ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการการสร้าง Infographic Presentation Design อย่างมืออาชีพSix Sigma Black Belts Certification Programหลักสูตร Project Management TrainingTPA Charity Run 2017 – Run for Child วิ่งด้วยกัน ปันน้ำใจ มอบให้น้องKarakuri Kaizen โครงการ SBA Safety Basic Assessor รุ่นที่ 6Plant Director รุ่น 2Graphic Design Artwork Professional for Digital MarketingOpen HousePromodel Simulation Workshop事例・判例から学ぶ タイ労働関連法โครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมTPM Manager Certificate Programหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

Thailand 5S Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559In-House TPMKANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศLean Master 17thประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 : รอบเอกสาร
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E16KA013J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 06/12/2016
P16KB005D วิทยากร 5ส5s Trainer5s Trainer 13/12/2016
A16KB085D ผ่าสามก๊ก: กลั่นกลยุทธ์ผู้นำRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the LeaderRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the Leader 13/12/2016
A16KA099D เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)One Day E-mail Writing WorkshopOne Day E-mail Writing Workshop 13/12/2016
A16MP069S สุดยอดนักนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์Innovation's DNAInnovation's DNA 14/12/2016
A16NB102D การบริหารอุตสาหกรรมยั่งยืนแนวพุทธSustainable Industrial Management by Buddhism WaySustainable Industrial Management by Buddhism Way 14/12/2016
A16KA066D OpenHouse : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าEnglish for ServiceEnglish for Service 15/12/2016
A16MP067S การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeader ShiftLeader Shift 15/12/2016
P16NT015D การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนSAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUESAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUE 16/12/2016
A16NB093D การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรCorporate Income Tax Calculation according to Revenue CodeCorporate Income Tax Calculation according to Revenue Code 18/12/2016
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E16KA013J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 06/12/2016
A16LM125P เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing 07/12/2016
M16NR079P การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation 07/12/2016
M16NR080P การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)Inventory ManagementInventory Management 07/12/2016
U16NR005P พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller 07/12/2016
A16LM205P กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขายSales Force Management StrategySales Force Management Strategy 08/12/2016
P16SU062P เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine 08/12/2016
P16KB005D วิทยากร 5ส5s Trainer5s Trainer 13/12/2016
A16LM085P การใช้ภาษาในการเขียนเชิงธุรกิจ : การบันทึกข้อความและจดหมายธุรกิจBusiness Writing : Taking Note and Writing Business LetterBusiness Writing : Taking Note and Writing Business Letter 13/12/2016
A16LM095P การพัฒนาทักษะการคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) 13/12/2016

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found in selection.選択で見つかったデータはありません

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 286 (ม.ค.59) new

ฉบับที่ 285 (ธ.ค.59) new

ฉบับที่ 284 (ธ.ค.59)

ฉบับที่ 283 (พ.ย.59)

ฉบับที่ 282 (พ.ย.59)

ฉบับที่ 281 (ต.ค.59)

ฉบับที่ 280 (ต.ค.59)

ฉบับที่ 279 (ก.ย.59)

ฉบับที่ 278 (ก.ย.59)

ฉบับที่ 277 (ส.ค.59)

ฉบับที่ 276 (ส.ค.59)

ฉบับที่ 275 (ส.ค.59)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2559-2560Plan staff training Environmental Engineer year 2016-2017Plan staff training Environmental Engineer year 2016-2017 new

TPA Training Plan Year 2017-2018 new

Plan Year Safety Japanese 201ุ6Plan Year Safety Japanese 2016Plan Year Safety Japanese 2016
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック