Lean Kaizen ExpressLogistics Supply Chainสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2สถิติเพื่อการตัดสินใจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 : แนวทางกลไกทางสถิติThailand Kaizen Award 2018 Final Roundการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย Horensoเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารการผลิตขั้นต้นในโรงงานอุตสาหกรรมบรรยายพิเศษติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ-IATF16949_-2016สร้างสรรค์ Infographic Powerpoint Advance 2016แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารตามข้อกำหนด ISO_IEC17025 _ Version 20175S World Summit 2018พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS Behavior Base Safety และ Observation Technique5S+Safety+3T ModelIoT-Technology-Exhibition-ForumOil AnalysisQuality Maintenance for Zero Defectการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะการตรวจติดตามภายใน-และการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในRBA-Code-of-ConductMonodzukuri Test 2018การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub AssessorSafety AssessorKarakuri Kaizen Special Corse事例・判例から学ぶ タイ労働関連法TPM for IATF 16949:2016Lean AutomationIATFCross-Culture

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E18TK003SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 22/08/2018
K18SK154S ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะ ในงานอุตสาหกรรม (เน้นปฎิบัติจริง) 23/08/2018
K18YW057S Problem Solving and Root Cause Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบProblem Solving and Root Cause AnalysisProblem Solving and Root Cause Analysis 28/08/2018
A18KA008J วัฒนธรรมการสื่อสารกับคนไทย สำหรับผู้ปริหารชาวญี่ปุ่นCommunication Skill-up SeminarCommunication Skill-up Seminar 11/09/2018
P18MP005V ทัศนศึกษาดูงาน 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จ.ชลบุรีVisit Plant 5sVisit Plant 5s 12/09/2018
K18SK082S แนวทางการปรับปรุงระบบบริหาร ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017แนวทางการปรับปรุงระบบบริหาร ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017แนวทางการปรับปรุงระบบบริหาร ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 12/09/2018
E18KA012J กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ EEC เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารญี่ปุ่นEnvironmental Industrial Law and Management for Thailand 4.0 for JapaneseEnvironmental Industrial Law and Management for Thailand 4.0 for Japanese 14/09/2018
M18PT144P แนวทางบริหารคุณภาพสู่สากล ด้วยรางวัล Deming Prize 14/09/2018
K18YW056S 5S Trainer5S Trainer5S Trainer 15/09/2018
E18TK008SC ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 19/09/2018
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A18LM010P การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing 21/08/2018
A18LM113P เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques 21/08/2018
A18LM114P การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication 21/08/2018
A18MP041S จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติการSimply Kaizen for Shop-floorSimply Kaizen for Shop-floor 21/08/2018
M18PG074P เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace 21/08/2018
Q18SA058P QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story 21/08/2018
E18TK003SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 22/08/2018
C18YW016P เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2013Formula & Functions in Excel 2013 22/08/2018
A18LM115P เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques 22/08/2018
A18LM116P การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making 22/08/2018

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q18SA023P : การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO 14001: 2015 and Internal AuditChange ISO 14001: 2015 and Internal Audit
Non Member : 6,000.00 Member : 5,500.00 Register Now
Remaining : -5 day(s) StartDate : 16/08/2018

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
M18PT144P แนวทางบริหารคุณภาพสู่สากล ด้วยรางวัล Deming Prize 14/09/2018

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 323 new

ฉบับที่ 322 new

ฉบับที่ 321

ฉบับที่ 320

ฉบับที่ 319

ฉบับที่ 318

ฉบับที่ 317

ฉบับที่ 316

ฉบับที่ 315 (เม.ษ.-พ.ค.61)

ฉบับที่ 314 (เม.ษ.61)

ฉบับที่ 313 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 312 (มี.ค.61)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ8Plan Year Safety Japanese 2018Plan Year Safety Japanese 2018
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック

302 Moved

302 Moved

The document has moved here.