11/20171.0A17LM187P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15615/11/20172.0A17LM030P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2017Postpone from 23/05/20172017年05月23日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15715/11/20171.0A17MP068S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15815/11/20171.0A17LM188P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15916/11/20171.0A17LM023P : กลยุทธ์การโทรศัพท์ติดตามหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายOut Bound Strategy For Debt & CollectionOut Bound Strategy For Debt & Collection(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2017Postpone from 17/05/20172017年05月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16021/11/20171.0A17LM092P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 21/07/2017Postpone from 21/07/20172017年07月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16122/11/20171.0A16LM279P : การขายทางโทรศัพท์ด้วยกลยุทธ์ 2 ขา-In Bound, Out BoundTele-sales StrategyTele-sales Strategy(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16222/11/20171.0A17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน KAIZEN บ.ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16322/11/20171.0A17MP071S : การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESSการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESS2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16423/11/20172.0A17MP072S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …5,100.005,600.00กรุงเทพฯ
16528/11/20171.0A17MP069S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16629/11/20171.0A17MP070S : ทลายกรอบ ทะลุใจ สร้างตัวตนที่คุณต้องการBuilding the Self-esteemBuilding the Self-esteem2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16707/12/20170.5A17KA008J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Disputenew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16812/12/20171.0A17LM070P : จิตวิทยาการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อง่าย-ขายคล่องPsychology of Persuasive to Easy BuyingPsychology of Persuasive to Easy Buying(เลื่อนจากวันที่ 04/07/2017Postpone from 04/07/20172017年07月04日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16923/03/20181.0A17LM040P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling(เลื่อนจากวันที่ 02/06/2017Postpone from 02/06/20172017年06月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます