ชี้แจงการรลงทะเบียนจองอบรม Flash Training

Flash Training :
1) บริการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Online ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ใช้เวลาสั้นๆ ผ่านคลิป VDO ความยาวประมาณ 90 นาที ผ่านโปรแกรม Zoom ใช้เวลาศึกษาน้อย แต่ได้เนื้อหาแบบเน้นๆ แน่นๆ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ชำระค่าสัมมนาเพียงครั้งเดียว ดูได้ 15-30 วัน ตามรอบการออกอากาศ
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Online ที่เหมาะสำหรับอบรมให้พนักงานใหม่ หรือ Re-Skill ให้กับพนักงานเดิม
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Online ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาตนเองและความสนใจส่วนตัว
เงื่อนไขการลงทะเบียนจองอบรม :
1) ลงทะเบียนจองอบรม ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
2) ชำระ อัตราค่าบริการตามที่ระบุ ซึ่งราคาที่ปรากฏรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว โดยต้องชำระ คน/ต่อคลิป
3) เมื่อลงทะเบียนแล้วท่านสามารถทบทวนความรู้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ ตามตารางการออกอากาศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4) ท่านจะได้รับ Zoom Meeting ID พร้อมรหัสทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ก่อนการออกอากาศ 1 วัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนจองอบรม :
1) เลือกเวลาการเรียนรู้ (รอบเช้า / รอบบ่าย) โดยคลิกที่ รูปตะกร้า
2) สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 คลิป โดยคลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับไปเลือกหลักสูตรอื่นๆ ด้านล่างของตาราง
3) ยืนยันการจองอบรม โดยกรอกข้อมูลผู้จองและรายละเอียดการติดต่อ ด้านล่างของตาราง
ดูหลักสูตรต่างๆ ของ Flash Training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-7173000-29 ต่อ 81 Call Center หรือ 757 นงเยาว์ อีเมล Flash.training@tpa.or.th