Cross-CultureIATFผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกการเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานLean AutomationTPM for IATF 16949:2016แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารตามข้อกำหนด-ISO_IEC17025QCC IntructorPlant Director รุ่นที่ 4ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะผู้ปฎิบัติการด้านไฮดรอลิกผู้ปฎิบัติการด้านนิวแมติก事例・判例から学ぶ タイ労働関連法Karakuri Kaizen Special CorseLean startup and innovationสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนแปลง ISO14001_2015 และการตรวจติดตามภายในการเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครผลงานการดำเนินระบบ 5ส องค์กร เพื่อรับ Thailand 5S Award 2018 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2Safety Assessorขอเชิญเข้าร่วมการสอบคุณวุฒิวิชาชีพTPA Training Program Year 2018-2019หลักสูตร Safety Sub Assessorหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นโครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K18JP035S Thailand 5S Award 2018 : รอบคัดเลือกThailand 5S Award 2018Thailand 5S Award 2018 22/05/2018
P18MP002V ทัศนศึกษาชมโรงงาน 5 ส ณ บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s 23/05/2018
C18KB004D สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย PowerpointHow to Create Infographics with PowerpointHow to Create Infographics with Powerpoint 24/05/2018
K18KB001T Innovative Thinking SystemInnovative Thinking SystemInnovative Thinking System 24/05/2018
K18YW011S Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program 30/05/2018
K18YW013S แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Style 30/05/2018
K18YW014S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ5S Facilitator Productivity5S Facilitator Productivity 31/05/2018
A18KA002J ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of Import-Export for Japanese ManagementKnowledge of Import-Export for Japanese Management 31/05/2018
A18KB024D Plant Director : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จPlant Director :Plant Director : 01/06/2018
K18YW024S A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office 03/06/2018
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I18NR015P Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement 21/05/2018
E18MP002S ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator 21/05/2018
P18SU018P การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) 21/05/2018
A18MP010S บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work 22/05/2018
A18MP011S การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO 22/05/2018
Q18SA020P การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit 22/05/2018
A18LM038P ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management 22/05/2018
A18LM039P การตลาดและการขาย ยุค 4.0Marketing & Sales 4.0Marketing & Sales 4.0 22/05/2018
K18JP035S Thailand 5S Award 2018 : รอบคัดเลือกThailand 5S Award 2018Thailand 5S Award 2018 22/05/2018
P18MP002V ทัศนศึกษาชมโรงงาน 5 ส ณ บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s 23/05/2018

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q18SA023P : การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO 14001: 2015 and Internal AuditChange ISO 14001: 2015 and Internal Audit
Non Member : 6,000.00 Member : 5,500.00 Register Now
Remaining : 87 day(s) StartDate : 16/08/2018

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 317 new

ฉบับที่ 316 new

ฉบับที่ 315 (เม.ษ.-พ.ค.61)

ฉบับที่ 314 (เม.ษ.61)

ฉบับที่ 313 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 312 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 311 (ก.พ.61)

ฉบับที่ 310 (ม.ค.61)

ฉบับที่ 309 (ม.ค.61)

ฉบับที่ 308 (ธ.ค.60)

ฉบับที่ 307 (พ.ย.60)

ฉบับที่ 306 (พ.ย.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ8Plan Year Safety Japanese 2018Plan Year Safety Japanese 2018
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック

302 Moved

302 Moved

The document has moved here.