ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สาขาพัฒนาการ 18 หมายเลข 02-7173000-29 ขัดข้องไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราว ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายเพื่อการติดต่อเป็นหมายเลข 092-2466726-32 เป็นการชั่วคราว
ทางสมาคมฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
สร้างสรรค์ Infographic Powerpoint 20165S Best Practice บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานโรจนะ)Quality Management in IoT AgeAmoeba ManagementJapanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawBusiness Leader Seminar Japanese5S-Improvement-to-Kaizen-(Factory-Visit)การลดต้นทุนซัพพลายเชนแบบ-Cross-Functional-Teamการบริหารจัดการระบบโลจิสติกlogistics and supply chain managementแผนการอบรมประจำปี 2019Production and service in Smart TechnologyQuick Change Over55 TPM Focused Improvementบริหารต้นทุนด้วย VA/VEMonodzukuri Test 2018บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub AssessorLean Automation

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E18KA018J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัดที่ปราจีนบุรี)Safety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 24/01/2019
P18PJ009SC Karakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost Automation 24/01/2019
K18YW134S 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร 01/02/2019
E18NB020J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 05/02/2019
A18SH020J Business Leader Seminar Par I : CommunicationBusiness Leader Seminar Par I : CommunicationBusiness Leader Seminar Par I : Communication 06/02/2019
K18KB161S ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้าToyota Production SystemToyota Production System 07/02/2019
A18SH021J Business Leader Seminar Part I : Communication for ThaiBusiness Leader Seminar Part I : Communication for ThaiBusiness Leader Seminar Part I : Communication for Thai 07/02/2019
K18YW136S 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ 08/02/2019
A18TL001SC การบริหารแบบอะมีบาAmoeba ManagementAmoeba Management 12/02/2019
K18YW140S เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) 13/02/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
C18YW053P การประยุกต์ใช้ Excel 2013 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management 24/01/2019
A18LM246P เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques 24/01/2019
E18KA018J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัดที่ปราจีนบุรี)Safety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 24/01/2019
M18MP015S การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน 24/01/2019
M18PG168P การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP) 24/01/2019
Q18SA122P การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) 24/01/2019
P18PJ009SC Karakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost Automation 24/01/2019
A18LM165P การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับเอาไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning) 25/01/2019
A18MP118S การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector 25/01/2019
A18MP121S ผู้บริหารจัดการที่ทรงประสิทธิผลHighly Effective Manager/SupervisorHighly Effective Manager/Supervisor 25/01/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q18SA125P : เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วย QC Story (สนุก สุด ด้วย QC Story)QC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style
Non Member : 6,200.00 Member : 5,700.00 Register Now
Remaining : 5 day(s) StartDate : 29/01/2019

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 329 new

ฉบับที่ 328 new

ฉบับที่ 327

ฉบับที่ 326

ฉบับที่ 325

ฉบับที่ 324

ฉบับที่ 323

ฉบับที่ 322

ฉบับที่ 321

ฉบับที่ 320

ฉบับที่ 319

ฉบับที่ 318
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ8Plan Year Safety Japanese 2018Plan Year Safety Japanese 2018
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック

302 Moved

302 Moved

The document has moved here.