ยกระดับศักยภาพด้านฝึกอบรมสำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออกการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Quality Improvement Techniques for TechnicianSGA:Small Group Activities by QCCTPM Instructor Certificate ProgramMonodzukuri test 2020Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consultingโครงการ  QCC Testing ProgramLean Master Certification ProgramBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour law

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P20VS002SC Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Test 01/10/2020
Q20LM011DT การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online) 05/10/2020
I20NO026DT พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners 06/10/2020
C20YW020DT มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 07/10/2020
E20KB024DT การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit 08/10/2020
C20YW021DT เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day 08/10/2020
P20PT006DT ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5ส (Online)Processional 5S Committee (Online)Processional 5S Committee (Online) 08/10/2020
Q20SH003JL ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive 14/10/2020
I20NO027DT การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory 15/10/2020
C20YW016DT เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Exce 2016l Level 2Exce 2016l Level 2 15/10/2020
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A20MP146P KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator 26/09/2020
E20KB052P เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident InvestigationsAccident/Incident Investigations 26/09/2020
A20MP073S การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making 26/09/2020
A20LM061P สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do Anything Get Anyone to do Anything 28/09/2020
Q20PT024P การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor ) 28/09/2020
P20LM064P การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าManagement Administration for Young ExecutiveManagement Administration for Young Executive 28/09/2020
A20MP071S การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management 29/09/2020
Q20PT006P ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949: 2016IATF 16949: 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949: 2016 Internal Auditor Training 29/09/2020
Q20LM056P การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action 30/09/2020
U20YW006P การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)Automation and Karakuri KaizenAutomation and Karakuri Kaizen 30/09/2020
more.

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.349

TPA Training Program Vol.348

TPA Training Program Vol.347

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020