กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และบำรุงรักษาการใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันการเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 AdvanceHuman Resources Development (HRD) and QCC Activities 2019การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/SupplierCore -Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF16949_2016Six Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification Program5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานโรจนะ)Japanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19SH006J Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Part IBasic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Management ???????????????Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Management ??????????????? 28/05/2019
A19TL001SC Human Resources Development (HRD) and QCC Activities 2019 31/05/2019
A19SH004J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument 06/06/2019
K19YW031S 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร 06/06/2019
K19YW026S ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ 11/06/2019
K19YW056S Smart Skills & Self Click : พิชิตงานท่ามกลางความท้าทายในศตวรรษที่ 21Smart Skills & Self ClickSmart Skills & Self Click 11/06/2019
K19YW066S เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3T Model (TPS-TPM-TQM)3T Model (TPS-TPM-TQM) 11/06/2019
A19SH010J วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ Part ICross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) 11/06/2019
E19SH005J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 13/06/2019
K19KB067S TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulation 13/06/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E19KB003P การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015 Environmental Management System 24/05/2019
Q19SA010P การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MinitabInterpret of Minitab resultInterpret of Minitab result 24/05/2019
E19NB011P การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO45001ISO45001: Internal AuditISO45001: Internal Audit 24/05/2019
I19NO019P การทำความเข้าใจและการประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and evaluating the calibration results of industrial measuring instrumentsUnderstanding and evaluating the calibration results of industrial measuring instruments 24/05/2019
M19MP003S การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor 24/05/2019
E19KB006E ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management SupervisorIndustrial Waste Management Supervisor 27/05/2019
E19NB006P การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015ISO 14001:2015 Internal AuditISO 14001:2015 Internal Audit 27/05/2019
M19MP006S ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator 27/05/2019
A19LM060P เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing 28/05/2019
A19SH006J Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Part IBasic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Management ???????????????Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Management ??????????????? 28/05/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.333 new

TPA Training Program Vol.332 new

TPA Training Program Vol.331
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック