ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์News / Events広報・情報

ประกาศผลรางวัล KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download สูจิบัตร KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศเลื่อนการจัดงาน KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download กำหนดการ KANO Quality Award 2021...Update สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศ...เลื่อนการจัดงาน KANO Quality Award 2020 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download สูจิบัตรงาน KANO Quality Award 2020 รอบชิงชนะเลิศ 23 มีนาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญเข้าร่วมฟัง...การนำเสนอ KANO Quality Award 2019 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2019 Final roundKANO Quality Award 2019 Final round สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ...มุ่งสู่เส้นทางระบบ TQM ฯ พร้อมฟังเกณฑ์รางวัล KANO Quality Award 2019 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผลงานรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download รายละเอียดและใบสมัคร KANO Quality Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญสมัครรับรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018ขอเชิญสมัครรับรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018ขอเชิญสมัครรับรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 2018 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download KANO Quality Award 2017 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2017 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download KANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศKANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download KANO Quality Award 2016KANO Quality Award 2016KANO Quality Award 2016 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download

Executive InterviewsExecutive InterviewsExecutive Interviews

คุณเจริญ แก้วสุกใส คุณนินนาท ไชรธีรภิญโญ คุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี คุณธีรัตถ์ อุทยานัง
     
คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู      

:: @LINK
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
หลักสูตรพิเศษ / ต่อเนื่องSpecial Courses特別なトレーニングコース
หลักสูตรสำหรับชาวญี่ปุ่นJapanese Courses日本人のトレーニングコース
หลักสูตรทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศStudy Mission Courses海外見学
หลักสูตรที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศOversea Courses国際的な専門家による講義
หลักสูตรทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศSite Visit Courses見学
หลักสูตรทดสอบ/วัดระดับความสามารถบุคลากรMonodzukuri Test CouresMonodzukuri Test Coures


:: @TPA AWARD
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award
Top Performance Award