TPM for IATF 16949:2016แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารตามข้อกำหนด-ISO_IEC17025QCC IntructorPlant Director รุ่นที่ 4ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะผู้ปฎิบัติการด้านไฮดรอลิกผู้ปฎิบัติการด้านนิวแมติก事例・判例から学ぶ タイ労働関連法Karakuri Kaizen Special Corseประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกฝึกอบรมขอเชิญเข้าร่วมโครงการLean startup and innovationสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลPromotional System for QCC ActivityPlanning for Quality Assuranceการเปลี่ยนแปลง ISO14001_2015 และการตรวจติดตามภายในการเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครผลงานการดำเนินระบบ 5ส องค์กร เพื่อรับ Thailand 5S Award 2018 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2Safety Assessor5ส บันไดก้าวแรกของ KAIZENTPM Instructor 3.1ขอเชิญเข้าร่วมการสอบคุณวุฒิวิชาชีพTPA Training Program Year 2018-2019หลักสูตร Safety Sub Assessorหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นLean Masterโครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E18TK001SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 25/04/2018
K18YW011S Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program 03/05/2018
K18YW007S 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร 04/05/2018
E18KA003J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 08/05/2018
K18YW008S 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ 09/05/2018
K18YW010S 5ส บันไดก้าวแรกของ Kaizen (5S Improvement to Kaizen : Factory Visit) 10/05/2018
A18KA001J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour Requlation 10/05/2018
K18YW009S 5ส สำหรับพนักงาน 15/05/2018
A18NB025S Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสู่ความสำเร็จในงานIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful WorkIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Work 16/05/2018
A18NB026S การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice) 16/05/2018
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A17LM185P การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal 25/04/2018
I17NR111P PID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control Optimization 25/04/2018
M18PG010P การบริหารงานประจำวันในการผลิต (ทฤษฎี)Daily Management in Manufacturing (Theory)Daily Management in Manufacturing (Theory) 25/04/2018
M18PG012P การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System 25/04/2018
P18SU007P การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance 25/04/2018
E18TK001SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 25/04/2018
M18MP002S ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials 25/04/2018
E18KB007E ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน) รุ่นที่ 48 25/04/2018
A17LM163P กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy 26/04/2018
A18NK001D Rapport & Coaching Techniques: สอนคนให้เก่งคิด เป็นงานและมีพลังใจRapport & Coaching TechniquesRapport & Coaching Techniques 26/04/2018

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q18SA023P : การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO 14001: 2015 and Internal AuditChange ISO 14001: 2015 and Internal Audit
Non Member : 6,000.00 Member : 5,500.00 Register Now
Remaining : 113 day(s) StartDate : 16/08/2018

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 315 (เม.ษ.-พ.ค.61) new

ฉบับที่ 314 (เม.ษ.61) new

ฉบับที่ 313 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 312 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 311 (ก.พ.61)

ฉบับที่ 310 (ม.ค.61)

ฉบับที่ 309 (ม.ค.61)

ฉบับที่ 308 (ธ.ค.60)

ฉบับที่ 307 (พ.ย.60)

ฉบับที่ 306 (พ.ย.60)

ฉบับที่ 304 (ต.ค.60)

ฉบับที่ 303 (ก.ย.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ8Plan Year Safety Japanese 2018Plan Year Safety Japanese 2018
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック

302 Moved

302 Moved

The document has moved here.