Project Management 2018Create infographics with PowerPointThailand 5S Award 20175S for Excellenceการสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนPromotional System for QCC ActivityProject Management Professional Training รุ่น 8แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน ช่วยขจัดปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพิ่มอัตราการผลิต และลดต้นทุนQuality Maintenance for Zero Defectพัฒนาแนวคิดการปรับปรุงงานด้วยวิถี KaizenQuality Maintenance for Zero DefectKarakuri Kaizen Special courseการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรมOffice TPM Lean logisticsการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D RoadmapnewToyota Production SystemPlant Director รุ่นที่ 35ส สู่องค์กรลีนข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานTPM Advanced Activity of Part II and Part IIIระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมแจ้งปิดถนนแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนระบบสังเกตความปลอดภัย Safety Observation System (SOS)หลักสูตร Safety Sub Assessorหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการSix Sigma Black Belts Certification ProgramLean MasterKaizen Master Certificate ProgramLayout Kaizen5S Improvement to KaizenQCC and KAIZENLean Master事例・判例から学ぶ タイ労働関連法โครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K17KB095S ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) 02/11/2017
K17JP065S Thailand 5S Award 2017 : รอบชิงชนะเลิศThailand 5S Award 2017 : FinalThailand 5S Award 2017 : Final 02/11/2017
A17NB006D Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Story 04/11/2017
E17KA013J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 07/11/2017
A17PJ002SC การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmap 07/11/2017
A17KB049D Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนKaizen StartupKaizen Startup 09/11/2017
A17KA007J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument 09/11/2017
K17YW092S 5ส บันไดก้าวแรกของ Kaizen 09/11/2017
P17PJ012SC Advanced Activity of TPM Part II & III 13/11/2017
E17KA014J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 14/11/2017
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I17NR049P Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab 19/10/2017
A17LM157P ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management 19/10/2017
A17KB075D Plant Director : Session V 3T Model of Management & ImplementationPlant Director :Plant Director : 19/10/2017
M17PT085P การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index) 19/10/2017
Q17SA058P ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation 19/10/2017
A17LM167P การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations 19/10/2017
A17LM168P การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving 19/10/2017
A17KB076D Plant Director : Session VI Smart Logistics & World Class BusinessPlant Director :Plant Director : 20/10/2017
P17SU059P กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control 20/10/2017
A17LM169P ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน - แบบ Win WinWin-Win coopeation with leader and colleagueWin-Win coopeation with leader and colleague 20/10/2017

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q17PT079P : บริหารกิจกรรม QCC อย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนPromotional System for QCC ActivityPromotional System for QCC Activity
Non Member : 3,300.00 Member : 2,800.00 Register Now
Remaining : 36 day(s) StartDate : 24/11/2017
M17PT120P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation
Non Member : 4,000.00 Member : 3,500.00 Register Now
Remaining : 64 day(s) StartDate : 22/12/2017

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found in selection.選択で見つかったデータはありません

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 304 (ต.ค.60) new

ฉบับที่ 303 (ก.ย.60) new

ฉบับที่ 302 (ก.ย.60)

ฉบับที่ 301 (ส.ค.60)

ฉบับที่ 299 (ก.ค.60)

ฉบับที่ 298 (ก.ค.60)

ฉบับที่ 297 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 296 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 295 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 294 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 293 (เม.ย.60)

ฉบับที่ 292 (มี.ค.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2560Plan staff training Environmental Engineer year 2017Plan staff training Environmental Engineer year 2017 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ7Plan Year Safety Japanese 2017Plan Year Safety Japanese 2017
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック