9 จุดบอดในการบริหารอุตสาหกรรมการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDISO 9001:2015 Inventory Systemตรวจ5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงานการบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพการตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ1ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักรBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeTPM Facilitator Training CourseHydraulic Maintenance Level 1Electrical-Control-System-and-motor-maintenance-for-technician-Level-1ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกSix Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification ProgramJapanese CourseThai labour lawแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

รายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถามเว็บไซต์ tpif.or.th
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001
ISO 9001ISO 9001ISO 9001
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E19TK007SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 18/09/2019
K19YW089S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ5S Leader5S Leader 18/09/2019
E19SH011J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัด จ.นครราชสีมา)Safety Officer in Management Level for Japanese??????? 19/09/2019
K19YW090S 5S for Office5S for Office5S for Office 24/09/2019
E19SH013J กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยในอุตสาหกรรม สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นINDUSTRIAL ENVIRONMENTAL LAW (ENVIRONMENTAL REGULATION MANAGEMENT)????????? ????Thailand4.0?EEC?? ?????????????? 27/09/2019
K19YW086S Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level 30/09/2019
K19YW097S Lean Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ)Lean Office (Workshop)Lean Office (Workshop) 30/09/2019
K19YW092S ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ 01/10/2019
K19YW093S เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5ส 02/10/2019
A19SH199P Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by Practice 03/10/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19LM186P เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice 18/09/2019
A19LM187P การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) 18/09/2019
E19TK007SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 18/09/2019
K19YW089S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ5S Leader5S Leader 18/09/2019
P19SU062P ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques 18/09/2019
A19LM189P ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills 19/09/2019
A19LM190P จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology 19/09/2019
A19MP061S จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานSimply Kaizen for ShopflootSimply Kaizen for Shopfloot 19/09/2019
Q19SA083P ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 19/09/2019
P19SU064P ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance 19/09/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.336 new

TPA Training Program Vol.335 new

TPA Training Program Vol.334
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック