แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
103/12/20200.5A20SH014JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงาน (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute事例・判例から学ぶ タイ労働関連法③ 【解雇䛾トラブル 事例・判例】3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
203/12/20200.5A20SH018J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute事例・判例から学ぶ タイ労働関連法③ 【解雇䛾トラブル 事例・判例】3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
308/12/20202.0E20SH027J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จ.ชลบุรี)Safety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習new9,500.0010,500.00ห้องสัมมนา โรงแรมแคนทารี่เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
416/12/20202.0E20SH028J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
523/12/20202.0E20SH029J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
613/01/20212.0E20SH031J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
719/01/20211.0Q20SH005JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 02/12/2020Postpone from 02/12/20202020年12月02日から延期した )new5,100.005,800.00Online
819/01/20211.0Q20SH004J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 02/12/2020Postpone from 02/12/20202020年12月02日から延期した )new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
926/01/20211.0A20SH011JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part III : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part III : Advance course?????????????????new5,100.005,800.00Online
1026/01/20211.0A20SH015J : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part III : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part III : Advance course?????????????????new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1116/02/20211.0A20SH010J : Import-Export in Thailand for Japanese Managmeent Part IV : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part IV : Risk CountermeasureImport-Export in Thailand for Japanese Management Part IV : Risk Countermeasure (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นCourse Information : Japanese Classes日本人対象 セミナー のご案内 ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます