TPA Lean Manufacturing14เครื่องมือในการแก้ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารInnovative Thinking Systemบริหารต้นทุนด้วย VA/VEเส้นทางสู่ IoT (Internet of Things) อย่างยั่งยืน  การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารTPM Focused ImprovementLean Kaizen ExpressLogistics Supply Chainสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2สถิติเพื่อการตัดสินใจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 : แนวทางกลไกทางสถิติติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ-IATF16949_-2016สร้างสรรค์ Infographic Powerpoint Advance 20165S World Summit 2018พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS Behavior Base Safety และ Observation Technique5S+Safety+3T ModelIoT-Technology-Exhibition-ForumOil AnalysisQuality Maintenance for Zero Defectการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะRBA-Code-of-ConductMonodzukuri Test 2018บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor事例・判例から学ぶ タイ労働関連法Lean AutomationIATFCross-Culture

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I18NO081P การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments following EURAMET Calibration Guide No. 18Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments following EURAMET Calibration Guide No. 18 28/09/2018
K18YW060S Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification 29/09/2018
I18NO100P เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:2017ISO/IEC 17025 : 2005 Transition to ISO/IEC 17025 : 2017ISO/IEC 17025 : 2005 Transition to ISO/IEC 17025 : 2017 02/10/2018
K18SK059S IoT Roadmap : เส้นทางสู่ IoT (Internet of Thing) อย่างยั่งยืนRecent topics of Instrument Analysis for advanced industryRecent topics of Instrument Analysis for advanced industry 04/10/2018
A18KA009J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Requlation ????????????????????????????Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Requlation 04/10/2018
K18YW077S 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร 05/10/2018
K18SK088S เคล็ด (ไม่) ลับ ในการเขียนและอ่านแบบ P & ID (Piping and Instrument Diagram) ในงานอุตสาหกรรมP & ID ( Piping and Instrument Diagram )P & ID ( Piping and Instrument Diagram ) 17/10/2018
K18YW092S เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) 17/10/2018
Q18KA002J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management 17/10/2018
K18SK083S ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 18/10/2018
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A18LM034P เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional 26/09/2018
E18NO014P การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical InstallationThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation 26/09/2018
A18LM137P เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques 26/09/2018
Q18SA078P การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18 26/09/2018
P18SU070P การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical 27/09/2018
A18LM138P การบริหารความร่วมมือและลดความขัดแย้งในการทำงานCollaboration Management in WorkplaceCollaboration Management in Workplace 27/09/2018
M18PG101P การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement 27/09/2018
E18KB014E ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution OperatorWater Pollution Operator 27/09/2018
C18YW022P สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by Power Point 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by Power Point 2013 28/09/2018
M18PG100P ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) 28/09/2018

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q18SA023P : การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO 14001: 2015 and Internal AuditChange ISO 14001: 2015 and Internal Audit
Non Member : 6,000.00 Member : 5,500.00 Register Now
Remaining : -41 day(s) StartDate : 16/08/2018

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
M18TL001SC TPA Lean Manufacturing : First Step Factory Automation Success 02/11/2018

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 323 new

ฉบับที่ 322 new

ฉบับที่ 321

ฉบับที่ 320

ฉบับที่ 319

ฉบับที่ 318

ฉบับที่ 317

ฉบับที่ 316

ฉบับที่ 315 (เม.ษ.-พ.ค.61)

ฉบับที่ 314 (เม.ษ.61)

ฉบับที่ 313 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 312 (มี.ค.61)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ8Plan Year Safety Japanese 2018Plan Year Safety Japanese 2018
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック

302 Moved

302 Moved

The document has moved here.