ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานTPM Advanced Activity of Part II and Part IIIระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ MonodzukuriMOOC/SPOCแจ้งปิดถนนแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนการสอบเทียบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหลักสูตรครบเครื่องออกแบบ Infographic สร้างสรรค์อย่างง่ายๆด้วย PowerPointการสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษาWorld Class Manufacturing with 3T-ModelTPM Instructorระบบสังเกตความปลอดภัย Safety Observation System (SOS)Toyota Production System รุ่นที่ 17Compact TPMหลักสูตร Safety Sub Assessorหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการSix Sigma Black Belts Certification ProgramLayout Kaizen5S Improvement to KaizenQCC and KAIZENLean Master事例・判例から学ぶ タイ労働関連法โครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E17KB008D ระบบการสังเกตความปลอดภัยSafety Observation System [SOS]Safety Observation System [SOS] 26/07/2017
K17YW059S Lean Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ)Lean Office (Workshop)Lean Office (Workshop) 01/08/2017
K17AA069S World Class Manufacturing with 3T-Model 01/08/2017
A17NB039D คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem)คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem)คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem) 01/08/2017
Q17NK004D 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving 03/08/2017
A16LM260P การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Meeting ManagementEffective Meeting Management 04/08/2017
P17PB001SC TPM Instructor Certificate ProgramTPM Instructor Certificate ProgramTPM Instructor Certificate Program 19/08/2017
K17YW056S Kaizen Master Certificate Program รุ่น 3Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program 23/08/2017
A17NB015D Management Game SimutationManagement Game SimutationManagement Garm Simutation 25/08/2017
C17NB008D การตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการใช้ Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดBusiness Decision Making by Using Solver to Find Optimization SolutionBusiness Decision Making by Using Solver to Find Optimization Solution 28/08/2017
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A17LM097P เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training 26/07/2017
A17LM098P เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop 26/07/2017
A17LM099P การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q 26/07/2017
A17MP027S ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication 26/07/2017
E17KB008D ระบบการสังเกตความปลอดภัยSafety Observation System [SOS]Safety Observation System [SOS] 26/07/2017
M17KB006D เรียนรู้กระบวนการเป่าขวดพลาสติกอย่างถูกต้องProcess of Plastic Bottle BlowingProcess of Plastic Bottle Blowing 26/07/2017
E17NR011P ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials 26/07/2017
A17MP034S การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer) 26/07/2017
I17NR058P การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument 26/07/2017
M17PT043P เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics 27/07/2017

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

M17PT056P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizen
Non Member : 6,000.00 Member : 5,400.00 Register Now
Remaining : 57 day(s) StartDate : 21/09/2017

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found in selection.選択で見つかったデータはありません

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 299 (ก.ค.60) new

ฉบับที่ 298 (ก.ค.60) new

ฉบับที่ 297 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 296 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 295 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 294 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 293 (เม.ย.60)

ฉบับที่ 292 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 291 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 290 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 289 (ก.พ.60)

ฉบับที่ 288 (ก.พ.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2560Plan staff training Environmental Engineer year 2017Plan staff training Environmental Engineer year 2017 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ7Plan Year Safety Japanese 2017Plan Year Safety Japanese 2017
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック