5 ส กับการเพิ่มผลผลิตกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพการตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis, CE, PM และ FMEAระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ1ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักรBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeTPM Facilitator Training CourseHydraulic Maintenance Level 1Electrical-Control-System-and-motor-maintenance-for-technician-Level-1ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 AdvanceSix Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification ProgramJapanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

รายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถามเว็บไซต์ tpif.or.th
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19SH008J Import-Export in Thailand : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Part IIIImport and Export for the risk countermeasure ?????????????????????????????????????????? 27/08/2019
Q19SH002J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (จัด. จ.ชลบุรี)IATF 16949 : 2016 for Japanese???????????????IATF16949?2016????????? 04/09/2019
A19SH199P Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by Practice 12/09/2019
K19YW088S แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Style 17/09/2019
E19TK007SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 18/09/2019
K19YW089S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ5S Leader5S Leader 18/09/2019
E19SH011J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัด จ.นครราชสีมา)Safety Officer in Management Level for Japanese??????? 19/09/2019
K19YW090S 5S for Office5S for Office5S for Office 24/09/2019
P19PJ007SC Karakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost Automation 24/09/2019
K19YW091S เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน5S : Standardization for Productivity5S : Standardization for Productivity 25/09/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
C19YW039P การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in ExcelMacro and VBA in Excel 26/08/2019
A19MP051S การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน 26/08/2019
A19LM015P Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager 26/08/2019
E19KB027P เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer in Management LevelSafety Officer in Management Level 27/08/2019
I19NO057P การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration 27/08/2019
Q19MP006S กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC Tools QualityQuality Control CircleQuality Control Circle 27/08/2019
Q19MP008S เครื่องมือทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน 27/08/2019
A19SH008J Import-Export in Thailand : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Part IIIImport and Export for the risk countermeasure ?????????????????????????????????????????? 27/08/2019
P19WC021P ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea 27/08/2019
E19KB011E ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen) 28/08/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P19PT080P แนววัดผลสมรรถนะช่างบำรุงรักษาตามแนวทาง TPM SystemMaintenance Improvement Competency : 6 Module + SafetyMaintenance Improvement Competency : 6 Module + Safety 27/08/2019

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.335 new

TPA Training Program Vol.334 new
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック