การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนอย่างปลอดภัยThailand Kaizen Award 2020 : Kaizen ก้าวต่อไป & เกณฑ์การให้คะแนน  รุ่น 16Lean Master Certification Programแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563Japanese CourseBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour lawFactory Enegy Management System (FEMS)การบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สการจัดการในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&Dช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ1ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักรHydraulic Maintenance Level 1ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1Six Sigma Black Certification Programบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)


 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001
ISO 9001ISO 9001ISO 9001
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P19PT069P ช่างบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก ระดับ 1Hydraulic Maintenance Level 1Hydraulic Maintenance Level 1 25/11/2019
A19SH017J Import-Export in Thailand Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance course????????????????? 26/11/2019
P19PJ010SC การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมการปรับปรุงแบบบูรณาการProductivity up and cost reduction by integrated improvement activitiesProductivity up and cost reduction by integrated improvement activities 27/11/2019
K19YW057S Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase 30/11/2019
I19NO122P การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิด แรงกด แรงดึง (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice) 02/12/2019
E19SH019J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (จัด จ.ชลบุรี)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 03/12/2019
A19SH015J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute?????????????????? ??????????????? 12/12/2019
K19YW058S Measure PhaseMeasure PhaseMeasure Phase 14/12/2019
A19PJ004SC การจัดการในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D 16/12/2019
E19TK005SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 17/12/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19LM170P เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques 22/11/2019
P19PT089P การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical 22/11/2019
P19PT090P กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และบำรุงรักษาSpare Part ControlSpare Part Control 22/11/2019
M19PT110P การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level 22/11/2019
A19LM253P พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงานPower of speechPower of speech 22/11/2019
A19MP092S 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ) 22/11/2019
P19PT069P ช่างบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก ระดับ 1Hydraulic Maintenance Level 1Hydraulic Maintenance Level 1 25/11/2019
Q19PT111P การประเมินความเสี่ยง ISO9001:2015Risk Assessment for ISO9001:2015Risk Assessment for ISO9001:2015 25/11/2019
I19NO102P การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 25/11/2019
A19MP111S ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบLogical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking 25/11/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

M19PT168P : Lean Business Intro for ManagerLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 111 day(s) StartDate : 12/03/2020
P19PT070P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1
Non Member : 7,500.00 Member : 7,000.00 Register Now
Remaining : 10 day(s) StartDate : 02/12/2019
P19PT094P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance
Non Member : 6,200.00 Member : 5,700.00 Register Now
Remaining : 26 day(s) StartDate : 18/12/2019
P19PT095P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : Autonomous Maintenance TPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance
Non Member : 3,700.00 Member : 3,200.00 Register Now
Remaining : 11 day(s) StartDate : 03/12/2019
P19PT096P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine
Non Member : 3,700.00 Member : 3,200.00 Register Now
Remaining : 12 day(s) StartDate : 04/12/2019
P19PT097P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)
Non Member : 4,000.00 Member : 3,500.00 Register Now
Remaining : 12 day(s) StartDate : 04/12/2019
P19PT090P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และบำรุงรักษาSpare Part ControlSpare Part Control
Non Member : 3,700.00 Member : 3,200.00 Register Now
Remaining : 0 day(s) StartDate : 22/11/2019
P19PT091P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines
Non Member : 6,200.00 Member : 5,700.00 Register Now
Remaining : 125 day(s) StartDate : 26/03/2020
A19LM223P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 102 day(s) StartDate : 03/03/2020
U19YW006P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing
Non Member : 6,500.00 Member : 6,000.00 Register Now
Remaining : 126 day(s) StartDate : 27/03/2020
A19LM240P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 117 day(s) StartDate : 18/03/2020
A19LM222P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 68 day(s) StartDate : 29/01/2020

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P19PJ010SC การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมการปรับปรุงแบบบูรณาการProductivity up and cost reduction by integrated improvement activitiesProductivity up and cost reduction by integrated improvement activities 27/11/2019

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Plan Year 2020

TPA Training Program Vol.339

TPA Training Program Vol.338

TPA Training Program Vol.337 new

TPA Training Program Vol.336 new
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020 new

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019 new

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック