Project Management Professional Training รุ่น 8แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน ช่วยขจัดปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพิ่มอัตราการผลิต และลดต้นทุนการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม  Office TPMQuality Maintenance for Zero Defectพัฒนาแนวคิดการปรับปรุงงานด้วยวิถี KaizenQuality Maintenance for Zero DefectKarakuri Kaizen Special courseการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรมOffice TPM Lean logisticsSmart Factory and Internet of Thingsการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D RoadmapnewToyota Production SystemPlant Director รุ่นที่ 35ส สู่องค์กรลีนข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานTPM Advanced Activity of Part II and Part IIIระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมแจ้งปิดถนนแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนหลักสูตร Safety Sub Assessorหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการSix Sigma Black Belts Certification ProgramLayout Kaizen5S Improvement to KaizenQCC and KAIZENLean Master事例・判例から学ぶ タイ労働関連法โครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K17YW082S 5S Trainer5S Trainer5S Trainer 23/09/2017
K17YW103S 5S for Excellence5S for Excellence5S for Excellence 03/10/2017
A17KA009J ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for JapaneseKnowledge of import-export for Japanese 03/10/2017
P17NK004D การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อรองรับระบบ ISO 16949 สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เชิงปฏิบัติการ)Predictive Maintenance as per ISO 16949 for Automotive (Workshop)Predictive Maintenance as per ISO 16949 for Automotive (Workshop) 04/10/2017
A17NB023D เจาะลึกการทำสัญญาระหว่างประเทศและเงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศContract & Incoterms 2010Contract & Incoterms 2010 05/10/2017
Q17MP002V ทัศนศึกษา สร้างงานได้คน สร้างคนได้งาน ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาสไตล์ QCC (บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด ) 11/10/2017
A17KA006J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour Requlation 12/10/2017
A17NT026D ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development 17/10/2017
E17KA012J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 17/10/2017
K17KB095S ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) 02/11/2017
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A17LM142P เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC 23/09/2017
I17NR055P การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks 23/09/2017
K17YW082S 5S Trainer5S Trainer5S Trainer 23/09/2017
C17NK011D นักออกแบบสื่อนำเสนองานเชิงสร้างสรรค์PowerPoint Presentation DesignerPowerPoint Presentation Designer 25/09/2017
Q17SA062P การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor ) 25/09/2017
A17LM051P เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing 26/09/2017
A17LM117P กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer 26/09/2017
P17NB013D การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (เชิงปฏิบัติการ)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop) 26/09/2017
A17LM143P สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design 26/09/2017
I17NR057P ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Control System for ISO 9001:2015Instrument Control System for ISO 9001:2015 26/09/2017

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

M17PT056P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizen
Non Member : 6,000.00 Member : 5,400.00 Register Now
Remaining : -2 day(s) StartDate : 21/09/2017

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found in selection.選択で見つかったデータはありません

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 304 (ต.ค.60) new

ฉบับที่ 303 (ก.ย.60) new

ฉบับที่ 302 (ก.ย.60)

ฉบับที่ 301 (ส.ค.60)

ฉบับที่ 300 (ส.ค.60)

ฉบับที่ 299 (ก.ค.60)

ฉบับที่ 298 (ก.ค.60)

ฉบับที่ 297 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 296 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 295 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 294 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 293 (เม.ย.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2560Plan staff training Environmental Engineer year 2017Plan staff training Environmental Engineer year 2017 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ7Plan Year Safety Japanese 2017Plan Year Safety Japanese 2017
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック