แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
122/03/20181.0A17LM218P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
222/03/20181.0A17LM284P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
322/03/20181.0A17LM285P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
423/03/20181.0A17LM040P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling(เลื่อนจากวันที่ 02/06/2017Postpone from 02/06/20172017年06月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
523/03/20181.0A17LM286P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
623/03/20181.0A17LM287P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
723/03/20182.0A17LM288P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
826/03/20182.0A17LM184P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
927/03/20181.0A17LM182P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 09/11/2017Postpone from 09/11/20172017年11月09日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1027/03/20181.0A17NB122D : วิธีการปรับค่าจ้างตามผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ปี 2561วิธีการปรับค่าจ้างตามผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ปี 2561วิธีการปรับค่าจ้างตามผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ปี 2561new2,000.002,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1127/03/20181.0A17LM290P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1227/03/20181.0A17LM291P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1328/03/20181.0A17LM293P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1428/03/20181.0A17LM294P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1528/03/20181.0A17MP109S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1629/03/20181.0A17KA109D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ -2 สำหรับเลขานุการCross Culture 2 : Japanes busines manner for SecretaryCross Culture 2 : Japanes busines manner for Secretary3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1729/03/20182.0A17LM295P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1829/03/20182.0A17LM296P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1929/03/20181.0A17MP107S : เทคนิคการเป็นโค้ชแลการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชแลการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชแลการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2030/03/20181.0A17LM297P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2130/03/20182.0A17KB121D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Making6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2202/04/20181.0A18LM001P : การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายManagement by Objective – MBOManagement by Objective – MBO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2302/04/20181.0A18KB004D : การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ด้วยการเรียนรู้ความพลาดพลั้งของตัวเรา ( Hansei )Kaizen by HanseiKaizen by Hansei3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2403/04/20182.0A18LM002P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2503/04/20181.0A18LM003P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2603/04/20181.0A18LM004P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2704/04/20181.0A18LM005P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม CompetencyCompetency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2804/04/20181.0A18LM006P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2904/04/20181.0A18LM008P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3004/04/20181.0A18LM007P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3104/04/20181.0A18NB004S : Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสู่ความสำเร็จในงานIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful WorkIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Worknew3,800.003,800.00จ.ปราจีนบุรี
3205/04/20181.0A17LM280P : การสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงานEmployee ManagementEmployee Management(เลื่อนจากวันที่ 29/03/2018Postpone from 29/03/20182018年03月29日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3305/04/20181.0A18MP001S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3405/04/20181.0A18MP003S : การบริการอย่างมืออาชีพCustomer Services 4.0Customer Services 4.02,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3509/04/20181.0A18LM009P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3609/04/20181.0A18LM011P : กลยุทธ์การอ่านไวให้ได้ผลลัพธ์Speed ReadingSpeed Reading2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3710/04/20181.0A17LM205P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail(เลื่อนจากวันที่ 05/03/2018Postpone from 05/03/20182018年03月05日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3810/04/20181.0A18MP002S : บริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กรบริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กรบริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กร2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3910/04/20181.0A18LM012P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4018/04/20182.0A18LM017P : กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ- ผู้ช่วยผู้บริหารEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional SkillsEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional Skills(เลื่อนจากวันที่ 24/04/2018Postpone from 24/04/20182018年04月24日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4119/04/20181.0A17MP110S : ก้าวสู่การเป็นพนักงานชั้นเลิศCompetency Enhancement Program : CEPCompetency Enhancement Program : CEP(เลื่อนจากวันที่ 27/03/2018Postpone from 27/03/20182018年03月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4219/04/20181.0A18KB005D : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Style3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4320/04/20181.0A18LM013P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4421/04/20181.0A18NB010D : สัมมนาพิเศษ : บุคลิกดีไม่มีขาย (สัมมนาพิเศษ)Change you by Professional CoachChange you by Professional Coach1,500.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4523/04/20181.0A18LM010P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4623/04/20182.0A18LM014P : พรีเซนต์แบบมือโปรให้ได้ใจและได้งานProfessional PresentationProfessional Presentation5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4724/04/20182.0A17LM166P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/02/2018Postpone from 24/02/20182018年02月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4824/04/20181.0A18LM015P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4924/04/20181.0A18LM016P : การพัฒนาทักษะ Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5025/04/20181.0A17LM185P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5125/04/20182.0A18LM019P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5226/04/20181.0A17LM163P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5326/04/20182.0A18NK001D : Rapport & Coaching Techniques: สอนคนให้เก่งคิด เป็นงานและมีพลังใจRapport & Coaching TechniquesRapport & Coaching Techniques6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5426/04/20181.0A18LM020P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5502/05/20181.0A18KA008D : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5603/05/20181.0A18LM021P : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ HRHR for Line ManagerHR for Line Manager2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5703/05/20181.0A18MP005S : หัวหน้างาน ยุคใหม่New World Order for SupervisorNew World Order for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5804/05/20181.0A18LM023P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5904/05/20181.0A18LM024P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6004/05/20181.0A18LM025P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6107/05/20181.0A17MP094S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management(เลื่อนจากวันที่ 22/02/2018Postpone from 22/02/20182018年02月22日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6207/05/20181.0A18KB003D : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6308/05/20181.0A17LM230P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management(เลื่อนจากวันที่ 24/01/2018Postpone from 24/01/20182018年01月24日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6408/05/20182.0A17MP104S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager(เลื่อนจากวันที่ 08/03/2018Postpone from 08/03/20182018年03月08日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6508/05/20181.0A18LM026P : การบริหารความร่วมมือและลดความขัดแย้งในการทำงานCollaboration Management in WorkplaceCollaboration Management in Workplace2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6608/05/20181.0A18LM027P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6708/05/20181.0A18KB009D : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6809/05/20181.0A18LM028P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6909/05/20181.0A18LM029P : 4 มิติ 5 ระดับในการพัฒนาภาวะผู้นำ4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7009/05/20181.0A18KB002D : บุคลิกสร้างความสำเร็จPersonality for SuccessPersonality for Success3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7110/05/20181.0A17LM144P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 30/01/2018Postpone from 30/01/20182018年01月30日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7210/05/20181.0A18LM030P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7310/05/20180.5A18KA001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour Requlationnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7411/05/20181.0A18LM031P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7511/05/20181.0A18MP006S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะThe technical implementation plan professional successThe technical implementation plan professional success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7614/05/20181.0A18LM032P : เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจPerformance Feedback TechniquesPerformance Feedback Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7715/05/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance(เลื่อนจากวันที่ 19/01/2018Postpone from 19/01/20182018年01月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7815/05/20182.0A17MP093S : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการSupervisory Skills Managerial and Practical ApproachSupervisory Skills Managerial and Practical Approach(เลื่อนจากวันที่ 08/08/2018Postpone from 08/08/20182018年08月08日から延期した )5,500.006,000.00ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
7916/05/20181.0A18LM022P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques(เลื่อนจากวันที่ 04/05/2018Postpone from 04/05/20182018年05月04日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8016/05/20181.0A18LM033P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5QIQ EQ AQ OQ SQIQ EQ AQ OQ SQ2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8116/05/20181.0A18MP008S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8217/05/20182.0A17LM225P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology(เลื่อนจากวันที่ 18/01/2018Postpone from 18/01/20182018年01月18日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8317/05/20181.0A18MP009S : เทคนิคการเป็นโค้ชแลการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8418/05/20181.0A18LM034P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8518/05/20181.0A18LM035P : การบริหารลูกค้าสำคัญรายใหญ่Key Account ManagementKey Account Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8619/05/20181.0A18LM036P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8721/05/20182.0A18KB007D : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking in Pictures and Professional PresentationThinking in Pictures and Professional Presentation6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8821/05/20182.0A18LM037P : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ดำเนินรายการมืออาชีพMaster of Ceremonies and ModeratorMaster of Ceremonies and Moderator5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8922/05/20181.0A17LM201P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English(เลื่อนจากวันที่ 24/11/2017Postpone from 24/11/20172017年11月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9022/05/20181.0A18MP010S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9122/05/20181.0A18MP011S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9222/05/20181.0A18LM038P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9322/05/20181.0A18LM039P : การตลาดและการขาย ยุค 4.0Marketing & Sales 4.0Marketing & Sales 4.02,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9423/05/20181.0A18MP012S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9523/05/20181.0A18MP013S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power2,800.003,300.00ส.ส.ท. พัฒนาการซอย 18
9623/05/20181.0A18LM040P : ยกระดับบริการด้วยงานคุณภาพEnhance service with high qualityEnhance service with high quality2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9723/05/20181.0A18LM041P : การวางเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะCompetency Based Training RoadmapCompetency Based Training Roadmap2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9824/05/20182.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2017Postpone from 07/12/20172017年12月07日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9924/05/20181.0A18MP007S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development(เลื่อนจากวันที่ 15/05/2018Postpone from 15/05/20182018年05月15日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10024/05/20181.0A18LM042P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10125/05/20181.0A17LM260P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email(เลื่อนจากวันที่ 26/02/2018Postpone from 26/02/20182018年02月26日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10225/05/20181.0A18KB006D : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10326/05/20181.0A18LM043P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10431/05/20181.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10531/05/20181.0A18MP014S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10631/05/20181.0A18KA002J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of Import-Export for Japanese ManagementKnowledge of Import-Export for Japanese Management4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
10701/06/20182.0A17LM173P : การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชนPersonality Development and Public SpeakingPersonality Development and Public Speaking(เลื่อนจากวันที่ 23/02/2018Postpone from 23/02/20182018年02月23日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10801/06/20181.0A18LM044P : การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค 3J.TWI:Training Within Industry By 3J. TechniquesTWI:Training Within Industry By 3J. Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10905/06/20181.0A18LM045P : ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน - แบบ Win WinWin-Win coopeation with leader and colleagueWin-Win coopeation with leader and colleague2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11005/06/20181.0A18LM046P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11105/06/20181.0A18LM047P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11205/06/20182.0A18LM048P : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์HRD StrategyHRD Strategy5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11305/06/20181.0A18LM049P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11406/06/20182.0A18LM050P : การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย 'ภาษาอังกฤษ'Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11506/06/20181.0A18MP015S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11607/06/20182.0A18LM051P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11707/06/20181.0A18LM052P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11808/06/20182.0A18LM053P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11909/06/20181.0A18LM054P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12009/06/20181.0A18LM055P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12112/06/20181.0A18LM056P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12212/06/20182.0A18LM057P : How to สร้าง Functional Competency และ Training Roadmap ด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)How to Functional Competency and Training RoadmapHow to Functional Competency and Training Roadmap5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12312/06/20181.0A18MP016S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12413/06/20181.0A18LM058P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12513/06/20181.0A18LM059P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12614/06/20181.0A17LM222P : โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศOn Boarding ProgramOn Boarding Program(เลื่อนจากวันที่ 10/01/2018Postpone from 10/01/20182018年01月10日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12714/06/20181.0A18LM060P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12814/06/20181.0A18MP017S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12915/06/20181.0A18MP018S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพProfessional Communication for Job Assignment & Follow upProfessional Communication for Job Assignment & Follow up3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13018/06/20181.0A17LM229P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2018Postpone from 23/01/20182018年01月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13119/06/20182.0A17LM247P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 13/02/2018Postpone from 13/02/20182018年02月13日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13226/06/20181.0A17LM256P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive(เลื่อนจากวันที่ 20/02/2018Postpone from 20/02/20182018年02月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13327/06/20182.0A17LM253P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2018Postpone from 15/02/20182018年02月15日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13427/06/20182.0A17LM259P : จัดยุทธศาสตร์ SRM เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM(เลื่อนจากวันที่ 26/02/2018Postpone from 26/02/20182018年02月26日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13527/06/20181.0A18MP021S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13628/06/20181.0A18MP020S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13730/06/20181.0A18MP019S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13803/07/20182.0A17LM289P : บริหารงาน HR 360 องศาHR 360HR 360(เลื่อนจากวันที่ 26/03/2018Postpone from 26/03/20182018年03月26日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13912/07/20181.0A17LM278P : การปรับปรุงคุณภาพในงานบริการCustomer Service ImprovementCustomer Service Improvement(เลื่อนจากวันที่ 12/03/2018Postpone from 12/03/20182018年03月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14018/07/20182.0A17LM292P : การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหาSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply ManagementSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply Management(เลื่อนจากวันที่ 27/03/2018Postpone from 27/03/20182018年03月27日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14120/07/20181.0A17MP097S : ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ(เลื่อนจากวันที่ 27/02/2018Postpone from 27/02/20182018年02月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14220/07/20181.0A17LM266P : การจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C นำเข้า-ส่งออก และ ตามมาตราฐาน ICCPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;StandardPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;Standard(เลื่อนจากวันที่ 28/02/2018Postpone from 28/02/20182018年02月28日から延期した )3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14323/07/20181.0A17LM254P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design(เลื่อนจากวันที่ 19/02/2018Postpone from 19/02/20182018年02月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14409/08/20181.0A17LM249P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2018Postpone from 14/02/20182018年02月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14527/08/20181.0A17LM279P : การคิดเชิงนวัตกรรมในงานด้วยเทคนิค Mr. ScamperInnovation Thinking By Mr. Scamper TechniquesInnovation Thinking By Mr. Scamper Techniques(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14628/08/20181.0A17LM273P : เปิดโลกทัศน์จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหาระดับสากลInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR ExplorationInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR Exploration(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.