ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ-IATF16949_-2016การตรวจติดตามภายใน-และการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในRBA-Code-of-Conductสถิติเพื่อการตัดสินใจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 : แนวทางกลไกทางสถิติMonodzukuri Test 2018การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังเทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2Plant Director รุ่นที่ 4บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub AssessorSafety Assessorรับสมัครผลงานการดำเนินระบบ 5ส องค์กร เพื่อรับ Thailand 5S Award 2018 การเปลี่ยนแปลง ISO14001_2015 และการตรวจติดตามภายในKarakuri Kaizen Special Corse事例・判例から学ぶ タイ労働関連法ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณQCC Intructorแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารตามข้อกำหนด-ISO_IEC17025TPM for IATF 16949:2016Lean AutomationIATFCross-CultureCore Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ  IATF16949 2016

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P18MP001V ทัศนศึกษาชมโรงงาน 5 ส ณ บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s 26/06/2018
E18TK007SC ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 26/06/2018
A18KA004J ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance courseKnowledge of import-export for Japanese - Advance course 27/06/2018
C18MP009S เจาะลึกการใช้สูตรใน Excel 2013 สำหรับงาน HRExcel for HR ProfessionalExcel for HR Professional 02/07/2018
A18KA005J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute 05/07/2018
C18MP010S รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น 09/07/2018
E18KA008E ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution SupervisorAir Pollution Supervisor 09/07/2018
K18SK058S The Future Up By IoT - New Era of ManufacturingThe Future Up By IoT - New Era of ManufacturingThe Future Up By IoT - New Era of Manufacturing 11/07/2018
K18YW040S Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase 14/07/2018
Q18KA001J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management 17/07/2018
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A18LM059P การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development 25/06/2018
M18PG047P การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) 25/06/2018
Q18SA034P ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF16949 : 2016 Internal Auditor Training 25/06/2018
Q18SA035P การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study 25/06/2018
Q18SA036P การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R17 25/06/2018
I18MP005S การจัดการความเสี่ยง ตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 25/06/2018
A18KB027D ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety 25/06/2018
P18MP001V ทัศนศึกษาชมโรงงาน 5 ส ณ บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s 26/06/2018
E18TK007SC ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 26/06/2018
P18SU035P กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control 26/06/2018

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q18SA038P : Core Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016Core Tools for IATF16949:2016 Quality Management SystemCore Tools for IATF16949:2016 Quality Management System
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 25 day(s) StartDate : 20/07/2018
Q18SA023P : การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO 14001: 2015 and Internal AuditChange ISO 14001: 2015 and Internal Audit
Non Member : 6,000.00 Member : 5,500.00 Register Now
Remaining : 52 day(s) StartDate : 16/08/2018

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K18SK058S The Future Up By IoT - New Era of ManufacturingThe Future Up By IoT - New Era of ManufacturingThe Future Up By IoT - New Era of Manufacturing 11/07/2018

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 317 new

ฉบับที่ 316 new

ฉบับที่ 315 (เม.ษ.-พ.ค.61)

ฉบับที่ 314 (เม.ษ.61)

ฉบับที่ 313 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 312 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 311 (ก.พ.61)

ฉบับที่ 310 (ม.ค.61)

ฉบับที่ 309 (ม.ค.61)

ฉบับที่ 308 (ธ.ค.60)

ฉบับที่ 307 (พ.ย.60)

ฉบับที่ 306 (พ.ย.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ8Plan Year Safety Japanese 2018Plan Year Safety Japanese 2018
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック

302 Moved

302 Moved

The document has moved here.